2 .

PREPENSIOEN EN DOORWER KEN
Een werknemer die vervroegd met pensioen ging én ‘onverkort’ bleef doorwerken voor zijn oude werkgever, moest tot voor kort extra belasting betalen over het pensioendeel van zijn inkomen. Deze extra heffingen zijn in 2011 afgeschaft om het doorwerken door ouderen te stimuleren.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful