R.br.

1. 2. 3. 4. 5. 6 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

SREDSTVA A STALNA SREDSTVA I Stalna nematerijalna sredstva Kapitalizirana ulaganja u razvoj Goodwill II Stalna materijalna sredstva Građevine Oprema Transportna sredstva Stambene zgrade Avansi za materijalna sredstva B TEKUDA SREDSTVA I Zalihe Sirovine i materijal Rezervni dijelovi Sitan inventar Proizvodnja u toku Gotovi proizvodi II Novac i novčani ekvivalenti Transakcijski račun Blagajna III Potraživanja i razgraničenja Kupci u zemlji Potraživanja od zaposlenika Unaprijed pladeni troškovi

BRUTO

Tekuća godina I.V.

NETO

R.br.

10,000.00 KM 13,000.00 KM 220,000.00 KM 20,000.00 KM 36,000.00 KM 80,000.00 KM 10,000.00 KM 12,000.00 KM 5,000.00 KM 9,600.00 KM 20,000.00 KM

1. 10,000.00 KM 2. 13,000.00 KM 208,000.00 KM 15,000.00 KM 26,400.00 KM 60,000.00 KM 10,000.00 KM 3.

14,750.00 KM 800.00 KM 2,600.00 KM 3,000.00 KM 9,700.00 KM 10,000.00 KM 1,200.00 KM 6,000.00 KM 5,200.00 KM 5,000.00 KM

4. 5. 6. 7. 8. 14,750.00 KM 9. 800.00 KM 10. 2,600.00 KM 3,000.00 KM 9,700.00 KM 10,000.00 KM 1,200.00 KM 6,000.00 KM 5,200.00 KM 5,000.00 KM

UKUPNO AKTIVA

447,250.00 KM

46,600.00 KM

400,650.00 KM 400,650.00 KM

REKAPITULACIJA: AKTIVA PASIVA KAPITAL

00 KM 1.00 8.00 325150.00 KM UKUPNA PASIVA 400.000.00 KM 20.000.00 KM 2.00 KM 3.500.00 JKP RAD Sarajevo fakt.000.000.13/09 Ukupno dobavljači: .650.br.00 KM 2.00 75500.000.00 KM 15.000.00 KM 19.000.IZVORI SREDSTAVA C KAPITAL Početni kapital Akumulirana dobit D OBAVEZE I Dugoročne obaveze Unaprijed napladeni i odloženi prihod II Kratkoročne obaveze Kratkoročni krediti uzeti u zemlji Dobavljači u zemlji Izdati čekovi Obaveze za neto plade Obaveze za porez na plade Obaveze za porez na dobit Obračunate kamate NETO 325150.000.00 KM 400650.00 KM 5.

00 9700.000) Materijal: Pamučno platno (100m x 7.br.00 36000.00 6000.br.00 .00 10000.00 500. Unaprijed napladeni i odloženi prihod=Unaprijed napladeni prihod koji se odlaže na rok duži od 1.godine Kratkoročni krediti uzeti u zemlji=Kratkoročni kredit kod Raiffeisen banke Dobavljači: GTX Sarajevo fakt.11/09 MITEX Sarajevo fakt.00 1000.13/09 Ukupno dobavljači: 18000.00 6000.00 5300.00 14750.00 750.00 4000.00 2200.5 KM) Pamučno platno "DAMAST" (500m x 14 KM) Laneno tkanje (400mx15 KM) Pomodni materijal Ukupno materijal: Gotovi proizvodi: Posteljina (100komx22KM) Jastučnice (200komx11KM) Bračna posteljina (100komx53KM) Ukupno gotovi proizvodi: Kupci: RK Ilidžanka fakt.00 19500.00 1000.00 2200.00 220000.00 20000.00 5000.00 Unaprijed pladeni troškovi=unaprijed pladena zakupnina za 6.br. 58/09 STR Zana fakt.00 4000.00 6000.12/09 JKP RAD Sarajevo fakt.br.br.00 2000.mj.00 7000.Građevine: Tvornička hala Upravna zgrada Ukupno građevine: Oprema: Mašina za šivenje "SINGER" Mašina za šivenje "DANICA" Računar Pentium 4 Ukupno oprema: Transportna sredstva Auto caddy (2 x 18.00 130000. godinu Akontacija za službeni put Ukupno potraživanja od zaposlenika: 90000. 60/09 Ukupno kupci u zemlji: Potraživanja od zaposlenika: Kredit dat zaposlenom na 1.00 200 5200.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful