Delta Lloy d: kab inet h olt pensioenen u it

Door Joost Ramaer Amsterdam. De nieuwste pensioenplannen hollen het gemiddelde pensioen veel verder uit dan het kabinet doet voorkomen. Door verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw en afschaffing van indexatie en toeslagen zal het gemiddelde totale Nederlandse pensioeninkomen inclusief AOW blijven steken op 45 procent van het gemiddeld verdiende loon. Eind jaren negentig was dat nog 70 procent van het eindloon, het laatst verdiende en meestal hoogste salaris. Vooral jongere werknemers „mogen blij zijn als ze later nog uitkomen boven 40 procent van het laatstverdiende loon”. Dat stelt verzekeraar Delta Lloyd in een recente doorrekening van de gevolgen van alle pensioenmaatregelen sinds de eeuwwisseling. „Pensioenen versoberen in rap tempo”, concludeert de marktleider in nieuwe leven- en pensioenverzekeringen, en „het einde is nog niet in zicht”. Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de universiteit van Tilburg, herkent de cijfers maar relativeert de ernst ervan. De zware terugval in inkomen bij pensionering geldt vooral voor carrièremakers. „Hoe meer promoties je maakt, hoe groter het verschil tussen middel- en eindloon. Maar zulke mensen kunnen ook gemakkelijk bijsparen.” Het kabinet wil de belastingvrije pensioenopbouw – nu 2,25 procent van het loon per jaar – verlagen naar 2,15 procent volgend jaar en 1,75 procent vanaf 2015. Dat kan omdat de pensioenleeftijd inmiddels is verhoogd naar 67 jaar, zo redeneert het kabinet. Maar de pensioenopbouw was daarvoor al sterk geërodeerd door maatregelen als de overgang van eindloon naar middelloon en het niet meer aanpassen van de pensioenen aan de inflatie. Het kabinet wil de gevolgen deels repareren via een ingewikkelde bijspaarregeling van 0,06 procent per jaar. Vanwege de „minimale omvang” heeft Delta Lloyd die niet meegenomen in zijn berekeningen. Bovenberg is niet tegen een lagere pensioenopbouw. „Wij hebben relatief veel gespaard én we hebben hoge schulden, vooral door onze hypotheken. Door een lagere pensioenopbouw, kunnen mensen meer schuld aflossen.” De 2,25 procent per jaar die werknemers nu mogen opbouwen, vond hij al langer aan de hoge kant. „Nu de crisis voortduurt, kun je tijdelijk terugzakken naar 1,75 procent. Het kabinet wil die verlaging permanent maken. Daarin verschil ik dan van mening met het kabinet.” NRC Special: Pensioenen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful