CUPRINS

INTRODUCERE............................................................................................1 Motivaţia alegeii temei lucrării de diplomă.................................................2 Lista tabelelor si a graficelor incluse in lucrarea de diplomă

1.Banca Transilvania-Evoluţia unui brand de succes
1.1 Obiect de activitate............................................................................3 1.2 Rezultate extraordinare înregistrate..................................................3 1.3 Conceptul de produse şi servicii bancare..........................................7 1.4 Produse şi servicii oferite de cãtre Banca Transilvania....................9 1.4.1 Clienţi persoane fizice........................................................9 1.4..2 Clienţi IMM......................................................................10 1.4.3 Clienţi corporate.................................................................12

2. Produse consacrate ale Bãncii Transilvania
2.1 Deschidere de conturi bancare.........................................................14 2.2 Deschidere de depozite......................................................................17 2.3 Credite persoane juridice.................................................................21 2.3.1 Credite pe termen scurt........................................................21 2.3.2 Creditul pentru investiţii.....................................................24 2.3.3 Alte credite oferite persoanelor juridice..............................25 2.4 Credite destinate IMM-urilor,persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale...............................................................................................................27 2.4.1Creditul “1 Ora”....................................................................27 2.4.2 Alte credite oferite IMM-urilor............................................28 2.5 Credite persoane fizice....................................................................29 2.5.1 Creditul imobiliar...............................................................30 2.5.2 Creditul ipotecar................................................................32 2.5.3 Creditul punte....................................................................32 2.5.4 Alte credite oferite persoanelor fizice................................33 2.6 Credite documentare......................................................................33 1

2.6.1 Acreditivul documentar.....................................................34 2.6.2 Incasso-ul documentar.......................................................35 2.7 Operaţiuni valutare.......................................................................38 2.8 Operaţiuni cu numerar..................................................................38

3. Noi oportunitãţi promovate de Banca Transilvania
3.1 Carduri de credit.........................................................................39 3.1.1 Cardul Mastercard Forte- 55 de zile fãrã griji................40 3.1.2 Cardul Visa Gold-Eşti gata sã fii rãsfãţat?......................42 3.1.3 Cardul Visa Platinum-Accesoriul desãvârşit..................43 3.2 Carduri de debit..........................................................................45 3.2.1 Cardul Mastercard Mondo.............................................46 3.2.2 Cardul Mastercard Direct……………………………..47 3.2.3 Cardul Visa Electron Gold…………………………….48 3.3 Carduri business……………………………………………….48 3.3.1 Carduri Visa Gold Silver şi Gold……………………...48 3.3.2 Cardul Visa Business Electron………………………..49 3.4 Carduri Co-branded……………………………………….......50 3.4.1 Cardul Euro<26………………………………………..50 3.5 Internet Banking……………………………………………….51 3.5.1 BT ULTRA…………………………………………… .51 3.5.2 BT 24…………………………………………………...52 3.5.3 Transferuri on-line………………………………………53 3.6 Servicii pe piaţa de capital…………………………………… ...54 3.7 Noutãţi lansate de Banca Transilvania…………………………57 3.7.1 Divizia pentru medici.......................................................57 3.7.2 Contul de Business...........................................................66 Studiu de caz Card de credit/Creditul de nevoi curente…………………..70 Concluzii………………………………………………………………………89 Bibliografie……………………………………………………………………80 Anexe

2

Lista graficelor şi a tabelelor din cadrul lucrării de diplomă Capitolul 1 Grafic 1.1 Rezultate financiare inregistrate de Banca Transilvania Grafic 1.2 Evoluţia bursieră a Băncii Transilvania Grafic 1.3 Evoluţia numărului de angajaţi a Băncii Transilvania Grafic 1.4 Evoluţia numărului de ATM-uri şi POS-uri a Băncii Transilvania Grafic 1.5 Structura portofoliului de credite Retail in 2007 Grafic 1.6 Structura portofoliului de credite IMM in anul 2006 Grafic 1.7 Structura portofoliului de credite in 2007 Grafic 1.8 Structura portofoliului de credite Corporate in 2007 Tabel 1.1 Indicatori de performanţă a Băncii Transilvania Tabel 1.2 Procentul de utilizare a serviciilor bancare funcţie de venit Capitolul 2 Tabel 2.1 Dobănzi Credit Imobiliar Fig.1 Deschidere acreditiv documentar Fig.2 Mecanismul derulării incasso-ului documentar Capitolul 3 Grafic 3.1 Evoluţia numărului de carduri emise de Banca Transilvania Grafic 3.2 Evolutia numărului de carduri Mastercard vs Visa Grafic 3.3 Evoluiţia număr pachete Divizia pentru Medici Grafic 3.4 Evoluţie valoare Divizia pentru medici Grafic 3.5 Credit REZIDENT-credit pentru achizitia de bunuri imobiliare Grafic 3.6 Credit “PRAXIS” - pentru achizitia de autovehicole Tabel 3.1 Comisioanele cardului de credit Mastercard Forte Tabel 3.2 Comisioane şi dobânzi la cardul Visa Tabel 3.3 Comisioane aferente contului de card Visa Platinum Tabel 3.4 Comisioanele cardului Mastercard Mondo Tabel 3.5 Comisioanele cardului Mastercard Direct Tabel 3.6 Comisioanele cardurilor Visa Business Silver şi Visa Business Gold Tabel 3.7 Comisioane Visa Business Electron Tabel 3.8 Comisioane Visa Eletron Euro<26 Tabel 3.9 Comisioane percepute pentru transferurile Westrn Union pe teritoriul Romaniei Tabel 3.1.1 Evolutie pachetelor Divizia pentru medici in funcţie de numãr,valoare şi procente 3

INTRODUCERE Sistemul bancar joacã un rol important în cadrul activitãţilor economice desfãşurate de fiecare naţiune în parte.Acestea au devenit în decursul timpului un partener economic eficient în procesul de dezvoltare economicã.Bancile mobilizeazã resursele populaţiei cu scopul realizãrii unor investiţii de succces.Fãrã aceste instituţii o mare parte a disponibilitãţilor deţinute de societate ar deveni inutile. Preocuparea constantã a bãncilor de realizare a unui sistem bancar sigur,modern şi mai presus de toate competitiv,care sã asigure o bunã intermediere şi sã genereze încrederea publicului se concretizeazã în monitorizarea permanentã a pieţei produselor şi serviciilor bancare şi a tendinţelor înregistrate atât pe pieţele interne cât şi externe. Informaţiile astfel obţinute sunt valorificate prin intermediul studiilor şi analizelor care au ca şi principal obiect impulsionarea dezvoltãrii produselor şi serviciilor bancare existente.Interdependenţa dintre profitul bancilor şi cerinţele clienţilor au determinat ca acestea sã-şi dezvolte strategii care sã acopere segmente diversificate ale pieţei şi lansarea permanentã de produse şi servicii care sã raspundã nevoilor curente ale celor care utilizeazã aceste facilitãţi.Managementul bancar este orientat înspre client deoarece astfel instituţia nu doar îşi îmbunataţeşte imaginea pe care o detine dar în acelaşi timp este capabilã sã atragã noi clienţi şi sã-şi largeascã astfel piaţa cãreia i se adreseazã. Tematica acestei lucrãri se referã la prezentarea produselor şi serviciilor existente în portofoliul Bãncii Transilvania-sucursala Cluj-Napoca. Lucrarea este strucurata pe patru capitole: 1.Primul capitol cuprinde informaţii referitoare la activitatea Bãncii Transilvania pe piaţa internã de banking.Tot în cadrul acestui capitol am surprins date referitoare la evoluţia bãncii din momentul intrãrii pe piaţa financiarã precum şi o definire a noţiunilor de “produs şi serviciu bancar” şi a sferelor de cuprindere a fiecarei noţiuni. 2.În cel de-al doilea capitol sunt prezentate,în mod particular produsele tradiţionale furnizate de cãtre Banca Transilvania clienţilor sãi pornind de la deschiderea de conturi şi depozite la credite acordate persoanelor fizice şi juridice,credite documentare,operaţiuni

4

3. Lucrarea reprezintã o expunere a desfãşurarii activitãţii financiare în cadrul Bãncii Transilvania menitã a scoate în evidentã progresul şi continuitatea domeniului financiar.costuri.transferurile internaţionale.n urma prezentãrii celor douã produse am încercat sã evidenţiez principalele beneficii deţinute de aceste produse precum şi realizarea unei analize axate pe garanţii.În capitolul al treilea am surprins produsele şi serviciile moderne oferite clienţilor de cãtre bancã care au rolul de a facilita desfãşurarea activitãţilor financiare şi de a asigura rapiditate în incheierea tranzacţiilor de pe pieţele de capital. Pe langã aceste capitole. Motivaţia alegerii temei lucrării de diplomă Domeniul financiar bancar reprezintă o sursă continuă necesară realizării unor proiecte care asigură dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor dintre oameni şi dintre state.Argumentul care a stat la baza alegerii mele a fost acela că acest studiu va constituii un prim pas în identificarea surselor de finanţare existente la acest moment dat pe piaţă precum şi a schimbărilor în sistemele băneşti.de schimb valutar. 5 .lucrarea mai cuprinde şi un studiu de caz referitor la cele mai bine vândute credite de consum respectiv: Cardul de credit şi Creditul pentru nevoi curente.clienţi solvabili care sã sublinieze eficacitatea acestor douã produse.operaţiuni cu numerar şi alte produse tradiţionale aflate în portofoliul bãncii.BT ULTRA.BT 24 precum şi serviciile de pe piaţa de capital.Aici se includ cardurile. care surprind activitãţile esenţiale pe care banca le desfasoarã în relaţie cu clienţii sãi.

gestionare şi de pãstrare de titluri şi alte valori.61% decât anul trecut Capitaluri propii: 1.927 mii RON. RON Peste 5800 de angajaţi 6 .1997) 15% din capitalul bãncii este deţinut de Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Active totale:13.Capitolul 1 Banca Transilvania Evoluţia unui brand de succes 1. subscriere. acordarea de credite în lei şi valutã. bancã de decontare pentru tranzacţiile efectuate pe Bursa de Valori. depozitar şi agent custode pentru valori mobiliare tranzacţionate pe Rasdaq. revolving). consultanţã financiarã. variabilã şi bonificatã. 1. efectuarea de încasãri şi plãţi prin aceste conturi.1 Obiect de activitate Deschidere de conturi curente şi conturi de depozit în lei şi în valutã.875. acceptarea de efecte de comerţ şi efectuarea de operaţiuni de scont.2 REZULTATE EXTRAORDINARE ÎNREGISTRATE Performanţa pe care o înregistreazã Banca Transilvania se masoara în date şi cifre: Prima societate bancarã cotatã la Bursa de Valori Bucuresti(OCT. cecuri de calãtorie.773 mii RON. etc.480. Principalele servicii oferite clienţilor sunt: o gamã largã de depozite (flexibil cu dobândã fixã.agenţii. emiterea şi primirea de cecuri sau documente de platã. efectuarea de operaţiuni de plasament.puncte de schimb valutar) Reţea de peste 630 de ATM-uri şi peste 6000 de POS-uri Investiţii de peste 85 mil. certificate de depozit cu discount. fiind mai mari cu 71. tranzacţii internaîionale. bancã de decontare. scrisori de garanţie. Peste 1400000 clienţi Peste 420 bãnci corespondente Produse şi servicii de ultimã generaţie Peste 450 de unitãţi(sucursale.

Profitul net este de 340.1 SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Indicatori de performanţã 7 .746 mii RON. Banca Transilvania a fost clasatã în "Topul primelor 1. Profitul brut al Bãncii Transilvania se ridicã la 403. realizat de revista "The Banker".497 mii provin din vânzarea companiei BT Asigurari. mai mare cu 183% decât cel înregistrat în anul 2006 Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BT . din care 173.I Rezultate Financiare Grafic 1.480 mii RON.A.000 de bãnci din lume".Tot în anul 2007.grup din care mai fac parte: BT AEGON BT DIRECT BT LEASING BT SECURITIES BT INVESTMENT BT ASSEST MANAGEMENT S.

63 10.1 RENTABILITATEA ACTIVULUI ECONOMIC RENTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII RENTABILITAEA ECONIMICA VALOAREA COMTABILA(RON) EPS IN ULTIMELE 12 LUNI(RON) VARIATIA PROFIT NET IN ULTIMELE 12 LUNI PRET DE TRANZACTIONARE PER(SFARSIT DE TRIMESTRU) Evoluţie bursierã Grafic 1.2 0.75% 0.Tabel 1.0172 34.48% 1.5800 33.93% SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Evolutia numărului de angajaţi 8 .

Campaniile care aveau ca şi scop creşterea vizibilitãţii brandului au fost desfãşurate pe parcursul anului împreuna cu activitãţi de încurajare a utilizãrii cardurilor de cãtre comercianţi.Aceasta creştere se datoreazã dorinţei instituţiei de a continua obiectivelor sale. 9 .Grafic 1. (nr.3 EVOLUTIA NUMARULUI DE ANGAJATI 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 nr. Evoluţia numãrului de ATM-uri şi POS-uri Grafic 1.angajati) SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Se poate observa o creştere continuã a numarului de angajaţi atingând în 2007 un numãr de 6130 de angajaţi.4 EVOLUTIA NUMARULUI DE ATM-uri si POS-uri 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 POS ATM SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania În scopul asigurãrii unui acess simplu la instumentele de platã electronice banca a continuat sã extindã reţeaua de ATM-uri si POS-uri atingând un numãr de aproximativ 6000 de POS-uri si 600 de ATM-uri.angajati Expon.Întrucât succesul bãncii depinde în mare parte de îndeplinirea calificarea şi profesionalismul angajaţilor sãi.un volum onsiderabil de resurse umane a fost direcţionat în scopul instruiirii cu succes şi specializarii angajaţilor.

1 2 Serviciile şi produsele bancare pot fi structurate în douã mari categorii: Servicii şi produse clasice(tradiţionale) Servicii şi produse speciale În categoria serviciilor şi produselor tradiţionale se includ: Deschiderea de conturi curente personale şi efectuarea de viramente prin intermediul acestora din dispoziţia clienţilor Atragerea de disponibilitati bãneşti la vedere şi la termen în monedã naţionalã sau în valutã Efectuarea de operaţiuni cu numerar în lei sau în valutã precum şi cu mijloace de plata strãine Acordarea de credite în lei şi în valutã Organizarea de licitaţii intra şi inter bancare Efectuarea de decontari şi transferuri internaţionale Efectuarea de operaţiuni cu titluri de credit şi alte efecte de comerţ Plasamente în titluri de valoare pe piaţa primarã de capital prin subscripţia publicã din ordinul clienţilor Efectuarea de operaţiuni cu titluri de stat Prestarea de servicii prin tezaurul bãncii şi laboratoarele proprii specializate precum şi cu mijloace de transport valori În ceea ce priveşte categoria produselor speciale vorbim despre: 1 2 Nistor Voicu.Note de curs Prof.dr. pg 22-24 10 . în timp ce serviciul este reprezentat de o activitate prestatã sau de un avantaj intangibil oferit unui consumator nerezultând. prin urmare. un obiect fizic din procesul de cumpãrare.Trenca –Tehinca Bancara suport de curs.Ioan.univ. Produsul este definit ca fiind un bun cu existenţa materialã care este oferit pieţei pentru satisfacerea unor nevoi.3 Conceptul de produse şi servicii bancare Noţiunea de “produs bancar” şi “serviciu bancar” nu sunt delimitate riguros nici în literatura de specialitate sau în practicã.1.I.Marketing financiar-bancar.

De asemenea.emitere cecuri bancare .2 Banca Transilvania oferã clienţilor sãi o gamã complexã de produse şi servicii : .gestionarea conturilor de evidenţiere a operaţiunilor din colectari numerar şi instrumente încasate .150 USD peste 150 USD . procentul celor care utilizeazã servicii bancare creşte semnificativ pe masurã ce se înregistreazã şi o creştere a veniturilor persoanelor respective.remitere cecuri bancare spre încasare .Furnizarea de cãtre banca.cecuri de numerar. De asemenea. persoane cu educaţie superioarã şi liceu.plãţi şi încasãri interbancare . cecuri barate 11 Venitul pe membru de familie sub 50 USD 50-100 USD 100 . 22% dintre ei au contractat cel puţin un credit.eliberare file cec . servicii de tip HOME BANKING sau PHONE BANKING. Procentul de utlizarea serviciilor bancare funcţie de venit Procentul de utilizare a serviciilor bancare 26% 41.3% 46. la cererea clienţilor de informaţii economico-financiare şi juridice necesare derulãrii unor tranzacţii Asumarea de cãtre bancã a garanţiei derulãrii normale a unei tranzacţii încheiate între doi partneri Consulting şi asistenţã de specialitate De asemeanea aici regasim şi serviciile de tip TELES. Daca efectuãm o analizã a utilizãrii produselor şi serviciilor bancare constatãm cã jumãtate dintre adulţii din mediul urban folosesc în mod curent cel puţin un serviciu bancar.3% peste 70% Tabel 1.pe client sau instrument de platã .consultare CIP .plãţi şi încasãri valutare .plãţi rate societãţi de asigurari . Serviciile bancare sunt utilizate mai des de cãtre persoanele din grupa de vârstã 45-55 de ani.

proiectul card online. credite pentru nevoi personale Depozite:instrumente noi de economisire şi oferte de depozit Plãti:facilitate de platã pentru utilitãţi Structura portofoliului de credite Retail in anul 2007 12 .1 CLIENŢI PERSOANE FIZICE Banca Transilvania este structuratã pe patru linii de afaceri: retail. Visa Business Gold/Silver..4. creditul destinat achiziţionãrii de acţiuni”Succes BT”. credite ipotecare.decontare cecuri şi bilete la ordin . corporate şi Divizia pentru Medici.4 Produse şi servicii oferite de Banca Transilvania 1.certificarea filelor de cec barat . pentru cumpãrarea de acţiuni) Cecuri de calãtorie Direct Debit Încasãri taxa vizã Transferuri rapide de bani Western Union Carduri: de debit si credit Servicii electronice Casa de schimb valutar • • • • • • • Realizarile Bancii Transilvania în sectorul Retail Banking pot fi sintetizate dupã cum urmeazã: Carduri:Visa Gold. nevoi personale. auto.ipotecare. IMM.În ceea ce priveşte produsele şi serviciile oferite clienţilor persoane fizice printre acestea se numarã: • • • Depozite la cele mai avantajoase dobânzi Instrumente de economisire în lei şi valutã Credite în lei şi valutã (imobiliare .plata salariilor pe conturi de card 1.credit personal”Soluţia BT”.încheierea de contracte cu comercianţi Credite:Credite imobiliare cu dobãndã fixã.

4. demonstrându-şi astfel susţinerea efectivã a acestiu segment de companii.Grafic 1.Elementele definitorii ale noii strategii sunt urmatoarele: Infiinţarea unor divizii specializate în cadrul BT Recunoasterea de cãtre piaţã a statutului Bãncii Transilvania de banca a IMMurilor.5 Portofoliul de credite retail in 2007 credite auto credite de card nevoi curente credite de consum altele credite ipotecare si imobiliare SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Se poate observa cã ponderea cea mai mare în strucura portofoliului de credite retail o au credite imobiliare şi ipotecare cu o pondere de 40.45% şi cele de consum care deţin o pondere de 24.29%.transparenţa şi originalitatea vor constitui trasaturi esenţiale ale produselor lansate de Banca Transilvania 13 .05%urmate de creditele de nevoi curente cu o pondere de 37. 1.2 CLIENŢI IMM În anul 2005 Banca Transilvania a conceput o stategie particularizatã.prin lansarea de produse adresate în mod special intreprinderilor mici si mijlocii . în temeiul angajamentelor privind lansarea de produse şi servicii inovatoare destinate în exclusivitate acestora Promtitudinea.

3 CLIENŢI CORPORATE Sectorul Corporate servit de cãtre Banca Transilvania a cunoscut o creştere constantã atãt sub aspectul numãrului de clienţi cãt şi al volumului afacerilor.4.Serviciile de cash-management au ajutat în mod efectiv clienţii 14 .Astfel aici se includ: Credite Abonamente bancare BT ULTRA Produse de trezorerie Operaţiuni documentare Posibilitatea de a beneficia de avantajele de a fi membru al Clubului Intreprinzatorului Roman Structura portofoliului de credite IMM in anul 2006 • • • • • • Structura portofoliului de credite IMM in 2006 termen scurt 100% termen mediu termen lung 50% 1H capital de lucru 0%dobanda 0% 1 1H investitii Grafic 1.In ceea ce priveşte clienţii IMM oferta de produse şi servicii este una care vine sã întâmpine nevoile acestora având o stuctura standardizatã şi deosebit de curajoasã.6 SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania In ceea ce priveşte sectorul IMM creditele care au înregistrat cel mai mare procentaj sunt cele 1h capital de lucru urmate fiind de creditele pe termen mediu şi cele de investiţii.Ponderea creditelor corporate este de 47% în portofoliul de credite al bãncii justificãnd interesul bãncii de a furniza cele mai bune servicii clienţilor din acest sector şi de a-şi îmbunatãţii gama de servicii specifice. 1.

7 SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Structura portofoliilor de credite corporate in 2007 15 . faţã de 55% înregistrat în 2006.44%.corporate .56%. gama de produse şi servicii personalizate care sunt puse la dipoziţie de cãtre Banca Transilvania este astfel conceputã încãt sã asigure accesul facil al acestor clienţi la produsele şi serviciile care servesc cel mai bine dezvoltãrii afacerilor precum şi a exigenţelor crescânde de care dau dovadã. permiţându-le sã-şi eficientizeze gestiunea fluxurilor de numerar. Daca ne referim la segmentul clienţilor Corporativi. 61.aproape 88% sunt clienţi persoane fizice. titluri de stat. CREDITE IMM SI CORPORATE. • • • credite: pentru nevoi temporare.56% în totalul portofoliului de credite. CREDITE IMM .Astfel creditele în lei acordate clienîilor corporativi au reprezentat în 2007 un procent de 67% din totalul creditelor corporate . iar creditele acordate persoanelor fizice au o pondere de 38.Daca analizãm numãrul de clienti al bãncii. depozite nestandard Segmentul de Retai Banking reprezintã un pilon important în activitatea Bãncii Transilvania. Grafic 1. Structura portofoliului de credite in 2007 STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE CREDITE IN 2007 CREDITE RETAIL 38. pentru capital de lucru. operaţiuni la termen. pentru investiţii tratament de clasa business produse de trezorerie: operaţiuni valutare.

Structura portofoliului de credite corporate in 2007 leasing credite pentru 3% investitii alte credite pe 20% obiect 31% linii de credit 46% Grafic 1.1 Deschiderea de conturi bancare Cadrul legal în baza căruia se desfaşoara operaţiunea de deschidere de cont - legislaţia în vigoare referitoare la standardele privind cunoaşterea clientelei: -Norma BNR nr 3/2002 privind standardele de cunoaşterea clientelei. -Norma interna privind identificarea si cunoasterea clientelei BT.Legea 656/2002 privind prevenirea si sancţionarea spălarii banilor precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism cu modificarile ulterioare -Legea 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.8 SURSA:Prelucrare date de cãtre autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Ponderea cea mai mare în structura portofoliului de credite corporate o deţin liniile de credit cu o proporţie de 46% iar la polul opus se aflã leasingurile cu o pondere de doar 3%. 16 . cu modificările ulterioare . Capitolul 2 Produse consacrate ale Bãncii Transilvania 2.

-persoane fizice si juridice beneficiari de credite si alte angajamente BT garantate cu alte garanţii. în momentul deschiderii contului. altele decat depozitul colateral . -regii autonome. Deschiderea conturilor clienţilor se face funcţie de modul de abordare a fiecarui criteriu de clasificare a acestora. -alte instituţii înfiinţate legal pe teritoriul Romaniei B. În accepţiunea Bancii Transilvania .Dupa tipul titularului de cont : o Clienţi persoane fizice : -persoana fizica rezidentă. -persoane fizice autorizate. clienţii pot fi structuraţi cel puţin în baza urmatoarelor criterii: A. o Clienţi persoane juridice : -persoane juridice rezidente. Dupa tipul tranzactiilor derulate prin diferitele tipuri de conturi : -deponenţi-persoane fizice si juridice care constituie depozite la BT . -asociaţii de proprietari . -instituţii financiare. -persoana fizica nerezidentă.-Procedura interna privind aplicarea in BT a Legii 656/2002 pentru prevenirea si combaterea spălarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism. -societăţi de asigurare reasigurare. -persoane fizice si juridice care efectueaza încasari si plăţi prin BT (fară a beneficia de credite). -persoane juridice nerezidente. -asociaţii non profit. -persoane fizice si juridice beneficiari de credite si alte angajamente BT garantate cu depozit colateral . 17 .

6. Sursa fondurilor – sursele de fonduri încasate regulat sunt declarate de client pe cererea de deschidere de cont.Declaratia clientului privind beneficiarul real al sumelor intrate in cont (inserare in cererea de deschidere de cont) . la deschiderea contului curent. prenumele si pseudonimul. Codul numeric personal dupã caz. trebuie sã se solicite si sã se obţinã cel puţin urmãtoarele informaţii: 1. PJ ) care este atras de catre bancă Informaţiile unui cont În cazul clienţilor PERSOANE FIZICE. 7. un alt element unic de identificare similar in cazul nerezidenţilor 3. Specimenul de semnãturã atunci cand titularul contului desemnează si alte persoane care au drept de operare asupra contului 8.-clienţi participanţi la operaţiuni de piaţă valutară -clienţi care activează pe piaţa financiară – utilizatori de titluri C. dupa caz. Numele/denumirea angajatorului sau natura activitãţii proprii. Funcţie de locaţia unde are loc operaţiunea de deschidere de cont: -clienţi a căror deschidere de cont este efectuată în agenţie -clienţi a caror deschidere de cont este efectuată în sucursală -clienţi a caror deschidere de cont este efectuată în centrala bancii D. PJ ) care se adresează direct Bancii pentru deschiderea contului -client ( PF. 9.Verificarea altor documente sau baze de date considerate relevante (in acceptiunea bancii) la momentul deschiderii contului 18 minime care trebuie obtinuţe de catre bancă în deschiderea . Data si locul nasterii. Verificarea oricãrei persoane care sustine cã acţioneazã în numele clientului. Adresa domiciliului si/sau resedinţei in cazul nerezidenţilor. 5. 2. 10. Declaraţie sau cazier judiciar (dupa caz) . 4. pentru a se stabili dacã aceasta este autorizatã/împuternicitã în acest sens. Numele. Funcţie de modalitatea de atragere a clientului: -client ( PF. si identificarea persoanei în cauzã 11.

2. anotimpuri 45 zile. Obţinerea de informaţii privind denumirea. de la ONRC /ORC sau alt registru (pentru societatile nou infiintate nu se solicita Certificatul Constatator in termen de 30 zile de la data infiintarii acestora) . abrevierea (dupa caz). forma juridicã. 3. utilizand aplicaţia intranet acces internet general Banca Transilvania 7. Verificarea oricãrei persoane care sustine cã actioneazã în numele clientului. dupã caz.12 luni) . KID CONT. pentru a se stabili dacã aceasta este autorizatã/împuternicitã în acest sens.2 Deschiderea de depozite Depozitele constituite la Banca Transilvania se clasifică astfel: -Depozite la vedere. barou de avocatura). -Depozite la termen: standard – pe durate multiplu de 1 lună(de exemplu: 1. 9. într-un alt registru de publicitate (ex. Verificarea existenţei legale a entitãţii.În cazul clientului PERSOANA JURIDICA trebuie sã se solicite si sã se obţinã cel puţin urmãtoarele informaţii: 1. depozitele Eur 18 luni. depozitele in RON de 18 si 24 luni non-standard – pe durate multiplu de 1 zi . Tipul si natura activitãţii desfãsurate al activitaţii principale conform CAEN . 6. Verificarea altor documente sau baze de date considerate relevante (in acceptiunea bancii) la momentul deschiderii contului 8. 2. 4. 111 zile.3. prevederile care reglementeazã puterile acestora de angajare a entitãţii si numarul semnaturilor 5. fără însă a se încadra în termenele standard 19 . 210 zile .Verificarea dacă clientul figurează în Centrala Incidentelor de Plăţi şi anexarea la dosarul clientului pana la momentul aprobarii cererii de deschidere de cont . Declaraţia deponentului privind încadrarea depozitelor si Declaraţia privind încadrarea intreprinderii in categoria IMM care se vor anexa dosarului de deschidere a contului. Identitatea reprezentantilor legali. adresa sediului social. si identificarea persoanei în cauzã 6. prin intermediul Direcţiei decontari. respectiv dacã aceasta este înregistratã la Oficiul Registrului Comertului (ORC) sau.

depozite fără prelungire 2. in conditii de suma minima cu posibilitatea alimentarii si retragerii peste suma minima. depozite cu capitalizare – la termen.) -depozite colaterale la credite sau SGB -Din perspectiva funcţionalităţii lor la scadenţă.depozite negociate – depozite care au termen şi /sau dobândă diferite de depozitele la termen. unde pot intra: . depozite cu prelungire – cele la termen. . la aniversarea depozitului. acredititve biletelor la ordin si cambii • • • Pentru cecuri certificate Pentru OPH cu scadenţă Pentru garanţii gestionare • • Alte depozite colaterale. Pentru emitere SGB (scrisoare de garantie bancară). 20 . -Depozite colaterale Pentru deschidere acreditive. de regulă trimestrial Depozite negociate – cu plata dobânzii la alte termene convenite cu clientul . swap etc. depozitele se împart în 3 clase: 1. depozite speciale . Depozite speciale – cu plata periodică a dobânzii la aniversare.depozite pentru garantare credite . în ziua lucratoare în care se împlineşte luna intreagă. constituit pe perioada de 5 ani . colaterale – de garantare. şi care se constitue pe cel puţin suma minimă stabilită prin Decizia BT. Calculul si plata dobânzii se realizează lunar.depozite Escrow -depozite pentru operatiuni derivate (forward.Din perspectiva modului de plată a dobânzii: Depozite clasice – cu plata dobânzii numai la scadenţă Depozite revolving – cu plata lunară a dobânzii.Contul de Economii – este un depozit adresat persoanelor fizice si juridice. în contul curent/card . condiţiile fiind negociate cu Direcţia Trezorerie din Centrala Băncii.pentru garanţii de bună execuţie . colaterale 3.

depozitul „anotimpuri” 45 zile. depozitele in RON pe 18 luni respectiv 24 luni si certificatele de depozit nominative.depozitele EUR–18 luni . insã. minorul poate primi în condiţiile normelor specifice. aceste persoane nu au.Dobânda depozitelor poate fi fixă – caz în care Banca nu o poate modifica pe perioada de derulare a unui depozit sau dobândă variabilă – caz în care Banca are dreptul de a modifica dobânda depozitului în cursul perioadei de viaţă (modificarea fiind notificată clientului prin mijloacele de care banca dispune – afişier la sediul băncii. prin aplicarea unui procent stabilit din nivelul ratei dobânzii depozitului in vigoare la data calculului. Beneficiile aferente acestiu depozit sunt: perioada de constituire diferită de cele clasice. un card financiar (ex. scrisoare şi alte forme)/ Constituirea depozitelor poate avea loc in front office sau in back offce. bonificaţia suplimentara rezulta la sfarsitul celui de-al treilea an. se pot face alimentări în orice perioada a termenului de depozitare. în orice cuantum. începand cu împlinirea celui de-al treilea an de depozitare. depozitele de 111 zile. pe extras de cont. dreptul de a efectua alte operaţiuni pe Kid Cont se ofera bonificaţii suplimentare. ca exemplu. asupra sumei (soldului) depozitului Kid Cont de la aniversarea a doi ani de la constituire. Tipurile de depozite care se constituie la front office sunt depozitele standard. inclusiv asupra bonificaţiei aferente acordate la sfarsitul celor doi ani la implinirea vărstei de 15 ani. depozitul poate fi alimentat si de alte persoane în afara deponentului (cel care constituie depozitul. depozitele de 210 zile. Depozitul KID-CONT Acest tip de depozit prezintă urmatoarele facilităţi: este un depozit cu acumulare. in calitate de împuternicit pe cont). cu prelungire automată şi cu capitalizare. pentru a satisface nevoile clienţilor 21 . Euro<26) Depozitul „Anotimpuri” se constituie pe o perioadă de 45 de zie. depozitul „KIDCONT” .

Depozitul „210 ZILE” se constituie pe o perioadă de 210 zile şi poate fi constituit şi cu prelungire automată şi capitalizarea dobânzii.Depozitul Contul de economii pentru persoane fizice Depozitul presupune o suma minima de constituire prevazuta in Decizia privind taxele. in vederea fructificarii economiilor banesti pe termen de 111 de zile. peste aceasta sunt permise alimentari si retrageri. Retragerile de numerar se pot face prin ridicare directa din contul de depozit (cu 22 . Depozitele EUR-18 si RON-18 . Principala caracteristica a produsului deriva din perioada de constituire diferita fata de depozitele clasice si adaptata nevoilor tale. respectiv RON-24 se constitue pe o perioada de 18 respectiv 24 de luni si pot fi constituite cu prelungire automata si capitalizarea dobanzii. Depozitul Contul de economii pentru persoane fizice si juridice : . banca acordă dobândă la vedere pe perioada menţinerii banilor depozitele constituite la Banca Transilvania sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar banca se obligă să pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau in cazurile strict prevazute de lege nu se percepe taxa de penalizare pentru desfiinţarea depozitului inainte de scadenţă pentru depozitele constituite de catre clientii sai. banca reţine şi virează la Bugetul de Stat impozitul pe dobandă Depozitul „111 ZILE” se constituie pe o perioadă de 111 zile şi poate fi constituit şi cu prelungire automată şi capitalizarea dobânzii. dobanzile si comisoanele practicate de BT .pentru constituirea / deschiderea unui depozit “Anotimpuri” nu se percepe nici un comision suplimentar depozitul se constituie pe o perioada de 45 de zile. suma depozitului si dobânda aferentă se regasesc in contul curent in cazul lichidarii depozitului inainte de termen. iar la expirarea termenului. Alimentarile se pot face atat la ghiseele BT cat si prin canalele electronice. Depozitul este oferit persoanelor fizice si juridice.

pentru completarea capitalului de lucru necesar susţinerii activitãţii curente. după caz • • se reţine impozitul aferent se stornează plăţile în avans (de exemplu.perceperea comisionului de ridicare aferent) sau transfer in contul curent dupa care ridicare numerar.3Credite persone juridice 2. o suma maxima si un nivel diferentiat al dobanzii in functie de transe. în limita cãruia se pot efectua acordări şi rambursări succesive pe toată durata de valabilitate a facilitãţii. Tipurile de depozit care se constituie în back – office sunt: depozite negociate depozite colaterale Desfiinţare depozite Operaţiune de desfiinţare a unui depozit constă în: • • transferul sumei aflate în depozit în contul curent plata bonificaţiei care dacă depozitul este desfiinţat anticipat se va face la zi. in cazul desfiinţării anticipate a unui depozit revolving) 2. dobanzile si comisoanele practicate de BT . Nivelul aprobat al liniei de credit stabileşte un plafon maxim de credit. Peste suma minima de constituire sunt permise alimentari si plati. în lei şi valutã. Alimentarile acestor depozite se pot face atat la ghiseele BT cat si prin canalele electronice iar singurele plati admise din contul de economii persoane juridice sunt doar cele efectuate catre contul curent al clientului.Depozitul Contul de economii pentru persoane juridice Depozitul presupune o suma minima de constituire. cu 23 .1Credite pe termen scurt A.Creditarea prin linii de credit Liniile de credit se pot acorda companiilor. .3. sau cu aplicarea unui procent penalizator.

platã datorii cãtre asociaţi dacã hotararea de aprobare nu prevede astfel. Termenul de acordare a liniei de credit Linia de credit nu poate fi acordatã pe o perioada mai scurtã de 1 lunã şi nici pe o perioada mai lungã de 12 luni. cu ciclul financiar al acesteia şi cu capacitatea de rambursare a împrumutatului. funcţie de competenţele de aprobare a creditelor stabilite de Comitetul de Management al băncii 4. Sumele trase din linia de credit nu se utilizeazã pentru platã dividende. Comision de neutilizare B. Nivelul liniei de credit Acesta va fi corelat cu necesarul de capital de lucru al companiei.Creditul pe termen scurt / Plafonul revolving de credite pe termen scurt 24 .condiţia ca soldul debitor zilnic al contului de linie de credit să nu depăşească nivelul maxim al plafonului aprobat. Condiţii de acordare a liniilor de credit Pentru obţinerea unei linii de credit. 3. Dobânzi şi comisioane Pentru liniile de credit acordate banca practică următoarele costuri: a. 2. 1. 6. Aprobarea liniei de credit Aprobarea liniei de credit se face la nivelul sucursalelor sau centralei băncii. 5. Dobanda d. Comision de gestiune c. Comision de analiza b. solicitantii trebuie sã aibã încasãri şi plãti cu caracter de frecvenţã. Destinaţia liniilor de credit Destinaţia liniilor de credit este satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru al societãţilor comerciale.

riscul de performanţã şi riscul de încasare generate de portofoliul de contracte acceptate la finanţare. pentru companii unde fluxurile de încasãri şi plãţi nu sunt constante.Creditul pe termen scurt în lei sau valutã se acordã companiilor pentru acoperirea deficitelor temporare sau ciclice de capital de lucru. Creditul pe termen scurt se poate acorda ca şi produs individual. Documentaţia de credit: este cea generalã. permanente şi nu pot fi prevazute pentru o perioada de un an de zile. Analiza documentaţiei: se va analiza afacerea şi clientul. În cazul plafonului revolving. cu o singura acordare. Aprobare: conform deciziilor de competenţe în vigoare. Prin credite tip revolving se pot finanţa contracte comerciale cu durate sub un an. aceste credite fiind destinate atât companiilor mari. de posibilitãţile reale de garantare ale companiei corelat şi cu performanţele financiare şi de afaceri ale acesteia. în urma analizei se stabilesc clar cerinţele bãncii privind tipul de afaceri şi de documente acceptate a fi finanţate. 5. Garantarea creditului: se vor respecta principiile generale de garantare ţinând cont de ierarhia garanţiilor funcţie de gradul de lichiditate al acestora şi conservare a valorii. Se acordã în completarea creditelor sub forma de linii sau ca alternativa la liniile de credit. 1. 2. creşterea vânzãrilor prin finanţarea anumitor active care sã sprijine aceastã creştere. garanţia va acoperi valoarea acestuia pe toatã perioada de valabilitate. 4.. situaţia financiarã trecutã şi prezentã. 3. indiferent de expunerea efectivã la un moment dat. piaţa. plafonul aprobat se 25 . sau în sistem revolving.Destinaţii acceptabile: plãţi furnizori pentru activitatea curentã (contracte de aprovizionare sau comenzi sezoniere sau ocazionale) sau furnizori de materii prime. sau contracte-cadru cu comenzi fluctuante. dotãrile firmei şi potenţialul de dezvoltare. alte cheltuieli care ţin de activitatea curentã a firmei . precum şi – în cazul plafonului revolving . sau servicii destinate executãrii contractelor de desfacere sau vânzãrii cu amanuntul/distribuţiei. calitatea şi experienţa managementului. Scopul final al acestor credite este sã finanţeze în diferite forme. marfã. corporate cât şi microcompaniilor.riscul de execuţie.

El se pune la dispoziţia împrumutatului pe o perioadã de 12 luni. plafonul revolving are o valabilitate de maxim 12 luni. corelat cu capacitatea de rambursare a sumelor împrumutate. Nu se percepe comision de neutilizare (pentru partea netrasã din plafon ). privind: achiziţia de active fixe sub forma de cladiri. alte investiţii. echipamente. Rambursarea creditului: creditul individual pe termen scurt se va rambursa la maturitate sau conform unui grafic de rambursare negociat cu clientul. la nivelul creditului/soldul plafonului angajat. asigurarea capitalului de lucru necesar demararii unor obiective de (investiţii noi. comisioane Comisioanele percepute vor fi: .3. dupa expirarea acestei perioade. care presupun refinanţarea pe termen mediu sau lung a unor poziţii de credite bancare sau leasinguri financiare din bilanţul companiilor. retehnologizarea capacitãţilor de producţie sau desfacere existente. Fiecare credit tip revolving poate fi acordat pe o perioada cuprinsã între 1 şi maxim 6 luni. Dobãnzi. suplimentat sau diminuat în funcţie de evoluţia afacerii clientului şi a relaţiei sale cu banca. el poate fi prelungit. dacã scopul acesteia este de a structura mai bine exigibilitatea resurselor comparativ cu lichiditatea activelor . la nivelul plafonului.de analiza (flat. modernizarea. 6. perceput la prima tragere în cadrul plafonului) . Obiectul creditului: finanţarea parţialã sau integralã a proiectelor de investiţii. aferente unor companii nou înfiinţate (maxim 20% din valoarea creditului). credite bilanţiere (de structurare bilanţierã).2. . 2.înregistreazã în extrabilanţul bãncii împreuna cu garanţiile aferente. utilaje sau mijloace de transport. dezvoltarea.Creditul pentru investiţii 1. 26 . lunar.de gestiune. 7.

diferenţa constituind-o aportul propriu al companiei sau contribuţii ale asociaţilor/acţionarilor .3. PFA. 5. Garantarea creditului :gradul de acoperire cu garantii este de minim 120% (credit plus dobãndã pe trei luni) Pentru creditele de investiţii garantate integral cu bunuri imobiliare. Documentaţia solicitatã :documentele generale 4. în principiu se va urmari ca valoarea creditului sa nu depaseascã 80-85% din valoarea proiectului. 3. asociaţii civile. de asemenea şi prezentarea studiului de fezabilitate /plan de afaceri acceptat de bancã.2. administraţii publice locale care desfaşoarã activitate curentã. AF. companii nou înfiinţate . gradul de acoperire cu garanţii este de minim 100% ( credit + dobãndã pe 3 luni ) 2.3 Alte credite oferite persoanelor juridice Credite pentru operaţiuni de leasing Obiectiv: menţinerea expunereii BT pe companii de leasing la un nivel acceptabil stabilit periodic prin hotãrâri ale Comitetului de Management la propunerea DCCC Creditul pentru nevoi temporare garantat cu instrumente de platã necertificate Obiectul creditului 27 . Clienţi eligibili : companii corporate. microcompanii. Valoarea creditului: este corelatã cu valoarea proiectului de investiţii. caz în care contribuţia solicitantului este obligatorie.

industrialã sau comercialã. consolidarea. Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare Obiectul şi valoarea creditului Obiectul creditãrii îl reprezintã cumpărarea. amenajarea. viabilizarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativã. Funcţionalitatea este similarã cu cea a unui plafon de credite în cadrul cãruia angajarea se poate face atãt cash sub forma de credit cãt şi non-cash sub forma de scrisori de garanţie bancara sau acreditive. Creditul global de exploatare se acordã sub forma unui plafon maxim stipulat într-un contract de credit-cadru.BT acorda acest tip de credit pentru a facilita acoperirea necesitãţilor temporare de trezorerie ale clienţilor eligibili (plãţi ce privesc activitatea curentã ). Creditul se acordã doar în valutã locala (ROL). reabilitarea. Creditarea societãţilor comerciale pentru cumpãrare de pãrţi sociale şi acţiuni Credite sub forma plafoanelor globale de exploatare BT acorda acest tip de credit firmelor sau unor grupuri de firme definite ca “un singur debitor” pentru acoperirea în ansamblu a nevoilor de finanţare cash sau non-cash. preţ rezultat din precontractul/contractul de vãnzare cumpãrare şi/sau valoarea evaluatã a devizului general al investiţiei care urmeazã a fi construitã . construirea. Plafonul Rapid de Rezerva Este un credit dedicat clienţilor încadraţi în categoria corporate acordat cu scopul de a acoperi deficitele temporare sau ciclice de capital de lucru . Valoarea creditului va fi maxim 85% din : preţul imobilului ce se doreşte a fi achiziţionat.reabilitatã. 28 . consolidatã sau extinsã inclusiv TVA (unde este cazul) . Contractul-cadru se semneazã de reprezentanţii fiecãrei societãţi în calitate de co-debitori .

Cota de participare a clientului de 15% poate fi constituita astfel : • în numerar sau prin achitarea unui avans direct vânzatorului în baza unui precontract/contract de vãnzare cumpãrare • terenul pe care se va construi la valoarea de tranzacţie a acestuia sau la valoarea justã.notari.T.atãt corporate cãt şi IMM persoane fizice autorizate avand urmatoarele profesii liberale: medici.avocati. reabilitãrilor sau consolidãrilor) Business Credit Card 1. confirmatã prin raportul de evaluare întocmit de evaluator B. experţi contabili. destinatã clienţilor persoane juridice şi care are ca scop eliberarea operativã a scrisorilor pentru destinaţia precizatã în denumirea lor.arhitecti. 29 . Plafon revolving de scrisori de garanţie bancarã pentru participãri la licitaţii Plafonul de scrisori de garanţie bancarã pentru participarea la licitaţii este o facilitate non-cash revolving.Beneficiari: Pot beneficia de aceasta facilitate urmãtoarele categorii de clienţi : persoane juridice . Plafonul de creditare pentru tranzacţii valutare Plafonul de credite pentru tranzacţii valutare este o facilitate de credit care se adreseazã exclusiv clienţilor coporate ai Bãncii Transilvania şi are ca scop creşterea volumului de schimburi valutare prin BT prin crearea de oportunitãţi de cumpãrare pentru clienţii corporate./evaluator agreat de BT • sumele achitate parţial sau integral în avans pentru materiale de construcţii sau servicii prestate pe baza documentelor justificative corespunzatoare • construcţia deja existentã (în cazul extinderilor.

4.4. 3.Termenul de rambursare Termenul de rambursare este de panã la 12 luni la acordarea iniţialã . Beneficiarii şi scopul imprumutului Segmentul ţintã al acestei facilitãţi de credit îl constituie afacerile de anvergurã micã şi mijlocie gestionate de companii a cãror cifrã de afaceri anualã nu depãşeşte 1. 4. Valoarea creditului Valoarea iniţialã la acordarea creditului este de maxim 30. Acesta se percepe integral la data efectuãrii primei plãţi din credit. 2.000 RON. 5. b) comision de gestiune c) dobãndã d) comision semestrial de revizie.1Creditul „1 ORA” 1 . achiziţionare materii prime sau plata altor operaţiuni curente. plãţi obligaţii bugetare.500. care se percepe la 6 luni de la data acordãrii/prelungirii creditului e) comision de reesalonare/rescadenţare Creditul Start-up 30 .000 lei . Destinaţia creditului Creditele se acordã pentru activitate curentã : plãţi furnizori.2. plãţi salarii.Dobãnzi şi comisioane : a) comision de analizã/ prelungire.Credite destinate IMM-urilor. cu posibilitatea prelungirii pe perioade succesive de incã maxim 12 luni. dar sã nu depãşeascã valoarea cifrei de afaceri medii lunare a împrumutatului.persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiare 2.

Creditul poate fi acordat si utilizat pentru oricare dintre cheltuielile necesare demarării afacerii finanţate. atât pentru investiţii cât şi/sau numai pentru capital de lucru. valoarea finanţării se poate ridica chiar până la 85.4. aceasta împreună cu un chestionar preliminar de analiza a potentialului noii idei fiind o confirmare în plus a dorinţei Băncii Transilvania de a deveni principalul susţinator al intreprinderilor mici si mijlocii.000 RON.5 Credite persoane fizice 31 .2Alte credite oferite IMM-urilor Creditul cu dobãndã zero Creditul privind plafonul revolving pentru nevoi temporare garantat cu instrumente de platã necertificate pentru IM Creditul START-UP PLUS Creditul pentru achiziţia de proprietãţi imobiliare“proprietãţi imobiliare pe firma” Creditul pentru nevoi nenominelizate “De 2 ori cãt casa” Creditul Full-option cu ipoteca pentru persoane juridice Creditul pentru nevoi nenominelizate “3 ani de graţie” cu ipotecã Creditul de reeşalonare Creditul micro pentru microcompanii şi IMM –uri Credite pentru persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale 2. Banca Transilvania acordă o perioada de graţie pentru rambursarea creditului de pană la 6 luni. In varianta StartUp Plus. Noul intreprinzator trebuie să acopere doar 25% din valoarea investiţiei care se poate ridica până la 35. dar şi a celor care funcţionează de nu mai mult de 6 luni.Creditul Start-Up este destinat investiţiilor necesare firmelor nou infiinţate.000 RON. Pe lângă finanţare. intreaga perioada de rambursare putând ajunge pana la 5 ani. Pentru a susţine cu adevarat nou-infiinţata afacere. noile afaceri primesc şi consultanţă în ce priveşte realizarea planului de afaceri. 2. conform planului de afaceri prezentat.

Banca Transilvania propune un portofoliu de credite diversificat pentru persoanele fizice caracterizat prin flexibilitate şi inovativitate.ipotecare Credite punte Credite fãrã rate Credite auto Credite pentru românii care lucreazã în strãinãtate Card de credit Documentele necesare pentru a obţine unul dintre tipurile de creditele amintite mai sus includ: • • Adeverinţã de venit .credit locuinţã.credit consum(3 luni) Adeverinţã de venit . respectiv deviz de lucrãri în conformitate cu normele legale (act de proprietate.1Creditul imobiliar Acest tip de credit este destinat finantãrii cumpãrãrii de terenuri. case sau apartamente precum şi finanţãrii modernizarilor de locuinţe.Acesta oferta include urmatoarele tipuri de credite: Credite nevoi personale Credite imobiliare.5.). autorizaţie de construcţie etc. Nivelul creditului imobiliar care se poate contracta este de maximum 100% din costul imobilului/terenului/investiţiei propuse şi se determinã pe baza actelor care stau la baza acestuia : valoarea contractului de vânzare-cumpãrare autentificat la notariat. Dobânzi Credit Imobiliar 32 . Suma maximã care se poate contracta este de 250.Perioada de creditare este de maxim 30 ani.000 EUR (sau echivalent RON/USD). credit nevoi personale cu garanţii şi credit fãrã rate(6 luni) Acord CRB Acord Birou de Credit • • 2.

75% pe an 12.5% pe an 12% pe an 10% pe an 13% pe an >= 10% 0% EUR USD RON EUR USD RON Comisioane: Comision de instrumentare 1. construcţiei sau modernizãrii de locuinţe. Gradul de îndatorare va fi de pânã la 70%.Nivelul de avans prezentat >=15% Dobanda (variabila): 9% pe an 10.5.000 EUR (în echivalent RON/ USD).5% 1.5% pe an 11. respectiv deviz de lucrari în conformitate cu normele legale (act de proprietate.25% pe an 11.1 2. în funcţie de scoring.2Creditul Ipotecar Creditul Ipotecar este destinat cumpãrãrii.5% pe an 11.75% 1.75% pe an 9. care se poate contracta este de maximum 85% din costul imobilului/terenului propus şi se determinã pe baza actelor care stau la baza acestuia: valoarea contractului de vânzare-cumpãrare autentificat la notariat.5% pe an 12.75% pe an 9. autorizaţie de construcţie etc.).5% pe an 9. Suma care o se poate contracta este de maxim 250. Perioada Nivelul creditului de creditare: maxim 30 de ani.75% la EUR/ USD 2% la RON Comision de gestiune lunar (la sold) 0% Taxa anuala de administrare 150 RON 150 RON 150 RON 0% 0. 33 .5% pe an 9.1% (in primul an)* Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Tabel 2. istoricul de platã şi veniturile solicitantului/ familiei acestuia.

000 EUR (în echivalent RON/USD) Dobãndã: 1% / an fixã 2.pentru nevoi diverse Creditul pentru nevoi curente în lei Creditul fara rate.5. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casã) pe care intentioneazã sã o vandã ulterior pentru a constitui avansul la creditul imobiliar/ipotecar solicitat (credit punte + credit imobiliar/ipotecar).4% / an Credit de douã ori cãt casa .2. Perioada de creditare: -maxim 12 luni (în cazul achiziţionarii unui imobil) -maxim 18 luni (în cazul construirii unei noi proprietãţi imobiliare) Suma maximã este de 100. cu dobândã fixã de9. şi care solicita: • finanţare temporarã în completare la un credit imobiliar/ipotecar pentru achiziţionarea imobilului/construirii unei noi proprietãţi imobiliare (avans din surse proprii + credit punte + credit imobiliar/ipotecar) • finanţare temporarã pentru achiziţionarea imobilului/construirii unei noi proprietãţi imobiliare (avans din surse proprii + credit punte) • clienţi care nu dispun la data solicitarii de suma de bani necesarã pentru a constitui avansul la achiziţionarea imobilului/construirii unei noi proprietãţi imobiliare.3Creditul punte Creditul punte – este un împrumut pe termen scurt sau mediu ce poate fi acordat acelor clienţi eligibili care au o proprietate imobiliarã (apartament sau casã) pe care intenţioneazã sã o vandã.4 Alte credite oferite persoanelor fizice Creditele pentru nevoi personale cu garanţii materiale (SOLUŢIA-OFERTA BT) Creditul auto (Formula BT) Creditul pentru cumpãrare de acţiuni cu garanţii materiale Creditul imobiliar în lei.5. cu dobanda 0 Creditul turistic 34 .

În derularea unui acreditiv documentar sunt implicate patru pãrti: Ordonatorul care este beneficiar al mãrfurilor.Creditul pentru studii Credite acordate românilor care lucreza în strainatate 2.6.6Credite documentare 2. prestatorul de servicii Banca emitantã care este banca importatorului Banca corespondentã care este banca prin care banca emitentã transmite textul acreditivului documentar spre a fi comunicat beneficiarului Banca trasã/acceptatã în situaţia în care plata se face prin cambia trasã asupra sa.Acreditivul documentar Acreditivul documentar reprezintã angajamentul asumat de cãtre o bancã(banca importatorului sau banca emitantã) pe baza ordinului cumpãrãtorului de a vira o anumitã suma de bani vãnzatorului(beneficiarului) prin intermediul altei bãnci.1. Principalele elemente ale unui acreditiv documentar sunt urmetoarele: Denumirea şi sediul bãncii care deschide acreditivul documentar Denumirea şi sediul ordonatorului(cumpãratorului) Denumirea şi sediul beneficiarului Termenul de livrare al marfurilor Termenul de valabilitate al acreditivului documentar şi locul unde acesta expirã Valoarea acreditivului şi valuta în care este exprimat precum şi documentele pe baza cãruia se face plata 35 .prestaţiilor sau serviciilor şi care iniţiazã relaţia de acreditiv documentar Beneficiarul care este exporatorul. într-un interval de timp determinat contra remiterii documantelor care atestã faptul cã marfa a fost expediatã.

în mod obligatoriu toate condiţiile de tremene şi documentele care trebuie îndeplinite de exportator pentru a i se efectua plata-2 Deschiderea acreditivului documentar Notificarea exportatorului Succesiune momentelor derulãrii unei plãţi pe baza de acreditiv documentar este urmãtoarea: Momentul I -Exportatorul propune unui importator potenţial o marfã cu plata prin acreditiv documentar -Importatorul acceptã oferta de marfã şi plata prin acreditiv documentar Momentul II 36 .1 Deschiderea acreditivului documentar Succesiunea momentelor deshiderii acreditivului documentar este urmatoare: Încheierea contractului între vânzãtor şi cumpãrãtor.prin care pãrţile convin modalitatea de platã -1 Importatorul dã ordin bãncii sale sã deschidã un acreditiv la dispoziţia exportatorului.”ordinal de deschidere a acreditivului documentar “trebuie sa continã.Denumirea marfii cu menţionarea principalelor ei caracteristici şi a documentelor care fac dovada livrarii Confirmarea acreditivului documentar Felul acreditivului Momentul deschiderii acreditivului IMPORTATOR ORDONATOR AD 1 EXPORTATOR BENEFICIAR AD 2 BANCA IMPORTATORULUI BANCA EMITENTA 3 4 BANCA EXPORTATORULUI FIG.

Incasso-ul documentar Acesta modalitate de platã constã în faptul cã importatorul acceptã plata documentelor remise de cãtre exportator.impuse de instrucţiunile primite de la exportator • Documentele vehiculate de bãnci pot fi de douã feluiri: -documente comerciale(factura.în vederea încasãrii contravalorii acesteia 2.documentul de transport.dar fãrã ca sã comporte nici un fel de angajament de platã din partea bãncilor implicate.6.-Importatorul comandã marfa sau încheie cu exportatorul un contract commercial internaţional -Importatorul ordonã bãncii sale dechiderea acreditivului documentar Momentul III -Exportatorul livreazã marfa în condiţiile stabilite -Exportatorul depune la banca plãtitoare documentele care atestã livrarea mãrfii.de proprietate) -documente financiare(cambia.2.rapidã dar nu este garantatã bancar. remitere ce se realizeazã prin bãncile celor doi parteneri. În derularea unui incasso bancar sunt implicate patru pãrti: Ordonatorul care este întotdeauna exportatorul(vãnzãtorul) care mai poartã denumirea de tragãtor şi care iniţiazã operaţiunea Cumpãrãtorul care este importatorul şi care mai poartã denumirea de tras şi care este destinatarul documentelor vehiculate Banca remitentã care este banca exporatorului Banca incasatoare care este banca importatorului 37 . pe care acesta şi-a asumat-o prin contract comercial internaţional.bilete la ordin.ieftinã.cec).Spre deosebire de acreditivul documentar.obligaţia bãncilor implicate se rezuma doar la prestarea unui serviciu în anumite condiţii.ea bazându-se în principiu pe obligaţia de platã a cumparatorului. decontarea prin incasso este relativ simplã. Principalele caracteristici ale mecanismului de incasso documentar sunt urmatoarele: • • Este o modalitate de platã iniţiatã de exportator Operaţiunea nu este decãt o simplã vehiculare de documente şi ca atare.

contra documente Denumirea şi sediul exportatorului Valoarea incasso-ului respectiv suma solicitatã precizãndu-se şi moneda în care se va face plata Menţionarea firmei care va suporta comisioanele şi spezele bancare Descrierea detaliatã a mãrfurilor Documentele care trebuiesc prezentate respectiv factura comecialã. Mecanismul derularii incasso-ului documentar 38 .Elementele unui incasoo documentar sunt urmatoarele: Denumirea şi sediul importatorului(trasului) Denumirea şi sediul bancii remitente prin intermediul cãreia pe de o parte vor fi transmise documentele.calitate Menţionarea modalitãţii în care se va face rambursarea sumei Numarul de ordine şi data incasoo-ului documentar Numarul de expedţtie al incasso-ului doumentar 2 EXPORTATOR ORDONATOR CLIENT BANCA TRANSILVANIA 1 IMPORTATOR TRAS 8 10 3 4 5 6-7 BANCA EXPORTATORULUI BANCA REMITENTA BANCA 9 BANCA IMPORTATORULUI BANCA INCASATOARE FIG.iar pe de altã parte se deconteazã incasso-ul respectv vor fi remişi banii Denumirea şi sediul bãncii încasatoare care va solicita plata sau acceptarea din parte trasului. documentul de transport.certificatul de origine.2.

necesare operaţiunilor: • clientul trebuie sã deţinã în cont contravaloarea valutei (leilor) tranzactionaţi la data . de luni pânã vineri.7 Operatiuni valutare Banca Transilvania realizeazã pentru portofoliul sãu de clienţi companii multiple tipuri de operaţiuni.00-15.Ratele de schimb se pot negocia. CZK. USD. ele putând fi modificate Cerinte iniţierii operaţiunii. document de referinţã pentru exportator în îndeplinirea obligaţiilor sale.remiterea documentelor care atestã livrarea mãrfii şi a ordinului de încasare cãtre banca importatorului 5. PLN.Banca efectueazã operaţiuni de schimb valutar .livrarea mãrfii 3. SEK. 39 ori de cãte ori fluctuaţiile desfãşurarii pieţei o impun. AUD. DKK. HUF.incheierea contractului comercial internaţional.30.dupã încasarea de la importator a contravalorii documentelor.depunerea care atestã livrarea mãrfii 4. Cursurile de schimb sunt stabilite zilnic de cãtre trezoreria bãncii.notificarea importatorului cu privire la sosirea documentelor 6-7. JPY. CHF. cãt şi dintr-o valutã în altã valutã (conversii valutare). de la forex panã la derivative. CAD.atãt din valutã în moneda naţionalã. în funcţie de suma tranzacţionatã cu un membru al echipei de Corporate Dealers. • existenţa unui ordin de tranzacţionare semnat de cãtre client şi acceptat de bancã.1.importatorul poate ridica marfa 9. 2. act prin care cei doi parteneri au convenit plata prin incasso documentar 2.eliberarea documentelor contra platã sau contra acceptare 8.Aceste operaţiuni se pot efectua zilnic intre orele 9.odatã intrat în posesia documentelor. NOK.cumpãrare/vânzare . Valutele ce pot fi tranzacţionate sunt EUR. GBP.banca acestuia remite banii 10.la primirea banilor banca remitentã notificã exportatorului încasarea exportului.

fiind unul din principalii jucãtori de pe piaţa financiarã.Operaţiuni cu numerar Referitor la aceastã categorie de operaţiuni banca oferã urmatoarele servicii: -depune şi retrage numerar în lei -depune şi retrage numerar în valutã -operaţiuni cu numerar la casele de schimb valutar -colectarea şi transportul numeralului de la clienţi pe baza unor contracte încheiate cu aceştia Capitolul 3 CARDURI Noi oportunitãţi promovate de Banca Transilvania În contextul realizãrii unei cãt mai bune segmentãri a pieţei.În prezent Banca Transilvania deţine o cota de piaţã de 9% atãt în ceea ce priveşte emiterea de carduri cãt şi acceptarea cardurilor.Potofoliul de carduri al Bãncii Transilvania a crescut cu peste 36%in 2007 faţã de 2006 incluzând 14 noi produse concepute atãt pentru segmentul de persoane fizice cãt şi juridice.oferta de carduri a Bãncii Transilvania a înregistrat o creştere constantã adãugând mai multe beneficii şi facilitãţi pentru recunoaşterea pe plan mondial.2.8.Banca a atins cifra de un milon de carduri emise . EVOLUTIA NUMARULUI DE CARDURI EMISE Grafic 3.1 40 .

2 452890 400000 600000 800000 1000000 1200000 41 .EVOLUTIA NUM ARULUI DE CARDURI EMISE 1E+06 2007 2006 2005 2004 0 4 3 2 1 893677 642933 200000 Sursa:Prelucrarea date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Oferta de carduri a Bãncii Transilvania înglobeazã urmatoarele produse: ⇒ Carduri de credit Mastercard Forte Visa Gold Visa Platinum ⇒ Carduri de debit Mastercard Mondo Mastercard Direct Visa Electron Global ⇒ Carduri Business Visa Business Gold Visa Business Silver Visa Business Electron ⇒ Carduri co-branded EURO<26 EVOLUTIA NUMARULUI DE CARDURI MADTERCARD VS VISA Grafic 3.

Cardul este emis pe o perioadã de 2 ani. Ciclul de rambursare este între 1 si 25 ale lunii (inclusiv capetele de interval). Mastercard Forte este un instrument de platã fãrã numerar care poate fi utilizat atât la ATM-urile cât şi la POS-urile care afişeazã sigla MASTERCARD pentru ridicãri de numerar sau cumpãrãri de bunuri şi servicii.Carduri de credit 3. dar nu mai mult de 5000 EUR. în funcţie de scoring.1 55 de zile fãrã griji Cardul Mastercard Forte Mastercard Forte este un card de credit cu cont în lei şi utilizare internaţionalã emis de Banca Transilvania sub sigla Mastercard.Cardul are o perioada de graţie de pânã la 55 de zile.1. În aceastã perioada clientul trebuie sã achite suma minimã de platã (cel puţin 10% din valoarea creditului utilizat). Cu acest tip de card pot fi efectuate tranzacţii atãt on-line cãt şi off-line. Limita creditului acordat este de maxim 5 venituri eligibile.MASTERCARD vs VISA 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2004 2005 2006 2007 MASTERCARD VISA Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania 3. cu condiţia încadrarii în gradul de îndatorare. Clienţii beneficiari ai creditului trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmatoarele conditii: 42 .1.

3. alte venituri cu caracter permanent) sã aibã un venit lunar eligibil de cel puţin 100 EURO (echivalent lei) sã se încadreze în condiţiile de acordare a creditului conform scoringului Comisioanele cardului de credit MASTERCARD FORTE: NR. 6.5% 0. 2.000 EUR.2 Esti gata sa fii rasfatat? Cardul Visa Gold Visa Gold este un card de credit cu cont în lei. Deschiderea contului de card Emitere card Mastercard Forte Administrarea anuala a contului de card Alimentarea contului de card Ridicare de numerar de la ATM-urile BT Comision pentru retrageri de numerar de la POS urile aflate la ghiseele BT 7. utilizabil oriunde în lume sub sigla VISA. Cardul de credit VISA GOLD este un card embosat care permite efectuarea atãt de tranzacţii online. cu condiţia încadrarii în gradul de înadatorare 43 .1. venituri din chirii. drepturi de autor.sã fie persoane fizice cu cetãţenie românã sã aibã vârsta cuprinsã între 18 si 70 ani la sfârşitul perioadei de creditare sã poatã dovedi ca sunt beneficiari de venituri permanente (salarii. 4. dar nu mai mult de 5 venituri eligibile. Tabel 3.valoarea liniei de credit poate ajunge pânã la echivalentul în lei a 10. 8.5% 25%/an 25% Dobanda Dobanda Anuala Efectiva SURSA:PRELUCRARE DATE AUTOR PE BAZA RAPOARTELOR BANCII TRANSILVANIA 3. cât şi off-line şi pe Internet.1 TIP COMISION VALOARE COMISION 0 lei 10 lei/card 10 lei / card 0 lei 0. 5. 1. Avantajele acestui card sunt numeroase: . contracte de colaborare. CRT.

50. drepturi de autor. 300 EUR max. 5000 EUR max. 500 EUR max. 1000 EUR cheltuieli medicale de urgenţã –accident şi îmbolnãvire 44 .000 EUR 50. contracte de colaborare.000 EUR max. 50. Condţtii de eligibilitate: Clienţii beneficiari ai creditului trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmatoarele condiţii: sã fie persoane fizice cu cetãţenie românã sã aibã 18 ani împliniţi sã poatã dovedi cã sunt beneficiari de venituri permanente (salarii. venituri din chirii. alte venituri cu caracter permanent) sã aibã un venit lunar eligibil de cel puţin 1000 EUR sã se încadreze în conditiile de acordare a creditului conform scoringului COMISIOANE SI DOBANZI LA CARDUL VISA Tip Comision Deschidere cont card Emitere card Valoare comision 0 lei 0 in loc 100 lei pana la data de 31 martie 2008 max. cu abonament de 1 leu/lunã.000 EUR max. atãt pentru cumpãrãturi. cât şi în cazul ridicãrilor de numerar -suma minimã de platã (rulajul minim obligatoriu) este de 10% din valoarea creditului angajat la sfârşitul lunii precedente. şi trebuie depusã în interval 1-25 a lunii în curs Principalele servicii oferite posesorilor acestui card includ: asigurari asigurare de deces asigurare de accident asigurare pentru întarzierea bagajelor asigurare pentru întarzierea zborului cheltuieli juridice pierderea actelor de identitate inlocuire în regim de urgenţã a cardului eliberare de numerar în regim de urgenţã BT24 gratuit în primele 6 luni de la emiterea cardului.-cardul are o perioada de graţie de pana la 55 zile. iar ulterior.

000 EUR max.Administrare anuala cont card Alimentare cont card Ridicare numerar de la ATM-urile BT Comision pentru ridicare numerar la ATM-urile si POSurile altor banci din tara Comision pentru ridicare numerar de la ATM-urile si POS-urile alte banci in strainatate Dobanda 200 lei 0 lei 1% 1% +2.3Accesoriul desavarsit Condiţii de eligibilitate: Cardul Visa Platinum Clienţii beneficiari ai creditului trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii: sã fie persoane fizice cu cetãţenie roâmanã sã aibã 18 ani împliniţi sã poatã dovedi cã sunt beneficiari de venituri permanente (salarii. contracte de colaborare. 50. drepturi de autor. alte venituri cu caracter permanent) sã aibã un venit lunar eligibil de cel puţin 3500 EUR (echivalent în lei) sã se încadreze în condiţiile de acordare a creditului conform scoringului Avantajele utilizarii Cardului Platinum: Asigurari speciale.000 EUR 45 . venituri din chirii. 10 lei 25% SURSA:PRELUCRARE DATE AUTOR PE BAZA RAPOARTELOR BANCII TRANSILVANIA Tabel 3.1. asigurare de deces asigurare de accident max.50.2 3.5 lei 2% min.

50. 5000 EUR max.cheltuieli medicale de urgenţã –accident şi îmbolnãvire max. 1000 EUR Acces în peste 500 saloane VIP sau Business Lounge în aeroporturi din peste 90 de ţãri. 300 EUR max.valoarea liniei de credit poate ajunge pânã echivalentul în lei a 30. şi trebuie depusã în intervalui 1-25 a lunii in curs Comisioanele aferente contului de card Visa Platinum Tip Comision Deschidere cont card Emitere card Administrare anuala cont card Alimentare cont card Ridicare numerar de la ATM/POS Banca Transilvania Cumparaturi de bunuri de la comercianti Comision pentru ridicare numerar la ATM-urile si POSurile altor banci din tara Dobanda Tabel 6 25% Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania Valoare comision 0 lei 350 lei 350 lei 0 lei 1% 0 lei 1% +2.000 EUR asigurare pentru întârzierea bagajelor asigurare pentru întârzierea zborului cheltuieli juridice pierderea actelor de identitate max. atât pentru cumpãrãturi.000 EUR -cardul are o perioadã de graţie de pânã la 55 zile. cãt şi în cazul ridicãrilor de numerar -suma minimã de platã (rulajul minim obligatoriu) este de 10% din valoarea creditului angajat la sfârşitul lunii precedente.5 lei 46 . prin intermediul cardul Priority Pass Servicii Priority Traveller Beneficii Priority Traveller pe timpul calãtoriei Beneficii Priority Traveller pentru jucatorii de golf Serviciul de Internet Banking BT24 gratuit în primele 6 luni. 500 EUR max. iar ulterior cu abonament 1 leu/lunã Alte beneficii includ: .

1Carul Mastercard Mondo Facilitãţi şi servicii aferente produsului Cardul MasterCard MONDO este legat direct la contul curent în lei.......3.... putându-se astfel accesa acest cont pe orice canal: ghişeu...5 RON + 0....urile/POS-urile altor bănci din strainatate 47 ................................. Comisioanele cardului MasterCard Mondo Emitere card . POS-uri.. bancomate...2Carduri de debit 3.................... se poate schimba PIN-ul gratuit.........1% Cumpărări de bunuri de la comercianţi (în România sau străinătate) ............. 0 RON Comision de ridicare numerar de la ATM-urile Băncii Transilvania ...... 0......5% Comision pentru ridicare numerar de la ATM .... fãcându-se automat conversia în moneda ţãrii respective Pentru societăţile ale căror angajaţi călătoresc în străinătate....2..1% Comision pentru retrageri de numerar de la POS . 0............0 RON Comision pentru ridicare numerar de la ATMATM-urile si POSPOS-urile altor banci din tara .......2........ direct de la orice bancomat al BT Posesorul principal al cardului Mastercard MONDO poate desemna şi alţi utilizatori Cardul se alimenteazã în lei şi poate fi utilizat oriunde în lume.... Internet Card embosat (cu elemente de identificare în relief) şi arie foarte largã de acceptanţã Posibilitatea utilizãrii cardului oriunde în lume unde apare afişatã sigla MasterCard In cazul în care se doreşte.....urile aflate la ghişeele BT .......... poate fi oferit ca şi card de salarii....

.........................4 3...........20% Ridicare de numerar de la POS-urile BT ......... card ..........................20% Cumpărări de bunuri de la comercianţi (din România sau strainătate) ...................................2Cardul Mastercard Direct Mastercard Direct este un card de debit cu utilizare internaţio nalã................. 2................ Comisioanele cardului Mastercard Direct Emitere card .....2EUR Sursa:Prelucare date autor pe baza rapoartelor Bancii Transilvania Tabel 3.... 2 EUR / card Ridicare de numerar de la ATM-urile BT .........................5 48 1%....................................... min......5 RON ........................2.................................................................................................................................. 0.......1.....1 EUR Ridicare de numerar de la ATM-urile/POS-urile altor bănci din străinătate ................Facilitãţile oferite de acest card sunt asemãnãtoare cu cele ale cardului Mastercard Mondo.......... 0% Ridicare de numerar de la ATM-urile/POS-urile altor bănci din ţară ............................ 2 EUR / card Administrarea anuală a cardului .................................................. 0..............5 RON + 1% Inchidere Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bancii Transilvania Tabel 3...........................................

3. reprezentând o carte de vizita şi o dovada a statutului de care se bucurã posesorul sau. utilizabile oriunde în lume este afişatã sigla VISA. Cardul se adreseazã persoanelor realizate profesional. emis sub sigla VISA ELECTRON. POSESOR PRINCIPAL . care are cont curent deschis la banca şi care solicitã la o unitate a bãncii. pentru deţinerea de card pe contul sãu.3. 3.persoana fizicã împuternicitã de POSESORUL PRINCIPAL.persoana fizicã românã sau strãinã.1Cardurile Visa Business Silver si Gold Cardurile VISA Business Silver si VISA Business Gold sunt carduri de debit în lei create în mod special pentru a rãspunde nevoilor persoanelor juridice. în baza unei cereri tip.4% VISA Business Silver 0 RON 10 RON/card 50 RON/cont 0 RON 0. emiterea unui card.3 Carduri Business 3. offl-line şi pe Internet.este cardul de debit.2. Cardurile VISA Business Silver şi VISA Business Gold sunt carduri embosate cu utilizare internaţionalã care permit efectuarea tranzacţiilo online (retrageri de numerar. POSESOR DESEMNAT . VISA Business Gold este un produs premium care oferã şi un pachet de servicii de asigurare pe timpul calãtoriei în strãinãtate. VISA Business Silver este un card ideal pentru angajaţii care se deplaseazã frecvent şi care vor beneficia de o serie de servicii speciale Taxele si comisioanele pentru cardurile VISA Business Silver si VISA Business Gold sunt urmatoarele: Tip Comision Deschidere cont card Emitere card Administrare anuala cont card Alimentare cont card Ridicare numerar de la ATM-urile BT VISA Business Gold 0 RON 100 RON/card 100 RON/cont 0 RON 0.3Cardul Visa Electron Global CARDUL VISA ELECTRON GLOBAL .4% 49 . plãţi la terminalele EPOS instalate la comercianţi).

5 RON 1.5% 0 RON 0.7 50 .4% 150 EUR echivalent RON 20 RON 200 EUR echivalent RON 10.5 RON 1% min 1 EUR 1% min 1 USD 0 RON 0.5% min 2 USD 0.000 RON* Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bancii Transilvania Tabel 3.5% min 2 EUR 1.3.4% 150 EUR echivalent RON 20 RON 200 EUR echivalent RON 10.Comision ridicare numerar de la POS-urile BT Cash in regim de urgenta in strainatate Card in regim de urgenta in Romania Card in regim de urgenta in strainatate Limita maxima de retragere numerar/zi 0.5 RON/card 5 RON/card RON EURO 0 RON 1 EUR/card 2 EUR/card 0 RON 1 USD/card 2 USD/card USD Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bancii Transilvania Tabel 3. putând solicita oricâte carduri pe numele angajaţilor.2Cardul Visa Business Electron Cardul VISA Business Electron este un card pentru cumpãrãturile firmei.2% 0 RON 0. USD sau EUR.5% 0 RON 2.5% + 2.6 3. Banca Transilvania oferã firmelor posibilitatea de a opta pentru cont de card în RON.000 RON* 0. Taxele şi comisioanele aferente cardului VISA Business Electron sunt urmatoarele: Tip Comision Deschidere cont card Emitere card Administrare anuala cont card Alimentare cont card Ridicare numerar de la ATM-urile BT Comision pentru ridicare numerar la ATM-urile altor banci din tara Comision pentru ridicare numerar alte banci in strainatate 1% + 1.

.....................5 RON + 1% Inchidere card Tabel 3... Reemiterea cardului se face numai pentru persoanele care nu au 25 ani impliniţi............. Cardul se eliberează pe o perioadă de doi ani.......... reducerile şi facilităţile pe care această calitate le implică relativ la reţeaua EYCA (European Youth Card Association)..................1.........4 Carduri co-branded 3............5 RON + 0................... 0...... RON Comision mentenanţă card 0 anuală: ......urile aflate la ghişeele BT .............5.... 0% Comision pentru retrageri de numerar de la POS .......BT ULTRA 51 5 RON Sursa :Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania..............4......8 3.... Comisioanele cardului VISA ELECTRON Euro<26 Emitere ......... Cardul VISA ELECTRON EURO<26 eliberat de BT reprezintă dovada calităţii de membru asociat EURO<26 pentru deţinătorul cardului şi îi dă dreptul să beneficieze de toate avantajele...................1Cardul EURO<26 Cardul Visa Electron EURO<26 este destinat tinerilor cu vârsta între 15-25 ani (în special studenţilor). ............urile/POS-urile altor bănci din străinătate .5% Comision pentru ridicare numerar de la ATM ..............1...................1% Comision pentru ridicare numerar de la ATM-urile şi POS-urile altor bănci din ţară ............3. 5 RON (se va percepe la emiterea cardului şi apoi la aniversare) Comision de ridicare numerar de la ATM-urile Băncii Transilvania ....... 2..5 Internet banking 3......

cotaţiile bursei de valori. .obţinerea de alte informaţii bancare.Mai mult decât atât noile metode de codificare şi accesare a datelor conferã clientului o siguranţã sporitã acest produs înregistrând de la lansare o creştere continuã ajungând la o cifrã de 4260.solicitarea efectuãrii de operaţiuni de piaţã valutarã . emisiuni de titluri de stat .BT ULTRA este un produs promovat de cãtre Banca Transilvania care dã posibilitatea clientului persoana juridicã de a efectua de la domiciliul sau de la sediul firmei operaţiuni în contul curent prin depunerea electronicã a documentelor ce sunt necesare derulaãii unei anumite operaţiuni. .obţinerea de informaţii generale privind cursurile valutare.vizualizarea soldurilor şi extraselor conturilor setate în aplicaţie . Acest serviciu permite depunerea pe cale electronicã a urmatoarelor documente referitoare la plata în lei : Ordine de platã în lei Ordine de platã cãtre Trezoreria Statului Daca ne referim la plata în valutã se pot depune pe cale electronicã : Dispoziţie de platã valutarã externã(DPE) Dispozţtie de transfer valutar intern(DT) În ceea ce priveşte licitaţiile valutare se depun pe cale electronicã : Formular de licitaţie valutara pentru cumpãrarea de valutã Formular de licitaţie pentru vânzarea de valutã Pachetul BT ULTRA cuprinde urmatoarele segmente : • Multibank : are ca rol colectarea informaţiilor referitoare la conturi având la bazã platforma Multicash şi prezentarea lor într-o forma uşor de utilizat • DPEPrint :permite completarea documentelor necesare efectuãrii 52 diferitelor tranzacţii valutare .solicitarea efectuãrii de operaţiuni în lei şi valutã . .obţinerea de fişiere centralizatoare cu tranzacţiile (plãţi şi încasãri)efectuate pe conturile setate în aplicaţie .Acest canal de comunicare permite clientului sã efectueze: . .

urmatoarele tipuri de documente : 1. prin 53 .Utilizând serviciul BT 24 clienţi pot sã efectueze : plãţi în lei cãtre orice beneficiar plãţi cãtre Trezoreria Statului plãţi de utilitãţi alimentãri card plãţi de salarii în conturile de card BT ale angajaţilor lor plãţi valutare interne şi externe vânzãri cumpãrãri de valutã În scopul vânzãrii / cumpãrãrii de valutã.Acestã aplicaţie este disponibilã oriunde şi poate fi accesatã de pe orice calculator conectat la internet.2BT 24 Internet Banking Servicilu BT 24 este destinat atãt clienţilor persoane fizice cãt şi intreprinderilor mici şi mijlocii şi reprezintã o alternativã la tranzacţiile clasice. pe cale electronicã. constituiri şi desfinţãri depozite În scopul constituirii sau lichidãrii de depozite (în lei sau valutã).5. Ordin de vânzare valutã(la curs cotat ferm) Banca pune la dispoziţia clienţilor cursurile de schimb (valutã/lei) prin afişarea lor în ecranele aplicaţiei BT 24. pe cale electronicã. clienţii pot depune la bancã. prin intermediul aplicaţiei BT 24. rezervându-şi dreptul de a le modifica de fiecare datã când este necesarã actualizarea. clienţii pot depune la bancã. precum şi dobânzile aferente acestora. urmatoarele tipuri de documente : 1. Banca pune la dispoziţia clienţilor informaţii privind tipurile de depozite posibil de constituit prin intermediul aplicatţei.Cerere de desfiinţare a unui depozit la termen constituit anterior. prin intermediul aplicaţiei BT 24.Contract de constituire a unui depozit la termen în lei sau valutã 2. dedicate acestor operaţiuni.• IBAN : care permite verificarea codurilor IBAN a beneficiarilor clientului neţinind cont de banca la care acesta are deschis un cont minimizând riscul de neprocesare a plãţilor 3. Ordin de cumpãrare valutã (la curs cotat ferm) 2.

5.Avantajele utilizãrii serviciului Westrn Union sunt : Reteaua: 250. rezervându-şi dreptul de a le modifica de fiecare datã cãnd actualizarea lor este necesarã. Ratele de schimb pot fi stabilite în momentul efectuãrii tranzacţiei.beneficiarul nu trebuie sã deţinã un cont bancar Transferuri disponibile "in minute" Beneficiarul nu plateşte nici un comision pentru ridicarea banilor primiţi Prezentarea clarã a tuturor costurilor .westernunion.com O marcã de incredere Prin intermediul Western Union se pot realiza si transferuri interne pentru un maximum de eficacitate.3 Transferurile on-line Wesern Union reprezintã o metodã rapidã prin intermediul careia se pot realiza transferuri în monedã nationalã. în conformitate cu evoluţiile pieţei şi a politicii bãncii. Comisioanele tranzacţiei sunt achitate în momentul transferului Tranzactiile pot fi urmarite pe site-ul www.intermediul ecranelor aplicaţiei BT 24. în USD sau EUR.000 locaţii ale agenţilor în întreaga lume Acces la numerar . dedicate constituirii de depozite.Ratele de schimb pot fi comunicate dinainte clientului.Comisioanele percepute pentru transferurile pe teritoriul Romaniei se regãsesc în tabelul de mai jos: 54 . Avantajele utilizãrii BT 24 sunt urmatoarele : Interfaţa graficã ergonomicã Nivel înalt de securitate prin utilizarea certificatelor de autentificare cu cãi de acces publice şi private Acces facil la informaţiile referitoare la soldul conturilor Comisioane scãzute aferente operaţiunilor bancare efectuate prin intermediul aplicaţiei Management eficient al lichiditãţilor 3.

821. BT Asset Management S.12.438% Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania 55 .70 RON ultimele 30 zile Performante fata de 31.314% -4.74 -0.708.2007 ultimele 365 de zile Evolutia valorii unitatii de fond Valoare active nete(RON): Numar de investitori: Numar de unitati in circulatie: 27.A.223% 1.1Fonduri deschise de investitii BT CLASIC Valoarea unitatii de fond pentru data de 9-May-08 300 600 1200 1800 14000 21 38 49 62 98 Tabel 3.195.883.6.60 402 2.Produsele şi serviciile oferite de aceasta diviziune sunt: Fonduri deschise de investitii Fonduri inchise de investitii Contul individual 3.I. este compania specializatã în administrarea de active a Grupului Financiar Banca Transilvania.Comisioane percepute pentru transferurile Westrn Union pe teritoriul Romaniei De la (RON) (RON) 0 301 601 1201 1801 3.9 Pana la (RON) Comisioane Sursa:Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania 12.6 Servicii pe piaţa de capital Banca Transilvania oferã şi servicii de administrare a activelor prin intermediul BT Assests Management.

În vederea fructificãrii superioare a investiţiilor efectuate în unitãţi de fond prin politica de comisioane de rascumpãrare. În vederea fructificãrii superioare a investiţiilor efectuate în unitãţi de fond prin politica de comisioane de rascumpãrare. urmareşte reducerea riscului şi maximizarea Valoarea unitatii de fond pentru data de 9-May-08 12. mai puţin conservatori şi care se expun riscurilor prezente în operaţiunile din piaţa de capital.107.646% -26. care se expun mai puţin riscurilor prezente în operaţiunile din piaţa de capital.12 -4.179% -21.2007 ultimele 365 de zile Evolutia valorii unitatii de fond Valoare active nete(RON): Numar de investitori: Numar de unitati in circulatie: 68.562. Fondul deschis de investiţii BT Clasic se adreseazã în special investitorilor conservatori. urmareşte reducerea riscului şi maximizarea profitului.441. Plasamentele în acţiuni pot ajunge pânã la 90% din activele fondului. 56 .159% Sursa:Prelucrare date autor pe baza raportelor Bãncii Transilvania BT Maxim este un fond de acţiuni. în obligaţiuni şi depozite bancare.236. Fondul recomandã deţinatorilor de unitãţi de fond plasarea resurselor profitului.52 RON ultimele 30 zile Performante fata de 31. preponderent.41 2. BT Clasic având un portofoliu diversificat. Fondul recomandã deţinatorilor de unitãţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 1 an.119 5.BT Clasic este un fond diversificat având activele plasate. Maxim 20% din activele fondului sunt plasate în acţiuni.BT Maxim avãnd un portofoliu diversificat. La cumpararea unitatilor de fond.12. Fondul deschis de investiţii BT Maxim se adreseazã în special investitorilor dinamici. nu se percepe comision. BT MAXIM financiare pe un termen de minim 3 luni.

3.BT INVEST 2 57 . se nu percep se percepe comision. portofoliul Fondului BT Index se adapteazã conform noii structuri. dacã retragerea se efectueazã dupã o perioadã mai mare de 360 zile de la data subscrierii unitãţilor de fond.2. -0% din valoarea titlurilor rascumpãrate. Fondul recomandã deţinatorilor de unitãţi de fond plasarea resurselor financiare La La pe un unitãţilor unitãţilor termen de de fond. dacã retragerea se efectueazã dupã o perioadã mai micã sau egalã cu 360 zile de la data subscrierii unitãţilor de fond. dacã retragerea se efectueazã dupã o perioadã mai mare de 180 zile şi mai micã sau egalã cu 360 zile de la data subscrierii unitãţilor de fond. dacã retragerea se efectueazã dupã o perioadã mai mare de 360 zile de la data subscrierii unitãţilor de fond. a carui plasamente urmãresc structura indicelui ROTX.3. fond.Fondurle inchise de investitii 1. 3. comisioane: cumpãrarea rascumpãrarea urmatoarele -4% din valoarea titlurilor rascumpãrate. comisioane: urmatoarele -4% din valoarea titlurilor rascumpãrate.BT Invest 1 2.6.La La cumpararea rascumpãrarea unitãţilor unitãţilor de de fond. comision. -0% din valoarea titlurilor rascumpãrate. La modificarea structurii indicelui de cele douã burse. titluri care prezintã un interes deosebit pentru investitorii din piaţa de capital. -2% din valoarea titlurilor rascumpãrate.BT INDEX BT Index este un fond de acţiuni. Indicele ROTX a fost lansat de Bursa din Viena în colaborare cu Bursa de Valori Bucureşti. Indicele ROTX are o structura definitã care cuprinde titlurile cele mai lichide tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. În vederea fructificãrii superioare a investitiilor efectuate în unitati de fond prin politica de comisioane de rascumpãrare. se de nu percep se minim percepe 1 an. dacã retragerea se efectueazã dupã o perioadã mai micã sau egalã cu 180 zile de la data subscrierii unitãţilor de fond. fond.6.

cât şi cabinetelor medicale. jumătate medici şi jumătate specialişti bancari.3.mar.mar. medicilor specialişti.08 17.6.1 Divizia pentru medici DIVIZIA PENTRU MEDICI abordeazã un segment important al pieţei. autorizându-se ca şi cabinet medical sau altă formă juridică.4.7 Noutãţi lansate de Banca Transilvania 3. adică medicilor rezidenţi şi specialişti.apr. dedicate exclusiv medicilor.a strategiei de investittii si a conditiilor de plata.Contul individual Avantaje: -activele sunt administrate pe baza unui contract de administrare -in urma analizei profilului de risc se determina o strategie de investitii adaptata acestuia -in baza profilului de risc.08 58 .valoare şi procent DIVIZIA PENTRU MEDICI DATA 04. Se finanţează afaceri existente. In ceea ce priveşte finanţările din partea băncii. societăţilor civile medicale si clinicilor private. are loc administrarea activelor 3. Pentru următoarele luni banca lucrează la deschiderea în oraşele universitare a zece agenţii specializate. cabinetelor medicale individuale. Noul concept se adresează tuturor medicilor. Evolutie pachetelor Divizia pentru medici in funcţie de numãr. Divizia cuprinde 125 de angajaţi. cabinetelor medicale grupate sau asociate. Mai mult.08 14. Conceptul “DIVIZIA PENTRU MEDICI” cuprinde pachete integrate de credite şi consultanţă. În unele cazuri se poate vorbi chiar de “credite cu diploma”. dar este încurajată şi iniţiativa oricărui medic de a începe de la zero. foarte puţin exploatat de sectorul bancar şi care are un potenţial foarte mare. acestea se adresează atât rezidenţilor.mar. maximizând valoarea pentru persoane juridice şi fizice autorizate din domeniul medical.7. majoritatea bazate pe criterii exclusiv calitative.08 25.

1. 20 15 .0 4. 20 25 .0 4.1 53 1535061 141.0 3. 08 SURSA:Prelucrare date autor pe baza datelor din rapoartele Bancii Transilvania 59 01 15 .0 3.0 4.0 3.0 3.956 94 2533599 3006904 115 113. .0 4. 20 11 .NUMAR VALOARE RON % Tab. . 20 18 .0 3.0 3. . 20 01 . 20 08 .3 Evolutie Valoare pachete Divizia pentru Medici 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 08 08 08 08 20 20 20 20 08 08 20 20 20 08 VALOARE RON .0 3.0 4. 20 08 NUMAR SURSA:Prelucrare date autor pe baza datelor din rapoartele Bancii Transilvania Grafic 3.396 70 1364733 130. 04 11 18 25 . .3.0 3. .087 Sursa:Prelucrate date autor pe baza rapoartelor Bãncii Transilvania EVOLUTIE NUMAR PACHETE DIVIZIA PENTRU MEDICI 140 120 100 80 60 40 20 0 08 08 08 08 08 08 04 .685 79.0 4.

Aprecierea comportamentului de platã se realizeaza automat prin aplicatia scoring dedicatã .rate intregi intarziate 1 2 3 4 Mai mari sau egale cu 5 60 I I I I I I II II III IV II II III IV V III III IV V V V V V V V < 30 zile 30-60 61-90 91-120 > 120 zile sau E/X .4 Tipuri de credite Tipurile de credite ce pot fi accesate sunt grupate în pachete determinate în principal de gradul profesional al medicilor care reprezintã entitatea juridicã solicitantã a creditului. atribuindu-se punctaje diferite. dupa urmatoarea matrice: Compoatamentul de plată Nr.Complexitatea pachetelor de credite evolueazã în sens crescator de la Pachetul Rezident la Pachetul Corporate. în functie de numãrul de zile de restanţã şi valoarea restanţelor.zile întârziere Nr. dupã cum urmeazã : Pachetul Rezident Pachetul Specialist Pachetul Praxis Pachetul Corporate Fiecare dintre aceste grupe principale de credite beneficiazã de o adresabilitate distinctã.Grafic 3. conditii specifice de acordare şi anumite tipuri de credite ce pot fi accesate în cadrul grupei respective dupã o schema clar stabilitã.

stabilitã prin negociere cu clientul pentru creditul pentru achiziţia de bunuri imobiliare şi pentru creditul de nevoi nenominalizate cu ipotecã max 12 luni pentru creditul de nevoi profesionale 61 .Tabel 3. definite conform legilor în vigoare.1. Valoarea creditului pentru achiziţia de bunuri imobiliare şi a celui de nevoi nenominalizate cu ipotecã este de maxim 50. Termenul de rambursare a creditelor din acest pachet este de: max 300 luni . spatii comerciale.000 EUR sau echivalent în lei.Valoarea creditului de nevoi profesionale este de max 5. cu asociaţi majoritari medici rezidenţi. cabinete medicale. creditul de nevoi profesionale. cu o perioadã de graţie de max 24 luni. persoane fizice autorizate reprezentate de o persoana fizicã medic rezident.2 Pachete de credite acordate persoanelor din sectorul medical PACHETUL REZIDENT Beneficiarii acestui pachet de credit sunt: cabinetele medicale. sedii de birouri. În categoria tipurilor de credite ce pot fi accesate prin intermediul acestui pachet se includ: creditul pentru achiziţia de bunuri imobiliare din urmatoarele categorii : locuinte . societãţile comerciale cu asociaţi majoritari medici rezidenţi. creditul de nevoi nenominalizate cu ipotecã.000 EUR sau echivalent lei şi va putea fi accesat doar dacã în aplicaţia de scoring solicitantul acumuleazã un minim de 20 de puncte.

Perioada acordare max 300 luni. dupa caz cesiunea incasarilor prezente si viitoare din conturile deschis la BT unul sau mai multi giranti persoane fizice (cel putin un girant persoana fizica) Credit REZIDENT-credit pentru achizitia de bunuri imobiliar Sursa :Prelucrare date autor pe baza rapoartelor Bancii Transilvania Grafic 3.5 PACHETUL SPECIALIST Beneficiarii acestui pachet de credit: societãţile comerciale cu asociaţi majoritari medici specialişti .1.5% din valoarea creditului aprobat dobanda 12. spatii comerciale. sedii de birou. 12%/an – euro 5 Garantia creditului bilet la ordin stipulat fara protest si avalizat. cabinete medicale 3.5%/an – lei. in calitate de persoane fizice de catre administratorii/asociatii societatii si de sotul/sotia lor. Costurile creditului comision de acordare 1. perioada de gratie max 24 luni 4. societãţi civile medicale reprezentate majoritar de medici specialişti Tipurile de credite ce pot fi angajate prin intermediul acestui pachet sunt: 62 . persoane fizice independente reprezentate de medici specialisti. Valoarea creditului maxim 75. Destinatia creditului creditul pentru achizitii de bunuri imobiliare din urmatoarele categorii: locuinte. cabinete medicale reprezentate majoritar de medici specialişti.000 EUR (sau suma echivalenta in LEI) max 85% din valoarea justa evaluata a imobilului admis in garantie 2.

Autovehiculele ce vor fi procurate din acest credit trebuie sa aibã o vechime de maxim 3 ani.000 EUR sau echivalent lei astfel : valoarea maxima a creditului pentru bunuri imobiliare sau nevoi nenominalizate cu ipoteca (EUR sau echivalent lei) 75.000 7.000 EUR sau echivalent lei astfel: valoarea maxima a creditului pentru bunuri imobiliare sau nevoi nenominalizate cu Valoarea maxima a creditului pentru autovehicule ( EUR sau echivalent lei) Valoarea maxima a creditului de nevoi profesionale sau a liniei de credit Valoarea maxima a creditului pt echipamente ( EUR sau echivalent lei) 63 .creditul pentru achiziţia de bunuri imobiliare din urmatoarele categorii : locuinţe . sedii de birouri. Creditul pentru achiziţia de autovehicule . Echipamentele medicale procurate procurate din acest credit trebuie sa fie noi. astfel : a)-pentru un punctaj de 25 puncte. terenuri intravilane. Valoarea creditului este de maxim 300.maxim 105.000 EUR sau echivalent în lei şi se va stabili dupã completarea aplicaţiei de scoring dedicatã acestui pachet. Creditul pentru achiziţia de echipamente medicale.000 Valoarea maxima a creditului pentru autovehicule ( EUR sau echivalent lei) ( EUR sau echivalent lei) Valoarea maxima a creditului de nevoi profesionale sau a liniei de credit Valoarea maxima a creditului pt echipamente ( EUR sau echivalent lei) b)–pentru un punctaj intre 25 si 50 de puncte–maxim 145. Creditul de nevoi nenominalizate garantat cu ipotecã Creditul de nevoi profesionale sau linia de credit. spaţii comerciale.500 15. cabinete medicale.500 7.

000 Termenul de rambursare a creditelor din acest pachet este de: -max 300 luni .ipoteca (EUR sau echivalent lei) 100.000 ( EUR sau echivalent lei) 10.000 EUR sau echivalent lei astfel: valoarea maxima a creditului pentru bunuri imobiliare (EUR sau echivalent lei) 150. stabilitã prin negociere cu clientul pentru creditul pentru achiziţia de bunuri imobiliare şi pentru creditul de nevoi nenominalizate cu ipotecã -max 84 luni.000 d)-pentru un punctaj intre 75 si 140 de puncte–maxim 300.000 EUR sau echivalent lei valoarea maxima a creditului pentru bunuri imobiliare sau nevoi nenominalizate cu ipoteca (EUR sau echivalent lei) Valoarea maxima a creditului pentru autovehicule ( EUR sau echivalent lei) Valoarea maxima a creditului de nevoi profesionale sau a liniei de credit ( EUR sau echivalent lei) Valoarea maxima a creditului pt echipamente ( EUR sau echivalent lei) 50.000 15.000 40. cu o perioadã de graţie de max 3 luni. cu o perioadã de graţie de max 24 luni. stabilitã prin negociere cu clientul pentru creditul pentru achiziţia de autovehicule 64 .000 c)–pentru un punctaj intre 50 si 75 de puncte–maxim 225.000 200.000 20.000 30.000 10.000 25.000 astfel: Valoarea maxima a creditului pentru autovehicule ( EUR sau echivalent lei) Valoarea maxima a creditului de nevoi profesionale sau a liniei de credit Valoarea maxima a creditului pt echipamente ( EUR sau echivalent lei) ( EUR sau echivalent lei) 20.

Termenul de rambursare a creditelor din acest pachet este de: 65 . Creditul de nevoi nenominalizate garantat cu ipotecã Creditul de nevoi profesionale sau linie de credit Creditul pentru achiziţia de echipamente medicale. 87. -Max 60 luni pentru creditul pentru achizitia echipamentelor medicale. sedii de birouri.000 EUR sau echivalent în lei. ale caror nevoi de finanţare exced suma maximã de 300.000 EUR ( respectiv 200.000 EUR la creditele pentru achiziţia de bunuri imobiliare) şi 500. PACHETUL PRAXIS Solicitantii exigibili ai acestui pachet de credite sunt: societãţile comerciale cu asociãţi majoritari medici specialişti sau cu obiect de activitate din grupele 86.000 euro. Pentru creditul pentru achiziţia de echipamente medicale suma maximã este de 75. respectiv 200. -Max 12 luni pentru linia de credit.000 EUR sau echivalent lei . Creditul pentru achiziţia de autovehicule. reprezentate majoritar de medici specialişti. cabinete medicale.000 euro pentru achiziţia de echipamente medicale Tipurile de credite incluse in acest pachet cuprind: Creditul pentru achiziţia de bunuri imobiliare din urmatoarele categorii : locuinţe . 88 conform cod CAEN. societãţi medicale sau cabinete individuale definite conform legilor în vigoare. spaţii comerciale. cabinete medicale. Autovehiculele ce vor fi procurate din acest credit trebuie sã aibã o vechime de maxim 3 ani.-max 12 luni pentru creditul de nevoi profesionale. Echipamentele medicale procurate procurate din acest credit trebuie sa fie noi Valoarea creditelor se situeazã între 250.000 EUR sau echivalent lei pentru achizitia de bunuri imobiliare stabilitã la pachetul Specialist şi 50. terenuri intravilane.

6 66 . Valoarea creditului maxim 30. Perioada acordare max 84 luni. -Max 12 luni pentru linia de credit -Max 60 luni pentru creditul pentru achiziţia echipamentelor medicale CREDIT “PRAXIS” . cu o perioadã de graţie de max 24 luni. 88 conform cod CAEN. stabilitã prin negociere cu clientul pentru creditul pentru achiziţia de bunuri imobiliare şi pentru creditul de nevoi nenominalizate cu ipotecã -max 84 luni.5%/an 4. Destinatia creditului creditul pentru achizitii de autovehicole noi (maxim 3 ani vechime) 2.-max 300 luni .5% din valoarea creditului aproba comosion de gestiune lunar 0. cu o perioadã de graţie de max 3 luni. 87.000 EURO (suma echivalenta in LEI) 1.pentru achizitia de autovehicole 1. Costurile creditului comision de acordare 1.2% la sold dobanda 10. Garantia creditului bilet la ordin stipulat fara protest si avalizat. in calitate de persoane fizice de catre administratorii/asociatii societatii cesiunea incasarilor prezente si viitoare din conturile deschis la BT Sursa:Prelucrare date autor pe baza raportelor Bancii Transilvania PACHETUL CORPORATE Solicitanţii eligibili sunt: societãţile comerciale cu asociaţi majoritari medici specialişti sau cu obiect de activitate din grupele 86. Grafic 3. perioada de gratie max 3 luni 3. stabilitã prin negociere cu clientul pentru creditul pentru achiziţia de autovehicule -max 12 luni pentru creditul de nevoi profesionale.

Valoarea creditului se va stabili în urma analizei comerciale şi de risc.Aceasta facilitate se acordã fãrã foarte multe formalitãţi . în functie de proiectul propus spre co-finanţare sau finanţare integralã prin credit BT. Dacã clientul corporate nu are credite la Banca Transilvania poate avea acces la o limitã de 4000 lei cu respectarea urmatoarelor condiţii de eligibilitate: Perioada de activitate este de minim un an 67 . Termenele de rambursare a creditelor sunt : .pe o perioda de 12 luni cu posibilitatea de prelungire.cabinete medicale definite conform legilor în vigoare reprezentate de medici specialişti farmacii fundaţii din sectorul medical orice alt tip de organizaţie cu activitate în domeniul medical.pânã la 300 de luni pentru creditele de investiţii.7. Prin intermediul acestui pachet sunt disponibile o serie de servicii. Contul de Business este un serviciu premium dedicat clienţilor care deruleazã cel puţin 50% din afacere prin Banca Transilvania. de la credite acordate în decurs de câteva ore pentru nevoi urgente. Business Credit Card Suma unui Business Credit Card este de minim 4000 lei. pânã la finanţãri menite sã restructureze bilanţul clienţilor. 3.ânã la 24 de luni pentru creditele pentru capital de lucru ..Dacã pânã în ultima zi a fiecarei luni se ramburseazã integral tragerile din luna respectivã nu se plateşte nici comision nici dobândã. al prestãrii de servicii medicale şi conexe acestora Acest pachet include toate tipurile de credite aflate în portofoliul Bãncii Transilvania. de la carduri de credit aprobate pe loc şi pânã la detalii care privesc operatiunile de cash management.2Contul de Business Contul de business este un produs lansat de Banca Transilvania care este adresat clienţilor corporativi.

68 . luna aceasta clientul poate negocia cursul pentru toate tranzacţiile mai mari de 2000 EUR.Compania este stabilã financiar Compania figureazã în centrala Riscurilor Bancare cu serviciul datoriei A Nu se inregistreazã restanţe mai vechi de 90 de zile la bugetul consolidat al statului De asemenea acest card include o serie de servicii speciale printre care: Ridicãri în numerar în regim de urgenţã Asigurãri speciale în cadrul calãtoriilor Acess la programul Visa World’s Best Offer Produse Speciale de Trezorerie Acest pachet include o serie de facilitãţi speciale Trezorerie.iar rambursarea se realizeaza în ziua încasãrii documentelor. Negociere FX: Curs valutar negociat începand cu 2000 EUR Dacã în decursul lunii trecute clientul a realizat schimburi valutare în valoare de peste 25000 EUR. Valoarea plafonului de schimb se situeazã între 50000EUR şi 500000EUR. Acest produs se adreseaza companiilor performante din punct de vedere financiar şi care deruleazã o parte importantã din afaceri prin conturile Bãncii Transilvania. Oportunitate FX:oportunitãţi într-o piaţã valutarã volatilã Prin intermediul acestei facilitãţi se poate realiza un de schimb valutar chiar dacã clientul dispune sau nu de fondurile necesare. daca ne referim la serviciile de Scontare 100% Se poate beneficia de aceasta facilitate pe o perioada de 60 de zile.

Creditul se acordã pe o perioadã de pânã la 15 ani. Acest tip de finanţare poate sã ajungã pânã la 100% din valoare evaluatã a imobilului achiziţionat. 69 . locuinţe de serviciu. iar suma creditului poate sã ajungã pânã la 250000EUR. raportat la cifra de afaceri aferenta aceleiaşi perioade Totodatã existã prin intermediul acestei facilitãţi posibilitatea constituirii unui PLAFON REVOLVING de Scontãri 100%.cu graţie de pânã la 1 an.credit fãrã avans Acest credit este destinat achiziţionarii de proprietãţi imobiliare:spaţii comerciale. sedii de birouri.scrisori de garanţie bancarã şi acreditive. Pentru a beneficia de acest serviciu compania trebuie sã îndeplineascã urmatoarele condiţii: • • • Evoluţia cifrei de afaceri pozitivã Înregistrarea unui profit din exploatare Nu existã înregistrari la Centrala Incidentelor de Plãţi cu mai mult de 3 incidente majore în ultimele 6 luni şi nu existã interdicţie de a emite cecui bancare • La creditele contractate în ultimele 12 luni figureazã în Centrala Ricurilor Bancare cu serviciul datoriei A • Este stabilã financiar Plafonul Rapid de Rezervã Se acordã o rezervã de 10% din finanţãrile deja contractate. rezervã care se prezintã sub mai multe forme:finanţarea activitãţii curente. Proprietãţi imobiliare pe firmã.Compania trebuie sã îndeplineascã urmatoarele condiţii: Nu figureazã în Centrala Incidentelor de Plãţi cu incidente majore Are un istoric cu Banca Transilvania în derularea a cel puţin 5 credite pe documente necertificate Nu a înregistrat incidente în rambursarea creditelor de nevoi temporare sau a altor tipuri de credite Rulajul derulat prin banca în ultimele 3 luni este de 60%. De aceasta rezervã se poate beneficia pe o periada de 6 luni la aceeaşi dobãndã la care se deruleaza finantarile existente.terenuri intravilane.

numarul plãţilor efectuate din contul deschis la Banca Transilvania trebuie sa fie mai mare decât media ultimelor 6 luni.Pentru a beneficia de acest plafon.Facilitatea se acordã pe o peioada de 12 luni.Scrisorii pentru licitatii Plafonul poate ajunge pânã la suma de 300000lei.Daca plaţîle se efectueazã la ghişeele bãncii. dar nu mai mic de 5 plãţi.Descriere credit 70 .Daca plãţile sunt efectuate prin BT Ultra. clientul poate beneficia de pânã la 50 de plãţi gratuite în fiecare lunã. Ordine de platã fãrã comision Pentru a profita de beneficiul acestui pachet. rulajul lunar al companiei trebuie sã atingã cel puţin valoarea Plafonului. iar valabilitate scisorilor eliberate trebuie sã se încadreze în valabilitatea Plafonului. se poate beneficia de pânã la 30 de pãţti gratuite în fiecare lunã. Alte facilitãţi oferite la Clasa Business Plati electronice-50% reducere la abonamentul BT ULTRA Trade Finance-comision redus pentru emiterea Scrisorilor de garanţie pentru participarea la licitaţii -pentru acreditivele de export sau export cu cash colateral se percepe un singur comision STUDIU DE CAZ CARD DE CREDIT/CREDITUL DE NEVOI CURENTE 1.

Suma minimă ce poate fi acordată in cadrul acestui credit este de 500 lei iar suma maximă se ridică la 20000 EUR la data aprobării.cu precizarea dupa caz a motivelor care au condus la situaţiile respective petru solicitant si familia acestuia ⇒ Acordul de consultare a Centralei Riscurilor Bancare pentru solicitant ⇒ Acordul de transmitere . prelucrare si consultare a informaţiilor la Biroul de credit pentru solicitant ⇒ Copii ale actului de identitate –solicitant(soţul/soţia acestuia daca participã cu venituri) Copia unui alt document de identificare petru solicitantul creditului respectiv paşaport.Banca nu are un control direct asupra creditului.Documentatie necesara Documentele necesare obţinerii acestui tip de credit sunt: Cererea de credit care include: ⇒ Declaraţia pe propia raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si ale familiei acestuia la data solicitarii creditului ⇒ Declaraţia privind apartenenţa la un grup a solicitantului si a familiei acestuia la data solicitarii creditului ⇒ Declaraţia pe propia rasundere privind valoare obligaţiilor devenite exigibile si neonorate la scadenţa ale solicitantului si ale familii acestuia la data solicitarii creditului ⇒ Declaraţia pe propia raspundere privind litigiile cu terţii existente la data solicitarii creditului. 2.prelucrare si consultare a informaţiilor la Biroul de Creditgarant.permis de conducere sau certificat de naştere Certificat de casãtorie(daca soţul/soţia participa cu venituri) Documente din care sã rezulte angajamentele de plata totale lunare Documente care sã ateste veniturile luate in considerare Declaraţia garantului Acord de consultare a Centralei Riscurilor Bancare-garant Acord de transmitere.5%. 71 .Creditul nu are o destinaţie clara motiv pentru care mai poarta numele si de credit nenominalizate aceea dobânzile practicate la acest credit sunt cele mai mari de pe piaţã avand o valoare de 16.Acest tip de credit se acordằ in contul curent iar banii se pun la dispoziţia clientului.Durata acestui tip de credit este de pană la 10 ani.

Opţional se poate solicita de catre bancã alte documente daca se considerã cã riscul este prea mare din punct de vedere al scoringului adica la mai multe din punctele scoringului familia se afla la minim.De asemenea clientul poate prezenta opţional buletin si carte de muncã girant pentru reducerea dobânzii cu un procent deoarece banca considerã cã astfel riscul este mai mic. Garanţiile aestui tip de credit sunt cesiunea veniturilor lunare nete ale familiei sau numai cesiunea veniturilor nete lunare ale titularului creditului.Dupa caz sunt garanţiile personale ale uni garant. 3.Scoring Referitor la scoring in funcţie de punctajul obtinut clienţii se incadreazã in una dintre cele 5 categorii de la A la E: Tab 1 Scorul aplicaţiei Categorie de clientela in funcţie de scoring >180 160-179 130-159 120-129 110-119 A B C D E EXCELENT FOARTE BUN BUN SATISFACATOR ACCEPTABIL 6xVea 5xVea 4xVea 3xVea 3xVea Explicaţia categoriei Coeficientul de evaluare

4.Comportamentul de plata De asemenea clasificarea clientelei ţinta se face tot pe baza scorigului obţinut de client în momentul solicitarii creditului pe tipuri de credite si a comportamentului de plata pe baza istoricului de creditare din BC/CRB. Tab 2 CLASA DE RISC 5* 4* 3* DEFINIRE CLASA Risc minor Risc minor/mediu Risc mediu 72

2* 1*

Risc mediu/major Risc major

Comporatamentul de plata se refera la ultimii doi ani calendaristici: -vor fi luate in calcul întârzierile mai mari de 60 lei -in cazul existenţei mai multor rate in diferite categorii de întârziere se considerã întârzierea cu vechimea cea mai mare -La numarul de întârzieri se vor lua in considere numarul de rate intregi de întârziere. La acest client nu existã alte rate sau întârzieri de plata. Creditul nu se acordã clientului daca existã una din situaţiile urmatoare: Existã restanţe active Existã mai mult de 5 restanţe în ultimii 2 ani În ultimii 2 ani luaţi in calcul,au existat credite in litigiu sau extrabilanţ. Comportamentul de plată priveşte:solicitantul de credi, soţul/soţia acestuia precum şi dacă există garanţii.Pentru solicitantul de credit şi pentru soţul/soţia acestuia se ia in considerare la determinarea gradului de îndatorare comportamentul de plată cel mai slab.Nu se acceptă de asemenea garanţii care apar cu istoric la BC/CRB. Se face in continuare consultarea bazei Centralei Riscurilor Bancare si a Central. Matricea reflectă legătura dintre scoringul si comportamentul de plată al solicitantului de credit si stabileşte incadrarea finală a unui client in categoria de risc de rambursare căreia îi corespunde si care va determina in final gradul maxim de îndatorare aferent Tab3 Clasă comportament plata► Scorul aplicatiei ▼ A B C D E 5* 5* 5* 4* 3* 4* 4* 3* 3* 2* 3* 3* 2* 2* 1* 2* 2* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* I II III IV V Biroului

Dacă clienţii se incadreazã se merge pe analiza propiu-zisã si se trece la întocmirea referatului de analizã.Din documentele culuse se introduce intr-o matrice –referat de credit structurate astfel: 73

În prima parte se regasesc date din buletin În a doua parte se pot observa date referitoare la locul de muncã În al treilea rand se confera informarmaţii referitoare la relaţiile speciale cu banca. În cazul analizat clientul nu se aflã intr-o relaţie specialã cu banca conform declaraţiei pe propia raspundere si nu are credite in sold la BT sau la alte banci.Persoana fizica considerata deţine un cont principal la Banca Transilvania iar sucursala prin care clientul îsi desfaşoara activitatea este Banca Transilvania SA Sucursla Bistriţa. In continuare se noteazã informaţii referitoare la grupul din care face parte solicintantul de credit care sunt delarate de catre client. 5.Analiza credit De asemenenea în acest caz clientul nu figureaza in evidenţa CRB sau BC.Urmeazã informaţii referitoare la soţ sau soţie si la girant dacã acestia contribuie cu venituri.În cazul luat in analizã regasim doar informaţii referitoare la girant care se structureazã in acelasi mod ca si cele pentru solicitantul de credite. Tot in cadrul referatului de credit întâlnim date care se referã la credit respectiv:categoria de credite(credit de nevoi personale “PRACTIC BT”),valoarea creditului, destinaţia creditului,punerea la dispoziţie,rambursarea creditului,precum si durata de creditare care este la acest studiu de 10 ani.Se trece mai apoi la descrierea tranzacţiei si în care se stipuleazã date despre valoarea creditului care este aici de 15500 ron,perioada de creditare, gradul de îndatorare care depinde de vechimea la locul de muncã,studii si salariu ,dobânzile si cheltuielile familiale.Cheltuielile familiale se împart in douã categorii:cheltuielile de subzistenţã care se stabilesc periodic de catre Banca Nationala a Romaniei şi care sunt in rezent de 261 RON pentru adulţi si 160 RON pentru copii.Veniturile luate in considerare privesc veniturile pe familie dar se iau in considerare şi veniturile din chirii daca au o vechime de minim 6 luni iar in cazul veniturilor din dividente obţinute de la societăţile comerciale cu capital privat unde sunt asociaţi se va incheia un contract de garanţie mibiliarăţ. În final se fac o serie de propuneri referitoare la credit.În exemplul luat in calcul se poate observa faptul cã solicitantul se înscie in categorai A de performanţã si ca sunt indeplinite toate condiţiile de creditare prevãzute in norma de creditare. 74

Se realizeaza o întrunire a comitetului de credite la care are loc prezentarea referatului.În continuare se incheie o minutã în care se aproba sau se respinge creditul.În cazul creditului luat in calcul comitetul de credite si risc aprobã creditul iar apoi se va face o ofertã solicitantului de credit.Dacã clientul este de acord cu condiţiile impuse de bancã se trece la incheierea contractului de credit. Redactarea contractului de credit presupune: • Contractul de credit in 3 exemplare(unul revine clientului,unul pentru arhiva bãncii si unul pentru casa de fier ca si o masurã a siguranţei) • • Cesiunea pe salar a solicitantului si dacã e necesar si a garantului Graficul creditului

Se semneaza toate documentele dupa care dosarul este trimis la administrare credite unde dosarul se introduce in sistemul de credite.Analistul de credite realizeazã o sintezã dupa care banii intrã in contul clientului. Creditul se urmareşte in continuare de catre administratorul de credite iar la 5 zile întârziere clientul este anunţat de cãtre bancã.Dacã acest interval se prelengeşte panã la 30 de zile se face o adresã iar dupã 31 de zile rãu platnicul este raportat la biroul de credite.Punerea la dipoziţie are loc integral la acordare in numerar sau echivalent.Rambursarea creditului are loc in sume constante adica rata creditului crescatoare si dobanda descrescatoare in valuta aprobata,conform graficului intocmit, prin debitarea automata a contului disponibil a beneficiarului.

CARDUL DE CREDIT
1.Beneficiarii creditului Beneficiarii acestiu tip de credit sunt clienţi persoane fizice care indeplinesc cumulative urmatoarele condiţii: Sunt clienţi ai Bancii Transilvania de cel puţin 3 luni, sau sunt salariaţi cu carte de muncã si vechime minim 3 luni la agenţii economici, instituţii publice,regii autonome Posedã card de debit emis de BT , solicitã o linie de credit pe card pe baza cererii/declaraţiei si semneazã un contract de credit 75

5.Prezinta adeverinţa de venit.cu precizarea dupa caz a motivelor care au condus la situaţiile respective petru solicitant si familia acestuia Acordul de consultare a Centralei Riscurilor Bancare pentru solicitant Acordul de transmitere .declaraţie de venit sau alt act care sa dovedeascã veniturile lunare certe ale solicitantului Îndeplinesc conditiile de performanţã prevazute de bancã .4. Limita maximã a liniei de credit pentru beneficiari se determinã prin înmultirea sumei reprezentând veniturile eligibile ale solicitantului ajustate cu coeficienţii BT si probate cu acte doveditoare cu un coeficient de evaluare care poate avea valoare 3.permis de conducere sau certificat de naştere Certificat de casãtorie(daca soţul/soţia participa cu venituri) Documente din care sã rezulte angajamentele de plata totale lunare 76 .Documentatie necesara Documentele necesare obţinerii acestui tip de credit sunt: Cererea de credit care include: Declaraţia pe propia raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si ale familiei acestuia la data solicitarii creditului Declaraţia privind apartenenţa la un grup a solicitantului si a familiei acestuia la data solicitarii creditului Declaraţia pe propia rasundere privind valoare obligaţiilor devenite exigibile si neonorate la scadenţa ale solicitantului si ale familii acestuia la data solicitarii creditului Declaraţia pe propia raspundere privind litigiile cu terţii existente la data solicitarii creditului. 2.in baza evaluarii facute de catre sucursalã.6 determinat in funcţie de scoring cu condiţia încadrãrii in gradul de îndatorare da rnu mai mult echivalentul a 3500 euro. prelucrare si consultare a informaţiilor la Biroul de credit pentru solicitant Copii ale actului de identitate –solicitant(soţul/soţia acestuia daca participã cu venituri) Copia unui alt document de identificare petru solicitantul creditului respectiv paşaport.

locul de muncă după care se alocă contul si se dă adeverinţa de venit Emiterea de card Colectarea documentaţiei Acordarea creditului care include: Consultarea bazei de date a Bancii Naţionale Romane respectiv a Biroului de Credit si a Centralei riscurilor Bancare 77 .Documente care sã ateste veniturile luate in considerare Durata acestui credit este de 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire automată . Acordarea creditului pe card presupune: Se transmite contractul de credit şi contractul de garanţie la DAC prin aplicaţia Evidenţe Credite La DAC se vor deschide conturile de linie de credit .Pasii de urmat pentru obtinerea cardului de credit Deschiderea de cont : se completeaza un formular în care există 2 categorii de informaţii: date de indentificare . ca urmare a constatării de către bancă a faptului că nu a intervenit nici un caz de culpă în relaţia cu clientul respectiv nu a înregistrat mai mult de 90 zile consecutiv de întârziere la plata dobanzii. dobânda restanta şi credit restant şi se va acorda creditul in mod automat in aplicaţia bancii Analistul credite retail/consilierul bancar trebuie să se aigure că clientul este titularul unui card de debit In cazul suplimentarilor se transmite actul aditional la contractul de credit si contractul de garanţie la DAC In cazul diminuarilor se va tramsmite solicitarea de diminuare a plafonului de credit La DAC se va realiza modificarea plafonului in Bank Master iar noua linie va fi diponibilă imediat dupa realizrea operatiunilor de suplimentare/diminuare. 3.

La creditul luat spre analiza suma aprobată este de 16000 lei. analistul de credite calculeaza limita maximă a credituluisi o supune spre aprobare persoanei mandatate in acest scop. Garanţia la acest tip de card este dată de cesiunea veniturilor nete lunare ale solicitantului şi dupa caz cesiunea veniturilor lunare nete ale soţului/soţiei acestuia dacă participă cu venituri. 78 . clientul nefiind raportat. iar actele generatoare sunt contarctul si cesiunea. Nivelele maxime ale gradului de îndatorare pentru tipurile de credite de consum. cea de-a doua la riscul global analitic.Scoringul obţinut de acest solicitant de credit este de 35. întarzierile de comisioane si creditele mai mari de 200 milioane precum si fraudele cu carduri. Cu cât creditul solicitat este mai mare cu atât veniturile nu sunt suficiente. cea de-a treia la fraudele cu carduri.In cazul de faţă nu există date despre client la CB sau CRB. diferenţiat pe tranşe de venituri sip e categorii de clientelă: Venituri solicitant EUR(Vea)► Categorie client▼ 5* 4* 3* 2* 1* 55% 50% 45% N/A N/A 60% 55% 50% N/A N/A 65% 60% 55% 45% N/A 70% 65% 60% 50% 45% <500 510-800 801-2000 2001 Pe baza dateleor declarate in cerere şi verificate cu acte doveditoare. urmatoarea la istoricul sintetic iar cea din urmă la istoricul analitic.Biroul de Credit ofera informaţii referitoare la restanţe. creditul la care s-a intarziat si date despre credit. La introducerea cererii de credit se realizează un scoring care se poate face si manual insă se prefera varianta automatizată. Centrala Riscurilor Bancare evidenţiază şi întarzierile mai mici de 30 zile.Se verifică de asemenea comportamentul financiar. numarul de întarzieri.Pentru studierea acestuia se iau in considerare doar ultimii 2 ani ceilalti 5 contribuind doar la crearea unei imagini asupra solicitantului de credit.Pima pagină se referă la riscul global sintetic.

Concluzii In urma analizei se poate observa că fiecare dintre aceste finanţări prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje. Concluzii Luând în considerare opiniile exprimate atât în literatura de specialitate cãt şi cercetãrile proprii.Majorarea liniei de credit la solicitarea clientului are loc prin depunerea de către acesta a unei cereri si a documentaţiei necesare.In anul 2007 banca s-a axat pe promovarea unor investiţii si proiecte care se adreseazã unor segmente ale pieţei foarte puţin exploatate pânã în acel moment prin lansarea unor produse deosebit de 79 .a rezultat faptul cã practica modernã în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor bancare pune accent pe orientarea înspre client ca fiind o sursa care asigurã continuitate şi progres în domeniul financiar bancar. Acţiunile intreprinse de cãtre bancã în vederea diversificãrii gamei de produse şi servicii corelate cu interesul realizarii unei serviri operative şi profesionale au stârnit un interes crescut al clienţilor fapt reflectat atãt de evoluţia crescãtoare a resurselor atrase în lei şi valuta cât şi a rezultatelor financiare înregistrate.Creditul de nevoi curente prezintă avantajul că nu are o destinaţie clară insă dobânzile practicate sunt cele mai mari de pe piaţa.In cazul în care posesorul de card solictă diminuarea liniei de credit el are obligaţia achitării către bancă a sumei peste valoarea liniei de crdit solicitată. Se salveaza aplicatia si se listeaza contractul de credit si cesiunea in 2 exemplare.Se cesioneaza in favoarea bancii valoarea creditului plus dobanda pe 3 luni.Cardul de credit oferă la randul său o serie de facilităţi detinătorilor de venituri lunare certe.Trebuie scos în evidenţã faptul cã managementul relaţiei cu clienţii joaca un rol deosebit de important în cadrul organizaţiei şi reprezintã fãrã nici o îndoialã o baza a pieţei pe care se deşfasoarã tranzacţiile.

Banca a încercat in decursul timpului sa creeze noi oportunitãţi pentru toate segmentele pieţei asigurându-şi în acest mod un loc fruntaş pe piaţa naţionala bancarã..Dãnila N. BIBLIOGRAFIE 1.zf.2002 3.Privatizarea bãncilor.www.eafacere.Cluj-Napoca 7.Mondan.Norme Banca Transilvania 9.Economica.www. De asemenea banca se situeazã la un nivel înalt şi în ceea ce priveşte sistemul electronic prin dezvoltarea unor programe care faciliteazã accesul clienţilor la aplicaţiile bãncii şi uşureazã procesul de derulare a tranzacţiilor bancare.atractive.www. Ed.Banca Transilvania a reuşit sã se diferenţieze de concurenţi atãt printr-o ofertã extrem de diversificatã în ceea ce priveşte gama de produse şi servicii cãt şi prin intereseul continuu de a satisface nevoile clienţilor şi de a sigura o coroborare optimã între acestia şi politicile bãncii..Banking.k-market.Ed.Bucureşti.Casa Cãrţii de Ştiinţã.Ungureanu.Ed.Ed. Ed..Instituii şi mecanisme monetare.Produse şi raţiuni bancare.bancatransilvania.www.hotnews.ro 15.ro 11.Hoanţã N.to 12.Toate aceste avantaje oferite de cãtre bancã permit acesteia atingerea obiectivelor satbilite referitoare la îmbunatãţirea relaţiilor cu clienti precum şi înregistrarea unor rezultate financiare extraordinare. Relaţii Financiar Monetare Internaţionale.Dacia.Management bancar.Astfel au fost lansate pachetul”Divizia pentru medici” şi “Contul de business” care au primit o apreciere foarte bunã din partea pieţei.2007 8. Bucureşti 2000 4. Economica.Bani şi Bãnci.Trenca Ioan .2005 2.Dedu V.Minica Boaja.1997 5.conso.Universitară.ro 14.Metode şi tehnici bancare..www. 2001 6..Casa Cartii de Stiinta.P.ro 80 .Beju Daniela.www.ro 13.Bucureşti.Rapoarte anuale Bnaca Transilvania 10.

ro 81 .corporatenews.www.16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful