Gelombang : Mata Pelajaran Tingkatan Masa Tajuk Hasil Pembelajaran

Gelombang Bunyi : : : : Fizik 5 80 minit (2 waktu) Gelombang – Gelombang Bunyi

Strategi Pengajaran Penyerapan ilmu Penerapan nilai KPS KBKK

: Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran,diberi soalan latihan,pelajar boleh dalam masa yang ditetapkan dan tanpa rujuk; i. menerangkan 2 sifat gelombang bunyi iaitu a) dipantulkan b) dibiaskan ii. menerangkan ciri-ciri sifat gelombang bunyi apabila a) dipantulkan b) dibiaskan iii. melabelkan maklumat-maklumat pada rajah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tala bunyi. iv. menerangkan fenomena pembiasan gelombang bunyi. i. Penerangan : ii. Perbincangan iii. Menjawab soalan latihan. : : i. Ketelitian ii. Koperatif i. Memerhati ii. Menginferens i. Menjana idea ii. Menghubung kait iii. Membincangkan iv. Menerangkan v. Mengkonsepsi vi Membuat gambaran mental vii Menganalisis i. Transparensi : ii.. Kertas edaran Pelajar telah dikenalkan bahawa gelombang mempunyai sifat – : sifat boleh a) dipantulkan b) dibelaukan c) dibiaskan d) menghasilkan Interferens.

Media Pengajaran Pengetahuan sedia ada

faktor-faktor yang mempengaruhi halaju Pelajar mendengar dan membincangkan secara kumpulan. Transparensi KBKK Membincangkan Menghubung kait Mengkonsepsi Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal Intrapersonal . ii.Pembelauan . Pembelaua iii.Pantulan . Pembiasan iv.Interferens Guru mengemukakan soalan tentang definisi: i.Langkah / Masa (Peristiwa Pengajaran) Langkah 1 (10 minit ) (Mengimbau pengetahuan sedia ada) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Pelajar Pelajar menyatakan definisi dan memberikan contoh-contoh fenomena sifat-sifat bagi gelombang Media Pengajaran Kemahiran Generik KBKK Refleksi Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal Ulang kaji definisi maksud sifat-sifat gelombang . Dengan bantuan gambarajah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tala bunyi. hubungan v = λƒ v.guru menerangkan: i. konsep perpindahan tenaga dalam gelombang bunyi.Pembiasan . Interferens Langkah 2 (25 minit) (Menyampaikan objektif) (Memberi bimbingan) Asas penghasilan gelombang bunyi Regangan dan mampatan molekul-molekul udara Hubungan gelombang bunyi v = λƒ 1. proses mampatan dan regangan iii. Pantulan ii. iv. bagaimana gelombang bunyi dihasilkan.

Pembiasan bunyi 3. Pantulan Bunyi 2. 4. Guru meminta pelajar melukis dan melabelkan gambar rajah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tala bunyi dalam buku latihan. Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal Ruang imaginasi 2. ii. Pelajar melukis dan melabelkan gambar rajah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tala bunyi dalam buku latihan.gelombang bunyi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiasan gelombang bunyi. 3. Pelajar mendengar dan memahami penerangan guru. Pembiasan gelombang bunyi pada sebuah belon yang berisi gas karbon dioksida. Pembiasan gelombang bunyi pada sebuah belon yang 1. Dengan bantuan rajah pada transparensi guru menerangkan konsep pantulan dan hukum pantulan bagi gelombang bunyi. 2. 2. Langkah 3 (30 minit) (Memberi bimbingan) (Menampil pencapaian) 1. 2. Guru meminta pelajar melakarkan rajah pantulan gelombang bunyi. Pembiasan gelombang bunyi pada belon berisi 1. 5. . Faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang bunyi. Guru menerangkan i. Pelajar melakarkan rajah pantulan gelombang bunyi Transparensi KBKK Membuat gambaran mental Mengkonsepsi.

gas helium. Pelajar menjawab soalan. 6. iii. Guru meminta pelajar menjawab secara individiu. berisi gas karbon dioksida. 2. iv. Pembiasan gelombang bunyi pada malam hari. Pembiasan gelombang bunyi pada belon berisi gas helium. Kertas edaran (Lampiran 1) . Guru mengedarkan kertas soalan. KBKK Menerangkan Melabelkan Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal Langkah 4 (15 minit) (Menilai pencapaian) Soalan penilaian 1. Pembiasan gelombang bunyi pada malam hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful