“Wika Natin ang Daang Matuwid”

Sir Poy
Rebolusyon! Rebolusyon! Natatanging tugon! Rebolusyon! Rebolusyon! Ang sa ati’y humahamon! Namumuhay sa banwang noo’y sakdal laya Sa bulawan ay sagana’t pamumuhay ay payapa Inalipin ng nagkunwang inang mapagkalinga Binusabos ang lahi’t tinatag enkomyenda Unti-unting pinamukhang bayan nati’y kawawa Nilingap at binigyan ng mga santo’t santa Hinubdan ng kultura’t binihisan ng baro’t saya Upang tayo’y magmukhang negritang espanyola Rebolusyon! Rebolusyon! Natatanging tugon! Rebolusyon! Rebolusyon! Ang sa ati’y humahamon! Di-tumigil sa panulat mga bayaning propagandista Sa buong Europa akda nila’y nilalathala Ikinalat, isiniwalat mga liko’t maling gawa Pambubusabos, pandudusta sa bayan nating dakila Nagngalit, nag-aklas bayaning katipunero Sumugod, lumusob kahit sandata’y buho Hinarap ang kanyon at pistola ng mga mestizo Sa hangaring kalayaan, kapalit man ay dugo Rebolusyon! Rebolusyon! Natatanging tugon! Rebolusyon! Rebolusyon! Ang sa ati’y humahamon! Bayan ko’y Ibinenta ng Espanya sa Amerika Nagbunyi sila’t nagpista sa huwad na giyera Pansamantalang nakatikim ng inaakalang paglaya Sa ugat nati’y pinadaloy, pagiging utak kolonya Edukasyon ang instrumento nitong bagong bandido Nilason ang puso’t binihag ang pagkatao

Sunud-sunuran sa lahat ng kanilang ingunguso Pinagpapalit-palit mga tutang pangulo Rebolusyon! Rebolusyon! Natatanging tugon! Rebolusyon! Rebolusyon! Ang sa ati’y humahamon! Ngayon nga ay nadako sa panahon ng pagbabago, Daang Matuwid ang sigaw ng namumuno Binago ang kalakaran sa tanggapan ng gobyerno Mapagdudahang mga liko’y pinatatalsik sa pwesto Daang matuwid ang isinisigaw, pilit na inihihiyaw Sa wika ba ay naibibigay o tunog lamang ng alingawngaw Bakit sa pamantasan at iba’t ibang tanggapan Wikang ito’y di mahagilap, hanapin mo kung saan-saan Rebolusyon! Rebolusyon! Natatanging tugon! Rebolusyon! Rebolusyon! Ang sa ati’y humahamon! Ngayon na ang panahon, panahon ng rebolusyon Rebolusyon sa paggamit ng wikang tunay na makatutulong Sa ehekutibo, lehislatibo at Hudisyaryo’y isulong Wikang Filipino’y gamitin, simulan sa edukasyon Wika natin ang daang matuwid, ipakalat, ipabatid Wikang magbubuklod sa atin ito’y isang lubid Maghihila sa pag-asa at pagbabagong ipinipilit Magpapalayang ganap sa banyagang nanggigipit Rebolusyon! Rebolusyon! Natatanging tugon! Rebolusyon! Rebolusyon! WIKANG FILIPINO’Y ISULONG!