You are on page 1of 2

TI Thuyt lp tnh k cng cho ngi hc I. Khi nim tnh k cng l g?

To cho ngi thoi quen trong sinh hot cng nh trong hc tp II. Phn tch tnh k cng 1.Ni quy lp hc: a) Trang phc: trang phc hc ng b) Thi hc tp: + n lp ng gi + Khng s dng in thoi trong lp hc + Khng lm vic ring gy nh hng n ngi khc + Tch cc tham gia xy dng by + Hp tc, tn trng GV, cc bn cng lp + Hp tc hon thnh by hc 2. Phng php ging dy ca GV a) Vai tr ca ging vin i vi hot ng t hc ca sinh vin(rn luyn tnh t hc cho SV) Ging vin ng vai tr quan trng hng u trong vic nh hng v kch thch thc t hc cho sinh vin: Gip sinh vin nm c cng mn hc Khi bt u mt mn hc, ging vin cn gii thiu v cung cp cho sinh vin cng ca mn hc . Ni dung ca cng bao gm: Mc ch mn hc, Mc tiu mn hc, Ni dung chi tit ca mn hc, iu kin tin quyt, Hnh thc t chc v phng php dy - hc cho tng ni dung ca mn hc, Hnh thc kim tra - nh gi ca tng hot ng hc tpQua , sinh vin ch ng ln k

hoch t hc, t nghin cu thc hin c cc mc tiu ca mn hc. Ging vin cn phi tun th theo ng k hoch trong cng v yu cu sinh vin nghim tc thc hin cng ny. Xc nh r ni dung t hc v phng tin thc hin ni dung Kim tra - nh gi hot ng t hc ca sinh vin b) Vai tr ca sinh vin Bn cnh s hng dn ca ging vin, s qun l ca nh trng th hot ng t hc ch c th thc s em li hiu qu khi c s n lc ca bn thn ch th tham gia, chnh l sinh vin Mt s nhim v chnh ca sinh vin i vi hot ng t hc nh sau: + Chun b tt v ng c, thi hc tp, tinh thn trch nhim, t lc cnh sinh "t ch, t chu trch nhim" trong hc tp mt cch ch ng v hiu qu. + Nm vng mc tiu ca mn hc v mc tiu ca tng bi hc + m bo hon thnh cc nhim v t hc, t nghin cu trc gi ln lp: c ti liu, lm cc bi tp, bi kim tra, tho lun nhm theo yu cu ca ging vin. + Trong qu trnh t hc, sinh vin cn suy ngh, sng to v mnh dn a ra nhng kin, nhn xt, thc mc ca mnh m khng qu ph thuc vo ti liu v nhng bi ging ca ging vin. C) Tn trng ngi hc - Lng nghe kin - Khng Qut nc SV 3. Phng php thuyt phc - S dung li ni, vic lm sinh ng thc t gip cho SV - Dn chng, lp lun cht ch, phn tch c th - To cho ngi hc tn an ton cao III. Khen thng v k Lut Qu d t nghin c nh