You are on page 1of 11

BAB 8 : KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

Band 1
B1D3E4
1.Namakan 3 buah Kerajaan Melayu Tua yang wujud sebelum zaman Kesultanan
Melayu Melaka.
i.

…………………………………..

ii.

…………………………………..

iii.

…………………………………..

BID3E4
2.Namakan 3 buah kerajaan baru yang terbentuk selepas zaman Kesultanan Melayu
Melaka.
i.

…………………………………….

ii.

……………………………………

iii.

…………………………………….

BID3E4
3. Lengkapkan peta minda berikut:

Kerajaan Melayu
Tua

B1D3E4
4. Lengkapkan peta minda berikut:

Kerajaan Melayu
Baru

BID3E5 1. Lorekkan lokasi Kerajaan Melayu Tua .

Lorekkan lokasi kerajaan Melayu Baru .BID3E5 2.

Lengkapkan gambar rajah di bawah: Asal usul pembentukan KERAJAAN PAHANG Asal usul nama ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… B2D3E4 ……………………. Ceritakan asal usul nama kerajaan Melayu Tua : Kedah ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… B2D3E4 2. .. ……………… …………… 4. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Ceritakan asal usul nama salah satu daripada kerajaan Melayu Baru.B2D3E4 1. Ceritakan asal usul pembentukan kerajaan Melayu Tua : Perak ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… B2D3E4 3.

Gabungan antara perkataan ‘kolam’ dengan ‘autam’ . PAHANG Pedagang India memanggilnya sebagai Kataha. Padankan negeri-negeri Kerajaan Melayu Baru berikut dengan penyataan yang diberikan. . Kalagam atau Kadaram. KELANTAN Terdapat alat kebesaran negeri yang dikenali sebagai Cura Si Manjakini.B2D3E4 5. KEDAH PERAK Menurut Sejarah Melayu negeri ini dikenali sebagai Pura.

kerajaan Kedah pada abad ketujuh. Raja Kedah yang pertama iaitu Merong Mahawangsa telah memeluk agama Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah.Band 3 B3D3E2 1. Lengkap keistimewaan dan keunikan kerajaan-kerajaan Melayu Baru berikut: KELANTAN TERENGGANU SELANGOR NEGERI SEMBILAN B3D3E2 (UP) 2. Berdasarkan peristiwa di atas nyatakan nilai yang anda peroleh: i. .. Menurut Hikayat Merong Mahawangsa. ………………………………………………………………………….

Keris merupakan salah satu alat kebesaran bagi kerajaan Perak dan Selangor. …………………………………………………………………………. …………………………………………………. iii.ii. …………………………………………………. iii.. B3D3E2 3. ii. …………………………………………………………………………. Jelaskan kepentingan keris kepada masyarakat Melayu. ………………………………………………… . i.

i. …………………………………………….………………………………………………. …………………………………………… iii. Jelaskan 3 nilai yang terdapat dalam situasi di atas. ii. Sultan Muhammad I menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam dan menghantar ‘bunga emas’ 1.Setelah menilai hubungan luar Kerajaan Kedah dan Kelantan dengan Negara Siam. Kerajaan Kelantan Bagi menjaga kemerdekaan. B4D3E5 1..Bandingkan kerajaan Melayu Tua dengan Kerajaan Melayu Baru berikut: Keistimewaan Asal Usul Nama Pengasasan Hubungan Luar Kerajaan Melayu Tua (Perak) Kerajaan Melayu Baru (Negeri Sembilan) .Band 4 B4D3E4 Kerajaan Kedah Kedah menghantar ‘bunga emas kepada Siam sebagai tanda persahabatan.

Penghantaran ‘bunga emas’ oleh kerajaan negeri Kedah kepada kerajaan Siam merupakan tanda persahabatan. Lengkapkan garis masa hubungan luar kerajaan Melayu Tua Kedah. Pada pendapat anda apakah nilai yang perlu ada untuk mengekalkan hubungan persahabatan. . Masa Peristiwa 1619 1767 1821 1842 B5D1E8 1..B5D1E7 1. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

Sejarah Negeri Sembilan telah membuktikan bahawa keamanan sesebuah negeri dapat dicapai apabila keputusan dibuat secara muafakat. ………………………………………………………………………………. Sekiranya amalan ini tidak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. i. . ii.B5D1E9 Bunga Emas 1. jelaskan beberapa kesan negatifkepada negara. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada penghantaran ‘bunga emas’ oleh kerajaan negeri Kedah kepada Negara Siam? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………… B6D1E1 1. ……………………………………………………………………………….

Pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu member iktibar kepada kita bahawa proses pembinaan sesebuah Negara bukanlah sesuatu proses yang mudah kerana usaha tersebut memerlukan pergorbanan dan perjuangan. apakah pendapat anda untuk mengekalkan keharmonian dan keamanan Negara Malaysia yang tercinta ini. . Sebagai rakyat Malaysia. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… B6D1E2 1.iii.