P. 1
Rezumat Petre Botnariuc CVI

Rezumat Petre Botnariuc CVI

|Views: 45|Likes:
Published by Olesea Curmei
comunicare
comunicare

More info:

Published by: Olesea Curmei on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Domeniul: Ştiinţele Educaţiei

REZUMAT

ÎNVĂŢAREA ÎN COMUNITĂŢILE VIRTUALE – CERCETĂRI ASUPRA ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Ioan NEACŞU

Doctorand: Petre Feodorian BOTNARIUC

Bucureşti, 2010

Deschideri în cadrul curriculumului naţional 12 4. Formele învăţării în comunităţi virtuale 57 D. Particularităţile comunicării mediate de calculator 73 E. Condiţiile tehnologice pentru eficientizarea activităţii CVI 70 4. Teorii ale învăţării aplicabile în comunităţile virtuale 50 6. Sisteme de simulare a lumilor virtuale 96 . Contextul sociao-educaţional 4 1.etapă distinctă în evoluţia Internetului 76 3. exemple) 67 2. Dimensiunea tehnologică în analiza comunităţilor virtuale de învăţare 67 1. Pagini colaborative Wiki 83 2. Delimitări conceptuale 27 C.0 în organizarea CVI 82 1. CVI . Noile dezvoltări tehnologice 78 6.soluţie flexibilă pentru transmiterea cunoaşterii în cadrul organizaţiilor 19 8.mediu complementar pentru evaluarea didactică 22 9. Webul ca platformă 81 9. CVI în contextul imperativelor învăţării permanente 17 7. Valorizarea inteligenţei colective 81 10. Competenţa digitală 44 5. De la taxonomii la folksonomii 77 4. Web 2 . Jurnale individuale electronice/ Bloguri 92 3. Organizarea şi specificitatea noilor resurse 77 5. postmodernă 15 5. Factorii învăţării în medii virtuale 55 7. Cerinţele societăţii cunoaşterii 5 3. Evaluarea potenţialui CVI 25 B. Implicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple 41 4. Noua generaţie de tehnologii Web 2. Noi tendinţe în dezvoltarea softului 82 F. Atitudinile membrilor în comunităţile virtuale de învăţare 39 3. componente. Definirea şi caracterizarea noii generaţii de tehnologii web 74 2.O nouă provocare pentru educaţie 4 2. Rolul TIC în educaţie şi noile cerinţe implicate de creşterea calităţii 16 6.0 79 7. Mediile virtuale de învăţare (caracterizarea. Pedagogia tradiţională vs.CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE … 1 CAPITOLUL I FUNDAMENTE TEORETICE ALE CVI 4 A. Paradigma CoP . CVI . Aplicaţii ale tehnologiilor Web 2. Noile orientări în elearning 69 3. Paradigma educaţiei centrată pe elev 39 2.0 74 1. Internet/ Intranet ca spaţiu al interacţiunii şi comunicării mediate de calculator 71 5. Fundamente psiho-pedagogice ale CVI 39 1. Principii organizatorice ale web 2 80 8. Modele de proiectare a aplicaţiilor web 2.

Implicarea profesorilor în reţelele/comunităţile electronice ale elevilor 167 7.Comunităţi virtuale de învăţare 124 d. Selectarea lotului investigat 118 F. Nivelul de participare în cadrul comunităţile online 164 4. metode) 151 H. Bariere şi oportunităţi în valorificarea reţelelor/comunităţilor virtuale pentru învăţarea elevilor 168 8. Date obţinute 161 B. Analiza datelor obţinute – Profesori 161 1. variabile. Cercetări în domeniu 107 4. Chestionarul pentru elevi 124 c. Motivaţia şi contextul cercetării 103 1. Caracteristicile cercetării acţiune 119 2. Premisele cercetării 111 B. Scopul cercetării 112 2. Curs Online . Obiective generale 113 3. Potenţiale riscuri 101 CAPITOLUL II METODOLOGIA CERCETĂRII 103 A. Obiectivele specifice 114 C. ipoteze. Ipoteza cadru 117 2.G. Dezvoltarea şi susţinerea CVI 97 1. Chestionarul pentru profesori şi decidenţi 122 b. Organizarea comunităţilor de învăţare în medii virtuale 94 2. Schimbarea paradigmei educaţionale / schimbări sociale şi tehnice 104 3. Model de organizarea activităţii CVI 128 G. Ipotezele cercetării 117 1. Variabile dependente 116 D. Metodele şi instrumentele cercetării 119 1. Scopul şi obiectivele cercetării 112 1. Descrierea instrumentelor 122 a. Etapele cercetării (diagrama Gantt) 159 CAPITOLUL III REZULTATELE CERCETĂRII 161 A. Tipuri de activităţi întâlnite 165 5. Interesul participanţilor pentru comunităţile online 162 3. Experienţa în utilizarea altor mijloace TIC în predare 170 . Nivelul de expertiză în domeniul profesional al reţelei 166 6. Măsuri posibile de intervenţie 98 3. Tabel sintetic corelativ (obiective. Variabilele cercetării 116 1. Variabile independente 116 2. Cadrul socio-educaţional al intervenţiei 103 2. Criterii de calitate 120 3. Ipoteze derivate 117 E. eşantion. Frecvenţa/ scopul utilizării Internetului în scop profesional/ în scop personal 162 2. Metode de culegerea datelor utilizate 121 4.

Direcţii posibile de continuare-aprofundare a cercetării 199 Bibliografie 201 Anexe 211 . Analiza datelor obţinute – Elevi 182 1. Percepţia reuşitei eforturilor de adaptare a sarcinilor didactice 177 15. Interesul elevilor pentru comunităţile online 183 3. Adecvarea tehnoligiei la sarcinile didactice 172 11. Percepţia elevilor asupra demersurilor. Experienţa în utilizarea mijloacelor Internet în predare 174 12. Concluziile cercetării 195 B. Modalitatea de adaptare a sarcinilor didactice 178 16. Disciplinele preferate ale elevilor participanţi 186 8. Nivelul de participare în cadrul comunităţile online 184 4. Nivelul de familiaritate cu problematica reţelei/comunităţii 185 6. Experienţa în utilizarea mijloacelor Internet pentru învăţare 188 11. Preferinţele participanţilor pentru tehnicile Internet 175 13. Tipuri de activităţi desfăşurate în mediul online 184 5.9. Frecvenţa/ scopul utilizării Internetului în scop şcolar şi extraşcolar 182 2. Deschiderea participanţilor faţă de extinderea utilizării TIC în activitatea proprie 171 10. reuşitei şi nevoilor de adaptare a sarcinilor didactice 189 CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 195 A. Bariere şi oportunităţi în utilizarea reţelelor/comunităţilor virtuale 187 9. Recomandări pentru diferiţi actori cheie 197 C. Efortul de adaptare a sarcinilor didactice 176 14. Feedbackul participanţilor 180 C. Preferinţele elevilor pentru tehnicile Internet 188 10. Interesele elevilor 185 7.

afirma într-un articol publicat în luna aprilie 1968 în revista Ştiinţă şi Tehnologie că în câţiva ani “oamenii vor putea comunica într-un mod mai eficient prin intermediul unui computer. Potenţialul extraordinar al tehnologiei informaţiei de a aduce o nouă dimensiune în comunicarea umană. aplicaţiile în terapie. impune continuarea eforturilor de cercetare. centrându-se pe practicile existente în rândul elevilor de liceu şi încercând să diagnosticheze nivelul actual al practicilor existente şi să valideze un posibil model de intervenţie care să permită profesorilor să valorifice experienţele online ale elevilor în învăţarea şcolară. acordând un interes din ce în ce mai mare nevoilor. iar pe plan naţional există o multitudine de analize. În acest context. . şi în special în domeniul educaţiei. Evoluţiile şi schimbările paradigmatice ale tehnologiei informaţiei şi comunicării au fost atât de rapide în ultimele două decenii. curriculumul centrat pe competenţe sunt tot atâtea orientări definitorii pentru această tendinţă.REZUMAT Fundamente teoretice În ştiinţele şi practicile sociale. 1995) va exercita o funcţie educaţională din ce în ce mai mare preluând astfel unele din sarcinile şcolii tradiţionale. doi cercetători cu cercetări importante în acest domeniu „cheia unei învăţări de succes în cadrul unei comunităţi virtuale de învăţare o reprezintă participarea instructorului ca membru egal”. decât faţă în faţă”. dezvoltare şi formare atât în ce priveşte utilizarea tehnologiilor pentru funcţiile rutiniere (informare. aplicaţiile tehnologiei informaţiei şi comunicării au fost iniţiate încă din a doua jumătate a secolului trecut acoperind o gamă variată de funcţii psiho-pedagogice . cât şi în direcţia noilor tehnologii sociale şi semantice. procesele de învăţare implicate în mediile virtuale şi posibilităţile de transfer pentru învăţarea şcolară şi activitatea lor curentă şi modalităţile posibile de exploatare a acestor experienţe. Teoria şi practica educaţională în ultima jumătate de secol manifestă progresiv tendinţa de a se distanţa de şcoala tradiţională centrată pe profesor şi procesele de predare. J. intereselor şi condiţionărilor elevului. simularea şi jocul didactic şi până la organizarea situaţiilor de învăţare în mediile educaţionale virtuale. Constructivismul. am urmărit să investigăm specificul activităţii online a liceenilor. După cum arată Palloff şi Pratt (1999).pornind de la instruirea programată. comunicare. că apariţia noilor generaţii de tehnologii au exercitat o presiune considerabilă asupra adoptării lor în educaţie. care prin amploarea pe care o manifestă. când unul dintre părinţii ştiinţei informaţiei. înainte de a ajunge măcar la o maturizare şi cristalizare a experienţelor generaţiei tehnologice anterioare. Acest fapt. a fost afirmat încă din etapa de concepţie a acesteia. de orice tip ar fi ea. Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o educaţia la distanţă prin Internet în ultima perioadă sugerează şi o altă mutaţie în spaţiul educaţional. C. La nivel internaţional există numeroase cercetări pe această temă. încât putem afirma că nici nu a fost valorificată minimal în practica educaţiei o generaţie tehnologică. R. acordă acesteia valoarea de paradigmă a educaţiei. şi anume descentralizarea educaţiei întrucât casa electronică pe care o prevedea Toffler (apud Stanciu. studii şi publicaţii pe diferite aspecte punctuale şi conexe ale problematicii învăţării în comunităţi virtuale. instruirea individualizată/ personalizată. Cercetarea noastră de doctorat abordează fenomenul învăţării în mediile specifice comunităţilor virtuale. testarea computerizată. exersare). Licklider.

2001). individualizarea instruirii. … implicării directe şi permanente a elevului în construirea propriului traseu de învăţare. fie în cadrul. Mediile virtuale – care presupun ideea de utilizare a unei tehnologii pentru a pune în conexiune doi sau mai mulţi indivizi. simţ comun. acest concept apare la intersecţia a trei alte concepte: comunitate. curriculumul centrat pe competenţe şi procese de gândire. Astfel. 1. Schimbarea rolului profesorului contemporan.Tranziţia către o societate a cunoaşterii care să beneficieze de potenţialul noilor TIC. 3. învăţare. interese. pe lângă latura individuală evidentă. unele necesitând transmiterea pe bază de intuiţie. care orientându-se spre un curriculum centrat pe competenţe acordă prioritate “procesului de învăţare şi intereselor elevului. … centrării profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator şi moderator . asociaţii profesionale. După cum arată şi numele. Comunităţile de practică permit o înţelegere mai bună a proceselor implicate. and identity” că fiecare comunitate de practică (elevii de liceu sunt văzuţi aici ca o comunitate de practică a căror principală activitate este învăţarea) reprezintă “cheia pentru sporirea performanţei”. Comunitate . instituţii. valorizarea teoriei inteligenţelor multiple. management organizaţional. pe de altă parte. Organizarea membrilor în CVI. conduce la un nou mod de organizare a activităţilor şi anume la „decentrarea de pe structurile formale evidente ale organizaţiilor (clase. toate definesc noua paradigmă a educaţiei centrată pe elev. exemplu. Investigaţia noastră se centrează pe două idei de bază. Prin urmare CVI împrumută caracteristici ale genului proxim celor trei concepte şi prezintă diferenţe specifice. fie în completarea activităţilor formale de învăţare se impune în special la nivel liceal venind în întâmpinarea exigenţelor sistemului naţional de învăţământ. abilităţi. Brown & Solomon (1995) argumentează că învăţarea. valori. 2007) „comunităţile de învăţare online se coagulează de obicei în jurul activităţilor de învăţare organizate formal. proiecte de dezvoltare şi viaţă civică). 2. educaţie. naţiuni) pentru a percepe structurile definite de angajarea în practică şi de învăţarea informală care decurg din acestea” (Etienne. Învăţare – activităţile realizate (în comun prin intermediul tehnologiei) conduc la noi cunoştinţe. iar în altele având un rol central. presupune o înţelegere adecvată a mecanismelor comunicării şi învăţării prin comunităţi virtuale şi implicit analiza factorilor care determină o creştere a performanţelor acestora. virtual. scop. conştientizarea faptului că orice individ trece în decursul vieţii prin mai multe comunităţi de practică. Pentru a pleda în favoarea comunităţilor de învăţare. competenţe etc. În ce priveşte paradigma comunităţilor de practică.care include ideea de interacţiune între membrii. iar studenţii pot accesa comunităţi de experţi din contexte exterioare cadrului educaţional din lumea reală”. în anul 2001. cel mai eficient mod de a dobândi abilităţi practice este de a deveni un membru în cadrul unei comunităţi. şi de a interacţiona cu membrii acesteia. are şi o importantă componentă socială. Prin urmare. antropologul Etienne Wenger afirmă în lucrarea „Communities of practice: learning. meaning. iar. practici şi cultură comune. iar această abordare se întâlneşte în orice organizaţie care învaţă (afaceri. guvernământ. … dar noile tehnologii permit şi dezvoltarea de comunităţi virtuale de practică. anume: educaţia centrată pe elev şi comunităţile de practică. nu orice cunoştinţă poate fi redată explicit. După cum arată Jones (apud Conole. în unele rezumânduse la o participare periferică legitimă.

. O analiză longitudinală a impactului mijloacelor media în educaţie indică o accelerare exponenţială congruentă dezvoltării Internetului şi a tehnicilor de comunicare şi interacţiune oferite de acesta (hipertext. Dezvoltarea media în general şi a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC) în special. cât şi personală a membrilor săi (Palloff şi Pratt. prin relaţiile informale dintre membri o învăţare sporită. videoconferinţă). prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe. Colaborarea în activitatea de învăţare creează o adevărată stare de sinergie … Rezultatul final al cunoştinţelor acumulate şi împărtăşite este mult mai mare decât prin implicarea independentă. permanentă care facilitează stăpânirea şi dezvoltarea superioară a cunoştinţelor” (McMaster. • formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii. Puterea comunităţii este mare. • dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare. luare a deciziilor la nivel macro. unde nu toţi elevii dintr-o clasă prezintă interese de cunoaştere şi profesionale similare. Implicaţiile acestora în plan educaţional nu se limitează la aspectele ce ţin de comunicare. a fost însoţită de încercări continue de utilizare a acestora în educaţie. această structură rigidă împiedică însă dezvoltarea. Crearea unei comunităţi de învăţare sprijină şi încurajează achiziţia de cunoştinţe. 2001). Structurarea pe criterii formale permite organizaţiilor o mare eficienţă în desfăşurarea activităţilor de alocare a resurselor. Una din provocările principale ale profesorului este de a-şi adapta activitatea pentru a răspunde unor finalităţi educaţionale care promovează educaţia centrată pe elev şi permit organizarea proceselor de învăţare în medii alternative cum ar fi comunităţile virtuale de învăţare: • dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite. email. 1999). … implicării liceului în viaţa comunităţii locale” (CNC. ci transformă radical natura procesului de educaţie. fapt care a condus la o creştere deosebită a complexităţii lor problematice. “Comunităţile permit. în schimb.al experienţelor de învăţare. Creează o stare de entuziasm pentru învăţarea împreună şi readuce pasiunea pentru explorarea de noi domenii în procesul educaţiei. în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate. gândire critică. individuală cu materialul. Potenţialul noilor TIC este cu atât mai mare cu cât calităţile acestora converg cu principiile noii paradigme a educaţiei centrate pe elev. luarea deciziilor. dar puterea unei comunităţi de învăţare este şi mai mare întrucât sprijină creşterea şi dezvoltarea atât intelectuală. Spre deosebire de forma mai restrictivă de organizare a învăţării pe clase. mijloacele TIC permit crearea de mecanisme de asociere a elevilor cu interese comune şi posibilitatea de a-şi construi sensuri comune şi de împărtăşire a cunoaşterii. delegare a responsabilităţilor. Noul curriculum naţional). • cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii. chat. • valorizarea propriilor experienţe. de a formula şi rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii. aplicarea şi distribuirea adecvată a cunoaşterii.

analiza problemelor. alături de o monitorizare continuă a schimbării educaţionale vizate (Kurt Lewin. După cum arată (1992. cât şi în ceea ce priveşte explorarea posibilităţilor de valorificare maximală a potenţialului acestora. problematica organizării activităţilor de învăţare în cadrul mediilor/ comunităţilor virtuale (CVI) ale elevilor rămâne necunoscută atât în ceea ce priveşte practicile existente la momentul actual. Utilizarea CVI în educaţie ridică serioase probleme de ordin etic ce ţin de barierele de acces pentru cei care nu dispun de echipamentul. În vederea obţinerii unor rezultate ale cercetării care să fie valoroase atât din punct de vedere teoretic (sporirea cunoaşterii şi înţelegerii proceselor de învăţare în cadrul comunităţilor virtuale pentru grupul ţintă vizat). Jones and Asensio (2001. 2004). 2007) „colaborarea între elevi este uneori etichetată ca trişare”. formularea ipotezelor. Cu toate acestea. chiar ameninţătoare pentru studenţii cu performanţe şi ca pe o povară inutilă” (Idem). gândi şi acţiona. În cadrul cercetării vom încerca să ne apropiem de membrii comunităţii studiate (elevi. cunoaşterea dificultăţilor sau a diverselor motive din pricina cărora ar putea fi distras. focus-group şi intervenţii specifice cercetării acţiune.) să identificăm şi să răspundem intereselor reale ale acestora în scopul obţinerii unei înţelegeri fidele a modului lor de a simţi. apus Jones) adaugă nepredictibilitatea înţelegerii de către studenţi a instrucţiunilor scrise de evaluare pentru sarcinile colaborative. cunoştinţele şi abilităţile necesare conducând la accentuarea diviziunii digitale. Învăţarea prin colaborare vine în contradicţie cu tendinţa recentă către individualismul în reţea (Welmann 2003). strategiile optime de intervenţie pentru elevii care nu participă activ. profesori experţi etc. contorizarea frecvenţei şi participării. identificarea stărilor afective în textele editate de elevi. cât şi din punct de vedere practic pentru populaţia investigată (de profesori şi elevi) vom folosi atât metode cantitative (anchetă pe bază de chestionar). La acestea se adaugă bariere afective precum percepţiile despre tehnologie. Implicarea elevilor în CVI bazate pe interese şi motivaţie intrinsecă asociată cu o organizare eficace a activităţilor de învăţare în cadrul CVI ale elevilor poate dezvolta la aceştia o atitudine deschisă pentru colaborarea între colegi conducând la diminuarea spiritului competitiv. planificare şi implementare a acţiunilor/ intervenţiilor pentru testarea ipotezelor în scopul reducerii sau eliminării disfuncţionalităţilor. recunoaşterea şi soluţionarea dezacordurilor şi conflictelor. apud Conole et al. Această abordare presupune un proces ciclic de diagnosticare a situaţiei. formarea profesorilor în utilizarea TIC şi cercetarea impactului asupra învăţării. După cum arată Palloff şi Pratt (1999) mediile virtuale de învăţare ridică probleme legate de: cunoaşterea nivelului de implicare în studiul disciplinei. . Această tendinţă este întreţinută de procesul evaluării didactice bazat pe note individuale. o barieră importantă în calea organizării activităţilor de colaborare în cadrul CVI o reprezintă mediul competitiv din învăţământul tradiţional care este orientat spre recunoaşterea performanţelor individuale. Conform literaturii de specialitate. cât şi calitative (ancheta pe bază de interviu. anxietăţi despre utilizarea acesteia şi experienţe personale neplăcute cu tehnologia..Metodologia cercetării În România s-au făcut progrese considerabile în ultimii ani în ce priveşte dotarea şcolilor (cu echipamente şi software). „colaborarea putând fi privită de elevii orientaţi spre obţinerea de note ca fiind neproductivă. apud Chelcea.

testării unor modele eficiente de organizare a activităţilor online şi creşterii performanţelor (şcolare şi conexe) ale elevilor ca rezultat al organizării eficiente a învăţării în comunităţi virtuale. o învăţare transferabilă şi semnificativă. la creşterea performanţelor şcolare.1: Dacă elevii manifestă un nivel înalt al motivaţiei intrinseci pentru/ şi al participării în activităţile online atunci şi disponibilitatea lor pentru colaborarea (extinsă şi intensă) cu colegii în activităţile online este mai mare. o atitudine deschisă pentru colaborarea între colegi. Ipoteza cadru: Profesorii de liceu valorifică în mod diferit şi în măsură diferită potenţialul noilor tehnologii. în vederea identificării factorilor care condiţionează performanţele învăţării.4: Cu cât în organizarea grupelor de elevi se va ţine mai mult cont de principiile CVI. cu atât elevii vor prezenta un nivel mai ridicat de învăţare activă/ o participare mai mare în activităţile online. la o capacitate superioară de rezolvare a problemelor.Pornind de la analiza contextului socio-educaţional actual şi celui epistemologic din ştiinţele educaţiei am stabilit următorul scop al cercetării noastre: Investigarea practicilor curente ale cadrelor didactice şi ale elevilor în ce priveşte activitatea în mediile online de învăţare. Ip.2: Dacă promovăm o participare crescută a elevilor în activităţi de învăţare în medii virtuale atunci ne aşteptăm la un nivel sporit al învăţării autonome. Ip. la o colaborare sporită cu egalii. la o creştere a capacităţii de rezolvare a sarcinilor de tip superior şi la performanţe şcolare superioare. la o creştere a capacităţii de rezolvare a sarcinilor de tip superior şi poate crea contextul necesar unei schimbări la elevi către o motivaţie intrinsecă.3: Învăţarea informală realizată de elevi în cadrul CVI (reţele naturale existente în rândul elevilor de liceu) poate favoriza abilităţile de gândire critică. la dezvoltarea abilităţilor metacognitive. . şi în special al comunităţilor virtuale de elevi. un nivel mai ridicat de învăţare profundă. pentru realizarea obiectivelor educaţionale specifice? Ipoteze derivate: Ip. un nivel crescut de angajare în abordări creative ale învăţării. al angajării în abordări creative ale învăţării. Ip.

Aceste date indică o probabilitate crescută ca învăţarea informală în medii virtuale să poată fi valorificată atât pentru .motivaţiei învăţării . dar reprezintă totuşi un important instrument de sprijin al elevilor şi pentru realizarea temelor/ proiectelor şcolare prin activităţi de informare. documentare. ia în considerare anumite indicii de oportunitate . Totodată marea majoritate a elevilor incluşi în anchetă prezintă abilităţi superioare de colaborare. profesorul oferă anumite sugestii de ghidare a activităţii . Marea majoritate a elevilor chestionaţi prezintă un nivel foarte înalt sau înalt al participării în reţelele/ comunităţile virtuale. 4.autonomiei în învăţare Instrumentele tehnice Nivelul de integrare a sarcinilor cu specificul CVI Nivelul de structurare a sarcinilor redusă.minimală.abilităţilor de colaborare .lumi virtuale “social bookmarking” . 2.wiki . Pct.servicii de relaţionare socială integrată <=> .0 .0 . nu analizează nevoile şi specificul comunităţii . C.constantă şi de profunzime.). Procentul elevilor care consideră că prezintă întotdeauna şi deseori autonomie în învăţarea online este clar superior celor cu un nivel scăzut al autonomiei în învăţare. divertisment etc. sugerează un nivel sporit al învăţării informale. Hi5. În ceea ce priveşte variabilele dependente se constată faptul că cea mai mare parte a elevilor chestionaţi manifestă abilităţi de gândire critică. însă în măsură mai mică decât abilităţile creative. cu o adecvare înaltă la specificul comunităţilor <=> Concluziile cercetării Elevii manifestă un puternic interes pentru participarea în reţele/ comunităţi virtuale diverse. comunicare.bloguri . Subcap. Acest interes se manifestă mai ales pentru o serie de activităţi care nu au legătură cu sarcinile şcolare (socializare. obiectivele şi activităţile rămân la decizia membrilor moderată.0/ 3. Yahoo.moderată. o intervenţie consistentă a profesorului în elaborarea sarcinilor şi sprijinirea învăţării online Web 1.metacunoaşterii .gândirii critice .). 3. că a doua ipoteză a cercetării tinde să se confirme în mare parte din cazuri. prin urmare.Model micro-funcţional de intervenţie Obiectivele pedagogice Dezvoltarea: . fapt care tinde să confirme prima ipoteză a cercetării. Datele obţinute în urma anchetei indică un nivel mediu spre superior al abilităţilor de metacunoaştere ale elevilor. Youtube. (vezi Cap.creativităţii .baze de date online <=> Web 2. preponderent pentru siteuri de socializare de tipul: Facebook.siteuri web . fapt confirmat şi în ceea ce priveşte creativitatea elevilor şi capacitatea lor de rezolvare a problemelor. Twitter. Gradul crescut al participării elevilor în reţelele/ comunităţile virtuale de interes şi menţinerea la un nivel constant al acestei participări. Putem concluziona. III.învăţării profunde învăţării transferabile şi semnificative .puternică. dezvoltare etc.abilităţilor de rezolvare a problemelor inteligenţelor multiple . Myspace.

platforma etwinning etc. Acest fapt este cauzat de lipsa de timp şi de disponibilitate din partea profesorilor implicaţi. emulaţiei grupului pentru activităţi online cât şi atenţiei acordate pentru activităţile didactice. b. B. deşi destul de rar. şi anume plagiarismul şi pericolul utilizării necritice a unor resurse (referate. cât şi internaţional prin intermediul TIC (ex. fac apel la toate tehnicile Internet menţionate (documente colaborative google. performanţelor şcolare.dezvoltarea personală a elevilor.). colaborare. dacă nu false. Cursul online de Organizarea CVI. bloguri. includerea în programele de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice a unor module de pregătire în metodele specifice educaţiei centrate pe elev. inclusiv a celor de organizare a activităţilor de învăţare în mediul online (informare. . activităţile iniţiate pe parcursul cercetării şi cele desfăşurate anterior cu elevii şi descrise în cadrul cursului online indică o creştere clară a implicării şi participării elevilor în aceste activităţi. atunci când integrează TIC în activitatea curentă cu elevii. 10. cât şi pentru creşterea performanţelor şcolare ale acestora.ro). III. schimb de experienţă şi materiale didactice cu alţi colegi). Recomandări pentru politica educaţiei a. deasemenea. deşi sunt necesare date experimentale concrete pentru a face generalizări în acest sens. deoarece ele apar doar în condiţiile în care profesorul adoptă o abordare tradiţională asupra actului didactic centrată pe sarcini formale.). implicaţi în cercetarea noastră. Se constată. o colaborare mai amplă între colegi. ele pierzându-şi cu totul semnificaţia atunci când se folosesc metode moderne de evaluare şi când elevilor li se solicită sarcini ce presupun o procesare complexă a informaţiei conform taxonomiilor obiectivelor pedagogice. de a interveni în grupurile existente de elevi cu metode de eficientizare a activităţii de colaborare online pentru a obţine rezultate superioare. pagini wiki. au fost înregistrate efecte foarte pozitive în ceea ce priveşte creşterea motivaţiei pentru învăţare. a oferit în schimb informaţii utile despre activităţi conexe de utilizare a TIC în predare. forumuri de discuţii şi email) pentru o multitudine de scopuri pedagogice (Cap. Astfel. Ei prezintă cunoştinţe şi abilităţi suficiente de utilizare a noilor TIC şi chiar le utilizează. deşi nu a condus la iniţierea la clasă a unor proiecte online de învăţare (pe perioada cercetării).). Subcap. dezvoltare. simulare. Considerăm totuşi că aceste aspecte negative sunt minore. pct. comunicare. nu a fost realizat conform planului iniţial. implicaţi în cercetare. Profesorii de liceu. şi a oferit un feedback din partea participanţilor privind modalităţile optime de organizare a activităţii online a elevilor. recunoaşterea activităţilor diverse de dezvoltare profesională prin acordarea de credite de formare profesională continuă profesorilor care implică elevii în proiecte de colaborare prin intermediul mediilor virtuale atât la nivel naţional. dar numai în scopul dezvoltării profesionale (informare. evaluare etc. Obiectivul cercetării. abordări de învăţare profundă şi un nivel crescut al motivaţiei pentru învăţare – fapt care sugerează validarea celei de-a patra ipoteze. În schimb. o înţelegere crescută a relevanţei celor învăţate pentru viaţa reală. valorifică în mică măsură potenţialul noilor tehnologii pentru realizarea obiectivelor educaţionale specifice. binecunoscutele efecte adverse ale accesului la resurse online. Profesorii de liceu.

mesaje defăimătoare. dezvoltarea competenţei digitale prin utilizarea unei game variate de instrumente TIC şi participarea în comunităţi virtuale de profil naţionale (www. includerea în norma didactică a unui număr de ore săptămânal dedicat proiectării. dezvoltarea unei platforme online şi a unui serviciu tutorial dedicate elevilor de liceu care să permită asocierea şi colaborarea flexibilă a elevilor (atât a celor din aceeaşi clasă/ şcoală. .ro. schimb de experienţă. informarea şi formarea elevilor privind riscurile activităţilor online ilegale şi dăunătoare în cadrul orelor de curs. Finanţarea de către organizaţiile non-guvernamentale a programelor de formare continuă a profesorilor în utilizarea pertinentă a mediilor virtuale pentru facilitarea procesului instructiv educativ. activităţilor extraşcolare sau prin iniţierea unor campanii de conştientizare şi sensibilizare a elevilor în ce priveşte utilizarea sănătoasă a mediilor virtuale. să le dezvolte propriile puncte forte şi să îi pună în legătură cu alţi elevi şi actori cu interese şi preocupări similare pentru realizarea de proiecte comune. b. Recomandări pentru actori la nivel local a. b. care să fie interesante pentru elevi.net). c. dezvoltarea profesională (autoinformare. cât şi asocierea pe bază de interese şi obiective comune). d. de hărţuire etc. ameninţătoare. d. organizării şi facilitării comunităţilor virtuale ale elevilor.iteach. Recomandări pentru personalul didactic a.c. colaborarea factorilor implicaţi (guvernamentali şi nonguvernamentali) pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de participare a minorilor în activităţi dăunătoare specifice mediului online: siteuri cu conţinut ilegal (conţinuturi de instigare la violenţă.etwinning. rasism şi discriminare. Rolul inspectorului şcolar este pe lângă acela de evaluare a calităţii actului didactic şi acela de acordare de consultanţă şi expertiză în vederea ameliorării activităţii didactice. Dată fiind valoarea noilor tehnologii pentru procesul de predare şi învăţare. materiale obscene sau pornografice. e. www. f. consilierul şcolar şi directorul pentru activităţi extraşcolare ar trebui să includă în oferta de activităţi extracurriculare şi o suită de activităţi diverse ce presupun utilizarea mediilor virtuale. includerea în activităţilor de predare-învăţare-evaluare a sarcinilor ce presupun utilizarea de către elevi a mediilor virtuale. inspectorii ar trebui să evalueze modul în care şcolile includ în planul strategic de dezvoltare instituţională măsuri concrete şi pertinente de valorificare a noilor TIC şi să organizeze programe de formare şi schimburi de experienţă în acest sens.).valorizarea potenţialului TIC pentru învăţare şi înţelegerea TIC ca un instrument care dacă este utilizat în mod adecvat este capabil să le uşureze munca şi totodată să crească calitatea actului didactic. participarea la programe şi stagii de formare continuă) în metodologia organizării activităţilor online de învăţare ale elevilor .ro) şi internaţionale (www.etwinning.

1-6/2007. Alfa. Web 2. AUSUBEL. Analize comparative De asemenea. Robinson. S. P. Tehnica învăţării eficiente. de rezolvare a problemelor etc.. în Revista de pedagogie. Arta şi ştiinţa educaţiei. Cercetare-dezvoltare O altă direcţie importantă de cercetare ar fi explorarea ergonomiei platformelor/ mediilor virtuale care să răspundă în mod optim nevoilor educaţionale de nivel liceal şi identificarea funcţiilor tehnologice necesare de îndeplinit.E. în Revista de pedagogie. 2005. BERNAT. Bibliografie selectivă ALLEN. An LV Nr. Ed.educause. BÎRZEA. 2006. C....gov/pubrds/mayjun00/commprac. Bucureşti. Virtual Communities of Practice as Learning Networks. în Revista de pedagogie. 3/2010. Communities of Practice. M. Online: http://www. Piatra Neamţ.Direcţii posibile de continuare/ aprofundare a cercetării 1. (co-autor) Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei. P. . Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 2003.edu/ir/library/pdf/ERM0621. Bucureşti. Cultul Internetului – O ameninţare pentru legătura socială. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bucureşti. D. Brigham Youth University. Competenţe de utilizare a computerului necesare în profesia didactică.F. Analize comparative ale modului în care elevi din diferite medii socio-culturale se angajează în utilizarea mediilor virtuale (reprezentările lor despre calitatea informaţiilor şi modalităţi de validare a acestora). 2000. EVANS. 2008. 1981.o introducere în psihologia pedagogică.pdf. Bucureşti.htm. Cercetări experimentale Experimentarea valorii adăugate a învăţării prin comunităţile virtuale de învăţare ale elevilor în planul unei diversităţi de variabile psiho-socio-pedagogice ar fi destul de dificilă de realizat din cauza exigenţelor formale ale sistemului de învăţământ. Comunităţi virtuale de învăţare. EDP. Afir. dar ar fi interesante în special în ce priveşte majoritatea aspectelor abordate în cercetarea de faţă: în planul motivaţiei pentru învăţare. Domenii de competenţe cheie europene: Competenţa digitală. BOTNARIUC. An LVIII Nr. BRETON. Bucureşti. P. 2003. 2. Ph. S. în Bune practici în consilierea şi orientarea educaţională. Coresi. 1998..tfhrc. B. D. G. Repere în organizarea comunităţilor virtuale. al abilităţilor metacognitive. Cluj.P. BOTNARIUC. P. BOTNARIUC. ar fi de interes rezultatele unei analize comparative a practicilor de învăţare în mediile virtuale din alte ţări europene sau la nivel mondial. 2001. BOTNARIUC. Bucureşti. 2007. BURK. BOTNARIUC. Presa Universitara Clujeană. 2010. 2003. P. Învăţarea în şcoală . S. creativă. EDP. de gândire critică. Bucureşti.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning? Online: http://net. URE. ALEXANDER. 3.

Polirom. M. CUCOŞ. ICT Tools and Training for E-Guidance Practitioners. New York: Teachers College Press. Effective Learning. Online: http://www.R. Bologna. The People are the Company . . S. M. Constructivism: Theory. Editura Polirom 2008. CONOLE. CHELCEA. Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Fast Company. Bucureşti. 1st Ed. Action learning and action research. I-O. I. Educational Psychology: Effective Teaching. 1996. perspectives and practice. SOLOMON. Bucuresti. New York: Crown Publishers. CERGHIT. Psihologia procesului educaţional.. R.: Teachers College. B.. CIOLAN. 2009. Economică. Iaşi.edu. New York: Routledge. J. Adina.Communities of practice and organizational performance. Online: http://www. The new meaning of education change (3rd edition). The Spirit of Community. F. S. Contemporary Perspectives in E-learning Research. S. 1992. COOK. W. New York. & WAGER.html. Metodologia cercetării sociologice Metode cantitative şi calitative. BRIGGS. R. CIOLAN. et alii. FULLAN. Nr.: Ed. ETZIONI.. Online: http://www. C. 1995. 2007. Collaborative Websites Supporting Open Authoring.html). FOSNOT. S. Online: http://citeseerx. GROSSECK. Columbia University. Aplicaţii în învăţământul superior. In: (http://www.. 2007. et. ELLIOTT. N. DICK. E. PÂNIŞOARĂ. Bucureşti. Amitai.au/schools/gem/ar/arp/phd. politici. J. L. DAVITZ.html... J.html. Un experiment pedagogic reuşit: Utilizarea Wiki în desfăşurarea unui curs academic. metodologii în Pedagogie Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. L. 2002. COGOI.BROWN. 2(30)/2004. Cristina et alii. 1997. L.1. I. M.au/schools/gem/ar/arp/rigour.edu.37. Aster..2989&rep=rep1&type=pdf.. J. Cluj-Napoca. 2004.1. NEGREŢ-DOBRIDOR. C. W.psu. T. 2001. (eds). 2000.. 1993. Gabriela. Gabriela.scu.al. McGraw Hill Higher Education.ist. Collaboration. Reforma curriculară în învăţământul liceal românesc: premise. Columbia University. Approaching an action research thesys: an overview.scu.. New York. Iaşi. B.. EDP. C. TRAVERS. 2006. Prelegeri pedagogice. I. Polirom. GLAVA.fastcompany. Lucian.au/schools/gem/ar/arp/actlearn.edu. 1999. 1978. Principles of instructional design. GUZDIAL. 2001. Informatizarea în educaţie. GROSSECK. KRATOCHWILL. NEACŞU. Metacogniţia şi optimizarea învăţării. J. Virtual communities – digital participative communication tools – Revista Informatica Economică. Aspecte ale virtualizării formării. Iaşi. 2009. DICK. În: Grainne.scu.edu/viewdoc/download?doi=10. GAGNE. 1997. T. B. 1997. Polirom. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ball. Rigour and relevance in action research DICK.. J.com/online/01/people.

Bucureşti. Jennifer. R.com/coil/knowledge-garden/cop/mmintro.0: Where does Europe stand? Joint Research Centre. Bucharest: Ministry of National Education. Communities of Practice: an Introduction. M. L. Muşata.html. Community Intelligence Labs. Social Computing: Lifestyle Becomes A Workstyle. Polirom.com/cs/communityonline/a/aa112398. Aramis. Perspective teoretice si aplicative. & TAY. WENGER. Communities of Practice: A Culture Built On Sharing. 2009. Online: http://memex.pdf. C. Online: http://guzdial. FITZGIBBON. 2001. No.org/Titles/413/0521413087. 2009. S. Ready or Not. WENGER.html#abstract. Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful Online Communities. EDUCAUSE Review. Instruirea constructivistă – o alternativă. Online. vol. 39. JOIŢA. R.informationweek. O. Burton Group.org/biblio/communities_of_practice. 1968. E. 2008. J. Building Online Communities: What is Community and Why Do You Want It for Your Site? Online: http://webdesign.infed. KYRNIN. Legitimate Peripheral Participation in Communities of Practice.cup. 2003. IUCU. IONESCU. M. Aplicatii pentru gestionarea situatiilor de criza educationala. Bucureşti. GOTTA.citeulike.htm. TANGNEY.co-i-l. S. 1999. M. IUCU. 2006. Online: http://www. MARGA. Iaşi. Information and communication technologies (ICT) in an elementary school: students’ engagement in higher order thinking. J. Ann. C. E. 2004. Communal Constructivism: Students constructing learning for as well as with others.com/731/31ershr. LAVE. HANLEY.org/licklider. HOLMES. SAVAGE. KIM. McMASTER. Fundamente. April..edu/pub/er/erm04/erm0452. MEHAN.org/user/seawidget/article/347188.shtml. Bryn. In: InformationWeek. 2003. A Catalog of CoWeb Uses. Brendan. Agata. 2001. LICKLIDER. Guidelines for the reform of education in Romania. BOCOŞ. 1998. Iaşi.cc. no. The Computer as a Communication Device.asp. 2001. A. M. Piteşti. Online: http://goliath. http://www. Online: http://www.com/coms2/gi_0199-551763/Information-and-communicationtechnologies-ICT. LIM. Siobhan. College of Computing Georgia Tech. April 26.about. LAVE. 2002.educause. Online: http://www.S. A. 2004.gatech. http://www. Online: http://www. Elena. 2006. Web 2. Institute for Prospective Technological Studies. Jean. Communities of practice. LINDMARK. Centre for Research in IT in Education Trinity College Dublin..ecnext. . Collaborative Software Lab. LAMB. Paralela 45. In: Science and Technology. 2004.pdf. R. 2003. Managementul clasei de elevi. Instruirea scolara. Informatizarea sistemului de învăţământ: Programul SEI Raport de cercetare evaluativă.htm. strategii. 2006.htm. Jean. Wide Open Spaces: Wikis.edu/squeakers/cowebcatalog.Y. Tratat de didactică modernă. 5 (September/October): 36–48. Polirom. Ireland.P. ISTRATE. B.GUZDIAL. Tim.

itdl. University of Phoenix. NEACŞU. I. O abordare multidimensională în Pedagogie..NoveanuMetacognitie. 2005.htm..org/Journal/mar_04/article05. Bucureşti: E.ids. V. PRATT.A Profile and Guide to Working with Online Learners. . 2003. The Journal of the Learning Sciences. PĂUN. The Internet and the Changing Education Paradigm. Communities of Practice: A Review of the Literature. Iaşi.Key Components for Success.pdf. San Francisco..numeris. ULRICH. PALLOFF. 2005. R. San Francisco. 2007. W. 1999. Modele. POTOLEA. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. I. J.. Creativity in Virtual Teams . NOVEANU. De la teorie la practică. 2005. E. 1996. G. NEGREŢ-DOBRIDOR.. 2008. T. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Computer support for knowledgebuilding communities.com/cop-lit. Sociologia educaţiei.tfriend. R. Boston. SHARP. Molina. NEACŞU. Pregătirea psihopedagogică – manual pentru definitivat şi gradul didactic II.E. IUCU. 2002. Educase. B. SALAFF.Building Online Communities..ac. Cultivating Communities of practice. The Thinking Curriculum. 1994. Iasi. PABLO. www.lgu. SHARP.htm). Bucureşti. & PRATT. J. 3(3). NEACŞU.htm. 1990. NEMIRO. Cătălina. Katherine.uk/).ac. Bucuresti. PÂNISOARA. Strategii. The Virtual Student . Wiley. E. 2002. 1997.com.. PÂINIŞOARĂ. 47. 2006. NOVEANU. E. B. D. Going Virtual. E. SCARDAMALIA. Polirom. Iaşi. Online. 2003. Scoala . PANITZ. Edit Universităţii. K.ro/E. 2003. M. M. Building Learning Communities in Cyberspace – Effective Strategies for the Online Classroom.. M.: Jossey Bass Publishers.. MUIRHEAD. Online: http://www.elit-education. 2004. POTOLEA. Pleiffer. Online: http://inovatie. 2007. NEACŞU.com/cop/n-govirt.M. 1999. In: Annual Reviews Social. Instruire şi învăţare. B. Polirom. 265-283. 2004. San Francisco. Ştiinţa învăţării. MEC. WELLMAN.html. K. Metacogniţie. Online. http://www. PALLOFF. Iaşi. Proiectul pentru Învãtãmântul Rural. Autumn 1990. I. NISBET. ISE. R.learning-panity2.ro/a51-proceedings. Polirom.ukdeliberations-collab. J.tfriend. M. I. (http://www. D. McDERMOTT. Collaborative versus cooperative learning. Computer networks as social networks. SNYDER. D. Polirom.o abordare sociopedagogică. MORROW. & BEREITER. Conceptualizarea curriculumului. I. C. Ed. IICD. Învăţarea academică independentă. DIMITROVA. Research in Education No. (Online: http://www. I-O. Constructivismul în educaţie. Online: http://www. Teorii. J. Bucureşti. R. Harvard Business School Publishing.html. WENGER.. 1996. J. 1999.. I. New student Collaboration Tools. În Revista de Pedagogie. Research Insights into Interactivity. E. NOVEANU. Stiintifică..

co-i-l. Supporting communities of practice a survey of community-oriented technologies. Communities of practice: learning.com/pub/pubCoPToC. . (http://www. Communities of Practice: Learning as a Social System. E.ewenger.WENGER.com/coil/knowledge-garden/cop/lss. E. meaning. 2001. 2001.uk/knowledgepool/default.htm?mode=1&pk_document=53).shtml). (http://www. (http://www. WENGER.html).gov. WENGER. 1998.edemocracy. and identity. E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->