You are on page 1of 10

Penjodoh Bilangan 7

2 bilah pisau .

Sebilah parang .

2 bilah cangkul .

Sebilah sabit .

Sebilah tombak .

Sebilah keris .

2 bilah mata kail .

Sebilah kapak .

Bilah jarum .