PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) i članka 13. stavka 1. Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine, br. 153/2009 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________2013. godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Pravosudne akademije

I. Daje se suglasnost na Izmjenu Statuta Pravosudne akademije, u tekstu koji je donijelo Upravno vijeće Pravosudne akademije, na sjednici održanoj 3. svibnja 2013. godine. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful