You are on page 1of 1

PUSTI ME DO KEWSERA TAMA SVUDA TAMA JE A TI DUO NUR TRAI 2X KUD DA IDEM KOG DA SRETNEM KO SRCE DA IZLJEI 2X REF:

TVOJA ZRAKA RAHMETA MOJU DUU OKUPA ( mukarci) O MOJ DRAGI ALLAHU PUSTI ME DO KEWSERA (djevojke + mukarci) PUSTI ME DO KEVSERA DA JA PIJEM SA HAVDA (solista + djevojke) OVAJ GRJENIK NEJAKI OI SVOJE OROSI (muki + djevojke) KAD GA GRIJEH DOTAKNE SRCE MU SE RAZBOLI O MOJ DRAGI ALLAHU PUSTI ME DO KEWSERA (hor)

OKOVI SVE OKOVI DUN'JA TO ME ZAROBI 2X (solista + djevojke) IVOT MENE IZDADE GAFLETU ME PREDADE 2X(solista + djevojke) KUNJA MI JE SVAKI DAN TEAK MI JE OVAJ HAL 2x ( solista + djevojke) O MOJ DRAGI ALLAHU PUSTI ME DO KEWSERA (hor)