You are on page 1of 7

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tarikh Tema Unit Tajuk Hasil Pembelajaran

: Kajian Tempatan : 4 Gigih : orang : 12.35 1.35 pagi (60 minit) : 11 April 2011 : Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia : Unit 4 (Kepentingan Rumah) : Fungsi Rumah Kepada Manusia : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; 1) Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. 2) Melakonkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga terhadap keselesaan di dalam rumah. 3) Menghasilkan kata-kata hikmah tentang keselesaan rumah.

Aktiviti P&P

: 1) Aktiviti kumpulan. 2) Simulasi pekerjaan yang lazimnya dilakukan di rumah. 3) Hasilkan kata-kata hikmah.

Isi Pelajaran

: 1) Kepentingan rumah kepada manusia. 2) Peranan dan tanggungjawab terhadap keselesaan di dalam rumah. 3) Kata-kata hikmah

Pengisian Kurikulum : Kemahiran nilai tambah; 1) Kecergasan pelbagai: Verbal linguistik, kinestetik, interpersonal, visual ruang, muzik. 2) Strategi pengajaran: Berpusatkan murid dan bahan 3) Pendekatan mengajar: induktif Penerapan Nilai Murni : Menghargai, menghormati, menghayati, bekerjasama

Unsur-unsur Patriotisme : Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa. Sumber P&P : Gambar anggota keluarga, lirik lagu Kalau Rasa Gembira,kad

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah membantu ibu dalam melakukan kerja harian di rumah.

Elemen Pengurusan/ Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik

Catatan (Penerapan Nilai Murni/ Nilai Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/ Isi Pelajaran) Nilai: -Bersyukur -Berbangga BSPP: -Gambar Soalan: 1.Apakah yang kamu nampak dalam gambar ini? 2.Bagaimanakah suasana yang kelihatan di dalam gambar ini? Jawapan: 1.Gambar makan bersama keluarga. 2.Meriah,gembira,bahagia.

Set Induksi (Masa 5 Minit) 1. Murid ditayangkan dengan sekeping gambar makan besar sebuah keluarga kaum Cina. 2. Murid disoal dengan beberapa soalan. 3. Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.

KBKK: -Menyatakan -Menjana idea Kemahiran Generik: -Kolaboratif Kecergasan Pelbagai: -Interpersonal -Visual ruang -Verbal linguistik

Langkah 1 (Masa 15 minit) 1. Murid dibahagikan ke dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan setiap fungsi dalam rumah yang dapat mewujudkan kemesraan dalam keluarga. 3. Murid dikehendaki menyenaraikan kepentingan setiap fungsi rumah dalam kad yang diberikan. 4. Setiap kumpulan diminta menerangkan hasil kerja di hadapan.

KBKK: -Menyatakan -Menjana idea Kemahiran Generik: -Kolaboratif

Nilai: -Yakin diri -Bekerjasama BSPP:Kad,marker Isi Pelajaran:

Kecergasan Pelbagai: -Interpersonal -Verbal linguistik

Fungsi dan kepentingan rumah kepada manusia. -Memberikan perlindungan -Menyediakan keselesaan

-Mewujudkan kemesraan -Tempat ahli keluarga berkumpul -Tempat ahli keluarga menginap -Tempat keselamatan

Langkah 2 (Masa 15 Minit) 1. Dalam kumpulan yang sama, murid diberikan satu situasi. 2. Setiap kumpulan juga diberikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. 3. Murid dikehendaki berbincang untul melakonkan situasi yang diberikan berdasarkan peranan mereka. 4. Setiap kumpulan perlu melakonkan situasi di hadapan dan murid lain perlu meneka apakah perbuatan yang dilakukan oleh rakan mereka di hadapan. 5. Guru dan murid bersoal jawab.

KBKK: -Mengenalpasti Kemahiran Generik: -Koperatif

Nilai: -Menghormati -Menghargai -Bekerjasama BSPP:

Kecergasan Pelbagai: -Interpersonal -Visual ruang -Kinestatik

- Kad arahan simulasi Ibu-Menyapu sampah Ayah-Mengecat rumah Kakak-Mencuci pinggan AbangMengelap tingkap

Mencuci tandas Mengemas bilik

Langkah 3 (Masa 15 Minit) 1. Dalam kumpulan yang sama, guru mengedarkan sekeping pinggan kertas yang dihias. 2. Murid dikehendaki menghasilkan kata-kata hikmah tentang keharmonian rumah di dalam hiasan tersebut. 3. Murid diminta menayangkan hasil kerja kepada rakan daripada kumpulan lain. 4. Guru dan murid bersoal jawab.

KBKK: -Menjana idea

Nilai: -Menghargai - berbangga

Kemahiran belajar: -Kemahiran mencatat Kecergasan Pelbagai: -Visual ruang

BSPP: - Pinggan kertas, marker Isi Pelajaran: - Kata-kata hikmah Contoh: Rumahku Syurgaku

Penutup (Masa 5 Minit) 1. Murid diminta menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira diikuti dengan murid sebaris demi sebaris. 2. Guru menasihati murid agar sentiasa menjaga hubungan mesra bersama keluarga dan murid merumus isi pelajaran.

Kemahiran Generik: -Kolaboratif Kecergasan Pelbagai: -Muzik -Visual linguistik -Kinestetik

Nilai: -Menghargai -Berbangga BSPP: Speaker, lirik lagu

LAMPIRAN

Tajuk Lagu Kalau Rasa Gembira

Kalau rasa gembira tepuk tangan (2x) Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira (tepuk tangan)sayang ayah (Sebutkan sayang ayah selepas tepuk tangan)

Kalau rasa gembira hentak kaki (2x) Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira (hentak kaki)kasih ibu (Sebutkan kasih ibu selepas hentak kaki)

Kalau rasa gembira petik jari (2x) Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira (petik jari)adik baik (Sebutkan adik manja selepas petik jari)

Mewujudkan kemesraan