You are on page 1of 7

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

Redovne studije Smjer BANKARSTVO, FINANSIJE I TRGOVINA

Predmet FILOZOFIJA IVOTA

PARETOVO PRAVILO 80/20


(seminarski rad)

Mentor: Prof. dr Zoran Arsovi

Student:

IRENA ILI
Index br. 56-09/ROP

Banja Luka, novembar 2009.

SADRAJ:

1.Uvod ............................................................................................................................. 3
2.Biografija Wilfrieda Fritza Pareta ................................................................................................................. 4 3.Kako nam moe pomoi Paretovo pravilo? .................................................................................................. 4 Pareto's Principle - The 80-20 Rule.................................................................................................................. 5

4.Zakljuak: ................................................................................................................... 6 5.LITERATURA: .......................................................................................................... 7

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

1.Uvod

Zove se jo: Paretovo pravilo, Paretovo naelo , Paretov princip ili Pravilo 80/20. navodi da se 80 % postignutog rezultata postie u 20 % od ukupnog vremena tijekom projekta.

Za postizanje preostalih 20 % potrebno je najvie rada.

Vilfredo Pareto je pri istraivanju o raspodjeli nacionalnog bogatstva otkrio, da u Italiji oko 20% obitelji posjeduju oko 80% kapitala. To dovodi do Paretovog naela: znai da se mnogi zadatci s upotrebom od oko 20% sredstva mogu rijeiti 80%.

To se esto koristi nasumice za rijeavanje raznih problema, bez da je primjenjivost u svakom sluaju dokazana. Meutim, "naelo" je dobar podsjetnik.

Pareto princip se moe i kod mnogih - ak svakodnevnih - pitanja primjetiti. 20% uloenog vremena donose 80% rezultata. U prosjenom domainstvu 20% predmeta generiraju 80% trokova. U tvrtci se 80% prihoda postie od prodaje 20% kupaca. 80% teksta se sastoje od 20% rijei. Pretpostavka je i da e 20% od svih ekonomista ostvariti 80% svih doprinosa.

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

2.Biografija Wilfrieda Fritza Pareta

Pareto je roen 1848 u Parizu, kao Wilfried Fritz Pareto. Roditelji su mu bili Marquis Raffaele Pareto, pripadnik genovske trgovake obitelji. Njegovo ime Wilfried Fritz je dobio zbog odnosa na revoluciju 1848. u Njemakoj. Paretova obitelj se je odselila natrag u sjevernu Italiji u godine 1858.

1870. je Pareto stekao diplomu kao ininjer. 1889. godine vjenao se je s ruskinjom Alexandrom Bakunjin.

1893. je imenovan za predsjedatelja ekonomije na sveuilutu u Lausanneu.Tu je postao suosniva Ekonomije blagostanja.

Godine 1896. Pareto otkrio je da raspodjela prihoda ne slijedi po Normalnoj raspodjeli, i prepoznao da je uglavnom nakrivljena. Prema njemu je dobila naziv Pareto raspodjela.

Od 1898. Pareto se okrenuo podruju sociologije. Godine 1901. je preselio u Cligny na enevsko jezero. Tamo je a umro je 19. augusta 1923..

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

3.Kako nam moe pomoi Paretovo pravilo?

Pareto's Principle - The 80-20 Rule


Sigurno ste nekada u ivotu upoznali prvo senzaciju, dogaaj ili se susreli sa fenomenom prije nego ste ga znali objasniti nekim zakonom, pravilom ili formulom! Hou rei prvo ste sjeli u punu kadu, prelili vodu i onda kasnije, kad ste bili vei, culi za Arhimedov zakon ili ste prvo iskusili gravitaciju pa onda uli za Newton-ove zakone ili ste openito nesto uoili pa onda kasnije susreli objanjenje! Takav je sluaj i sa PARETOvim PRAVILOM nazvanim 80:20! Naime ve zarana u poslovanju da se primjetiti da da nam manji poslovi donose veinu zarade! Vei broj poslova je bio mediokritetski, mali dio slab ili gubitniki a jedan manji postotak je sainjavao veinu zarade! Puno ne razbijamo glavu ovim udnim fenomenom, sve dok se i drugi ne ponu koristiti njime te nam postaju konkurentni! 1906.g. talijanski ekonomist Vilfredo Pareto kreirao je matematicku formulu da bi njome objasnio nejednaku distribuciju bogastva u svojoj zemlji jer je primjetio da 20% ljudi posjeduje 80% dobara u tadanjoj Italiji! Kasnije oko 1940.g. pravilo je nazvano PARETOV PRINCIP ili PARETOV ZAKON i postepeno se poelo uoavati da vrijedi puno ire. Mnogi su primjetili da se slian FENOMEN susree i u njihovom polju rada pa su pravilo nazvali popularno vitalna manjina (nekolicina) I trivijalna veina ("vital few and trivial many")! Kako i gdje se ovo pravilo susree? Trgovci su primjetili da 80% zarade donosi 20% kupaca, lijenici su primjetili da se 80% zdravstevnih problema dogaa oko 20% puanstva, dok 20% talentiranih ljudi su odgovorni za 80% uspjeha u firmi, 20% vae garderobe nosite 80% vremena, 20% povrine vaih tepiha izlizava se 80% vremena a studenti (kao mi) su primjetili da 80% znanja dolazi od 20% sluanja na predavanju!

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

4.Zakljuak:
esto se u ivotu susreemo odnosno susretali smo se sa Paretovim pravilom, a da toga uopte nismo ni svjesni. Stimulacija ovog pravila potie kadrove na stvaralatvo, vee rezultate, veu odgovornost i obaveze. Kombinacijom materijalnih i moralnih oblika stimulacije postie se puna angairanost zaposlenih na radu, to se odraava na racionalnost, ekonominost, proizvodnost i efikasnost rada. Danas na raspolaganju menederima stoje brojni financijski i nefinancijski motivatori, a koju e kombinaciju upotrijebiti ovisi o njihovom poznavanju ranih pravila, okolnosti te svakako i inventivnosti. Rezultati istraivanja pokazuju da prvo valja rijeiti ekstrinzine motive radi postizanja prosjene proizvodnosti, a zatim ukljuiti intrinzine inioce radi postizanja vrijednosti i nadprosjene proizvodnosti.

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

5.LITERATURA:

Dostupno na: http://opcije.blog.hr/2006/05/1621034485/paretovo-pravilo-8020-rule.html http://hr.wikipedia.org/wiki/Paretovo_pravilo http://vukajlija.com/paretovo-pravilo/90208 Dostupono na: Dostupono na:

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE