You are on page 1of 3

MINGGU TARIKH MASALAH / ISU

: : :

PERTAMA 23 JULAI 2012 HINGGA 27 JULAI 2012 KEMAHIRAN DAN KEBERKESANAN KOMUNIKASI

Seminggu sudah saya menjalani praktikum fasa 2 di Sekolah Tengku Budriah, Arau.Pada minggu ini, saya berfokus kepada kemahiran dan keberkesanan komunikasi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian yang jelas amat penting untuk memastikan murid-murid mendapat maklumat yang tepat. Saya ingin memastikan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh murid-murid serta mendapat respon yang sewajarnya. Melalui pemerhatian yang saya lakukan, saya dapati masih terdapat masalah komunikasi antara saya dan murid-murid. Mungkin kerana saya kurang fasih untuk berdialek utara dan hanya menggunakan bahasa baku semasa berkomunikasi. Jadi, saya kurang menggunakan dialek yang biasa digunakan oleh mereka. Kadangkala berlaku juga masalah dalam mentafsir maksud ayat yang disebut oleh murid mahupun guru. Hal ini juga berlaku mungkin kerana cara percakapan saya yang tidak jelas dan kadangkala saya menggunakan istilah yang mereka kurang fahami. Namun, saya akui kesilapan ini kerana saya seharusnya tahu tentang perbezaan budaya dan latar hidup murid-murid di setiap sekolah adalah berlainan. Saya juga perlu belajar sedikit sebanyak tentang dialek masyarakat di sekolah ini

ANALISIS MASALAH : Cara mengenalpasti masalah : Mengetahui latar belakang murid serta budaya mereka. Membaca tentang cara komunikasi yang berkesan

Saya juga mula membuat perancangan yang lebih teliti bagi membolehkan saya berinteraksi dengan setiap murid mengikut kesesuaian personaliti mereka. saya dapat mengenali bahasa dan budaya murid-murid dengan lebih baik. Bagi memastikan komunikasi saya berkesan. saya berusaha untuk memahami dialek dan loghat murid-murid disekolah ini. Melalui perbincangan dengan beberapa orang guru termasuk terutamanya guru pembimbing. Di samping itu. murid-murid tidak dapat menerima hasil pembelajaran dengan sempurna dan kemungkinan akan berlaku kesilapan dalam memahami maksud atau perkataan. Suara yang kurang jelas dan ayat tidak tersusun dengan baik. Penggunaan istilah yang membawa kepada 2 maksud. Tanpa komunikasi yang berkesan. Guru kurang mahir dalam komunikasi TEMPOH PELAKSANAAN : 1 minggu : 23 JULAI 2012 HINGGA 27 JULAI 2012 REFLEKSI / CADANGAN : Untuk mencapai objektif pengajaran. . PUNCA MASALAH : Masalah memahami dialek atau loghat murid-murid. komunikasi merupakan salah satu perkara yang utama.Bertanya dengan guru-guru lain tentang cara berkomunikasi yang baik. saya juga akan berusaha untuk mengenali dan memahami budaya murid-murid saya dengan lebih baik agar saya mengetahui cara komunikasi yang lebih berkesan dengan mereka. Mengkaji permasalahan daripada sudut guru dan murid-murid.

Hal ini akan membawa kepada ketidakfahaman murid tentang apa yang dipelajari seterusnya mengganggu prestasi dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Komunikasi amat penting dalam proses pengajaran kerana menyampaikan maklumat dan ilmu kepada murid banyak bergantung kepada kemahiran komunikasi.Ini adalah sangat penting kerana menguasai kemahiran komunikasi adalah perkara yang paling penting dan utama yang perlu ada dalam diri pendidik kerana kita berperanan dalam menyampaikan ilmu dan maklumat. ini akan mengganggu proses penyampaian dan penerimaan maklumat antara guru dan murid. Seandainya berlaku masalah dari sudut komunikasi. KESIMPULAN : Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berjaya menarik minat murid dan mendapat respon yang baik daripada murid. Saya berharap komunikasi yang ada pada diri saya akan bertambah baik dari semasa ke semasa. . Kawalan kelas yang baik juga banyak berhubungkait dengan keberkesanan komunikasi. Arahan yang jelas dan tegas dapat mengawal pergerakan dan tingkah laku murid semasa pembelajaran.