You are on page 1of 12

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Pertanian

Faktor Kemanusiaan Fizikal .

Faktor Fizikal Iklim dan Cuaca  Sistem Saliran  Bentuk Muka Bumi dan Tanih  .

getah. kelapa sawit dan koko. Hujan lebat sepanjang tahun membantu tumbesaran tanaman terutamanya yang memerlukan banyak air spt padi sawah.Iklim dan Cuaca Suhu yg tinggi sepanjang tahun sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. . Sinaran matahari sepanjang tahun menjamin proses fotosentesis berlaku sepenuhnya.

parit dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian bagi menjamin bekalan berterusan.Sistem Saliran Adanya sungai membolehkan dibina empangan. iaitu tanih yang berupaya menakung air sesuai untuk tanaman padi sawah – tanih yang tidak menakung air sesuai untuk tanaman getah dan kelapa sawit. . Saliran tanah.

Bentuk Muka Bumi dan Tanih Tanah pamah dari jenis aluvium – padi  Tanah pamah beralun dari jenis laterit – getah dan kelapa sawit  Tanah tinggi – tanaman sayuran dan teh  .

Faktor Kemanusiaan Ekonomi Sosial Governan Teknologi Prasarana .

permintaan dan penawaran dan kuasa beli pengguna.Ekonomi  Berkaitan dengan pasaran.  . Permintaan yg tinggi daripada negara besar membolehkan sektor pertanain berkembang pesat.

Tenaga buruh diperlukan bagi melaksanakan pelbagai tugas di semua peringkat pengeluaran hasil tani.Sosial     Meliputi bekalan tenaga buruh. . kemudahan asas dan elemen budaya dan adat resam. Kemudahan pengangkutan diperlukan untuk membolehkan hasil tani dipasarkan dengan cepat supaya kualitinya dapat dikekalkan. Adat pemecahan tanah pusaka mengecilkan saiz tanah pertanian – menjadikannya tidak ekonomik.

Kemudahan kredit dan pemberian subsidi kepada petani.Governan     Melibatkan penggubalan dasar. dan MARDI. polisi dan usaha kerajaan dalam memajukan sektor pertanian. FAMA. RRIM (penyelidikan). BERNAS. Dasar Pertanian Negara – menjadikan sektor pertanian penting dalam membekalkan sumber makanan negara. . Mewujudkan pelbagai agensi kerajaan dalam membantu memajukan sektor pertanian spt Jabatan Pertanian (khidmat nasihat).

.Teknologi  Usaha R&D dalam bidang bioteknologi menghasilkan kaedah moden dan benih/baka baru yang bermutu tinggi.

.Prasarana  Kemudahan sistem pengairan membekalkan bekalan air di kawasan pertanian.  Jaringan pengangkutan membolehkan hasil pertanian dibawa ke kilang untuk diproses dan dipasarkan dengan cepat.