Modernismul

- mișcare culturală care cuprinde mai multe curente literare: simbolismul, avangardismul, expresionismul, futurismul etc. Se manifestă începând cu sfârșitul sec. XIX, iar în literatura română ia o amploare deosebită în perioada interbelică având ca reprezentanți pe Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu.

Trăstături: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cultivarea simbolurilor, sugestiilor, sinesteziilor Lirismul subiectiv – reflexivitate Expresivitatea limbajului Adoptarea versului liber Muzicalitatea versurilor – tehnica ingambamentului Împletirea liricii cu filozofia, religia, matematica Preferința pentru anumite specii literare: artă poetică, meditație, elegie, pastel psihologic 8. Organizarea discursului liric în secvențe inegale 9. Teme și motive specifice: - Condiția eului liric creator în univers - Tema mediului citadin decadent - Tema vieții și a morții - Tema cunoașterii, atitudinea eului creator în univers - Tema iubirii - Tema trecerii ireversibile a timpului - Tema tristeții metafizice - Tema desacralizării universului înconjurător

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful