You are on page 1of 2

3.

1 Carta Organisasi Sekolah
CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

PENGETUA / GURU BESAR

GURU PENOLONG KANAN AKADEMIK

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENYELIA PETANG

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA