You are on page 1of 5

Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber

Konsep Penduduk Berlebihan, Kurang Penduduk dan Penduduk Optimum
Penduduk dunia telah meningkat dengan pesat kerana kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang rendah. 2. Sumber semula jadi yang sedia ada di sesebuah Negara hanya dapat menampung suatu jumlah penduduk yang maksimum. 3. Keupayaan menampung ini dikenal sebagai daya tampung.
1.

Berdasarkan jumlah penduduk sesebuah Negara dan daya menampung Negara tersebut, terdapat 3 ciri penduduk iaitu;
4.

 Penduduk berlebihan  Kurang penduduk  Penduduk optimum 5. Sesebuah Negara dianggap mempunyai penduduk berlebihan jika sumber Negara tidak dapat menampung keperluan penduduknya dengan tahap teknologinya. Contoh Negara yang mengalami penduduk berlebihan ialah Bangladesh,India dan Ethiopia.
6. 7.

Negara yang kurang penduduk wujud jika jumlah penduduk Negara tersebut tidak dapat membangunkan sepenuhnya sumber walaupun tingkat teknologi tinggi digunakan. 8. Contoh Negara yang mengalami kurang penduduk ialah Kanada, Australiadan Brazil. 9. Negara yang berpenduduk optimum mempunyai jumlah penduduk yang cukup untuk mengusahakan sumber yang ada dengan sepenuhnya. 10. Contohnya Negara Jepun, Jerman dan Switzerland.

Ciri Penduduk Berlebihan
Di Negara penduduk berlebihan, penduduknya adalah terlalu banyak. 2. Sumber semula jadi yang ada tidak dapat menampung keperluan penduduknya. 3. Sedikit sumber dapat dieksport dan hal ini menyebabkan hasil pendapatan tidak cukup untuk membiayai perbelanjaan Negara. 4. Kadar pengangguran juga adalah tinggi kerana peluang pekerjaan adalah terhad.
1.

Kebanyakan penduduk tinggal di luar Bandar dan terlibat dalam sector pertanian. 6. Kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi. 7. Kemudahan perubatan dan kesihatan, perumahan dan pendidikan adalah kurang. 8. Kadar celik(kenal) huruf adalah rendah dan mereka mengalami kemiskinan.
5. 9.

Amalan pemakanan adalah kurang.

6. Mereka tidak mampu membayar sewa rumah yang tinggi dan terpaksa tinggal di kawasan setinggan. 8. 15. Negara-negara ini mempunyai banyak kanak-kanak(di bawah umur 15 tahun) menyebabkan banyak perbelanjaan untuk pendidikan perlu disediakan. Negara-negara ini mempunyai kadar pertambahan semula jadi yang tinggi. 13. Antara golongan yang berpindah ini kebanyakannya berpendidikan rendah dan buta huruf. . perindustrian kurang maju kerana. golongan ini sukar mendapatkan pekerjaan yang baik. 12.      Penduduk Negara ini juga mengalami masalah kekurangan tempat tinggal. Kekurangan kemudahan pendidikan dan bilangan sekolah yang sedikit menyebabkan kadar kenal huruf yang rendah di kalangan kanak-kanak. 3. 4. 16. 11. 1. pusat rawatan. Contohnya. keadaan setinggan di Mumbai. Kesan Penduduk Berlebihan Keadaan penduduk berlebihan di sesebuah Negara akan memberikan kesan terhadap keperluan kependudukan Negara tersebut. Di Negara penduduk berlebihan. 9. Mempunyai sedikit sumber gas asli dan masih kurang diterokai. India dan Ethiopia. Negara-negara ini mengalami masalah kurang makanan seperti diEthiopia kerana mengalami kemarau yang berpanjangan.10. 7. peluang pekerjaan sangat kurang dan hal ini menyebabkan kadar pengangguran yang tinggi. Di Bangladesh. 12. Bidang perindustrian kurang maju di Bandar dan hanya sedikit peluang pekerjaan yang disediakan. 18. 14. Jangka hayat sederhana. Tahap teknologi adalah rendah dan kaedah teknologi moden kurang digunakan. Kekurangan ini menyebabkan daya pengeluaran pertanian rendah dan sumber mineral tidak dapat diteroka sepenuhnya. kakitangan penduduk dan hospital. 5. Di Bangladesh. Negara-negara ini mengalami masalah kekurangan kemudahan kesihatan seperti klinik. Kurang peluang pekerjaan dalam bidang pertanian menyebabkan banyak berpindah ke Bandar dan ke luar Negara untuk meningkatkan taraf hidup. Kurang pekerja mahir dan separuh mahir. Kemiskinan hidup menyebabkan penduduk luar Bandar berhijrah ke Bandarbandar besar. 10. Modal pelaburan sedikit Tahap teknologi rendah Daya beli penduduk rendah. 2. Oleh itu. 17. India dan Dhaka di Bangladesh. Kemiskinan juga menyebabkan kanak-kanaknya terpaksa bekerja sebagai buruh kasar untuk membantu keluarga. pertanian adalah pekerjaan utama di kawasan luar Bandar. 11.

Sumber semula jadi yang ada masih dapat menampung keperluan penduduk jika jumlah penduduk bertambah. 20. elektrik. 19. iaitu 3 orang sekm persegi.Kekurangan kemudahan perubatan dan kesihatan menyebabkan taraf kesihatan yang rendah. Kanada mempunyai saiz penduduk yang kecil iaitu 31 juta orang pada tahun 2001 dan keluasan tanahnya 9 975 000 kilometer persegi. Bilangan penduduk muda yang banyak menyebabkan kerajaan perlu menyediakan kemudahan kesihatan. 23. Ciri Kurang Penduduk Negara-negara yang kurang penduduk mempunyai sumber yang melebihi keperluan penduduknya. pengangkutan dan perhubungan. penyakit dan kebuluran kerap berlaku. 6. Purata jangka hayat penduduk di Negara-negara ini adalah pendek.             . Sumber semula jadi Negara tersebut tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh sebab jumlah penduduknya yang sedikit. 2. 8. Hasil sumber Negara-negara ini adalah banyak dan sebahagiannya dieksport. Kemisknan menyebabkan pemakanan yang kurang berkhasiat. Oleh itu kepadatan penduduknya rendah. Contoh Negara-negara yang kurang penduduk ialah Kanada. pendidikan dan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Di India. Ciri-ciri Negara kurang penduduk termasuklah.4% saja daripada penduduknya yang dapat menikmati bekalan elektrik dan 32. 7. di Bangladesh jangka hayat penduduk hanya 58 tahun bagi lelaki dan perempuan. Contohnya. 22. Jumlah penduduk yang ada tidak cukup untuk membangunkan sumber semula jadi Negara dengan sepenuhnya. 4. Kebanyakan kerajaan Negara-negara ini tidak mampu menyediakan kemudahan asas yang lain seperti bekalan air. 3. 21. 5.3% memperoleh bekalan air paip. 24. Kadar kelahiran rendah Kadar kematian rendah Kadar pertambahan semula jadi rendah Mengamalkan perancangan keluarga Kemudahan perubatan dan kesihatan yang baik Jangka hayat panjang Kadar celik huruf tinggi Amalan pemakanan seimbang Kemudahan asas lengkap Sebilangan besar penduduk tinggal di Bandar Perumahan yang selesa Taraf teknologi tinggi 1. hanya 42. Australia danBrazil.

Hal ini menyebabkan pertambahan penduduk pada masa depan adalah perlahan. Pengalaman makanan dan penduduk lebih berkhasiat. 8. hampir 100% penduduknya celik huruf. Kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan di Negara-negara ini adalah baik dan lengkap seperti bekalan air. manakala di Australia 99. 7. 10. Di Kanada. Walau bagaimanapun. Kadar pertambahan semula jadi yang rendah meninggalkan kesan kepada Negara kurang penduduk. Walaupun begitu. 4. 5. 2. 12. elektrik. iaitu.  Sumber semula jadi yang diterokai tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya dan hasil pengeluaran berlebihan dapat dieksport. Penduduk menikmati taraf hidup yang baik. jumlah penduduk muda(umur kurang daripada 15 tahun) Negara-negara ini tidak begitu banyak. 14. 18.  Mengalami masalah kekurangan tenaga kerja mengalami kurang penduduk( Kanada dan Australia).  Permintaan terhadap makanan tidak banyak bertambah. 11. 9. 15. di Kanada kira-kira 99% dan di Brazil kira-kira 83%. Penduduk Negara-negara ini dapat hidup dengan selesa. .  Tidak mengalami kekurangan bekalan makanan kerana bekalan makanan melebihi keperluan penduduk. Negara-negara ini akan mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja. 17. Amalan pemakanan yang berkhasiat menyebabkan jangka hayat adalah panjang.  Sumber semula jadi yang ada tidak dapat dibangunkan sepenuhnya. Penduduk ini mempunyai taraf hidup yang tinggi dan dapat menikmati perubatan yang baik. Negara-negara ini juga tidak mengalami masalah pengangguran kerana banyak peluang pekerjaan bagi penduduknya. 16. Di Australia. Kanada. 3. 13. seimbang dan kemudahan perumahan adalah baik. Nilai eksport Negara-negara ini adalah tinggi dan mencukupi bagi membiayai perbelanjaan Negara. Penduduk Negara-negara ini mempunyai kemudahan pendidikan yang baik sehingga ke peringkat universiti. Pengeluaran hasil pertanian adalah tinggi kerana menggunakan teknik penanaman yang moden. 6. Negara-negara ini mempunyai sector pertanian. pengangkutan dan perhubungan.Kesan Kurang Penduduk 1. perikanan dan perindustrian yang maju.5% dan di Brazil 92% penduduknya dapat menikmati bekalan elektrik. 100% penduduknya dapat menikmati bekalan elektrik. hospital. Australia dan Brazil mempunyai sumber alam seperti sumber hutan dan mineral yang banyak.

Negaranegara ini tidak akan mengalami penduduk berlebihan. Kemasukan pekerja asing perlulah digalakkan secara berterusan bagi memajukan ekonomi. 22. Keadaan penduduk berlebihan dan kurang penduduk adalah tidak kekal dan berubah mengikut masa. 19. Bagi Negara-negara penduduk berlebihan pula. 24. . India dan Negara China untuk mengatasi masalah kekurangan pekerja. 23. 21. Filipina. Sebuah Negara yang mengalami kurang penduduk akan menjadi penduduk berlebihan jika jumlah penduduknya bertambah dan sumber semula jadinya tidak dapat memenuhi keperluan penduduknya. dengan kaedah meningkatkan penggunaan teknologi dan pengeluaran sumber semula jadi. Pekerja asing ini membolehkan lebih banyak sumber semula jadi diterokai untuk meningkatkan pendapatan Negara.Dengan itu kerajaan Kanada dan Australia menggalakkan kemasukan pekerja asing dari Negara lain seperti Hong Kong. 20.