“Evoluţia terenului în timp în Comuna Comana, analizată prin metode GIS” este o lucrare ce urmareşte evidenţierea acţiunii societaţii

, a activitaţilor antropice şi a apariţiei “Parcului Natural Comana” în modificarea categoriilor de folosinţa şi a peisajului natural al terenurilor din componenţa Comunei Comana. În vederea realizarii obiectivului acestui studiu asupra arealului comunei, s-au folosit metode de cartografiere GIS şi materiale cartografice aparţinand anilor 1940 si 2008. Materialele folosite pentru conceperea lucrarii au fost: • • • • Harta Sovietică, (1940) Ortofotoplanuri, (2008) Softul ArcGIs- un produs al companiei ESRI; fiind cel mai utilizat dintre softurile GIS la nivel mondial la ora actuală, Pachetul Microsoft Office- pentru realizarea graficelor şi readactarea studiului Cu ajutorul acestor mijloace software şi a celor doua materiale cartografice (Harta Sovietică 1940 şi Ortofotoplanuri 2008) s-a reuşit reconsituirea piesajului din zona studiată, în două perioade diferite, observându-se astfel modificările suferite şi evoluţia sa in timp. Redactarea lucrării a fost realizată pe baza materialului grafic, bibliografic, fotografic şi a îndrumărilor primite din partea coordonatorului ştiinţific. Unul dintre cei mai importanţi factori în modificarea semnificativă a zonei il reprezintă apariţia Lacului Comana, prin schimbarea biodiversitaţii şi a zonelor de activitate aferente terenurilor ce şi-au schimbat folosinţa. În cadrul Comunei Comana se află Parcul Natural Comana; cea mai mare arie protejată din Câmpia Română cu paduri de stejar si frasin unice; şi Balta Comana, un ecosistem caracteristic Deltei , care incepând cu anul 2004 reprezintă o rezervaţie naturală şi zonă de protecţie avifaunistică. Lucrarea ”Evoluţia terenului in timp in Comuna Comana,analizată prin metode GIS” cuprinde 4 capitole. Introducerea prezintă obiectivele studiului, limitele suprafeţei alese, localizarea acesteia şi descrierea cercetarilor facute.

În primul capitol se definesc noţiunile principale legate de GIS si Teledetecţie. Cel de-al doilea capitol prezintă zona studiată si potenţialul peisagistic al acesteia. În Capitolul III se realizează o analiză GIS a materialelor cartografice, aceasta reprezentând partea tehnică a lucrarii. Încheierea este dată de Capitolul IV in care se vor găsi concluziile lucrării, blibliografia si anexele.

ââââââââââââ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful