You are on page 1of 2

KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANGKALPINANG
JL. Mentok KM.4 Tlp.(0717) 424264 PANGKALPINANG 33135

LEMBAR JAWABAN
UJIAN AKHIR SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2012 – 2013
NAMA SISWA

:

NO. UJIAN

:

MATA PELAJARAN :

I. PILIHAN GANDA
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A

B

C

D

NO.

A

B

C

D

33. 34. 37.26. 38. 50. 42. 30. 35. 29. 46. . 41. 28. 40. 47. 36. 31. 39. 44. 43. 32. 45. 27. 49. 48.