PROIECT

METODOLOGIA DETERMINĂRII, APROBĂRII ŞI APLICĂRII TARIFELOR PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Metodologie este elaborată în corespundere cu prevederile Legii nr. 124-XVIII din 23.12.09 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.23-24, art.33), Standardele Naţionale de Contabilitate (S.N.C.), aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art. 182) şi are ca scop stabilirea unei metode unice de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile de transport şi de sistem al energiei electrice consumatorilor sau furnizorilor, prestate de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”. 2. Metodologia în cauză stabileşte: a) structura şi modul de determinare a consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor reglementate; b) metoda de calculare a rentabilităţii activelor materiale pe termen lung; c) modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor; d) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a Metodologiei. 3. Mecanismul aplicat la determinarea şi reglementarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii tarifelor următoarelor criterii: a) asigurarea stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţii livrărilor de energie electrică către consumatori şi furnizori; b) acoperirea consumurilor şi cheltuielilor minime necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii reglementate şi protecţia mediului ambiant, cu utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie; c) efectuarea unei activităţi eficiente şi profitabile, ceea ce ar oferi operatorului reţelei de transport şi de sistem posibilitatea de a-şi recupera mijloacele financiare investite în dezvoltarea, modernizarea şi reconstrucţia capacităţilor de transport şi dispecerat. 4. Prezenta Metodologie prevede stabilirea următoarelor tarife reglementate: a) tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice (TTt) prin reţelele electrice de transport al operatorului de transport şi de sistem în scopul livrării energiei electrice consumatorilor şi furnizorilor din ţară; b) tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice (TTa) desinate tranzacţiilor transfrontaliere prin ansamblul reţelelor electrice de transport ale operatorului reţelei de transport şi sistem (în continuare reţele de categoria „A”); c) tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice (TTb) destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin liniile electrice de interconexiune de 400 kV (în continuare reţeaua de categoria „B”); d) tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice (TTc) destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin liniile electrice de interconexiune de 110 kV (în continuare reţeaua de categoria „C”).
II. DETERMINAREA VENITURILOR REGLEMENTATE

cantitatea de energie electrică destinată tranzacţiilor transfrontaliere. (5) . VRTaj – venitul operatorului reţelei de transport şi de sistem necesar de a fi obţinut în anul „j” din prestarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele de categoria „A” care se determină conform formulei: VRTaj = ETaj × TTaj .tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat consumatorilor şi furnizorilor din ţară în anul „j”. TTbj . Venitul total al operatorului reţelei de transport şi de sistem al energiei electrice se determină conform formulei: VRTj = VRTtj + VRTaj +VRTbj + VRTcj (1) unde: VRTj – venitul total al operatorului reţelei de transport şi de sistem în anul „j”. unde: ETcj . (3) unde: ETaj . transportată prin reţeaua de categoria „C” în anul „j”. Nivelul tarifelor aplicate trebuie să asigure obţinerea de către operatorul reţelei de transport şi de sistem al energiei electrice a veniturilor strict necesare pentru acoperirea costurilor minime aferente prestării serviciilor de transport şi de sistem şi obţinerea unei marje rezonabile de profit (rentabilitate).cantitatea de energie electrică transportată pentru consumatorii şi furnizorii din ţară în anul „j”. transportată prin reţelele de categoria „A” în anul „j”.cantitatea de energie electrică destinată tranzacţiilor transfrontaliere.tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice destinată tranzacţiilor transfrontaliere prestat prin reţeaua de categoria „B” în anul „j”. VRTbj– venitul operatorului reţelei de transport şi de sistem necesar de a fi obţinut în anul „j” din prestarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţeaua de categoria „B” care se determină conform formulei: VRTbj = ETbj × TTbj .tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice destinată tranzacţiilor transfrontaliere prestat prin reţelele de categoria „A” în anul „j”. VRTtj – venitul operatorului reţelei de transport şi de sistem necesar de a fi obţinut în anul „j” din prestarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice consumatorilor şi furnizorilor din ţară care se determină conform formulei: VRTtj =ETtj × TTtj (2) unde: ETtj . TTaj .2 5. VRTcj– venitul operatorului reţelei de transport şi de sistem necesar de a fi obţinut în anul „j” din prestarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţeaua de categoria „C” care se determină conform formulei: VRTcj = ETcj × TTcj .cantitatea de energie electrică destinată tranzacţiilor transfrontaliere. TTtj . (4) unde: ETbj . transportată prin reţeaua de categoria „B” în anul „j”.

adoptarea sau modificarea actelor legislative şi normative. DETERMINAREA TARIFELOR REGLEMENTATE 6. Devierile financiare se determină în baza diferenţei parvenite în perioada precedentă de la modificarea reală a următorilor parametri faţă de cei aplicaţi la stabilirea tarifului: cantitatea de energie electrică transportată.costurile reglementate ale operatorului reţelei de transport şi de sistem aferente transportării energiei electrice pentru consumatorii ţi furnizorii din ţară în anul „j”.tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice destinată tranzacţiilor transfrontaliere prestat prin reţeaua de categoria „B” în anul „j”. DVcj-1 – componenta de corectare a veniturilor operatorului reţelei de transport şi de sistem în anul de gestiune (devieri financiare) aferentă prestării serviciului de transport a energiei . CRTaj. RTcj – rentabilitatea reglementată a operatorului reţelei de transport şi de sistem aferent serviciului de transportare a energiei electrice desinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele electrice de transport de categoria respectivă în anul „j”. VRTbj .3 TTcj . RTbj. Tariful pentru serviciul de transport a energiei electrice prestat consumatorilor şi furnizorilor din ţară se determină în baza formulei: TTtj = VRTtj ± DVt j− 1 CRTtj + RTtj ± DVt j− 1 = ETtj ETtj (6) unde: CRTtj .VRTcj – venitul reglementat al operatorului de transport şi de sistem necesar de a fi obţinut de la prestarea serviciului de transport a energiei electrice desinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele electrice de transport de categoria respectivă în anul „j”. RTtj –rentabilitatea totală reglementată a operatorului reţelei de transport şi de sistem aferentă prestării serviciului de transport al energiei electrice pentru consumatorii şi furnizorii din ţară în anul „j”. DVbj-1. CRTbj. 7. Tariful pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice desinate tranzacţiilor transfrontaliere se determină în baza formulei: TTaj = TTbj = TTcj = VRTaj ± DVa j −1 ETEaj VRTbj ± DVb j −1 ETEbj VRTcj ± DVc j −1 ETEcj = = = CRTaj + RTaj ± DVai j −1 ETEaj CRTbj + RTbj ± DVbi j −1 ETEbj CRTcj + RTcj ± DVci j −1 ETEcj (7) (8) (9) unde: VRTaj. III. DVtj-1 – componenta de corectare a veniturilor operatorului reţelei de transport şi de sistem în anul de gestiune (devieri financiare). aferentă activităţii de transport a energiei electrice pentru consumatorii şi furnizorii din ţară. CRTcj – costul reglementat al operatorului reţelei de transport şi de sistem aferent serviciului de transporte a energiei electrice desinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele electrice de transport de categoria respectivă în anul „j”. DVaj-1. RTaj. care conduc la modificarea costurilor. rezultată din diferenţa dintre parametrii planificaţi la stabilirea tarifelor şi cei reali înregistraţi în perioada precedentă de reglementare. indicele preţurilor de consum din Republica Moldova.

pentru serviciul de transport al energiei electrice destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele de categoria „A”. CRTj = CCRj + CORj . 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. obiectelor locative. Valoarea uzurii mijloacelor fixe se determină în conformitate cu prevederile S. Reieşind din procesul tehnologic. Prezenţa Metodologie prevede că la stabilirea tarifelor cantitatea de energie planificată de a fi transportată în anul de gestiune prin reţelele electrice de transport se determină ca diferenţa dintre cantitatea energiei electrice întrate în reţeaua de transport şi consumul tehnologic de energie electrică în reţeaua de transport real înregistrat în anul precedent de activitatea . ETEbj. rezultată din diferenţa dintre parametrii planificaţi la stabilirea tarifelor şi cei reali înregistraţi în perioada precedentă de reglementare. pentru serviciul de transport al energiei electrice destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele de categoria „B”. şi bazându-se pe prevederile S.4 electrice desinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele electrice de transport de categoria respectivă în anul „j”. ETEaj. unde: Uj – uzura activelor materiale pe termen lung nemijlocit utilizate pentru desfăşurarea activităţii reglementate în anul „j”.– cantitatea de energie electrică transportată desinată tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele electrice de transport de categoria respectivă în anul „j”. 47). art. date în arendă. de menire social-culturală şi a altor mijloace fixe care nu sînt destinate serviciului de transport a energiei electrice. b) cheltuieli operaţionale reglementate (COR). (10) Consumurile şi cheltuielile reglementate ale întreprinderii se determină separat pentru următoarele servicii prestate: pentru serviciul de transport al energiei electrice prin reţelele electrice de transport al operatorului reţelei de transport şi de sistem în scopul livrării energiei electrice consumatorilor şi furnizorilor din ţară. specificul şi structura ramurii de transport a energiei electrice. 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”. CARE SE INCLUD ÎN COSTURILE REGLEMENTATE 9. iar modul de includere a lor în costul producţiei în conformitate cu S.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nu se include în costul de capital valoarea uzurii mijloacelor fixe conservate. ETEcj.C. 3034. nr. că la determinarea costurilor reglementate ale întreprinderii de transport a energiei electrice CRT se includ următoarele consumuri şi cheltuieli: a) costul de capital reglementat (CCR). 75 din 12.N.12. pentru serviciul de transport al energiei electrice destinate tranzacţiilor transfrontaliere prin reţelele de categoria „C”. 2003. Costul de capital reglementat a întreprinderii se determină conform formulei: CCRj = Uj + Aj . IV. 10. prezenta Metodologia stabileşte.C.C. DETERMINAREA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR. Cantitatea energiei electrice real transportată în anul de gestiune se determină în baza datelor indicaţiilor aparatelor de evidenţă.N. De asemenea nu se include în costul de capital uzura mijloacelor fixe (11) . conform prevederilor Regulilor pieţei energiei electrice aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 8.. Adică.N.

3. îndeplinirea normelor ecologice.N. sau care nu pot fi divizate direct pe una sau altă categorie de reţea). Consumurile materiale (CMj) cuprind cheltuielile legate de procurarea materialelor. de securitate. reparaţii. transmise în gestiunea întreprinderii cu titlul gratuit prin donaţii şi granturi.amortizarea activelor nemateriale în anul „j”. menţinerea curăţeniei şi ordinii în unităţile de producţie în conformitate cu S. care conduce la defalcări uniforme pe toată durata de viaţă a mijloacelor fixe. de întreţinere şi exploatare a mijloacelor fixe de producţie a unităţilor auxiliare a întreprinderii (centrul naţional de dispecerat.N. control. Cheltuielile materiale se determină reieşind din normele de consum a materialelor.C. finanţate de către bugetele de stat şi locale. Cheltuielile operaţionale reglementate (CORj) a întreprinderii de transport a energiei electrice cuprind: a) consumurile materiale (CMj). Categoriile de categoria „k” se formează prin gruparea noilor active cu durata de viaţă identică din punct de vedere economic. Valoarea uzurii mijloacelor fixe de producţie ce ţin nemijlocit de activitatea de transport se determină separat pe fiecare categorie de reţea electrică de transport şi la determinarea tarifelor se include în costul de capital al serviciului respectiv în dependenţă de structura reţelelor utilizate în prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi cantitatea de energie electrică transportată prin aceste reţele electrice. Uzura (amortizarea) anuală a activelor pe termen lung se determină conform formulei: n VIAkj Uj = ∑ (12). g) alte cheltuieli operaţionale (CAj). uzura acestora în scopuri tarifare se va include doar în proporţia preventiv coordonată cu ANRE. DVk – durata de viaţă a activelor pe termen lung din categoria „ k”. generală şi administrativă. carburanţi. planurile de deservire tehnică şi reparaţie a . d) cheltuielile comerciale (CCj). cu destinaţie comercială. piese de schimb. se reflectă în costul de capital al serviciului respectiv proporţional cantităţii de energie electrică transportată. de transport. La determinarea valorii uzurii mijloacelor fixe se utilizează metoda casării liniare. aparate. şi alte resurse materiale necesare pentru asigurarea procesului tehnologic. Adică: CORj= CMj+CIEj+CRMj+CCj+CGAj+CAj . întreţinerea. e) cheltuielile generale şi administrative (CGAj). exploatarea şi reparaţia reţelelor electrice de transport şi utilajului de dispecerat. pieselor de schimb. În cazul efectuării de către întreprindere a reevaluării mijloacelor fixe. tuturor tipurilor de energie. de telecomunicaţii şi comandă. instrumente şi mijloace a protecţiei personale la exploatarea reţelelor electrice de transport şi utilajului de dispecerat.C. determinată conform S. k =1 DVk unde: VIAkj – valoarea iniţială de intrare a activelor pe termen lung de categoria „k”. (13) 12.5 deja depreciate. Aj . 11. sanitare şi de igienă. c) consumurile aferente retribuirii muncii personalului încadrat în activitatea de transport(CRMj). combustibil. care se determină reieşind din valoarea de intrare a activelor nemateriale şi durata de exploatare utilă a acestor active. Uzura celorlalte mijloace fixe (de sistem. b) cheltuielile aferente exploatării eficiente şi întreţinerii reţelelor de transport şi altor mijloace fixe de producţie (CIEj). deservire. lubrifianţi.

648). nr. 847 – XV din 14.03. sistemelor de automatizare. formularelor de evidenţă. şi contractelor încheiate cu terţe părţi pentru efectuarea lucrărilor sus menţionate. comisioane plătite. aprobat prin Legea nr. plata pentru arenda curentă şi alte cheltuieli în conformitate cu S. Operatorul reţelei de transport şi de sistem va duce evidenţa cheltuielilor materiale separat pe fiecare categorie de reţea de transport. deservirea tehnică. comandă. 15.6 mijloacelor fixe. uzura. 154-XV din 28. subdiviziunilor generale şi administrative ale întreprinderii. 2002. Cheltuielile legate de contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt determinate reieşind din tarifele şi primele stabilite prin lege. comutatoarelor. cheltuielile poştale. clădirilor.C. necesare pentru efectuarea acestor lucrări şi preţurile la materiale în vigoare.02. retribuirea lucrătorilor centrului de tranzacţii. regimul şi condiţiile de muncă. Cheltuielile privind retribuirea muncii se determină reieşind din numărul personalului de lucru nemijlocit încadrat în procesul de întreţinere. 336) şi alte acte normative. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare se determină în baza devizelor de cheltuieli aprobate.N. de dări de seamă. pentru procurarea rechizitelor de birou. Repartizarea cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii utilajului şi instalaţiilor pe tipuri de servicii prestate se va efectua ca şi în cazul uzurii mijloacelor fixe (p. Consumurile aferente retribuirii muncii se repartizează între tipurile de servicii prestate proporţional cantităţii de energie electrică transportată.10). etc. 14. impozitele. mijloacelor tehnice de dirijare. art. tehnica securităţii. mijloacelor fixe ale centrului naţional de dispecerat. taxele şi plăţile anuale achitate în conformitate cu legislaţia. informaţionale de publicitate şi audit. art. paza. instalaţiilor de dispecerat. cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. utilajului de dispecerat şi altor mijloace fixe destinate serviciului de transport. 159-162. de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. instalaţiilor de protecţie şi securitate. 16. plăţilor regulatorii. organizaţiilor consultative. exploatarea şi reparaţia reţelelor electrice de transport. întreţinerea. primelor şi altor plăţi în conformitate cu Codul muncii. Repartizarea consumurilor materiale pe tipuri de servicii prestate se va efectua ca şi în cazul uzurii mijloacelor fixe (p. cheltuieli de reclamă. telecomunicaţii. Cheltuielile generale şi administrative (CGAj) cuprind toate cheltuielile aferente şi necesare pentru activitatea aparatului de conducere. Operatorul reţelei de transport şi de sistem va duce evidenţa cheltuielilor de exploatare şi întreţinere a utilajului şi instalaţiilor pe fiecare categorie de reţea de transport. nr. exploatare şi reparaţie a reţelelor de transport. 2003.2003 (Monitorul Oficial. . juridice. nivelul de calificare a personalului. de radio şi alte tipuri de telecomunicaţii utilizate pentru administrare. aparatelor de măsurare şi control. Legii salarizării nr. construcţiilor. tipografice. preţurilor pe piaţă. administrativ. deservirea şi repararea mijloacelor fixe cu destinaţie comercială. faxurilor. 50-52. cheltuielile întreprinderii cu caracter general şi administrativ şi anume: serviciilor bancare. numărul altor categorii de personal necesar pentru activitatea normală a întreprinderii (comercial. Consumurile aferente retribuirii muncii (CRMj) includ cheltuielile titularului de licenţă nemijlocit legate de retribuirea muncii personalului de producere. burselor de mărfuri. 13. instalaţiilor electrice şi altor mijloace fixe de producţie aferente activităţii de transport şi de sistem a energiei electrice. punctelor de reglare şi măsurare energie electrică. comunicaţii şi semnalizare referitoare la procesul de transport şi dispecerat.). Cheltuielile aferente exploatării eficiente şi întreţinerii utilajului şi instalaţiilor operatorului de transport şi de sistem a energiei electrice ( CIEj) includ plăţile pentru serviciile prestate de terţe părţi pentru verificarea. staţiilor electrice. etc. pentru pregătirea şi reciclarea cadrelor. La determinarea cheltuielilor materiale necesar de a fi luate în calculul tarifului pentru anul de gestiune „j” ANRE de asemenea se va baza pe valorile cheltuielilor materiale real utilizate în perioada precedentă de reglementare. Cheltuielile comerciale (CCj) se consideră cheltuielile legate nemijlocit de activitatea comercială a întreprinderii (centrul de tranzacţii a energiei) şi anume: serviciile de marketing aferente încheierii şi realizării contractelor de transportare a energiei electrice. cheltuielile legate de contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 3.10). mijloacelor de transport.2002 (Monitorul Oficial.

montare şi probare a utilajului. secţii şi agregate. revizie (demontare). Rentabilitatea necesară de a fi obţinută de operatorul reţelei de transport şi de sistem. e) achitării diferitelor amenzi. prevăzute în S. înlăturarea defectelor utilajului şi deteriorărilor. g) scopurilor de caritate şi sponsorizare. modernizare. provocate din vina producătorilor. social . de menire comunală. Cheltuielile comerciale. În costurile reglementate ale întreprinderii de transport a energiei electrice nu se includ cheltuielile aferente: a) lucrărilor de construcţie. furnizorilor şi organizaţiilor de transport. alte investiţii capitale. DETERMINAREA RENTABILITĂŢII ACTIVELOR MATERIALE PE TERMEN LUNG 20. h) executării sau plăţii lucrărilor (serviciilor) auxiliare. c) executării lucrărilor de proiectare şi construcţie. pentru înlăturarea nefinisărilor în lucrările de proiectare.C. unde: VNAej . În componenţa altor cheltuieli operaţionale (CAj) se includ: a) cheltuielile sub formă de impozite. b) punerii în acţiune a noilor întreprinderi. f) datoriilor compromise.N. construcţie şi montaj. cât şi sprijin material sau financiar.culturală şi altor obiecte. taxe. b) plata dobânzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora. 20. V. penalităţi. pentru predarea în exploatare a noilor întreprinderi (obiecte) şi supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare. 18. plăţi prevăzute de legislaţie. procurare. cheltuielile generale şi administrative. reconstrucţie. (14) (15) unde: VIAej – valoare iniţială de intrare a activelor materiale pe termen lung date în exploatare pînă în anul 2003. date în exploatare pînă în anul 2003. . 19. repararea şi întreţinerea obiectivelor din fondul locativ.care se include în calculul tarifelor pentru anul „j” se determină conform formulei: Rj =VNAej × Rrej+VNAnj × Rrnj . ce nu sunt legate de sfera prestării serviciilor de transport şi sistem a energiei electrice şi celor care sunt recuperate de întreprindere separat de tarifele pentru transport a energiei electrice. Această valoare se determină ca diferenţa dintre valoarea lor iniţială de intrare şi uzura (amortizarea) acestor active acumulată pînă la începutul anului „j”. acoperirii de lipsuri şi pierderi. Adică: VNAej =VIAej −UAe j −1 .7 17. ce nu se referă la producţie. Toate aceste cheltuieli se includ în tarife doar după darea în exploatare a mijloacelor fixe prin includerea uzurii acestora şi rentabilităţii investiţiilor efectuate după cum este descris în pct. alte cheltuieli operaţionale se determină integral pe întreprindere cu repartizarea lor ulterioară între tipurile de servicii prestate proporţional cantităţii de energie electrică transportată. pentru procurarea utilajului. d) lucrărilor calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii atât în formă de servicii.valoarea netă în anul „j” a activelor materiale pe termen lung existente. 23 “Cheltuielile privind împrumuturile”.

Această rată se aplică cu condiţia utilizării acestor mijloace la realizarea planului de investiţii aprobat de ANRE. date în exploatare în urma investiţiilor efectuate. βd – coeficientul beta ajustat la gradul de îndatorare. E (19) unde: β – coeficientul beta. care se determină în baza modelului CAMP (Capital Assets Pricing Model) conform formulei: Re = rf + rt + βd × (rm − rf ) .rata impozitului pe venit aplicat întreprinderii.75%. date în exploatare pînă în anul 2003.UAej-1 începutul anului „j”. Această rată de rentabilitate se determină anual conform metodei costului mediu ponderat al capitalului (Weighted Average Cost of Capital – WACC ). 8 .%. Această rată se determină anual în baza ratelor lipsite de risc a bonurilor de tezaur din SUA cu o maturitate de peste 10 ani conform datelor statistice publicate de BLOOMBERG în luna ianuarie al anului „j”. Prezenta Metodologie prevede că rata de risc pentru Moldova va fi aplicată la nivel de 6. conform publicaţiilor statistice ale DAMODARAN.(18) unde: rf . Rrnj . care se determină conform formulei: βd = β + D × β × (1 − t ) . t . date în exploatare în urma investiţiilor efectuate. date în exploatare în urma investiţiilor efectuate începând cu anul 2004 şi pînă la începutul anului „j”. În anul în care. Astfel: Rrnj = WACC = Re E D × + Rd × . în compartimentul ”Betas by Industry”. lipsit de îndatorare. unde: VIAnj. VNAnj . Adică: VNAnj =VIAnj-UAnj-1 . determinat reieşind din structura de efectuare a investiţiilor la nivel de 35% din împrumuturi şi 65% din capitalul propriu al operatorului de transport şi de sistem. Acest raport este stabilit la nivel de 0. începând cu anul 2004 şi pînă la începutul anului „j”. .uzura (amortizarea) activelor acumulată de la darea lor în exploatare pînă la Rrej .raportul capitalului îndatorat către capitalul propriu.valoarea de intrare a activelor noi. În cazul cînd în anul de gestiune aceste mijloace nu sunt utilizate la investiţii. conform legislaţiei. întreprinderile de transport a energiei electrice a ţărilor în curs de dezvoltare. rt – rata de risc caracteristică Republicii Moldova.valoarea netă în anul „j” a activelor noi. rata de risc pentru Moldova va fi mai mică decît cea indicată mai sus se va aplica rata publicată. valoarea neutilizată se va exclude din calculul tarifului anului următor. Acest coeficient se determină anual reieşind din datele publicate în raportul statistic al DAMODARAN. (17) (1 − t ) ( E + D ) ( E + D) (16) unde: Re – costul capitalului propriu. %. D/E .54.rata de rentabilitate a activelor existente nete.rata de rentabilitate în anul „j” a activelor noi. UAnj-1 – uzura activelor noi acumulată din perioada de dare în exploatare pînă la începutul anului „j”.rata de rentabilitate lipsită de risc. Prin prezenta Metodologie rata de rentabilitate a activelor existente se stabileşte la nivel de pînă la 5%. Această valoare se determină ca diferenţa dintre valoarea de intrare şi uzura (amortizarea) acestor active acumulată pînă la începutul anului „j”.

sisteme de măsurare).). etc. tele – radio – comunicaţii. reducerea cheltuielilor de transport şi de sistem dispecerat. . nu dau avantaj economic şi duc doar la majorarea cheltuielilor întreprinderii. 21. etc. Acest cost se va aplica la nivelul anual prevăzut conform Acordului de Credit pentru Dezvoltare nr. g) investiţii în active nemateriale (programe. În ianuarie-februarie a fiecărui an de gestiune întreprinderea prezintă ANRE un raport privind realizarea planului investiţional.). comerciale. valoarea acestora şi obiectivele atinse. %. generale şi administrative. d) investiţiile.26%. b) investiţiile nu ţin de activitatea reglementată. c) lucrările prevăzute nu ţin de investiţii şi trebuie să fie atribuite la cheltuieli. d) investiţii în mijloace de transport. sisteme. 23. etc. Prezenta Metodologie stabileşte următoarele principii de efectuare a investiţiilor. c) investiţii în utilajul de dispecerat. ANRE va aproba planurile investiţionale pe anul viitor nu mai târziu de 31 decembrie ale anului curent şi este în drept să nu accepte planurile investiţionale prezentate de întreprindere sau a unor investiţii din aceste planuri în cazurile cînd: a) planurile investiţionale nu corespund cerinţelor stipulate în punctul 21. b) investiţii în reţelele de transport existente (reconstrucţia. e) investiţiile. staţii electrice.. aprobat de ANRE pentru anul precedent. 1) Operatorul reţelei de transport şi de sistem anual. reparaţii capitalizate. f) investiţii în tehnica de calcul. perfecţionarea tehnologiilor şi organizării procesului de producţie. Rentabilitatea activelor care nu poate fi divizat direct la una sau altă categorie de reţea.9 (rm-rf) – riscul pieţei. Această variabilă este determinată la nivel de 5. va elabora şi prezenta ANRE spre aprobare planul de investiţii pentru anul următor care obligator va conţine următoarele compartimente: a) investiţii în dezvoltarea reţelelor de transport a energiei electrice (construcţia de noi linii de transport a energiei electrice. b) descrierea compartimentelor investiţionale planificate. etc. e) investiţii în clădiri şi construcţii. 22. pînă la 1 decembrie. h) alte investiţii legate de activitatea de transport şi de sistem a energiei electrice. renovarea. nu trebuie să fie finanţate de întreprindere sau trebuie să fie recuperate de întreprindere prin intermediul companiilor de asigurare (asigurările incluse în tarif). 2) În planul de investiţii obligatoriu va fi indicat: a) valorile investiţiilor planificate în integral şi pe fiecare compartiment investiţional în parte şi sursele de finanţare. reducerea consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua de transport. judecată.). modernizarea. care nu sînt necesare. 3833-MD pentru implementarea Proiectului Energetic II. procurări de mijloace înlocuirea conductoarelor/transformatoarelor. costul acestora şi obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării investiţiilor (îmbunătăţirea calităţii şi funcţionarea fiabilă a sistemului de transport şi de sistem. se reflectă în costul serviciului respectiv proporţional cantităţii de energie electrică transportată. Rd – costul capitalului împrumutat. în care se reflectă investiţiile conform planului şi cele efective date în exploatare. Rentabilitatea activelor materiale pe termen lung se determină separat pe fiecare categorie de reţea electrică de transport şi la determinarea tarifelor se include în costul serviciului respectiv în dependenţă de structura reţelelor utilizate în prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi cantitatea de energie electrică transportată prin aceste reţele electrice.

DETERMINAREA. pînă la finele lunii noiembrie va prezenta ANRE calculul tarifelor pentru anul ce urmează. în cazul existenţei motivelor argumentate. pentru a ţine cont de faptul că majoritatea materialelor sînt importate. Pentru următorii ani aceste cheltuieli vor fi actualizate de ANRE reieşind din valoarea parametrilor de actualizare. CCo. CGAo) se determină de întreprindere reieşind din necesitatea reală. generale şi administrative. pentru primul an de valabilitate a Metodologiei. de întreţinere şi exploatare.98[ (1 + IPCDj ) × (1 + ∆LRj ) ] ×   LeiD   (20) i =1 i −1   CIE j = CIE 0 × ∏ 0. Toate consumurile şi cheltuielile susmenţionate vor fi ajustate şi reieşind din necesitatea ridicării eficienţei întreprinderilor. Tarifele se aprobă de către Consiliul de administraţie al ANRE şi vor intra în vigoare după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. CIEo.98(1 + IPCMj ) (24) i =1 j ∆LR j = ∆NC j = LR j − LR j −1 LR j −1 NC j − NC j −1 NC j −1 (25) (26) . 27. aferente remunerării muncii.98(1 + ∆NCj ) (23) i =1 j CGA j = CGA0 × ∏ 0. În conformitate cu prezenta Metodologie. VI. Tarifele vor fi aprobate ca tarife fixe şi astfel se va evita orice discriminare a consumatorilor în procesul aplicării acestora.98(1 + IPCMj ) (21) i =1 j CRM j = CRM 0 × ∏0.10 24. în conformitate cu actele normative în vigoare. Cheltuielile materiale. pentru a ţine cont de faptul că majoritatea acestor cheltuieli sînt aferente livrărilor pe piaţa internă. 28. Astfel. ANRE va examina materialele prezentate şi. iar investiţiile efectuate în afara planului de investiţii pot fi luate în consideraţie numai în cazurile cînd acestea vor aduce avantaj economic peste obiectivele prevăzute în plan. consumurile şi cheltuielile întreprinderii vor fi actualizate în fiecare an conform formulelor: j  LeiDi  CM j = CM 0 × ∏ 0. se va lua în consideraţie rata inflaţiei din Republica Moldova.98[(1 + IPCMj )x (1 + ∆LRj )] i =1 j (22) CC j = CC 0 × ∏ 0. vor fi luate în consideraţie preţul exprimat în dolari SUA şi rata de schimb a dolarului SUA. 25. APROBAREA ŞI AJUSTAREA TARIFELOR 26. vor intra în vigoare din data publicării şi vor fi valabile pa toată perioada de valabilitate a Metodologiei. efectuat în conformitate cu prezenta Metodologie. Cheltuielile aferente remunerării vor fi actualizate reieşind din rata inflaţiei din Republica Moldova. La actualizarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare. va aproba aceste tarifele. comerciale. vor fi examinate şi aprobate de Consiliul de administraţie al ANRE. 29. (CMo. Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat de ANRE se includ la calcularea costului de capital şi rentabilităţii conform prevederilor prezentei Metodologii. La actualizarea costurilor materiale. anul de bază. Modificările efectuate în planul investiţional aprobat vor fi luate în consideraţie în calculul tarifului numai în cazul cînd acestea au fost coordonate cu ANRE. CRMo. operatorul reţelei de transport şi de sistem anual.

devierile financiare în tarif se includ astfel încât să fie recuperate pînă la finele anului de gestiune.11 unde: LRj – lungimea reţelelor de transport în anul „j”. numărul şi categoria angajaţilor.). În cazul modificării tarifelor în decursul anului de gestiune.indicele preţului de consum din Republica Moldova în anul „j”. Pentru aceasta. modernizării. Prezenta Metodologie va întra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial. În cazul utilizării amortizării activelor existente în alte scopuri. 30. NC j − 1 . În aceste cazuri ANRE va ajusta tarifele reieşind din factorii obiectivi apăruţi şi nivelul de influenţă a acestora asupra tarifelor. . şi alţi factori relevanţi. 35. întreprinderea vor prezenta ANRE o analiză amplă a factorilor de influenţă şi a calculelor devierilor formate din modificarea indicatorilor reali faţă de cei care au fost aplicaţi în calculul tarifelor aprobate. În acest caz. cînd la nivel naţional se va modifica cuantumul minim garantat al salariului. asigurarea fiabilităţii livrărilor de energie electrică către consumatori şi pentru a evita utilizarea acestor surse în alte scopuri. 34.indicele preţului cu amănuntul al SUA în anul „j”. staţiilor electrice. IPCMj . va fi valabilă pentru o perioadă de cinci ani şi este obligatorie pentru operatorul de transport şi de sistem a energie electrice. iar din totalul de investiţii anuale planificate cel puţin de 90% vor fi destinate extinderii. publicat de către Departamentul Muncii al SUA.numărul de consumatori deserviţi în anul precedent. LR j − 1 . IPCDj . devierile financiare ( DVj) generate în perioada precedentă a anului de gestiune pe deplin vor fi luate în consideraţie la calcularea noilor tarife.numărul de consumatorilor deserviţi de către întreprindere în anul „j”. ANRE este în drept să diminueze tarifele pentru serviciile de transport a energiei electrice al anului următor corespunzător cheltuielilor de amortizare utilizate în alte scopuri. 31. etc. regimul de lucru. DISPOZIŢII FINALE 32. calităţii serviciului de transport. renovării şi reabilitării reţelelor de transport şi centrului naţional de dispecerat. reconstrucţiei.. vor fi utilizate de întreprindere doar în scopul efectuării de noi investiţii. NCj . cu excepţia celor aferente investiţiilor efectuate din împrumuturi. cheltuielile aferente remunerării muncii pentru perioada anului respectiv vor fi ajustate reieşind din acest cuantum garantat al salariului. care justifică o astfel de actualizare şi care duc la o deviere mai mare de 3 la sută de la costurile iniţiale totale reglementate. VII. În cazul. adoptării de acte legislative ce duc la modificarea costurilor. publicat de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Luînd în consideraţie că utilizarea cheltuielilor materiale. de întreţinere şi exploatare a reţelelor electrice de transport direct influenţează asupra stării reţelelor. Actualizarea tarifelor în decursul anului se va efectua doar în cazul existenţei unor factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de întreprindere (modificarea volumului de energie electrică transportată. ANRE este în drept să diminueze aceste cheltuieli pentru anul următor în cuantumul lucrărilor neefectuate şi utilizarea cheltuielilor destinate acestor lucrări în alte scopuri. Prezenta Metodologie prevede că cheltuielile de amortizare a activelor existente incluse în tarif.lungimea reţelelor de transport în anul precedent. 33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful