You are on page 1of 2

KAMPUNGKU Oleh, MOHD NASIR BIN YAACOB 680601026807 PPG/21726/12 Untuk Perhatian, DR AZIDAH ABU ZIDEN.

PPG USM PULAU PINANG. Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat di atas sesuatu permukaan rata untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lukisan adalah lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan, kolaj, montaj dan cetakan. Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel, pensel warna, pastel, arang, pen dan dakwat. Lukisan mengaplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz, warna dan jalinan.

Kualiti garisan sangat penting dalam menghasilkan lukisan ini. Garisan yang dilakukan telah dapat membentuk suatu pemandangan yang menggambarkan keindahan alam yan cukup menarik.Dengan menggunakan pelbagai teknik garisan seperti berat, bebas dan lancer, nips, ringan dan sebagaiya telah memberikan kesan ilusi, penegasan kepada objek yang dilukis dan membentuk mod sesuatu karya. Unsur garisan amat penting dan dititikberatkan dalam penghasilan karya lukisan ini.

Bagi menghasilkan pemandangan yang lebih realistik, pemilihan titik lenyap digunakan bagi menghasilkan perspektif yang menarik. Perspektif ini merupakan representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata bagi membentuk sebuah pemandangan atau objek dalm bentuk tiga dimensi. Kesan pencahayaan

1

Ruang pula dihasilkan dengan sempurna merangkumi ruang dalam. jalinan yang dibentuk melalui garisan silang. frottage. Penentuan struktur yang betul sebelum menghasilkan lukisan ini telah menjadikannya lebih menarik dan terkesan. bintik berguris dan sebagainya serta jalinan yang membentuk kedalaman intenstiti ton telah menimbulkan mood serta menjadikan lukisan tersebut lebih bernyawa.dimanafaatkan dengan menggunakan teknik menggelapkan dan gosokan pada bahagianbahagian tertentu bagi memberikan mood pada karya tersebut. blending. crosshatching dan sebagainya yang digabungkan dalam satu hasil karya yang menghidupkan ilustrasi pemandangan tersebut. Selain itu jalinan juga dibentuk melalui garisan. Struktur Kepelbagaian teknik digunakan dalam menghasilkan karya ini seperti teknik hatching. ton. Bentuk yang terhasil seperti segiempat. bulatan dan sebagainya pula adalah gabungan antara perspektif.6. Walaupun dengan menggunakan pensil sebagai media utama. 2 . ruang cetek dan ruang datar di atas setiap susun atur objek yang dilakarkan. segitiga. jalinan dan struktur yang betul bagi menghasilkan corak dan rekabentuk yang dikehendaki.