LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TAJUK

NOMBOR
BULAT

SP
KBSM

1.4.1

DSP
B3D1E2
Melakukan operasi
tambah, tolak, darab
dan bahagi ke atas
nombor bulat

CADANGAN
KAEDAH
PENTAKSIRAN

TARIKH

BERTULIS

NAMA : ________________________________ NO KAD PENGENALAN:__________________
KELAS : _____________

Hitung
1) 237 + 143 = ________

3) 145 X 3 = _________

2) 348 – 156 = _________

4) 2 250 5 = ______

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful