You are on page 1of 4

KONSEP KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar ditakrifkan sebagai keupayaan atau kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap

pelajar untuk membolehkannya mengumpul, memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran seumur hidup. Cara belajar yang berkesan sebenarnya merupakan satu kombinasi berbagai strategi dan kemahiran belajar. Setiap cara dan kemahiran adalah berguna dan sesuai dengan konteks, suasana, masa dan tempat yang tertentu. 2. KEPENTINGAN KEMAHIRAN BELAJAR Banyak kepentingan dan faeedah yang diperolehi oleh pelajar yang dapat menguasai kemahiran belajar. Antaranya ialah: 2.1 2.2 Memudahkan seseorang pelajar untuk mendapatkan ilmu secara sistematik dan bermakna. Memupuk minat dan amalan suka belajar dan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan daya

intelek sepanjang hayat. 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Mengaplikasikan kemahiran belajar yang dikuasai dalam pelbagai situasi. Memupuk didplin kendiri pelajara. Melatih pelajar membaca dengan cepat dan tepat. Melatih pelajar mengumpul maklumat dengan cekap. Melatih pelajar memproses maklumat dengan berkesan. Meningkatkan daya ingatan pelajar. Mencungkil serta mengasah bakat serta potensi seseorang.

2.10 Membantu pelajar memperolehi kemahiran membuat rujukan kepada pelbagai sumber media. 2.11 Melatih individu menghadapi cabaran pembelajaran dan seterusnya bermotivasi menghayati pembelajaran sepanjang hayat. 2.12 Melatih dan membantu pelajar supaya dapat menguruskan masa dengan sebaiknya.

3. TEKNIK MEMBACA BERKESAN 3.1 KEMAHIRAN MEMBACA PANTAS

Teknik ini diakui berkesan untuk membantu pembelajaran dan ingatan pelajar. Beri perhatian kepada tajuk/sub-tajuk. Teknik ini dibangunkan oleh Thomas & Robinson (1972) berasaskan sistem SQ3R yang dibina oleh Robinson (1961). Gunakan soalan sebagai panduan. Read (Baca): Baca bahan. sinopsis.Baca.SKIMMING: membaca secara pantas bahan bacaan untuk tujuan memahami idea utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Survey (Tinjauan): Skim bahan bacaan secara cepat untuk mendapatkan idea secara keseluruhan. Question (Bina Soalan): Bina soalan kepada diri sendiri mengenai bahan yang hendak dibaca. Langkah-langkah penggunaan SQ4R: Skim bahan bacaan. prakata. Pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. Belajar semula maklumat yang sukar. mengapa dan di mana. fokus kita ialah kepada bahagian tertentu buku berkenaan seperti bahagian pengenalan. Gunakan tajuk / sub-topik sebagai panduan. rumusan pada akhir bab dan rujukan indek untuk mendapatkan gambaran umum tentang buku yang dibaca. Reflect (Refleksi): Cuba fahami secara bermakna maklumat yang dibaca dengan (i) menghubungkannya dengan apa yang telah anda ketahui (ii) menghubungkan sub-topik dengan . Tambah soalan-soalan baru sekiranya perlu. tajuk utama. Hubungkan maklumat dengan sesuatu tajuk. Dalam membaca sesuatu petikan. Gunakan kata tanya siapa. Ketika membaca kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah petikan muka surat yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Susun maklumat. Fikirkan apa yang dibaca. Gunakan tajuk sebagai panduanBina soalan mengenai bahan bacaan. apa. SCANNING: Pembacaan cepat untuk mendapatkan maklumat yang khusus sesuatu bahan bacaan. Dalam membaca sesebuah buku. SQR R R R SURVEYQUESTIONREAD REFLECT RECITE REVIEW Jawab soalan. Cuba jawab soalansoalan yang telah dibina. daftar isi kandungan dan kenal pasti apa yang hendak anda baca atau pelajari. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting sesuatu perenggan untuk mendapatkan fahaman umum.2 KEMAHIRAN MEMBACA KRITIS SQ4R: Merupakan satu teknik membaca yang dapat membantu pelajar memahami dan mengingat maklumat yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berurutan. Hubungkan idea dengan apa yang telah diketahui. Tidak perlu mengambil nota secara ekstensif. daftar isi kandungan. 3.

mengemukakan dan menjawab soalan sendiri – gunakan tajuk. perkataan yang ditonjolkan / kata kunci dan nota untuk membina soalan kepada diri anda sendiri. Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat daripada teks berkenaan. cuba buat jangkaan isi bahan itu. KWLH: Teknik ini memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada pelajar. 2. Baca semula bahan berkenaan sekiranya anda tidak pasti dengan ketepatan jawapan yang anda berikan kepada soalan-soalan yang anda kemukakan.konsep dan prinsip sebelumnya (iii) cuba menyelesaikan maklumat yang berkongflik dalam teks (iv) cuba gunakan maklumat yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam bahan bacaan (sekiranya ada). Atau cuba sebutkan perkaraperkara yang telah diketahui tentang tajuk. Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda dapati. Taknik KWLH adalah kata singkatan perkataan Bahasa Inggeris yang memberi maksud: K (know) W (want) – Apa yang telah diketahui – Apa yang ingin diketahui L (learned) – Apa yang didapati selepas membaca H (how) – Bagaimana maklumat tambahan berkenaan tajuk.perkara tambahan yang perlu diketahui lagi (v) peningkatan pemahaman membaca sesuatu bahan yang dibaca. 3. Lihat sepintas lalu bahan itu. petikan. . boleh diperolehi. Review (Bacaan Semula): Secara aktif semak semula pembacaan anda dengan berfokus kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada diri anda sendiri bagi mengesahkan ingatan dan kefahaman anda. buku atau sebagainya. rencana. Nota atau catatan ringkas anda juga boleh dirujuk. Adakah bahan itu artikel. tujuan pelajar membaca dan sumber lain pembelajaran. Recite (Mengimbas kembali): Praktiskan ingatan anda mengenai apa yang dibaca dengan cara menyatakan idea-idea utama bahan bacaan. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu. Teknik ini bertujuan memberikan pelajar (i) peluang membaca secara kritis(ii)mengaitkan pengalaman sedia ada dengan perkara yang dibaca (iii) pertingkatkan minat untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui (iv) mengenal pasti perkara-perkara yang telah dipelajari dan perkara. Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik KWLH 1. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca.

cuba cadang dan sebutkan.4. Semak kembali apa yang telah anda ketahui. apa yang baru anda dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan yang lain. . bagaimanakah cara untuk anda dapatkan maklumat tambahan itu.