You are on page 1of 2

Aktiviti Pengukuhan

Makmal Komputer: i. ii. Bawa murid ke makmal komputer. Bimbing murid menggunakan program Microsoft Word. Contoh: a. Klik pada Microsoft Word. Pastikan murid dapat memaparkan skrin seperti di bawah. pilih program dan pilih

b. Klik pada Microsoft Word terhasillah paparan yang dikehendaki seperti di bawah.

. Mana kurang. Sama banyak. b. Minta murid menunjukkan objek: a. Lawatan keluar bilik darjah: (Bawa murid ke Taman Matematik. Mana lebih. b. Minta murid menyatakan hasil kerja mereka di dalam kelas dan murid lain membandingkan hasil kerja mereka dengan apa yang dijelaskan oleh rakan. a.Ikon lukisan (drawing) yang akan diguna murid. Minta murid menggunakan ikon lukisan bagi melukis bentuk segiempat dan bulatan dalam pelbagai bentuk dan pelbagai saiz. c. Taman Sains atau apa-apa taman yang terdapat di persekitaran sekolah yang terdapat pelbagai objek) i. .