You are on page 1of 6

PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI

)

Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia

4 MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.5 Amalan MMI akan dapat memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid di sekolah. JPN.2 Panduan ini diharapkan dapat membantu Bahagian. 1.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia PANDUAN PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.3 Bahagian. 1. PPD. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). pemimpin sekolah. dan guru untuk memberi perhatian terhadap usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan.1 Panduan pelaksanaan Melindungi Masa Instruksional (MMI) ini adalah untuk meningkatkan kesedaran Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). dan pihak pengurusan sekolah seharusnya memastikan keberadaan guru di sekolah dan di dalam bilik darjah ditingkatkan dan seterusnya memaksimumkan masa pengajaran guru. 1. JPN. Muka Surat 1 / 19 . dan sekolah tentang pentingnya melindungi waktu pembelajaran murid dalam bilik darjah di semua sekolah. DAN SEKOLAH 1. 1. PEJABAT PELAJARAN DAERAH. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). PPD. JABATAN PELAJARAN NEGERI. LATAR BELAKANG 1.

2 MMI sangat penting dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. 1.6 Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional perlu memberi tumpuan dan tunjuk ajar. KPM perlu memastikan PdP dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Muka Surat 2 / 19 . RASIONAL MMI 2.1 Keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. 2.3 Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. 2.4 Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) (TKPPM SOP) bersama Pengarah Bahagian-bahagian.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 1. memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics). 2. 2. Hal ini perlu diberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis. kreatif dan inovatif. berkongsi bersama dalam membuat keputusan. Sejajar dengan itu. guru perlu mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah demi meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.7 Di samping itu. memanfaat dan mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan sentiasa tampak di sekolah.

PPD dan sekolah perlu memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) semasa proses PdP bagi melindungi waktu pembelajaran murid. dan pemimpin sekolah serta guru diminta merancang dan meningkatkan usaha MMI melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. dan pelaksanaan taklimat kepada semua JPN dan PPD oleh TKPPM-OP telah disempurnakan bagi memastikan konsep MMI difahami dengan jelas. guru dan pemimpin sekolah. 2. 2. PPD dan sekolah bagi memastikan semua guru kembali kepada yang asas iaitu pemimpin instruksional.5 MMI telah dipersetujui oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 3 September 2012. PPD.6 Bahagian. satu taklimat telah diberikan kepada KPPM dan beliau telah memutuskan satu garis panduan pelaksanaan MMI disediakan kepada Bahagian. Muka Surat 3 / 19 . 2. Salah satu fokus yang telah diberi perhatian oleh KPPM adalah semua JPN.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan (SOP) telah memutuskan untuk mencadangkan supaya MMI dilaksanakan bagi memastikan pendidikan berkualiti disediakan untuk murid melalui keberadaan guru (guru mata pelajaran atau guru ganti) yang berfungsi sewajarnya dalam bilik darjah. JPN. guru mengajar dan murid belajar.7 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. 2.8 Pada 18 Disember 2012. 6/2012 telah mengutarakan tiga fokus utama pendidikan iaitu murid. JPN.

1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid.Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 3. 4. 4. Muka Surat 4 / 19 . KERANGKA KONSEP MMI Melindungi Masa Instruksional (MMI) KEMBALI KEPADA YANG ASAS PEMIMPIN INSTRUKSIONAL GURU MENGAJAR MURID BELAJAR Memaksimumkan Masa Instruksional 4. dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing. 4.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan. JPN.3 Bahagian. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.

com/go.wondershare.Thank you for evaluating Wondershare PDF Converter. you need to purchase the software from: http://cbs.php?pid=524&m=db . You can only convert 5 pages with the trial version. To get all the pages converted.