You are on page 1of 18

Fluxurile de trezorerie şi analiza lichidităţii

1

Plăţi = ΔFR – ΔNFR • ΔT provine din trei origini distincte : ─ operaţiuni legate de activitate ─ operaţiuni legate de investiţii ─ operaţiuni legate de finanţare 2 . • Fluxul net global de trezorerie ΔT = Încasări .Fluxurile de trezorerie • Toate operaţiunile pe care le realizează întreprinderea cu mediul său se traduc prin fluxuri de trezorerie.

Fluxurile de trezorerie Activitate Investiţie Finanţare Trezoreria Încasări Plăţi 3 .

Fluxurile de trezorerie • Avem deci relaţia : Flux net de trezorerie legat + de activitate Flux net de trezorerie legat + de investiţie Flux net de trezorerie legat de finanţare = ΔFR – ΔNFR = ΔT 4 .

5 . financiare şi excepţionale ( cu excepţia veniturilor din cesiunea elementelor de activ ). • Prin venituri şi cheltuieli de gestiune trebuie înţelese veniturile şi cheltuielile de exploatare .Fluxul net de trezorerie legat de activitate • Fluxul net de trezorerie legat de activitate ( FNTLA ) = veniturile de gestiune încasate în cursul exerciţiului – cheltuielile de gestiune plătite în cursul aceluiaşi exerciţiu.

la care trebuie să aplicăm câteva corecţii.Fluxul net de trezorerie legat de activitate • Fluxul net de trezorerie legat de activitate poate fi calculat pornind de la CAF . prin urmare acestea trebuie eliminate din CAF b) Corecţia relativă la variaţiile creanţelor şi ale datoriilor ─ corecţia relativă la Δ creanţelor : 6 . a) Corecţia relativă la Δ Stocuri ─ constatarea variaţiilor stocurilor nu are nici un efect asupra trezoreriei .

Δ Datorii ) • Deci FNTLA = CAF – Δ NFR legată de activitate 7 .Fluxul net de trezorerie legat de activitate Veniturile încasate = Venituri încasabile – ΔCreanţe unde ΔCreanţe = Creanţe născute în N – încasări de creanţe anterioare ─ corecţia relativă la Δ datoriilor : Cheltuieli plătite = Cheltuieli plătibile – Δ Datorii • În concluzie relaţia dintre FNTLA şi CAF este : FNTLA = CAF .ΔCreanţe + Δ Datorii sau FNTLA = CAF – ( Δ Stocuri + ΔCreanţe .Δ Stocuri .

întreprinderea se găseşte într-o situaţie critică şi riscă să se confrunte cu probleme de non lichiditate pe termen scurt. 8 .Fluxul net de trezorerie legat de activitate • FNTLA permite de a şti dacă operaţiile de gestiune ameliorează sau deteriorează trezoreria. • Dacă FNTLA < 0 (operaţiile de gestiune reduc trezoreria ). • Dacă FNTLA > 0 . acesta exprimă existenţa unui potenţial de autofinanţare şi este semnul unei bune rentabilităţi.

CAF ΔNFR Excedent de trezorerie 100 120 = .50 = 150 Gestiunea degajă o trezorerie superioară CAF 9 .20 Gestiunea consumă trezorerie 100 0 = 100 Gestiunea degajă o trezorerie egală cu CAF 100 .Fluxul net de trezorerie legat de activitate • Fluxul net de trezorerie legat de activitate depinde de importanţa CAF şi de ΔNFR legate de activitate.

• Aceste operaţiuni degajă în cursul exerciţiului un excedent ( sau deficit ) de trezorerie denumit Excedent de trezorerie al exploatării ( ETE ) • În general ETE este elementul principal al FNTLA 10 .Excedentul de trezorerie al exploatării ( ETE ) sau fluxul de trezorerie al exploatării ( FTE ) • Operaţiunile de exploatare ocupă un loc special în cadrul operaţiilor de gestiune legate de activitate.

Excedentul de trezorerie al exploatării ( ETE ) sau fluxul de trezorerie al exploatării ( FTE ) Operaţiuni de exploatare Operaţii legate de activitate ETE + ΔT din alte operaţiuni legate de activitate = FNTLA Alte operaţiuni legate de activitate 11 .

Reglementarea • Analiza elementelor constitutive ale ETE conduce la formula : ETE = Vânzări ( fără TVA ) + Producţia imobilizată .Plăţi aferente aprovizionărilor .Alte cheltuieli de exploatare ( Δ Stocuri exclusă ) .Δ Creanţe de exploatare + Δ datorii de exploatare 12 .Plăţi aferente altor cheltuieli de exploatare .Excedentul de trezorerie al exploatării ( ETE ) sau fluxul de trezorerie al exploatării ( FTE ) • ETE = Încasări din vânzări .Cumpărări ( fără TVA ) .

Excedentul de trezorerie al exploatării ( ETE ) sau fluxul de trezorerie al exploatării ( FTE ) • Calculul ETE : a) Calculul ETE pornind de la EBE : ETE = EBE – ΔNFRE unde ΔNFRE = Δ Stocuri + Δ Creanţe de exploatare – Δ Datorii de exploatare b) Calculul ETE pornind de la excedentul asupra operaţiunilor ( ESO ) : ETE = ESO .Δ Creanţe de exploatare + Δ Datorii de exploatare 13 .

Δ Datorii de exploatare = Variaţia stocului comercial Deci ETE = ESO –Δ Stocului comercial Dacă comparăm cele două relaţii obţinute la a) şi b) deducem formula : ESO = EBE .Alte cheltuieli de exploatare ( Δ Stocuri exclusă ) Δ Creanţe de exploatare .Cumpărări ( fără TVA ) .Excedentul de trezorerie al exploatării ( ETE ) sau fluxul de trezorerie al exploatării ( FTE ) ESO = Vânzări ( fără TVA ) + Producţia imobilizată .Δ Stocuri 14 .

aceasta semnifică faptul că activitatea de exploatare consumă trezorerie în loc de a o degaja ( adică încasările < plăţile ).Excedentul de trezorerie al exploatării ( ETE ) sau fluxul de trezorerie al exploatării ( FTE ) c) Calculul ETE pornind de la încasări şi plăţi ( inclusiv TVA ) aferente operaţiunilor de exploatare : operaţiuni de exploatare ETE = Încasări din operaţiuni de exploatare – Plăţi din • Dacă ETE < 0 . • Cu cât ETE este mai importantă cu atât rentabilitatea de exploatare şi potenţialul de autofinanţare sunt mai mari. 15 . În acest caz rezultă o rentabilitate insuficientă.

Achiziţii de elemente de activ imobilizat .Cheltuieli de repartizat • Fluxul net de trezorerie din operaţii de finanţare = Creşterea de capitaluri proprii ( inclusiv subvenţii ) .Fluxurile nete de trezorerie din operaţii de investiţii şi din operaţii de finanţare • Fluxul net de trezorerie din operaţii de investiţii = Cesiuni şi reduceri de elemente de activ imobilizat .Rambursarea datoriilor financiare 16 .Dividende .Reducerea de capitaluri proprii + Creşterea de datorii financiare .

Fluxurile nete de trezorerie din operaţii de investiţii şi din operaţii de finanţare • În funcţie de CAF şi de variaţia fondului de rulment se obţine relaţia : fluxul net de trezorerie din ΔNFR legată operaţii de = ΔFR – CAF – de operaţii de investiţii şi investiţii şi de finanţare de finanţare 17 .

Remarci 1. Se poate verifica relaţia fundamentală : FNTLA + Flux net de trezorerie din operaţii de investiţii şi de finanţare = ΔT = ΔFR – ΔNFR 2. Majoritatea tablourilor de fluxuri adoptă structura următoare : Trezorerie datorată activităţii + Trezorerie datorată investiţiei + Trezorerie datorată finanţării = Variaţia globală a trezoreriei 18 .