LUCRARE PRACTICA-STOCURI

Lucrarea este axată pe exemplul S.C. VALCOM S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea
şi comercializarea produselor din carne.

Societatea comercială aplică legea numarul 321 din 15/10/2009,privind comercializarea produselor
alimentare.

Capitalul societăţii este integral privat şi a fost depus integral de către asociaţi care sunt rezidenţi. Principalii furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România si acestia sunt:
SC DIANA SRL SC MAREX SA SC UNICARM SRL SC TRIAMI SRL SC FERMA ZOOTEHNICA SRL SC DAVAR DEO SRL SC SOROLI COLA SA SC PRINCIPAL COMPANY SRL SC FACOS S.A SC AGROARDEAL SRL SC SCAN DIA ROMANA S.A SC PRODUCTIE ARDEALUL SRL SC HAME ROMAN IA SRL SC CONTEC FOODS SRL SC ROTINA PRODUCT SRL SC PREFERA FOODS SRL SC ATFAB SRL SC GLINA SA SC ZENA SRL SC VASCAR SA SC SALCONSERV SA SC SALSI SA jud. Valcea, Bujoreni jud. Braila, sos. Buzaului 34, Braila jud. Satu Mare, Str. Principala 34, Vetis jud. Suceava, Neagra Sarului 27A jud. Maramures, str. Depozitelor 5, Baia Mare jud. Hunedoara, Com. Salasu de Sus 328 jud. Braila, sos Baldovinesti, Braila jud. Bihor, Str. Ghestului 10, Salonta jud Suceava, Zona Ind. Scheia, Suceava jud. Bistrita Nasaud, Orheiul Bistritei jud. Sibiu, Sibiu Str Morilor 45 jud. Covasna, Str. Targului 6, Covasna jud. Olt, Str. Vasile Alecsandri 81, Caracal jud. Galati, Str. 1 Decembrie, Tecuci jud. Hunedoarea, Piata Libertatii 4, Hunedoara jud. Alba, DN 1 Km 10, loc. Oiejdea jud.Galati, Str. M. Kogalniceanu 64, Tecuci jud. Ilfov, Intr. Abatorului, loc. Glina jud. Ilfov, Str. Sarbi 1690A, loc. Domnesti jud. Vaslui, Str. Agroindustriala 4, loc Vaslui jud. Sibiu, Str. Carpati 33, loc. Medias jud.Prahova loc.Sinaia bdul.Republicii nr.20

Desfacerea produselor finite se realizează către clienţi din România şi se efectuează de la sediul societăţii şi/sau prin delegaţi ai societăţii angajaţi cu contracte de muncă ca distribuitori. Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ-valorică.

Stocurile la ieşire se evaluează şi înregistrează în contabilitate după varianta costului mediu ponderat. Produsele finite obţinute din procesul de producţie sunt evaluate şi înregistrate la costul estimat (standard, planificat). Mărfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din procesul de producţie. Operaţiile economice care fac obiectul înregistrării în contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului current. Pentru înţelegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, operaţiile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referinţă pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp în mod cumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinată de caracterul de repetabilitate al operaţiilor economice şi de necesitatea simplificării calculelor, întocmirii documentelor primare şi înregistrării în contabilitate.

MONOGRAFIE CONTABILA la SC VALCOM SRL Societatea comercială SC VALCOM SRL prezinta urmatoarea situaţie in conturi la data de 01.01.2010:

Situatia in conturi la data de 01.01.2010 - ronDenumire cont Simbol Sold Debit Sold Credit

Cap. Subscris si varsat Rezerva legala Alte rezerve Rezultatul curent al exercitiului Repartizarea profitului Echipamente tehnologice Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

1012 1061 1068 121 129 2131 2132

0 0 0 0

100000 15.000 4.000 11000 12000

22.000 13000

0 0

Amortizarea mijl. Productie Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie Titluri de participare detinute la societati din afara grupului Amortizarea mijloacelor de transport Amortizari privind imobilizarile corporale Materii prime din care: -500 kg cpl*10 lei/kg -5kg condimente*1 lei/kg -30 kg mate porc *1 lei/kg. Produse finite Carnati = 534kg*12lei/kg Materiale auxiliare Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Furnizori Clienti Personal- salarii datorate TVA de plata Debitori diversi Creditori diversi

2813 2133 214

0 6.000 31000 0 0

15.000

262

11000

0

2813

0

3.000

2814

0

3500

301

5000

0

345

6400

0

3021

9000 6500

0 0 0

303

5500

401 411 421 4423 461 462

0 30.000 0 0 10000 0

3100 0 15.000 10000 0 3800

Conturi la banci in lei Casa in lei TOTAL

5121 5311

39.500 500 195400

0

195400

Componenţa analitică a conturilor sintetice este următoarea: Contul 2131 – 22000 lei, din care: -malaxor – 22000 lei, data intrării – februarie 2007 Contul 2132 – 13000 lei, din care: -cântar – 10.000.000 lei, data intrării – februarie 2007 Contul 214 – 31000 lei, din care: -mobilier – 31000 lei, data intrării – mai 2008 Duratele normale de funcţionare a imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru calculul amortizării se consideră astfel: echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 10 ani; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (cântarul şi calculatoarele) – 10 ani şi respectiv mobilier – 15 ani. Contul 301 – 5000 lei, din care: -500 kg cpl*10 lei/kg -5kg condimente*1 lei/kg -30 kg mate porc *1 lei/kg. Contul 3021 – 9000, din care: -caserole 2500 buc*2 lei/buc -etichete 4000 buc*1 leu/buc Contul 401 – 3100 lei, din care: -SC IONEX SRL – 1900 lei -SC MEDA SRL – 1200 lei

Contul 411 – 30000 lei, din care: -SC MAREX SA – 15000 lei -SC UNICARM SRL – 15000 lei Operaţiile economice care au loc în luna aprilie sunt următoarele: 05.04.2010-13.04.2010 1. Factura nr. 548/5/04, emisă de SC IONEX SRL indică livrarea cantităţii de 5705 kg. carcasa de porc pentru SC VALCOM SRL. Preţul unitar fără TVA 8,5 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost recepţionată, fiind emisă nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr. 54/5/04. Nu s-au inregistrat diferente intre datele din facture si nota de receptie. 2. Bonul de consum nr. 548/8/04 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 20 kg cvl, 10 kg cpl., 5 kg mate de porc., 3 kg condimente. 3.Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 15/9/04 evidenţiază obţinerea, şi respectiv, predarea la depozit a 500 bucăţi caserole de porc a 8,5lei/buc. Preţul de înregistrare (costul estimat) 3.000 lei/buc.

4.S.C. VALCOM SRL livrează clienţilor interni 320 kg jambon de porc după cum urmează: -SC IONEX SRL – 160 kg jambon de porc, preţul de livrare 15 lei/kg. + TVA 19% factura nr.12/13/04. -SC MEDA SRL – 160 kg jambon de porc , preţul de livrare 15 lei/buc. + TVA 19% factura nr. 13/13/04. Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 100 kg jambon de porc Transferul a fost consemnat în avizul de însoţire a mărfii nr. 46/13/04. Magazinul emite nota de recepţie nr. 46/13/04, preţul cu amănuntul 2400 lei. 14.04.2010-21.04.2010 5.Bonul de consum nr. 784/14/04 atestă eliberarea în producţie:200 kg. muschi de porc,

12 kg. muschiulet de manzat, 12 kg. condimente. 6.Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 645/15/04 indică obţinerea şi respectiv, predarea la depozit a 60 bucăţi caserole de porc a 8,5 lei/buc. Preţul de înregistrare 510 lei/buc. (cost estimat). 7.SC. VALCOM SRL livrează clienţilor interni 50 kg pulpa de porc astfel:   SC IONEX SRL – 25 kg pulpa de porc preţul de livrare 14 lei/kg. + TVA 19% factura nr. 58/16/04. SC MEDA SRL – 25 kg pulpa de porc preţul de livrare 14 lei/kg + TVA 19% factura nr.59/16/04. Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul 5 kg pulpa de porc, fiind întocmit avizul de însoţire a mărfii nr. 125/16/04. Magazinul întocmeşte nota de recepţie nr. 4565/16/04, preţul cu amănuntul 15 lei/kg. 8..Factura nr. 254/17/04 emisă de SC DIANA SRL indică livrarea cantităţii de 250 kg. carcasa de porc, preţul unitar 7,2lei/kg., TVA 19%. S.C. VALCOM SRL a recepţionat cantitatea de 250 kg. carcasa de porc, fiind emisă nota de recepţie nr. 15/17/04. 9..Factura nr. 52/19/04 emisă de SC DUSTIN PROD SRL indică livrarea cantităţii de 300 kg sare, preţul de livrare 2lei/kg., TVA 19%. S.C. VALCOM SRL a receptionat cantitatea de 300 kg. sare, fiind emisă nota de recepţie nr. 4/19/04. 10.Factura nr. 45/21/04 emisă de SC VITALIMINGREDIENTE SRL indică livrarea a 50 kg condimente, preţul de livrare 2,6 lei/kg., TVA 19%. S.C. VALCOM SRL a recepţionat cantitatea de 50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 154/21/04.

11.Extrasul de cont confirmă încasarea sumei de 30000 lei pentru mărfurile livrate în anul precedent, din care 10000 lei de la SC IONEX SRL şi 20000 lei de la SC MEDA SRL.

22.04.2010-30.04.2010 12.Factura nr. 145/22/04, emisă de SC DUSTIN PROD SA indică livrarea cantităţii de 89

kg. slanina de porc pentru SC VALCOM SRL. Preţul unitar 23 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost recepţionată, fiind emisă nota de recepţie nr. 47/22/04. 13.Factura nr. 14/25/01, emisă de SC VITALIMINGREDIENTE SRL indică livrarea a 50 kg. organe de porc, preţul de livrare 32 lei/kg., TVA 19%. SC VALCOM SRL a recepţionat cantitatea de 50 kg. organe de porc, fiind emisă nota de recepţie nr.421/25/04. 14.Factura nr. 76/26/04, emisă de SC DUSTIN PROD S.R.L. indică livrarea cantităţii de 45 kg. sorici de porc, preţul de livrare 21 lei/kg., TVA 19%. SC VALCOM SRL a recepţionat cantitatea de 45 kg. sorici de porc, fiind emisă nota de recepţie nr. 7/26/04. 15.Bonurile de consum întocmite în intervalul 22-30/04 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 358,3 kg carcasa de porc, 25 kg. condimente, 5 kg. bicarbonat. 16.Facturile emise de furnizorii de servicii prezintă următoarele date: - ORANGE-factura-1046/29/04-4000 lei + TVA 19% -SC Distrigaz SA - factura 1225/29/04 -92000 lei + TVA 19% -SC Apa Nova SA - factura 458/30/04 -5000 lei + TVA 19% -SC GREGORIS SRL-FACTURA 406/30/04-10000 lei + TVA 19% -SC Electrica SA - factura 577/30/04 - 51000 lei + TVA 19% 17.Salariile calculate pentru personalul unităţii privind luna ianuarie însumează 50000 lei. Reţinerile din salarii reprezintă: impozitul pe salarii 16.000 lei, contribuţia la asigurări sociale 9,5%, contribuţia la fondul de sănătate 6,5%, contribuţia la fondul de şomaj 1%. 18.Se înregistrează şi contribuţiile datorate de angajator, respectiv: contribuţia la asigurări sociale 22%, contribuţia la fondul de sănătate 7%, contribuţia la fondul de şomaj 3%, contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,5%.

S.C.VALCOM S.R.L.

Registrul – jurnal
Nr. pagina 1 Nr. crt.
1

Data înreg.
2

Documentul Explicaţii (felul, nr., data)
3 4

Simbol conturi Debitoare Creditoare Debitoare
5 6 7

Suma Creditoare
8

1.

5.04

NR1/5/04

Recepţionat materii prime

% 301 4426 601 6021 4426 345 4111

401 48493 301 3021 711 % 701 4427 9214 475 7,8 15.000.00 5712

57707

2.

8.04

BC 548/8/04

Consumat. materii prime şi materiale Recepţionat pr. finite auxiliare Livrat prod. finite la clienţi interni

475 7,8 15.000.00 4800 912

3. 4.

9.04 13/04

BP 15/9/04 F 12,13/13/04

5. 6. 7. 8.

13/04 14/04 15/04 16/04

F 12,13/13/04 BC 784/14/04 BP 645/15/04 F 58,59/16/04

Scăderea din gestiune Consumat. materii Receptionat pr. finite prime i mat. aux. Livrat ş produse finite la clienţi interni

711 601 345 6021 4111

345 301 711 3021 % 701 4427

4800 8.559.600 30600 834.000 966

4800 8.559.600 30600 834.000 700 266

9.

16/04 17/04

F 58,59/16/04 F 254/17/04

Scăderea din gestiune Livrat produse finite la clienţi interni

711 4111

345 % 701 4427

700 2142

700

10.

1800 342

11.

17/04

F 254/17/04 NR 15/17/04

Scăderea din gestiune Recepţionat materiale auxiliare

711 % 3021 4426

345 401

1800

1800 2142

12. 17/04

1800 342 401 600 114 401 130 25 4111 401 2047 389 401 1600 304 401 945 180 109.200.000 10.779.420 1125 1904 30000 30000 2436 155 714

15/04 13.

NR 4/15/04

Recepţionat materiale auxiliare

% 3021 4426 % 3021 4426

14. 21/04

NR 154/5/01

Recepţionat materiale auxiliare

15.

5/01

Extras cont

Încasări de la Recep clien ţi ţionat materie primă

5121 % 301 4426

22/04 NR 47/22/04 16.

17. 25/04 NR 421/25/04

Receptionat materiale auxiliare

% 3021 4426 % 3021 4426 601 6021

18. 26/04 NR 7/26/04

Receptionat materiale auxiliare

19. 22-30/04 B. consum

Consumat. Materii prime şi mat. Auxil.

301 3021

109.200.000 10.779.420

20. 22-30/04 Facturi : 1046,640, 302,502

Prestar i facturate
de furnizori (gaze, apă , energie electrică , reparat ii)

% 6022 605 611 626 4426

401 92.000. 17.000. 10.000 4.000. 23.370. 421 80000

146.370

21. 22-30/04 Stat salarii

Salariile cuvenite angajaţ ilor Reţ inerile din salarii

641

80000

22. 22-30/04 Stat salarii

421

%

29.600

444 4312 4314 4372 23. 16-31/01 Sit. De calcul CAS/angajator 6451 4311 17.600

16.000. 7.600. 5.200. 800. 17.600

24.

16-31/01 Sit. de calcul

Fd. sănătate/angajator

6453

4313

5.600

5.600

25.

16-31/01 Sit. De calcul

Fd. S omaj/angajator Fd. accidente

6452 635

4371 447

2.400 400

2.400 400

26. 16-31/01 Sit. de calcul

muncă ş i boli prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful