04/07 2013 1G 19 FAX

v-r/vr «. v v s^ |U m v |g

385 1 45B9 96a
|4U

VLADA RH

@| UO I/002 *2844 p 001/00?

REPUBLIKA HRVATSKA

1

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

KLASA: 023-01/13-01/117 URBROJ' 526-03-01 -01 -02/1 -13-6 Zagreb, 04,07. 2013. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE gđa Andreja Gabrljel Trg svetog Marka 2 10000 ZAGREB

PREDMET: Zastupničko pitanje Jakše Baloevića, u vezi s izradom strategije razvoja hrvatske industrije, odgovnr, daje se Veza. Vaš akt-KLASA' 021-12/13-01/100, URBROJ. 50301-01/10-13-2 od 15 travnja 2013 Poštovani, sukladno Vašem dopisu zaprimljenom 18. travnja 2013. godine u vezi zastupničkog pitanja zastupnika Jakše Baloevića, koje glasi: „Što Vlada poduzima glede izrade dugoročne Strategije razvoja hrvatske industrije.", očitujemo se kako slijedi: u tijeku je izrada nove Industrijske strategije Republike Hrvatske čije se donošenje planira do kraja 2013 godine s temeljnim ciljem povećanja konkurentnosti cjelokupne industrije. Industrijska strategija za period 2014. - 2020. nastojati će uvažiti zahtjeve globolanog pozicioniranja, odnosno minimalne kriterije održiveg rasta i razvoja industrije koji se mogu sažeti u sljedeće. Iskorištavanje prirodnih prednosti zemlje (infrastrukturne i energetske komparativne prednosti) kao posljedica prirodnih konvergencija gospodarskih tokova u pravcu susjednih regija (Mediteran, Podunavlje, Srednja Europa) koje se moraju učiniti raspoloživim globalnom kapitalu Strateško pozlclomranje autonomno održivih industrija, odnosno onih Industrija koje imaju sirovlnsku bazu i tradiciju Definiranje industrija i područja u kojima možemo biti kompatibilni europskim industnjama Razvoj industrija koje ostvaruju visoke tehnološke performanse kao primarnih izvoznih industrija U važavanje l iskorištavanje aktraktlvnostl nacionalnog prostora, odnosno stvaranje preduvjeta za snažnu povezanost industrije s uslužnim i turističkim sektorom

-

04/07 2013 16:19 FAX 04/07 2004

385 1 4569 369

VLADA RH

Id 002/002

IB:IB Oiyi40

Razvoj i obrazovanje stanovništva u skladu s razvojnim determinantama Industrije i gospodarstva. U Izradu Industrijske strategije uključeni su svi relevantni dionici i to od ministarstava, znanstvenih institucija, Hrvatske gospodarske komora i Hrvatske udruge poslodavaca.

S poštovanjem,

i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful