You are on page 1of 10

PENGAJIAN AM 900/1

NAMA:LEW WOON BING

KELAS :6 PRA-U 1B

SISTEM KERAJAAN .

.l Definisi:Adalah sebuah kerajaan yg bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar kerajaan.Majlis Raja-raja .kabinet. l CTH:Parlimen .

Sistem kerajaan l Kerajaan Kesatuan l Kerajaan Konfederasi Kerajaan Persekutuan l .

Kerajaan Kesatuan Hasil gabungan Kerajaan pusat & Kerajaan Negeri Pemerintahan melalui pemusatan kuasa Kerajaan pusat berhak mengubah kuasa-kuasa atau sempadan mereka .

Kerajaan konfederasi Merujuk kepada pakatan di antara beberapa lbuah negeri melalui perjanjian bersama l Kerajaan negeri mempunyai kuasa mutlak Kerajaan pusat mempunyai kuasa pemerintah yang terhad .

tanah 3.Kerajaan persekutuan Gabungan kerajaan pusat/ kerajaan negeri K.P tidak mempunyai kuasa mutlak Kuasa mutlak kerajaan negeri 1.hutan 2.galian Kuasa kerajaan pusat adalah hal ehwal luar negara dan hal umum .air 4.

dengan kerajaaan negeri / tempatan  Kerajaan pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan Kerajaan pusat mempunyai kuasa yang amat terhad Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan dalam bidang-bidang tertentu Kerajaan pusat boleh membatalkan perundangan yang diluluskan oleh peringkatperingkat kerajaan yang lain Kebanyakan kuasa terletak di tangan kerajaan-kerajaan negeri . kesaatuan dan konfederasi Persekutuan Kesatuan Konfederasi Kuasa kerajaan dibahagikan antara kerajaan pusat.Perbezaan antara kerajaan persekutuan.

com Www.tutor.com.blogspot.Sumber maklumat http://www.oxfordfajar.my .com.my http://blogpengajianam.

l l SEKIAN TERIMA KASIH .