PENGASINGAN KUASA

Doktrin pengasingan kuasa merupakan salah satu ciri utama bagi kerajaan demokrasi. Doktrin ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjudul The Spirit of Laws

Pengasingan kuasa pemerintahan melibatkan tiga aspek.iaitu Perundangan (legislatif) Pentadbiran (eksekutif) Kehakiman (judisiari) .

TUJUAN Menyelaraskan pentadbiran dan perundangan Mengelakkan pemusatan kuasa terhadap institusi atau individu tertentu Mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh institusi atau individu tertentu .

Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan….Pengasingan kuasa di malaysia Malaysia mengamalkan sistem kerajaan demokrasi berparlimen dan mengikut Perlambagaan Persekutuan Malaysia iaitu terdapat pembahagian kuasa antara Kerajaan Pusat . .

diketuai sultan/raja/Yamtuan Besar atau Yang diPertuan Negeri. .Badan eksekutif terbahagi kepada: Kerajaan pusat ----.diketuai yang di-Pertuan Agong Kerajaan Negeri----.

Kerajaan Negeri----Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai Menteri Besar atau Ketua Menteri. . Kerajaan Pusat---.Badan pentadbiran pula terdiri kepada.Kabinet (Jemaah Menteri)yang diketuai Perdana Menteri.

. Di Malaysia.tidak ada mana-mana satu badan yang bertanggungjawab untk membentuk.melaksana dan mengadili sesuatu undang-undang. Badan kehakiman berfungsi melalui Peguam Negara untuk menasihati Jemaah Menteri atau menteri-menteri berkenaan soal undang-undang.Badan perundangan diberi kuasa oleh Parlimen kepada Peguam Negara yang mempengaruhi kebebasan bidang kehakiman dalam hal-hal perundangan.

Badan Perundangan (mengubal/meminda undang-undang) Badan Eksekutif(meneritah dan menguat kuasakan undang-undang) Badan Kehakiman(mentaf sir undang-undang) .

membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Negeri serta mengisytiharkan undangundang yang bercanggah .kementerian jabatan. agensi kerajaan dan badan awam. Badan Pentadbiran (Eksekutif) Pada peringkat persekutuan (pusat) ialah Kabinet (Jemaah Menteri) yang melaksanakan dasar kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri .kementerian (di Sabah dan Badan Kehakiman Pada peringkat persakutuan dan negeri dibahagikan kepada Mahkamah Atasan.Mahkamah Bawahan. Pada peringkat negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang melaksanakan dasar kerajaan melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.Badan Perundangan (Legislatif) Pada peringkat persekutuan (pusat)ialah Majlismen Parlimen yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat.Mahkamah Khas serta badan pengadilan atau tribunal. Berperanan untuk membuat dan undangundang. Pada peringkat negeri ialah Dewan Negeri Undangan (DUN). Berperanan untuk menyemak undangundang melaksanakan keadilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful