You are on page 1of 76

“ Doa Harian Ramadhan “

Doa hari – 1 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidunya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku ... Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa. Doa hari – 2 Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasanMU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!! Doa hari – 3 Yaa Allah! Benikanlah aku nizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan! Doa hari – 4 Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat. Doa hari – 5 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya'- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. Doa hari – 6 Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan! Doa hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat.

Doa hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang tenhadap anak-anak yatim dan pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-onang yang berharap Doa hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dri rahmat-MU yang luas, dan beriknalah aku petunjuik kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang rindu. Doa hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ihsan-MIU, Wahai Tujuan orang-orang yang memohon. Doa hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diniku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diniku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Doa hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai penjaga orang-orang yang takut. Doa hari – 13 Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai Dambaan orang-orang miskin. Doa hari – 14 Yaa Allah! Janganlah.Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala' dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian kaum Muslimin. Doa hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orangorang yang takut.

Doa hari - 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. Doa hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci. Doa hari – 18 Yaa Allah! Sedarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin. Doa hari – 19 Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan- kebaikannya, Wahai Pembed petunjuk kepada kebenaran yang terang. Doa hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min. Doa hari – 21 Yaa Allah! benilah aku petunjuk menuju kepada kenidloan- MU. Dan janganlah Engkau bed jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai Pemenuh kepenluan orang- orang yang meminta. Doa hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku berkah-berkahmu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU, dan tempatkanlah aku di dalam sorgaMU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. Doa hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa.

Terimalah permintaan maafku. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba. . Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamb. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar. dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Doa hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rabmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan.hambanya yang sholeh. Wahai Penjaga hati para Nabi. Doa hari – 25 Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr. dan aku berlindung dengan.Doa hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. dan hapuskanlah dosa dan keslahanku. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya. Doa hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri. amal perbuatan ku diterima. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindani kemaksiatan tenhadap-MU. dan dosa-dosaku diampuni.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU. Doa hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. Doa hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. dan seluruh aibku ditutupi.hambaNYA yang Mu'min.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wahai Pemberi para peminta. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara.

karena pada saat itu ditentukan ajal. Allah berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar yang Dia khususkan untuk menurunkan Al-Qur’anul Karim: “Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu?” Selanjutnya Allah menjelaskan nilai keutamaan Lailatul Qadar dengan firman-Nya: “Lailatul Qadar itu lebih baik dari pada seribu bulan.“ Beribadah di malam itu dengan ketaatan.berkata: “Allah menurunkan Al-Qur’anul Karim keseluruhannya secara sekaligus dari Lauh Mahfuzh ke Baitul ‘Izzah (langit pertama) pada malam Lailatul Qadar.” (Ad-Dukhaan:3) Dan malam itu berada di bulan Ramadhan. “ (AlQadr: 1-5) Allah memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Qur’an pada malam Lailatul Qadar.” Keistimewaannya Malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena keagungan nilainya dan keutamaannya di sisi Allah Ta ‘ala. sebagaimana firman Allah Ta ‘ala: ”Bulan Ramadhan. kebaikan maupun keburukan yang merupakan ketentuan dan takdir Allah. . Lalu Allah memberitahukan keutamaannya yang lain. termasuk Jibril ‘alaihis salam. dzikir. tilawah.” (Ad-Dukhaan: 4) Kemudian. shalat. “ (Al-Baqarah: 185). dan lainnya selama satu tahun. ”Sesungguhnya Kami menurunkannya (alQur’an) pada suatu malam yang diberkahi. bulan yang di dalamnya diturunkan Al. Juga. rizki. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. yaitu malam yang penuh keberkahan. Pengertian Lailatul Qadr Allah Ta ‘ala berfirman: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) saat Lailatul Qadar (malam kemuliaan). Apakah sebenarnya Lailatul Qadar ini? Kapankah datangnya? Apa tanda-tandanya? Mengapa orang mencarinya? Dan apa yang harus dilakukan ketika kita menemuinya? Tulisan di bawah ini semoga bisa membantu dalam memahami lebih jauh tentang Lailatul Qadar dan bagaimana menyikapinya. Seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul qadar itu lebih baik dari seribu bulan. juga berkahnya yang melimpah dengan banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Kemudian diturunkan secara berangsurangsur kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sesuai dengan konteks berbagai peristiwa selama 23 tahun. sebagaimana firman Allah: “Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Mereka turun dengan membawa semua perkara. do’a dsb sama dengan beribadah selama seribu bulan di waktu-waktu lain.Qur’an.KEISTEMEWAAN MALAM LAILATUL QADR Salah satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yaitu Lailatul Qadr. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. Ibnu Abbas -radhiallahu ‘anhu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Lalu kapan tanggal pasti lailatul qadar terjadi? Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. dua puluh tujuh. justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan. jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Al-Bukhari.Mereka turun dengan perintah dari Allah. Waktu Terjadinya Lailatul Qadr Tentang waktunya. Hal ini berbeda jika lailatul qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. dua puluh tiga. Dalam satu hadits shahih. Muslim dan lainnya). “ (Hadits Muttafaq ‘Alaih) Adapun maksud qiyamul lail di dalamnya yaitu menghidupkan malam tersebut dengan shalat tarawih. Apa yang aku katakan di dalamnya?” Beliau menjawab. dan malam dua puluh sembilan. Yang dimaksud dengan malam-malam ganjil yaitu malam dua puluh satu.Qadar: 5) Maksudnya. do’a. niscaya diampuni dosadosanya yang telah lalu. dua puluh lima. apa pendapatmu. Doa Ketika Menjumpai Lailatul Qadar ”Katakan padaku wahai Rasulullah. Muslim) Dan di kesempatan lain beliau bersabda: “Carilah Lailatul Qadar pada (bilangan) ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah Ta’ala. malam itu adalah malam keselamatan dan kebaikan seluruhnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan keutamaan melakukan qiyamul lail di malam tersebut. Wallahu a’lam. Allah menambahkan keutamaan malam tersebut dengan firman-Nya: “Malam itu (penuh) kesejahteraan hingga terbit fajar” (Al. Di malam itu. membaca Al-Qur’anul Karim. 4/262-266). Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya lailatul qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada sebagaimana dikatakan oleh beliau adalah lailatul qadar itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun (Fathul Bari.” (HR.”Katakanlah: ‘Allahumma . Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam kedua puluh tujuh atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam kedua puluh lima. sampai terbit fajar. para malaikat -termasuk malaikat Jibril – mengucapkan salam kepada orang-orang beriman. Beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan shalat malam pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah. Al-Bukhari.” (HR. Selanjutnya. istighfar dan taubat kepada Allah Ta ‘ala. dzikir. tak sedikit pun ada kejelekan di dalamnya. sholat tahajjud.

pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. melakukan amal-amal ibadah khusus pada malam itu seperti sholat dan dzikir dan melanjutkan dengan puasa pada siang harinya. Seharusnya setiap muslim mencamkan baik-baik sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ibnu Majah) Tanda-tanda Lailatul Qadar 1. 3. pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Barangsiapa yang terluput dari lailatul qadar. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. ia berkata. Sebagaimana dari Ibnu Abbas.” (HR Muslim) Bagaimana Menyikapi Lailatul Qadar? Lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah. Hadits-hadits keistimewaan malam nishfu sya’ban . Dari Ubay bin Ka’ab. maka dia telah terluput dari seluruh kebaikan. 4. Namun ada pula yang menganggap bahwa pengistimewaan itu tidak memiliki dalil bahkan menganggap amalan-amalan ibadah khusus di malam nishfu Sya’ban sebagai bid’ah (mengada-ada).” (HR Al Baihaqi) 2. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Ada sebagian yang mengistimewakannya. ““Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadlan). Ahmad 2/385) KEISTEMEWAAN MALAM NISFU SYAABAN Di setiap bulan Sya’ban kebanyakan orang akan memperbincangkan satu malam di pertengahannya yaitu “Malam Nisfu Sya’ban“. maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Malam ini adalah malam tanggal 15 Sya’ban dalam kalender islam.” (HR. Udara dan angin sekitar terasa tenang. juga tidak begitu dingin.innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anni’ (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf. Dan tanda-tandanya ialah. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Barangsiapa diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya. tidak ada sinar [yang menyilaukan]. maafkanlah aku). Malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain.” (HR Tirmidzi. “Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. “Di bulan Ramadhan ini terdapat lailatul qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. tidak begitu panas.

‫ ))إن ال ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه‬:‫عن أبي موسى عن النبي صلى ال عليه وسلم قال‬ 1140) ‫])]رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ اللبانى فى صحيح ابن ماجه‬ Artinya: “Dari Abu Musa.” (HR. . Rasulullah saw bersabda: “Apabila datang malam Nishfu Sya’ban. bunuh diri (pembunuh). Hadits 2 . ia kemudian mengatakan bahwa meskipun dalam sanadnya lemah. Hadits-hadits dimaksud adalah: Hadits 1 ((‫ إل لمشرك أو مشاحن‬. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah muncul (ke dunia) pada malam Nishfu Sya’ban dan mengampuni seluruh makhluk-Nya. Hadits 3 ‫ هل من مستغفر‬:‫ ))إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد‬:‫ قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬.‫ مشاحن‬:‫ ))إن ال ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إل اثنين‬:‫عن عبد ال بن عمرو عن النبي صلى ال عليه وسلم قال‬ ‫]أو قاتل نفس(( ]رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه‬ Artinya: “Dari Abdullah bin Amir. Baihaki).” (HR. Namun. dan Dia mengampuni dosa hambahambanya kecuali dua kelompok yaitu orang yang menyimpan dengki atau iri dalam hatinya kepada sesama muslim dan orang yang melakukan bunuh diri . Ahmad dan Ibnu Hibban sebagaimana ditulisnya dalam buku Shahihnya). Dari haditshadits tersebut kita dapat pula mengambil kesimpulan bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang musyrik. Allah berfirman: “Apakah ada orang yang memohon ampun dan Aku akan mengampuninya? Apakah ada yang meminta dan Aku akan memberinya? Tidak ada seseorang pun yang meminta sesuatu kecuali Aku akan memberinya. dan Syaikh Albani menilainya sebagai hadits Hasan sebagaimana disebutkan dalam bukunya Shahih Ibn Majah no hadits 1140). Allah tidak akan memberi ampunan atau mengabulkan permohonan pada malam itu kepada golongan ini.‫]فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فل يسأل أحد شيئا إل أعطيه‬ Artinya: “Dari Utsman bin Abil Ash. pezina. kecuali orang musyrik dan orang yang dengki dan iri kepada sesama muslim. Syaikh Syu’aib al-Arnauth menilai hadits tersebut hadits yang lemah. Tiga hadits di atas menunjukkan adanya dalil keistimewaan malam nishfu sya’ban. Ibn Majah. dan pendengki. Namun demikian. karena dalam sanadnya ada dua rawi yang bernama Ibn Luhai’ah dan Huyay bin Abdullah yang dinilainya sebagai rawi yang lemah. akan tetapi hadits tersebut dapat dikategorikan sebagai hadits Shahih karena banyak dikuatkan oleh hadits-hadits lainnya (Shahih bi Syawahidih).” (HR. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah akan menemui makhluk-Nya pada malam Nishfu Sya’ban. kecuali wanita pezina atau orang musyrik.‫عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا قال‬ ‫ إل زانية بفرجها أو مشركا(( ]رواه البيهقى‬.Ada bebebarap hadits Hasan dan Shahih yang berbicara seputar keutamaan malam Nishfu Sya’ban ini.

dishahihkan oleh Ibnu Huzaimah). . Hujan meteor Perseid adalah salah satu hujan meteor tahunan yang biasa muncul mulai pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus. no. malam ini adalah salah satu malam di mana akan terjadi hujan meteor Perseid. Dan puncaknya adalah 12-13 Agustus untuk tahun ini. 2221. kita juga bisa mengambil hikmah.” (Dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasa’i. Rasulullaah saw. biasa memperbanyak puasa di bulan Sya’ban ini sebagaimana hadits berikut: Dari Usamah bin Zaid. bulan Ramadhan atau pada sepertiga terakhir waktu malam. bahwa beliau suka melakukan amal kebaikan pada hari-hari atau waktu-waktu yang istimewa. Seperti namanya. aku dalam keadaan berpuasa. Tuhan seluruh alam. Apalagi secara umum bulan Sya’ban adalah juga bulan yang istimewa. Hujan meteor akan terlihat dari arah timur laut. Maka aku ingin [ketika] amalanku diangkat. Yaitu bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah. Jadi. puncaknya adalah sekitar jam 2 dini hari hingga shubuh. Hingga 80 meteor bisa disaksikan dalam satu jam pada saat puncaknya. Jadi.Bagaimana dengan sholat di malam nishfu Sya’ban? Para ulama sebagian besar menyatakan bahwa riwayat hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan sholat tertentu (khusus. Yang menciptakan segala sesuatu dengan kadar dan ukuran masing-masing. Namun dari sunnah Nabi Muhammad saw. Misalnya pada hari Juma’at. meteor atau bintang jatuh atau bintang beralih ini seolah-olah datang dari rasi bintang Perseus. saya bertanya: “Wahai Rasulullah. Apalagi dengan jumlah rakaat tertentu dan bacaan tertentu. dia berkata. Lihat gambar peta langit di bawah ini. misal 100 kali rakaat) di malam ini adalah dhaif atau lemah bahkan ada yang palsu. Untuk di Indonesia insyaallah. Kometnya sendiri mengitari matahari selama 130 tahun sekali. tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan ibadah sholat khusus yang sama. Menurut NASA. HUJAN METEOR Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Apakah hujan meteor Perseid ini? Meteor ini berasal dari sisa-sisa ‘debu’ atau materi ekor komet Switt-Tuttle yang tertarik oleh gravitasi bumi dan masuk ke dalam atmosfer. aku tidak melihat engkau (sering) berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya’ban?” Beliau bersabda: “Itu adalah bulan yang kebanyakan orang melalaikannya yaitu antara Rajab dan Ramadhan. tidak ada salahnya jika kita mengambil kesempatan istimewanya malam nishfu sya’ban untuk melakukan ibadah yang lebih istimewa pula atau berdoa.

Siapkan baju pelindung dari dampak buruk cuaca (angin/dingin). Demikian. Gunakan lotion anti nyamuk. Teropong justru akan mempersempit area sudut pandang. tak perlu alat khusus (teropong). Bawa kursi/sandaran untuk bisa menopang badan melihat ke atas dalam waktu lama. Bawa teman untuk mengamati. bersiap-siap untuk bangun malam ya… Sambil menunggu waktu sahur.(Gambar dari catatan Agus Triawan) Tips mengamati hujan meteor • • • • • • • • • Cari tempat yang lapang dan tidak terhalang untuk melihat langit Cari tempat yang cukup gelap terhindar dari silau dan pendaran cahaya Meteor akan terlihat dengan mata telanjang. Rekam atau foto dengan kamera. baca Al Quran dan persiapkan diri pergi keluar. sekedar berbagi informasi tentang sebuah peristiwa alam yang semoga bisa mengingatkan kita akan kebesaran allah swt. (Jika berhasil. Adaptasikan mata paling sedikit 45 menit untuk membiasakan penglihatan pada kondisi gelap. coba dibagi di internet ya…) Bagi yang ingin menyaksikan keagungan ciptaan Allah ini. .

wilayah Haram al Syarif ini menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin. Jadi. Batu ini benarbenar ada. Khalifah Umar bin Khathab juga mengunjungi batu ini setelah ia menundukkan Yerusalem. . (Sumber: Wikipedia) Sejak masa Umar itulah. Sebagian sejarawan juga menyatakan bahwa pembangunan Kubah ini untuk menyaingi kemegahan bangunan-bangunan keagamaan lain di wilayah Yerusalem.Antara Batu Terbang. Bahkan sebagian mempercayai kuil tersebut dibangun di atas batu yang sama. Kaum muslimin menyebut wilayah tersebut sebagai Haram al Quds al Syarif atau Kawasan Suci dan Mulia. Tidak mengherankan jika kemudian Masjid Kubah Emas ini menjadi simbol dari wilayah suci Al Quds dan bahkan Palestina secara umum. Uang sebanyak 10. akan dijelaskan perbedaannya. Selain itu. tidak jarang terjadi kesalahpahaman. Bahkan konon ceritanya. Masjid al Aqsha dan Kubah Emas di Yerusalem Tulisan ini merupakan tambahan informasi dan penjelasan dari artikel tentang gambar “Batu Terbang” di Palestina. Palestina. Hal ini pun makin menambah rasa kepemilikan dan penghormatan atas wilayah suci yang pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin ini. Disebut demikian karena mereka mempercayai bahwa Kuil Nabi Sulaiman pernah dibangun di wilayah tersebut. Ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkuasa. Karena cerita yang menyertai gambar batu terbang tersebut seringkali menyinggung tentang peristiwa Mi’raj Nabi Muhammad. Masjid Kubah Emas atau Qubah ash Shakhra inilah yang melingkupi batu tersebut hingga kini. dan mencegah agar kaum muslimin tidak terpesona dengan kemegahan agama lain. seperti Gereja Holy Sepulchre. Adanya bangunan berkubah emas yang berada di tempat tinggi dan berkilauan memberikan kebanggaan tersendiri bagi kaum muslimin. Ia berada di wilayah yang sekarang disebut sebagai: Mount Temple atau Gunung Kuil oleh orang Yahudi. Batu ini berada di Yerusalem. Sejak lama batu tersebut telah memperoleh penghormatan dari kaum muslimin.000 dinar emas kemudian dilebur untuk melapisi bagian luar kubah tersebut. Batu Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad dan Masjid Kubah Emas Ada tradisi dan kepercayaan di kalangan kaum muslimin tentang batu yang menjadi titik tolak Nabi Muhammad melakukan Mi’raj ke langit. ia memerintahkan pembangunan Qubah ash Shakhra (Kubah Batu) di tahun 685 M yang melindungi batu tersebut dan para pengunjungnya dari terik dan dingin. di mana orang mengira Masjid Kubah Emas sama dengan Masjid Al Aqsha. maka perlu juga dijelaskan tentang keberadaan batu yang disebutkan sebagai tempat di mana Nabi memulai perjalanan ke langitnya. Melalui tulisan di bawah.

di sebelah itu agak condong." "Di puncaknya dari arah selatan. ke arah mulut gua. maka batu yang menjadi atap gua tersebut seolah melayang di udara. Keunikan inilah yang. Dikatakan kerana kegerunannya atas kehebatan baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam maka batu itu tergantung. Di bawahnya terlihat ada orang yang sedang sholat. melainkan Yang Memegang langit. Gambar kanan menunjukkan suasana di dalam gua. Dari foto terlihat bahwa atap gua cukup tinggi dan mulut gua lebar. Inilah yang menurut saya menjadi sumber cerita batu terbang tersebut. Bagian atas batu dapat terlihat di belakan gapura tersebut. Terlihat ada tangga yang menghubungkan bagian luar (gambar kiri) dan bagian dalam gua. Ada ruangan yang cukup lapang untuk belasan orang di sana. Kita dapat bayangkan bila orang duduk di bawah sana dan melihat ke atas. atas tajuk yang bermaksud 'Tempat Nabi bermikraj'.Mereka yang pernah mengunjungi atau melihat bagian dalam Masjid Kubah Emas ini tentu akan melihat keunikan sang batu. kerana takut batu itu menghempap saya . Dalam kitab al-Israk wal-Mikraj oleh Khalid Saiyyid Ali di halaman 82. tergantung-gantung dan terpisah daripada semua bahagiannya dengan bumi. batu besar di Baitulmaqdis adalah suatu keajaiban Allah SWT. kemudian memunculkan cerita dan legenda tentang batu yang ingin terbang mengikuti Nabi ke langit. daripada jatuh menimpa bumi. Gambar-gambar di atas adalah foto-foto dari bagian dalam Masjid Kubah Emas. Tidak ada yang memegangnya. menurut saya. Perkataan Ibnul 'Arabi tentang 'Batu Terbang' Ini adalah tambahan informasi tentang sebuah kisah yang saya ambil dari Blog Qhazanah. ketika membuat penjelasan (syarah) Kitab al-Muwattak oleh Imam Malik disebutkan. disebut di bawahnya suatu penulisan (yang bermaksud): "Berkatalah al-Imam Abu Bakar Ibnul ‘Arabi. "Batu itu berdiri sendiri di tengah-tengah Masjidil Aqsa. itulah tempat kaki Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berpijak untuk menaiki Buraq. Yang kiri memperlihatkan sebuah gapura yang menjadi pintu masuk sebuah ceruk atau gua yang berada di bawah batu. saya sendiri takut untuk berada di bawahnya.

Ada satu lagi bangunan berkubah yang berada pada sisi kanan bawah. Itulah bangunan Masjid Al Aqsha. Hari ini. Masjid Kubah Emas terlihat mencolok di tengah wilayah tersebut. Setelah beberapa kali pembanguan kembali dan pemugaran karena hancur oleh gempa. Persis seperti gambar-gambar gua di atas. Secara umum. Namun. Saya benar-benar melihatnya terpisah dari bumi. wilayah Kota Tua Yerusalem telah berada di bawah kekuasaan Israel. sempat terjadi protes besar-besaran di dunia islam karena pemerintah Israel melakukan penggalian di bagian luar tembok yang berbatasan langsung dengan Masjidil Aqsha. maka saya dapat melihat pelbagai keajaiban. wilayah Haram Al Syarif dengan Kubah Emas dan Masjid Al Aqsha-nya tetap berada dalam pengelolaan Kementrian Waqaf Yordania. . saya pun memberanikan diri dan masuk berteduh di bawahnya. hanya orang islam saja yang diperkenankan memasuki wilayah ini. Masjid Kubah Emas dan Masjid Al Aqsha Gambar di samping adalah foto udara wilayah Haram Al Syarif yang dibatasi oleh tembok tinggi dengan latar belakang wilayah Kota Tua Yerusalem. bahwa ia pernah mengunjungi Kubah Batu tersebut dan mendapati bahwa sekarang tidak terlihat bahwa batu tersebut melayang." Ditambahkan oleh sang penulis blog. bangunan yang sekarang ada merupakan peninggalan Masjid dari masa kekhalifahan Fatimiyah sekitar awal abad ke 10. Khalifah Al Malik yang juga membangun Kubah Emas kemudian memugar dan memperluasnya.kerana dosa-dosa saya." "Setelah beberapa ketika kemudian. Saya dapat menyaksikan ia dari semua arah. Pada tahun 2007. Ada arah yang lebih jauh terpisah dari bumi daripada arah yang lain. Sebagai sebuah masjid. Khalifah Umarlah yang pertama kali membangunnya dalam bentuk bangunan kecil.

“Anda tidak senang mendengar kabar ini?” tanya Jibril. Matanya masih penuh kekhawatiran. putriku?” “Aku tidak tahu ayah. Waktu bagi malaikat Izrail melakukan pekerjaannya semakin dekat dan dekat. Malaikat maut datang kepada-Nya. seolah-olah ia tak ingin kehilangan setiap bagian dari wajah putrinya. menatap putrinya dengan pandangan nanar. Perlahan-lahan. “Boleh saya masuk?” lelaki itu bertanya. jelaskan kepadaku tentang hak-hakku di hadapan Allah!”. Jibril sebenarnya telah siap dia langit untuk menyambut ruh Rasulullah sang pemimpin Bumi. kenyataannya. “Maaf. Tampak tubuh Rasulullah saw. jawaban itu tidak membuat Rasulullah saw. lega. Kemudian Rasulullah saw. Namun Fatimah tidak mengizinkannya masuk ruangan. saya mendengar Allah berkata:” Aku haramkan Surga untuk semua orang. Semua pintu Surga terbuka luas menunggu Anda” kata Jibril. “Pintu-pintu langit telah dibuka. “Ketahuilah putriku. Namun. Ini pertama kali aku melihatnya. Jibril dipanggil. Ia berbalik kembali dan menutup pintu. dicabut. Para malaikat sedang menunggu ruh Anda. “Ceritakan tentang nasib umatku di masa depan?” kata Rasulullah saw. wahai Rasulullah. bermandikan peluh. Fatimah menahan genangan air matanya. saraf lehernya menegang. “kata Fatimah. betapa sakit ini!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam sallalahu mengerang dengan perlahan.” kata Fatimah lembut.” kata Rasulullah saw. sebelum umat Muhammad memasukinya. membuka matanya dan bertanya. dia adalah orang yang menghapuskan kenikmatan sementara! Dialah yang menceraikan persahabatan di dunia. bertanya mengapa Jibril tidak datang bersamanya. “Jangan khawatir. “Siapa dia.KALI TERAKHIR RASULULLAH MENANGIS Tiba-tiba ada ucapan salam. “Wahai Jibril. meminta dengan suara yang sangat lemah. Rasulullah saw. Kemudian. . Dialah sang Malaikat Maut. ruh Rasulullah saw. ayah saya sedang sakit. “Jibril. ” kata Jibril. Nabi Muhammad saw. tetapi Rasulullah saw.

Dengan berlinang air mata. Kedua-dua belah pihak berjuang dengan hebat untuk mengalahkan antara satu sama lain. “Apakah aku sedemikian menjijikkan sehingga engkau memalingkan muka wahai Jibril?” Rasulullah saw. Ali mendekatkan telinganya ke Rasulullah saw. Rasulullah s. pun menjawab.w. "Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qotzman. tapi jangan untuk Umatku. “Jagalah shalat dan jagalah orang-orang lemah di antara kamu. “Siapa yang bisa tahan melihat Kekasih Allah di ambang sakaratul mautnya?” kata Jibril. Ummatii. "Sebenarnya dia itu adalah golongan penduduk neraka. Peristiwa yang baru mereka alami itu masih terbayang-bayang di ruang mata.a.w." kata salah seorang sahabat. Ali yang duduk di sampingnya tertunduk dalam dan Jibril pun memalingkan mukanya..w.Fatimah memejamkan mata. Dengan keberaniannya itu.a. Mendengar perkataan itu. mendingin. Ummatii…” “Umatku.w. sedar para . Berikan kepadaku semua rasa sakit.a. dan dengan mulut yang telah membiru serta air mata berlinang. dia telah menjadi buah mulut ketika itu. bertanya." Para sahabat menjadi hairan mendengar jawapan Rasulullah s. Para sahabat berpandangan antara satu sama lain apabila mendengar jawapan Rasulullah s. Para sahabat saling berpelukan. itu.” Tubuh Rasulullah saw. Rasulullah berucap lirih: “Ummatii . Sekali lagi. Semasa bertempur dengan musuh. dia kelihatan seperti seekor singa yang lapar membaham mangsanya. Di sana Nabi Muhammad s.a. mengerang karena sakit yang tak tertahankan. “Bukan untuk berlama-lama. Tiba saat pertempuran itu diberhentikan seketika dan kedua-dua pihak pulang ke markas masing-masing.” Di luar ruangan. bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. umatku. Rasulullah s. Ali mendekatkan telinganya ke Rasulullah saw. “Ya Allah betapa besar Sakaratul maut ini. mereka begitu kagum dengan salah seorang dari sahabat mereka iaitu. Bagaimana seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah menegakkan Islam boleh masuk dalam neraka. Fatimah menutup wajahnya dengan kedua tangan. itu. ada tangisan. umatku…“ PAHLAWAN NERAKA Suatu hari satu pertempuran telah berlaku di antara pihak Islam dengan pihak Musyrik. kaki dan dadanya tidak bergerak lagi.a. Qotzman. dan para sahabat telah berkumpul membincangkan tentang pertempuran yang telah berlaku itu. Dalam perbincangan itu. ada kegaduhan.w.” kemudian Rasulullah saw.

Allah s. sebelum dia mati. Pada masa itu akan keluarlah api neraka jahim seperti gunung-gunung. dan diterangkan dalam kitab tersebut bahawa suara nyalaan api neraka itu dapat didengar sejauh 500 tahun perjalanan.a.w. lagi. diriku (selamatkanlah diriku Ya Allah) kecuali hanya seorang nabi sahaja yang akan berkata.t. mengumumkan." (Surah al-Jatsiyah ayat 28) Sebaik sahaja mereka menghampiri neraka. telah bersabda. umatku.w. "Kamu lihat (pada hari itu) setiap umat berlutut (yakni merangkak pada lututnya).a." Dalam sebuah kitab Daqa'iqul Akhbar menerangkan bahawa akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat nanti. Bidayatul-Hidayah. diceritakan bahawa pada hari kiamat nanti. dan sangat beratlah timbangan kejahatannya.a." "Dia melakukan perbuatan itu adalah kerana dia tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Rasul Engkau Nabi Muhammad s. telah bersabda." Menurut Rasulullah s. katanya.sahabatnya tidak begitu percaya dengan ceritanya. demi hak orang-orang yang ahli . Qotzman ada mengatakan. akan didatangkan neraka jahanam dengan mengeluarkan suaranya. lantas Baginda s.w.a. "Semasa Qotzman dan Aktsam keluar ke medan perang bersama-sama." Dalam sebuah kitab lain.w. berusaha menghalanginya dengan berkata. Pada waktu itu. "Wahai api! Demi hak orang-orang yang solat. tetapi membunuh dirinya sendiri. ramai orang menyangka yang dia akan masuk syurga.w.w. sesiapa yang menangis kerana takut kepada Allah s. akan berkata setiap orang hingga Nabi-nabi dengan ucapan. "Wahai Tuhanku. Akhirnya dia mati bukan kerana berlawan dengan musuhnya.w. Qotzman telah mengalami luka parah akibat ditikam oleh pihak musuh.t. Tetapi dia telah menunjukkan dirinya sebagai penduduk neraka. mengharamkan matanya itu ke neraka dan sesungguhnya aku menangis kerana amat takut kepada-Mu." Riwayat ini telah dirawikan oleh Luqman Hakim. aku tidak akan berperang. "Bahawa tidak akan masuk neraka orang menangis kerana takut kepada Allah sehingga ada air susu kembali ke tempat asalnya.w. "Diriku. Badannya dipenuhi dengan darah. Lalu dia terus membenamkan mata pedang itu ke dalam dadanya. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. mereka mendengar kegeraman api neraka dengan nyalaan apinya. Tiap-tiap umat diseru kepada buku amalannya.s. Dengan segera Qotzman meletakkan pedangnya ke atas tanah." Akhirnya Allah s. Melihatkan keadaannya yang parah. mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka dengan berkat sehelai rambut yang pernah menangis kerana takut kepada Allah s.a. semua umat menjadi berlutut kerana kesusahan menghadapinya. manakala mata pedang itu pula dihadapkan ke dadanya.. MENANGIS KERANA TAKUTKAN ALLAH Rasulullah s.w.a.w. Malaikat Jibril a. berfirman yang bermaksud.w. umat Nabi Muhammad s. "Demi Allah aku berperang bukan kerana agama tetapi hanya sekadar menjaga kehormatan kota Madinah supaya tidak dihancurkan oleh kaum Quraisy. suara nyalaan api yang sangat menggerunkan. dan telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka." Beliau ialah junjungan besar kita Nabi Muhammad s. maka Allah s. Kalau tidak kerana itu.t. berkata.t. (Dikatakan kepadanya) Pada hari ini kamu dibalasi menurut apa-apa yang telah kau kerjakan.t. "Umatku. telah selamat Fulan bin Fulan sebab sehelai rambut. Maka salah satu daripada rambut-rambut matanya berkata.

" KISAH LUQMAN AL-HAKIM DENGAN TELATAH MANUSIA Dalam sebuah riwayat menceritakan. itulah yang menjadi pertimbangannya dalam tiap-tiap satu. Melihat tingkah laku Luqman itu.s. dan lebih celaka lagi daripada tiga perkara itu ialah orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankannya. demi hak orang-orang yang khusyuk. katanya." Setelah mendengarkan desasdesus dari orang ramai maka Luqman pun turun dari himarnya itu lalu diletakkan anaknya di atas himar itu. "Sesungguhnya tiada terlepas seseorang itu dari percakapan manusia. Setelah itu Rasulullah s. sahaja. Sesungguhnya tiadalah orang fakir itu melainkan tertimpa kepadanya tiga perkara. meraihnya. adalah sungguh menyiksakan himar itu. iaitu tipis keyakinannya (iman) tentang agamanya. tuntutlah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. sungguh kurang adab anak itu. Luqman pun terus naik ke atas belakang himar itu bersama-sama dengan anaknya. " Ya Allah anugerahilah kepada kami dua buah mata yang menangis kerana takut kepada-Mu. pada suatu hari Luqman Hakim telah masuk ke dalam pasar dengan menaiki seekor himar.a.t. "Lihat itu dua orang menaiki seekor himar.t." Kemudian Jibril membawa semangkuk air dan Rasulullah s." Dalam perjalanan mereka kedua beranak itu pulang ke rumah.w." Maka padamlah api itu dengan izin Allah s. Apakah air itu?" Maka Jibril berkata. "Wahai anakku.w. sedangkan himar itu tidak dikenderai. maka orang di passar itu berkata pula. Barang siapa mengenal kebenaran. api neraka itu tetap tidak mahu kembali. Telah bersabda Rasulullah s. ambillah air ini dan siramkanlah kepadanya. mengambil dan menyiramkannya pada api itu. kemudian terdengar lagi suara orang berkata.a. "Wahai Rasulullah.w. pun bertanya kepada Jibril a. "Itulah air mata orang derhaka di kalangan umatmu yang menangis kerana takut kepada Allah s.. Melihat yang demikian. "Dua orang berjalan kaki.a. sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Lalu Baginda s. Berkata Jibril a.w.w.w." Walaupun dikata demikian. sebelum tidak ditemunya air mata. manakala anaknya mengikut dari belakang.w. Sekarang aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu agar engkau menyiramkan pada api itu. "Sesungguhnya api neraka itu menuju kepada umat Muhammad s. demi hak orang-orang yang berpuasa. setengah orang pun berkata.sedekah. katanya.a. Kemudian orang ramai pula berkata lagi.a. maka padamlah api itu. Maka orang yang berakal tiadalah dia mengambil pertimbangan melainkan kepada Allah s. lemah akalnya (mudah tertipu dan diperdayai orang) dan hilang kemuliaan hatinya (keperibadiannya). Luqman Hakim telah menasihatai anaknya tentang sikap manusia dan telatah mereka." Oleh kerana tidak suka mendengar percakapan orang. supaya engkau kembali.s.w." ." Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu. lalu malaikat Jibril berkata. maka Luqman dan anaknya turun dari himar itu.t." Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada anaknya. "Lihat orang tuanya berjalan kaki sedangkan anaknya sedap menaiki himar itu. 'Lihat itu orang tua yang tidak bertimbang rasa. "Wahai Jibril.

Pada langit kelima. melaknatinya sehingga ke hari kiamat kerana dia menjadi kafir. sedangkan aku lebih baik daripadanya." Allah s.t. banyak ibadah serta menjadi kebanggan para malaikat dan pemukanya. dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyin dan banyak lagi. merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan kepada bentuk seperti babi hutan. maka menangislah Jibril a.t. Allah s.t. berfirman yang bermaksud." Oleh kerana iblis laknatullah memandang dirinya penuh keagungan.w. dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu.w.s. maka iblis laknatullah pun berkata.w. Engkau jadikan aku daripada api dan Engkau jadikan Adam daripada tanah.t. Walaupun iblis laknatullah itu pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya.w. Dia (iblis) lupa akibat urusannya. Allah s. dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. "Begitulah aku.t.KISAH MALAIKAT JIBRIL DAN MALAIKAT MIKAIL MENANGIS Dalam sebuah kitab karangan Imam al-Ghazali menyebutkan bahawa iblis laknatullah itu sesungguhnya namanya disebut sebagai al-Abid (ahli ibadah) pada langit yang pertama. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka.dan Mikail. kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya.t. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. maka dia enggan sujud kepada Adam a. tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Setelah itu. namanya disebut atTaqi. "Ya Allah! Kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Engkau telah mengusir aku dari Syurga disebabkan Adam." Berkata iblis laknatullah .t. Lalu iblis berkata. "Engkau dikuasakan atas dia. Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir. Pada langit keenam namanya disebut al-Kazin. berfirman yang maksudnya. sebab para nabi adalah maksum. Kemudian Allah s. Dia berdiri tegak dan memaling dari para malaikat yang sedang bersujud. "Aku membuat apa yang aku kehendaki. wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. banyak ilmu. Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bersujud dalam waktu yang berlalu. Pada langit ketujuh namanya disebut Azazil manakala dalam Luh Mahfudz. Maka para malaikat bersujud lagi bagi kali kedua kerana bersyukur.t. telah memerintahkannya sujud kepada Adam.t.w. Pada langit ketiga. lalu Allah s." Firman Allah s. namanya ialah iblis. mereka mendapati iblis laknatullah tidak sujud sedang mereka telah selesai sujud. Pada langit keempat. namanya disebut alArif.w.w. "Tambahkanlah lagi untukku. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam.w.w.s.w. kerana bangga dan sombong. taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak tujuh helai. Maka Allah s. tetapi iblis laknatullah tetap angkuh dan enggan sujud. mempunyai sayap empat. "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya. berfirman yang maksudnya. namanya adalah al-Wali. bagi bermaksud. bahkan dari langit. Dia tidak ingin mengikut mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas keengganannya. membentukkan kepalanya seperti kepala unta. kedua bibirnya seperti bibir lembu. Lalu Allah s. mengusirnya dari syurga." Berkata lagi iblis laknatullah. "Ya Tuhanku. yakni atas anak cucunya." Lalu Allah s.t. membalas tipu daya iblis laknatullah. Ketika Allah s. dari bumi dan ke beberapa jazirah. pada langit yang keduanya disebut az-Zahid. "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab.t. "Adakah Engkau mengutamakannya daripada aku.w. berfirman yang bermaksud." Lalu Allah s.

" Kata Allah s. engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah. menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta.t." KISAH NABI ILYAS A.t. "Tidak." jawab Ilyas. "Tambahkanlah lagi untukku." (Hal ini ada disebutkan dalamsurah al-Isra ayat 64 yang bermaksud : "Gerakkanlah orang yang engkau kuasai di antara mereka dengan suara engkau dan kerahkanlah kepada mereka tentera engkau yang berkuda dan yang berjalan kaki dan serikanlah mereka pada harta dan anak-anak dan berjanjilah kepada mereka.w. berfirman lagi yang bermaksud.w. Nabi Ilyas ingin terus hdup semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah s. "Apakah engkau bersedih kerana akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?" tanya malaikat. Ilyas menjadi sedih dan menangis. ertinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu. iaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali kerana aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah. Saat itu Allah s. Mendengar berita itu. berfirman dengan maksud. mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka.w. "Dada-dada mereka adalah rumahmu.lagi." Jawab Ilyas. iaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang." Maka Allah s. "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. .s. baik yang naik kuda mahupun yang berjalan kaki. Tak ada yang dijanjikan iblis kepada mereka melainkan (semata-mata) tipuan.t. sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah. seperti melakukan senggama dalam masa haid.t.w.S DAN MALAIKAT Ketika sedang berehat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas a. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya." Berkata iblis laknatullah lagi. lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan permintaannya. "Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepada-Ku sampai akhir nanti. "Mengapa engkau bersedih?" tanya malaikat maut.w. "Tambahkanlah lagi untukku. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya.t. berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza. "Tidak tahulah." "Dan pada anak-anak." Lalu Allah s.

Kita sebagai umat Islam tidak boleh ragu-ragu tentang apa yang diterangkan oleh Allah s. Setiap satu yang dianjurkan oleh Rasulullah s.KELEBIHAN AYAT KURSI Dari Anas bin Malik r. kemudian dia berwuduk dan mengerjakan solat subuh. dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia.a.w. Maka aku hilangkan uban pada janggutnya.w. Keraguan dan was-was itu datangnya dari syaitan laknatullah." Umat-umat dahulu hanya sedikit sahaja yang mempercayai rasul-rasul mereka dan itu pun apabila mereka melihat mukjizat secara langsung.a. Setiap isi al-Qur'an itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. "Rasulullah s.a.w. nescaya Allah akan menjaganya dari kejahatan syaitan dan darjatnya sama dengan orang yang membaca seluruh al-Quran sebanyak tiga kali. "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan olehnya nabinya. Baginda s. Begitu juga dengan surah al-Falaq. hadis Rasulullah s.a.a. Kehebatan ayat Kursi ini adalah untuk kita juga.a.w. bersabda : "Apabila seseorang dari umatku membaca ayat Kursi 12 kali. cukuplah membacanya pada setiap hari Jumaat." Berkata Anas bin Malik.a. apakah hendak dibaca setiap hari?" Sabda Rasulullah s. KISAH BERPISAHNYA ROH DARI JASAD Dalam sebuah hadith daripada Aisyah r. dan Rasul.w. datang dan masuk sambil memberi salam kepadaku.a. yakni untuk menangkis gangguan syaitan dan kuncu-kuncunya di samping itu kita diberi pahala.a.w. surah Yasin dan banyak lagi ayat-ayat alQuran yang mempunyai keistimewaannya. duduk sambil meletakkan kepalanya di pangkuanku. kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri.w. dan sunnah Baginda s. Maka terfikirlah dalam hatiku dan aku berkata.w. dan aku dapat 19 rambut yang sudah putih. Tiba-tiba Rasulullah s. hadis dan sunnah Rasul kita. tidak usahlah berdiri..w. Rasulullah s. Rasulullah s. janganlah ada sedikit pun keraguan tentang ayat-ayat alQuran. bersabda. Oleh itu kita umat Islam.a katanya. Janganlah kita ragu-ragu tentang alQuran. " Tidak. "Duduklah di tempat duduk. lalu baginda berbaring dan tertidur. Aku segera bangun kerana menghormati dan memuliakannya sebagaimana kebiasaanku di waktu baginda masuk ke dalam rumah. "Apakah sebabnya sehingga engkau menangis wahai Ummul Mukminin?" Masa aku ceritakan kisah tadi kepadanya. menyuruh kita mengamalkan membaca surah Kursi. lalu Rasulullah s. Kehebatan ayat ini telah diterangkan dalam banyak hadis. "Aku sedang duduk bersila di dalam rumah. berkata." Maka aku menangis sehingga mengalir air mataku jatuh menitis pada wajah baginda. Janganlah kita menjadi seperti umat yang terdahulu yang mana mereka itu lebih suka banyak bertanya dan hendak melihat bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mereka beriman.a.a. "Ya Rasulullah. "Tunjukkan wahai Rasulullah!" . wahai Ummul Mukminin.w. bertanya.w.a.w." Maka Rasulullah s. "Keadaan bagaimanakah yang hebat bagi mayat?" Kataku. terbangun dari tidurnya seraya bertanya.t.

"Demi Allah. Bagi para pemimpin dan fuqaha. sama melepaskan serban dari kepalanya untuk dimandikan. janganlah engkau menyiram air dalam keadaan yang panas dan janganlah pula dalam keadaan sejuk kerana tubuhku terbakar dari sebab lepasnya roh. "Wahai orang yang memandikanku. "Wahai orang yang memandikan akan roh Allah. maka berkata lagi mayat. "Aduhai ayah.w. Maka. wahai orang yang memandikan.w. "Hanya Allah dan Rasul-Nya sahaja yang lebih tahu.a : "Tidak ada keadaan lebih hebat bagi mayat ketika keluarnya mayat dari rumahnya di mana anak-anaknya sama-sama bersedih hati di belakangnya. Sesungguhnya hari ini ialah hari perpisahanku dengan mereka sehingga hari kiamat. janganlah kamu percepatkan aku sehingga aku mendengar suara ahliku. janganlah engkau gosok tubuhku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh.a : "Tidak ada hal yang lebih hebat daripada mayat ketika ia diletakkan ke dalam liang lahad dan ditimbuni tanah ke atasnya. "Demi Allah." Maka bersabda Rasulullah s.w. maka berkata roh: "Demi Allah. "Adakah lagi yang lebih hebat daripada itu?" Jawab Aisyah. Maka keluarlah cincin di masa remaja dari jari-jarinya dan ia melepaskan pakaian pengantin dari badannya. anak-anakku dan kaum keluargaku." Dan jika mereka memandikan. maka mayat akan menyeru. "Engkaulah katakan!." Apabila telah selesai dari dimandikan dan diletakkan pada kafan serta tempat kedua telapaknya sudah diikat." Jawab Aisyah r. Maka berkata roh. janganlah menyakiti mereka." Rasulullah s. berkata.Rasulullah s.a. aku minta kepadamu kerana Allah. aduhai ibu! Ayahnya pula mengatakan: "Aduhai anak!" Rasulullah s." Apabila mayat diletakkan ke dalam keranda." Dan apabila air disiram maka akan berkata mayat.a. aku telah meninggalkan isteriku menjadi janda. manakah lagi yang lebih hebat daripada itu?" Jawab Aisyah r. Begitu pula dengan anak-anak dan para kekasihnya semuanya kembali. mereka menyerahkan kepada Allah berserta dengan segala amal perbuatannya. Adapun pada hari ini aku dipisahkan dari mereka dan aku tidakakan dapat berjumpa lagi sehingga hari kiamat. ketika ia melihat mayat dalam keadaan telanjang dengan suara yang seluruh makhluk mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Kaum kerabat semuanya kembali. sesungguhnya sehebat-hebat keadaan mayat ialah ketika orang yang memandikan masuk ke rumahnya untuk memandikannya. wahai jemaahku. lepaskanlah pakaianku dengan perlahan-lahan sebab di saat ini aku berehat dari kesakitan sakaratul maut." Apabila mayat dikeluarkan dari rumah.a. Anak-anakku telah menjadi yatim." . maka mayat memanggil. Sesungguhnya pada hari ini aku akan dikeluarkan dari rumahku dan meninggalkan segala yang kucintai dan aku tidak lagi akan kembali untuk selama-lamanya. janganlah engkau kuat-kuatkan dalam mengafani kepalaku sehingga aku dapat melihat wajah anak-anakku dan kaum keluargaku sebab ini adalah penglihatan terakhirku pada mereka. Mereka sama-sama berkata."Di kala itu rohnya memanggil. bertanya lagi.: "Wahai Aisyah. "Wahai orang yang memandikan. bertanya lagi: "Itu juga termasuk hebat.a. wahai jemaahku.w. maka janganlah kamu menyakitinya.

sesungguhnya kamu terpelihara dan kamu tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Demi kehormatan dan kemuliaan hari ini." Si Kristian bertanya. "Yaa ayyuhal ladziina aamanuu quu anfusakum" yang bermaksud." Berkata orang tua itu." Dengan segera ia memberi si peminta sedekah semua keperluan yang dimintanya." Qadhi menjawab. Berkatalah si miskin tadi. pakcik adalah orang yang berakal. "Wahai anak kecil kenapa kamu menangis?" Maka berkata anak kecil itu. "Katakan apa hajatmu padaku!" Berkata si peminta sedekah. janganlah kamu takut. sambil menangis.Apabila orang tua itu melihat anak kecil tadi menangis. maka berilah saya sedekah sekadarnya berupa sepuluh keping roti. "Hari apakah hari ini?" "Hari ini hari Asyura". Di waktu si miskin jalan mencari-cari. sambil menerangkan keutamaan dan kisah-kisah hari Asyura'."Saya memerlukan sepuluh keping roti. jagalah olehmu sekalian akan dirimu. "Tuan. "Wahai tuan Qadhi. . ia melintas di depan seorang kristian sedang duduk-duduk di hadapan rumahnya. adalah saya seorang miskin yang mempunyai tanggungan keluarga. demi keagungan dan kebesaran hari ini berilah saya sedekah untuk menyara keluarga saya. lima potong daging dan duit dua dirham. Adapun Qadhi yang kedekut telah bermimpi di dalam tidurnya. "Wahai orang-orang yang beriman. Suatu hari kebetulan hari Asyura' datanglah seorang miskin meminta sedekah. kata si miskin." Berkata orang tua itu. Kepada orang Kristian itu si miskin minta sedekah. tidakkah pakcik lihat kalau orang menyalakan api maka yang pertama sekali yang mereka akan letakkan ialah ranting-ranting kayu yang kecil dahulu kemudian baru mereka letakkan yang besar. Si peminta sedekah pun balik dengan gembira kepada keluarganya.ANAK KECIL YANG TAKUT API NERAKA Dalam sebuah riwayat menyatakan bahawa ada seorang lelaki tua sedang berjalanjalan di tepi sungai." Saya menangis sebab saya takut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sayangnya si Qadhi kaya itu tidak menepati janjinya dan menyuruh si miskin datang lagi selepas sembahyang Asar. dia pun berkata. Apabila dia datang selepas waktu yang dijanjikan untuk kali keduanya itu. ternyata si Qadhi tidak memberikan apa-apa. saya meminta pertolongan daripada tuan. "Datanglah selepas waktu zohor!" Selepas sembahyang zohor orang miskin itu pun datang demi memenuhi janjinya. "Wahai pakcik. sedang dia berjalan-jalan dia terpandang seorang anak kecil sedang mengambil wudhu' sambil menangis. "Wahai anak. Jadi tentulah saya yang kecil ini akan dibakar dahulu sebelum dibakar orang dewasa. Maka beredarlah simiskin dari rumah si Qadhi dengan penuh kecewa. Rupanya orang Kristian itu sangat tertarik mendengar cerita si peminta sedekah dan hatinya berkenan untuk memberi sedekah. "Wahai pakcik saya telah membaca ayat al-Quran sehingga sampai kepada ayat yang berbunyi. Berkata si Kristian. "Sesungguh anak kecil ini lebih takut kepada neraka daripada orang yang dewasa maka bagaimanakah keadaan kami nanti?" KISAH SEORANG KRISTIAN MASUK ISLAM Alkisah disebutkan bahawa di kota Array terdapat Qadhi yang kaya-raya. lima ketul daging dan wang dua dirham sahaja." Berkata anak kecil itu.

memerintahkan Abu Bakar r. "Wahai orang muda kenapa kamu menangis?" Maka berkata orang muda itu. Qadhi bertanya kepada si Kristian..a dan Umar r. Setelah mengikut orang itu.a. dan Umar r. seperti babi hutan yang hitam. sesungguhnya amal baik yang diterima oleh Allah tidak dapat diperjual-belikan sekalipun dengan harga bumi serta seisinya.w. sedang duduk bersama para sahabat.a.a.w." Kata si Kristian.w.w. "Mengapa anda begitu kedekut. Lalu Rasulullah s." Kata Qadhi. "Amal apakah gerangan yang kau buat semalam hingga kau dapat pahala dua buah bangunan yang sangat cantik?" Orang Kristian itu pun menceritakan tentang amal yang diperbuatnya bahawa ia telah bersedekah kepada fakir miskin yang memerlukannya pada hari Asyura' itu.w.w. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah s.a. maka Rasulullah s.iapun pergi kepada Kristian yang dimaksudkan dalam mimpinya.a." Lalu Rasulullah s." Kemudian Rasulullah s." Kemudian Rasulullah s.a. maka Abu Bakar r. pun berdoa kepada Allah s."Angkat kepalamu!" kata suara dalam mimpinya. "Semua bangunan ini adalah untuk kamu andaikan sahaja kamu mahu memenuhi hajat si peminta sedekah itu.a.t.t.a. bersabda. "Ya Rasulullah s. mendapati ayah orang mudah itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam. ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya.. "Wahai orang muda.w.w." Apabila Qadhi bangun dari tidurnya. Kata Qadhi. untuk siapa bangunan yang sangat cantik ini?" Terdengar jawapan. maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sebuah bangunan diperbuat dari batu-bata bersalut emas dan sebuah lagi diperbuat daripada yaqut yang berkilaukilauan warnanya.a.a. sedangkan anda bukan seorang Islam?"Ketika itu juga orang Kristian itu membuang tanda salibnya dan mengucapkan dua kalimah syahadat serta mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a. dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut.a. pun bertanya kepada pemuda itu.a. Apabila Rasulullah s. "Ya Rasulullah. lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. "Ketahuilah wahai Qadhi." Di zaman Abu Bakar r. kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam. Apabila mayat itu hendak dikebumikan. Ia bertanya. apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Berkata orang muda itu. "Sebenarnya ayahku ini tidak mahu mengerjakan solat. kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis.w.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan . ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya.w. Kini bangunan itu dimiliki oleh seorang Kristian. Sebaik sahaja ia mengangkat kepala. "Wahai para sahabatku. "Ya Tuhan. "Juallah amal itu kepadaku dengan harga seratus ribu dirham.w.a. melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata.. tiba-tiba tersergam di hadapan matanya dua buah bangunan yang cantik. maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah s.w. BALASAN MENINGGALKAN SOLAT Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah s. dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan Baginda s.w.

Lalu mereka cuba membunuh ular itu.a. Selepas itu. KISAH UNTA Setelah pelbagai usaha oleh kaum Quraisy untuk menyekat dan menghapuskan penyebaran agama Islam menemui kegagalan.w. Ini adalah kerana dia telah menghina agama nenek moyang kita. Maka inilah balasannya. Kebencian Abu Jahal ini tidak ada tolok bandingnya. malah melebihi kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah s.sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak.a.w. "Demi Tuhan. . dia tidak mahu datang untuk sembahyang berjamaah. terserahlah kepada kamu semua samada mahu menyerahkan aku kepada keluarganya atau kamu membela aku dari ancaman kaum kerabatnya. bahawa esok aku akan membawa batu ke Masjidil Haram untuk dibalingkan ke kepala Muhammad ketika dia sujud.t. Demi Tuhan. "Dia telah melakukan tiga kesalahan. maka berkata ular tersebut. 3. dia mencela tuhan yang kita sembah. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Allah s.w.w. maka Abu Jahal semakin benci terhadap Rasulullah s. kami tidak akan sekali-kali menyerahkan engkau kepada keluarga Muhammad.Dia tidak mahu mendengar nasihat para ulama. Biarlah orang-orang Bani Hasyim bertindak apa yang mereka sukai." Orang ramai yang menghadiri perhimpunan itu merasa bangga mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Abu Jahal bahawa dia akan menghapuskan Muhammad kerana jika Abu Jahal berjaya menghapuskan Rasulullah s.a. 2. bererti akan terhapuslah segala keresahan dan kesusahan mereka selama ini yang disebabkan oleh kegiatan Rasulullah s. Melihatkan agama Islam semakin tersebar. "Laa ilaaha illallahu Muhammadu Rasulullah. "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?" Berkata ular.Dia tidak mahu keluarkan zakat hartanya. Abu Jahal pun berkata kepada kaum Quraisy di dalam suatu perhimpunan." Lalu para sahabat bertanya.a. yang memerintahkan kepadaku supaya menyeksanya sehingga sampai hari kiamat. aku berjanji kepada kamu sekalian. "Hai kaumku! Janganlah sekali-kali membiarkan Muhammad menyebarkan ajaran barunya dengan sesuka hatinya. Apabila dia mendengar azan. di antaranya :" 1. maka orang ramai yang menghadiri perhimpunan itu berkata secara serentak kepadanya.w. Apabila mereka cuba untuk membunuh ular itu. mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. menyebarkan agama Islam di kalangan mereka. Teruskan niatmu." Tatkala mendengar jaminan daripada Abu Jahal.

w. Nabi Muhammad s. tiba-tiba sahaja diam membisu. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebaik sahaja dia sedar dari kejutan peristiwa tadi. pecah dan tidak bergerak lagi.w. Dengan perasaan bangga. terdapat juga para hadirin di situ telah mengira-ngira perbelanjaan untuk mengadakan pesta sekiranya Rasulullah s.. tidak menyedari akan kehadiran Abu Jahal dan kawan-kawannya di situ.a. terbunuh. Dari jauh kawan-kawan Abu Jahal memerhatikan dengan perasaan cemas bercampur gembira. yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa serta sekalian penghuni langit. malah dia sendiri tidak menyangka perkara yang sama akan berulang menimpa dirinya. Dengan langkahnya seperti seorang satria.w. "Kali ini akan musnahlah engkau hai Muhammad.w. rakan-rakannya tidak sabar untuk mengetahui apakah sebenarnya yang telah berlaku. Baginda s.a.w.w. Melihatkan keadaan itu.w. Batu yang dipegangnya juga jatuh ke tanah." Sebaik sahaja Abu Jahal hendak menghampiri Nabi Muhammad s. Abu Jahal melangkah dengan berhati-hati. Dalam pada itu. "Apakah sebenarnya yang terjadi kepada engkau. Kawannya bertanya. dia berjalan perlahan-lahan dari arah belakang menuju ke arah Nabi Muhammad s.w.a. Kaki Abu Jahal seolah-olah terpaku ke bumi. dan menghayun batu yang dipegangnya itu. telah mula bersembahyang.a. Dalam hati mereka berkata. rakan-rakannya semakin kehairanan. Sebaik sahaja Abu Jahal tiba di perkarangan Masjidil Haram.w.a.a.a.a.a. tidak pernah terfikir apa yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal terhadap dirinya pada hari itu. Abu Jahal masih terbayangbayang akan kejadian yang baru menimpanya tadi.w.a. nanti setelah kepalanya dihentak oleh batu itu.w.a. setiap pergerakannya dijaga. Perkara yang sama pernah menimpa Abu Jahal sewaktu Nabi Muhammad s.a. takut disedari oleh Baginda s. pergi . Mukanya yang tadi merah kini menjadi pucat lesi seolaholah tiada berdarah lagi. keesokan harinya di sebelah pagi. Dia tersenyum sendirian apabila membayangkan kepala Nabi Muhammad s. Abu Jahal? Mengapa engkau tidak menghempapkan batu itu ke kepala Muhammad ketika dia sedang sujud tadi?" Akan tetapi Abu Jahal tetap membisu. dilihatnya Nabi Muhammad s. Dan juga membayangkan bagaimana kaum Quraisy akan menyambutnya sebagai pahlawan yang telah berjaya membunuh musuh nombor satu mereka. Sepanjang perjalanan itu dia membayangkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad s. Dia tidak dapat melangkahkan kaki walaupun setapak.a.a. Abu Jahal masih terpinga-pinga dengan kejadian yang dialaminya.t. Padahal Allah s. tidak akan sekali-kali membiarkan kekasih-Nya diancam dan diperlakukan seperti binatang. Pada pandangan mereka adalah mudah untuk membunuh Nabi Muhammad s. Sebaik-baik sahaja Abu Jahal melihat Nabi Muhammad s.w. tercengang dan saling berpandangan. Abu Jahal yang mereka kenali selama ini seorang yang lantang berpidato dan menyumpah seranah Nabi Muhammad s. Dalam pada itu.w.Dalam pada itu. bersembahyang.a.w.w.a. baru sahaja sampai dan hendak mengerjakan sembahyang. berjaya dihapuskan. Tujuan dia mengajak kawan-kawannya ialah untuk menyaksikan bagaimana nanti dia akan menghempapkan batu itu di atas kepala Nabi Muhammad s.w.a. dia berjalan dengan membawa seketul batu besar di tangan sambil diiringi oleh beberapa orang Quraisy yang rapat dengannya.w. Abu Jahal pun terus pergi ke Kaabah iaitu tempat biasa Nabi Muhammad s. Rakan-rakannya yang amat ghairah untuk melihat Nabi Muhammad s. tiba-tiba secepat kilat dia berundur ke belakang. rakan-rakannya segera menarik Abu Jahal dari situ sebelum disedari oleh Baginda s.w.

apabila dia terpandang dua ekor harimau menjadi pengawal peribadi Nabi Muhammad s. hai Amirul Mukminin.w. hanya tinggal kata-kata sahaja.w. Orang yang selama ini diharapkan boleh menghapuskan Nabi Muhammad s. Sekiranya aku teruskan niatku.w. Malah bayangnya pun kami tidak nampak. untuk membunuh siapa sahaja yang mendekati gubuk Nabi Muhammad s." Kata Ali. Itulah orang yang paling berani. "Hai kaum Muslimin.a. maka mereka pun berkata kepada Abu Jahal dengan perasaan kehairanan. dalam gubuk itu dan menjaganya dari serangan kaum Musyrik ? Di saat itu tiada seorang pun yang bersedia melainkan Abu Bakar sendiri. kami tanyakan siapakah yang berani menemankan Nabi Muhammad s. tiba-tiba muncul seekor unta yang besar hendak menendang aku.a. semasa kau menghampiri Muhammad tadi. "Apakah kamu menjadikan beberapa tuhan menjadi satu tuhan ?" Di saat itu tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan membela Nabi Muhammad s. Pada masa itu Abu Jahal tidak berani berkata apa-apa pada Baginda s." Rakan-rakan Abu Jahal berasa amat kecewa mendengar penjelasan itu. "Apakah kamu hendak membunuh orang yang bertuhankan Allah?" . Beliau maju ke depan dan memukul mereka sambil berkata. "Orang yang paling berani bukan aku tapi adalah Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Jahal sentiasa mereka-reka cerita yang karut itu.a.w. mereka tidak menyangka orang yang selama ini gagah dan beria-ia hendak membunuh Nabi Muhammad s. datanglah orang Musyrik sambil menghalau beliau dan menyakiti beliau dan mereka berkata." "Pada suatu hari juga pernah aku menyaksikan ketika Nabi Muhammad s.a.w. sebab itulah aku berundur dan membatalkan niatku. Ketika kami membuatkan Nabi Muhammad s. "Ya Abu Jahal.a.a. "Wahai sahabatku! Untuk pengetahuan kamu semua.w. nescaya akan matilah aku ditendang oleh unta itu. Dan beliau menghunus pedangnya di hadapan Nabi Muhammad s. Kemudian setelah habis mereka menghujani Abu Jahal dengan pelbagai soalan.w.w.w." Rakan-rakan Abu Jahal mula sangsi dengan segala keterangan yang diberikan oleh Abu Jahal. siapakah orang yang paling berani ?" Jawab mereka.a. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Jahal yang tidak memuaskan hati itu.a. selain Abu Bakar. "Pada suatu hari Ali bin Abi Talib pernah berkhutbah di hadapan kaum Muslimin dan beliau berkata.w. sebaik sahaja aku menghampiri Muhammad hendak menghempapkan batu itu ke kepalanya. "Orang yang paling berani adalah engkau sendiri. bahawa Abu Jahal telah merampas hartanya. mereka mula hilang kepercayaan terhadapnya. maka Abu Jahal pun mula bersuara.a. dan pengaruhnya hanya berupaya bercakap seperti tin kosong sahaja. gubuk di medan Badar.w. Akhirnya segala kata-kata Abu Jahal mereka tidak berapa endahkan lagi.a. Aku amat terkejut kerana belum pernah melihat unta yang sebegitu besar seumur hidupku.a. sedang berjalan kaki di kota Mekah.ke rumah Abu Jahal apabila seorang Nasrani mengadu kepada Baginda s. kami memerhatikan engkau dari jauh tetapi kai tidak nampak akan unta yang engkau katakan itu. ORANG YANG PALING BERANI Al Bazzar meriwayatkan dalam kitab Masnadnya dari Muhammad bin Aqil katanya.

s tidak dapat berjumpa dengan pemuda itu. "Sesaat dengan Abu Bakar lebih baik daripada orang yang beriman dari kaum Firaun walaupun mereka sepuluh dunia. "Ya Tuhanku.s. "Aku ini Isa a. dan berkata kepada salah seorang yang berada di situ bahawa pemuda itu telah gila dan kini berada di atas gunung." Kemudian Allah s. kalau engkau memotongnya dengan gergaji sekalipun tentu dia tidak mengetahuinya. "Wahai Nabi Isa a. lalu Nabi Isa berkata.s.Kemudian sambil mengangkat kain selendangnya beliau mengusap air matanya. tetapi dia mencintai dunia.s berdoa maka beliau pun dapat melihat pemuda itu yang berada di antara gunung-ganang dan sedang duduk di atas sebuah batu besar. tetapi dia inginmendapat sanjungan dari manusia. Jawab Ali selanjutnya.w. tunjukkanlah kepadaku tentang pemuda itu..s pun bertanya kepada orang yang lalu-lalang di tempat tersebut. tetapi Nabi Isa a.s pun menghampiri pemuda itu dengan memberi salam.s berdoa maka beliau pun berlalu dari situ." Berkata Nabi Isa a. maka Nabi Isa a.s." Oleh kerana keinginan pemuda itu untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah s.t. . "Wahai Isa a. kerana orang beriman dari kaum Firaun hanya menyembunyikan imannya sedang Abu Bakar menyiarkan imannya. maka kamu mintalah untukku setengah berat Jarrah." Berkata pemuda itu lagi. Nabi Isa a. Bila pemuda yang sedang menyiram air itu melihat kepada Nabi Isa a. menurunkan wahyu yang berbunyi.s mendengat penjelasan orang-orang itu maka beliau pun berdoa kepada Allah s. sebab dalam hatinya itu terdapat kadar setengah berat Jarrah cintanya kepada-Ku. 2..w.w. berikanlah dia setengah berat Jarrah cintanya kepada-Mu. Demi Keagungan dan Keluhuran-Ku.s datang lagi ke tempat pemuda yang memintanya berdoa.t.s. 1." Barangsiapa yang mengakui tiga perkara tetapi tidak menyucikan diri dari tiga perkara yang lain maka dia adalah orang yang tertipu." Selesai sahaja Nabi Isa a." MABUK DALAM CINTA TERHADAP ALLAH Dikisahkan dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali bahawa pada suatu hari Nabi Isa a. "Wahai Isa. "Wahai Tuhanku.t.s. Selang beberapa lama Nabi Isa a. Orang yang mengaku cinta ikhlas di dalam beramal. "Wahai saudaraku. tetapi pemuda itu tidak menjawab salam Nabi Isa a.s pun berdoa.s berjalan di hadapan seorang pemuda yang sedang menyiram air di kebun. Maka Nabi Isa a.s berada di hadapannya maka dia pun berkata. matanya memandang ke langit. bagaimana dia dapat mendengar perbicaraan manusia. kamu mintalah dari Tuhanmu agar Dia memberi kepadaku seberat semut Jarrah cintaku kepada-Nya. Setelah Nabi Isa a." Setelah Nabi Isa a. Orang yang mengaku kemanisan berzikir kepada Allah s. kamu tidak akan terdaya untuk seberat Jarrah itu.t. Kemudian Ali berkata. kalau aku tidak terdaya untuk satu Jarrah..w. "Adakah orang yang beriman dari kaum Firaun yang lebih baik daripada Abu Bakar ?" Semua jamaah diam sahaja tidak ada yang menjawab.

" JURU DAKWAH YANG TIDAK GENTAR Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orangorang Badwi di sekitar Madinah untuk mencemuh dan mengungkit-ngungkit dendam lama yang sebelumnya sudah terpendam.a. memberikan sambutan baik atas kedatangan sekelompok pedagang Arab yang menyatakan keinginan sukunya hendak mendengar dan memeluk Islam. telah bersabda. Mereka berangkat bersama para pedagang Arab itu. Kami cuma mahu menangkap kalian untuk kami jual ke Makkah sebagai budak belian. Bakinya tinggal dua orang. Tetapi mereka lupa kepada al-Khaliq. Enam orang sahabat yang alim diutus untuk melaksanakan tugas tersebut.a. Nabi Muhammad s. Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan yang menciptakannya. Keenam pendakwah itu dengan pantas menghunus senjata masing-masing dan siap mengadakan perlawanan. Zaid bin Addutsunah dan Khusaib bin Adi. Tetapi mereka lupa kepada akhirat.w. Pedang mereka ternyata cukup tajam. dalam wilayah kekuasaan suku Huzail. Mereka cinta kepada dosa.w itu tahu nasib mereka bahkan lebih buruk daripada terbunuh dalam pertarungan tidak berimbang itu. Umayyah bin Khalaf. "Sabar saudara-saudara. Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah. Keenam sahabat Rasulullah s. betapa pun lincahnya perlawanan mereka. Kerana mereka segera bertakbir seraya menyerang dengan tangkas.a. 2. setelah insaf bahawa mereka tengah dijebak. kedua orang itu dapat dilumpuhkan dan belenggu.w. Orang Habsyi . Apalah daya dua orang pejuang. menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh? Selang beberapa saat sesudah jatuhnya empat sahabat tadi. Mereka cinta kepada makhluk.a.a. Mereka cinta kepada harta benda. Namun tanpa curiga sedikit pun Nabi Muhammad s. Di kampung Ar-Raji. adalah majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah.w meluluskan. tetapi tidak berani merendahkan dirinya. Lalu mereka diangkut menuju pasar budak di Makkah. Para pedagang yang licik tadi berteriak. sambil berseru meminta bantuan kaum Huzail. Umayyah terkenal sangat kejam kepada budak-budaknya. Tetapi mereka lupa kepada kubur. Bilal pernah disalib di atas pasir dan dijemur di tengah terik matahari dengan badan ditindihi batu. Kami tidak bermaksud membunuh atau menganiayai kalian. Tetapi mereka lupa untuk bertaubat.3. Untuk itu mereka meminta para jurudakwah dikirimkan ke kampung suku itu. Mereka cinta kepada dunia. Rasulullah s. Seorang lagi dibaling batu beramai-ramai hingga tewas. Beberapa orang lawan telah menjadi korban. Mereka cinta kepada gedung-gedung mewah. Terjadilah pertempuran seru antara enam pendakwah berhati tulus dengan orang-orang yang beringas yang jumlahnya jauh lebih besar. 3. Akhirnya tiga sahabat tertusuk musuh dan langsung gugur. Tetapi mereka lupa kepada hisab. Ayah Shafwan. 4. Untung Bilal ditebus oleh Saiyidina Abu Bakar Assidiq dan dimerdekakan. 5. "Akan datang waktunya umatku akan mencintai lima lupa kepada yang lima : 1.w. para pedagang itu tiba-tiba melakukan pengurangan atas keenam sahabat Rasulullah s.

Demikian juga Khubaib. Dengan khusyuk dan tenang. Zaid bin Abdutsunah gugur setelah kepalanya dipotong. Sampai tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan kagum. Iaitu untuk membalas dendam kebencian mereka kepada umat Islam.w. seolah-olah dalam suasana aman tenteram tanpa ancaman kematian. DI sanalah Zaid akan dijalani hukuman pancung. ia berkata. iaitu terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. maka solatku akan kulakukan lebih panjang. Dan Bilal berhasil membunuhnya dalam pertempuran yang sengit satu lawan satu. "Dalam keadaan begini pun aku tidak rela Rasulullah s. Umayyah bin Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas budaknya itu. Khubaib melaksanakan ibadahnya sampai selesai. "Demi Allah. salah satu tempat untuk miqat umrah. pemimpin kaum Musyrikin Abu Sufyan bertanya garang.w. . atas biaya peribadi. kepada pesalah yang dijatuhi qisas mati diberikan hak untuk menyampaikan permintaan terakhir. Dalam perang Badar. Sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh Tanah Arab. Permohonan tersebut dikabulkan. Maka oleh orang-orang Quraisy. menambah jumlah penghuni syurga dengan seorang syuhada' lagi.ini kemudian terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah s. Adapun Khubaib bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits dengan tujuan yang sama seperti maksud Shafwan membeli Zaid bin Abdutsunah. tertusuk duri kecil di rumahnya. "Aku tidak pernah menemukan seorang yang begitu dicintai para sahabat seperti Muhammad." Sesudah selesai pemancungan Zaid. Jasadnya telah lebur sebagaimana jenazah lima sahabatnya yang lain." Khubaib disalib dahulu lalu dihabisi sepertimana dilaksanakan ke atas Zaid bin Abdutsunah. Dalam sekelip mata.a. dan diangkat sebagai Muazin. Zaid diseret menuju Tan'im. Juru dakwah yang bestari ini meminta izin untuk solat sunnah dua rakaat. Andaikata bukan kerana takut disangka aku gentar menghadapi maut. ayahanda Shafwan. sebilah parang berkilat di tengah terik matahari dan darah segar menyembur keluar. Setelah salam dan mengangkat dua tangan. Di hati Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya timbul kehairanan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. "Bereskan. tukang azan. buatkan sesuatu yang ia tidak pernah melakukannya. Namun semangat dakwah mereka yang dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan ajaran kebenaran takkan pernah padam dari permukaan bumi.a. Semangat itu terus bergema sehingga makin banyak jumlah pendakwah yang dengan kekuatan sendiri. menyelusup keluar-masuk pedalaman berbatu-batu karang atau berhutan-hutan belantara buat menyampaikan firman Tuhan menuju keselamatan." Abu Sufyan menjadi marah. "Zaid bedebah. Menjelang algojo menetak parangnya." teriaknya kepada algojo." bantah Zaid dengan keras. datang pula rombongan lain yang menyeret Khubaib bin Adi. sedangkan engkau hidup tenteram bersama keluargamu di rumah ?" "Janganlah begitu. apakah engkau senang seandainya di tempatmu ini Muhammad.

tiba datanglah seorang yang berpakaian buruk (seolah .beliau telah di hantar oleh kedua ibu dan bapanya untuk menuntut di Mekkah dan Madinah selama berpuluh tahun lamanya. terdapat seorang alim ulamak yang tersohor kerana ilmu dan amalannya. sangat suka merendahkan diri dan suka menolong penduduk kampung sekiranya di minta pertolongan. Nak dijadikan cerita. Maka alim ulamak tersebut telah bersalaman dan berpelukan dengan orang yang berpakaian buruk tersebut sebelum orang yang berpakaian buruk meninggalkan surau. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran dan juga penghafal beribu . yaitu alim ulamak tersebut. Setelah itu. pada suatu masa. setelah kibas-kibas tersebut di bawa keluar daripada kandang. Mekkah. ternakan kibasnya yang di kurung di dalam sebuah kandang yang serdehana besar itu tidak pernah luak walau banyak mana sekalipun orang datang untuk membeli kibas daripadanya.ribu hadith sahih semenjak kecil lagi. alim ulamak memanggil keseluruh muridnya berkumpul di hadapannya lalu beliau telah bercerita : Pernah berlaku di suatu kampung di timur tengah dimana terdapat seorang pengembala kibas yang sangat alim. Malangnya. Bapanya juga adalah seorang alim ulamak yang pernah mengembangkan agama Islam sampai ke negara selatan Siam. Maka tiba . dan pengembala kibas telah menjadi imam.. Alim ulamak tersebut telah meminta supaya orang yang berpakaian buruk tersebut untuk menggantikannya menjadi imam! Setelah solat fardhu selesai. seluruh penduduk kampung telah pulang kerumah masing . Dan semenjak kecil lagi. Mengikut ceritanya. Sembahyang pun di laksanakan di masjid. Belilah sampai seratus ekor sekalipun. Cuma yang peliknya. maka orang yang berpakaian buruk tersebut telah memohon untuk mengundur diri.masing sambil ketawa terbahak . bacaan beliau tidak sempurna tajwidnya. adalah seorang yang fasih dalam berbahasa arab serta mempunyai bacaan tajwid yang sungguh baik sekali (maklumlah seorang al-hafiz dan sudah berpuluh tahun belajar di Mekkah). alim ulamak tersebut telah jatuh sakit lalu tidak dapat untuk mengimamkan solat fardhu di suraunya. bapanya adalah orang pertama di zaman moden ini yang bukan daripada warga Arab Saudi diberi penghargaan mengimamkan solat fardhu di Masjidil Haram.SIFAT ANGKUH DAN BERLAGAK Di suatu masa dahulu. Hasrat mereka telah di persetujui oleh pengembala kibas. Kelihatan senyuman terukir pada wajah murid – murid alim ulamak tersebut kerana semasa sembahyang fardhu tadi. Mereka tidak biasa dengan keadaan sebegitu kerana guru mereka. semasa membaca surah fatihah dan surah berikutnya.olah kelihatan tidak siuman) sejurus sebelum solat fardhu di laksanakan. yang tinggal di dalam kandang tetap kelihatan sama banyak bilangannya seperti sebelum seratus ekor di bawa keluar daripada kandang! Maka seluruh alim ulamak penduduk kampung telah beranggapan bahawa pengembala kibas tersebut adalah seorang aulia' Allah dan mereka telah bermuafakat untuk pergi berjumpa dengan pengembala kibas tersebut dan memohon supaya dia mengimamkan solat dimasjid kerana mereka mahu mengambil berkat menjadi makmum kepada pengembala kibas tersebut.bahak kerana . orang yang berpakaian koyak tersebut tidak membaca surah fatihah dan surah yang lain dengan tajwid yang betul. Maka setelah selesai sembahyang.

Semoga Allah merahmati Hasan bin Ali radhiaLlahu anhuma dan menempatkan kita bersamanya dan para sahabat radhiaLlahu anhum di syurgaNya. sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Sifat tamak pula. maka kebanyakan anak muridnya telah menangis kerana mereka tahu mereka telah membuat kesalahan kerana telah mendahalui Allah dengan merendahkan amalan makhluk Allah yang lain." (SurahAn-Najm : 32) "Janganlah engkau memalingkan muka dari para manusia sebab kesombongan dan janganlah berjalan di bumi dengan takabbur. ms 30 ) Inilah hikmah yang hebat dan cukup meruntun jiwa untuk menginsafi diri dan mendorong taqwa kepada Allah. ia menghancurkan ugama dan kerananyalah iblis dilaknat oleh Allah.lagakkan dirimu sebagai orang suci. Allah Ta'ala telah berfirman yang bermaksud : "Janganlah engkau semua melagak . Malangnya. Bekas kandangpun tiada.” ( Kitab ‘Allimu auladakum hubba aali baiti al nabi. Adapun sifat takabbur. Hasan bin Ali radhiaLlahu anhuma. Manakala sifat dengki adalah pengepala kepada kejahatan dan kerananyalah Qabil telah sanggup membunuh Habil. ia adalah musuh kepada diri sendiri dan kerananyalah nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. seolah – olah kandang kibas tidak pernah wujud! Setelah selesai menceritakan kisah pengembala kibas. 2) Sifat Tamak. seluruh alim ulamak penduduk kampung telah bermimpi. Pada malam tersebut. Datang seorang lelaki yang tinggi dan kacak di dalam mimpi mereka dan lelaki tersebut telah mengatakan bahawa seumur hidup mereka bersembahyang. 3) Sifat dengki. pengembala kibas telah tiada. kesemua alim ulamak penduduk kampung berkumpul dimasjid untuk menunaikan sembahyang subuh dan setelah selesai sembahyang subuh mereka terus menuju ke kandang pengembala kibas." (Surah Luqman 18) 3 PERKARA YANG MENGHANCURKAN MANUSIA Ketua pemuda ahli syurga. “Kehancuran manusia adalah pada 3 perkara: 1) Sifat takabbur. di dalam himpunan nasihat dan kata – kata hikmah yang terakam di dalam sejarah ketinggian ilmu dan budinya pernah bekata. sedangkan mereka sendiri tidak tahu akan kedudukan mereka di sisi Allah. Allah adalah lebih mengetahui kepada siapa yang sebenarnya bertaqwa. kandang dan kibasnyapun telah tiada. dan mereka mendapat mimpi yang sama. . itulah baru kali pertamanya sembahyang mereka telah diterima Tuhan! Subhanallah! Keesokan harinya.mereka berfikiran bahawa tanggapan mereka terhadap pengembala kibas sebelum ini sebagai aulia' Allah telah jauh meleset.

Manusia gagal mengambil iktibar daripada cerita – cerita awal kejadian manusia itu. Ia menyuruh kepada putus . seterusnya memandang leceh dan rendah terhadap orang lain. Inilah sifat paling buruk kerana daripadanyalah akan lahir dan bercabangan sifat – sifat buruk yang lain. lalu baginda dihukum dengan dikeluarkan daripada syurga disebalik taubatnya yang diterima Allah. ibadahnya. berbangga dengan keturunannya dan menunjuk – nunjuk dengan kekayaannya. Habil kerana sifat dengki yang meluat – luat sehingga membutakannya daripada mendengar nasihat yang benar daripada saudaranya itu. antara tanda – tanda takabbur lagi adalah suka menyucikan diri sendiri dan memuji – mujinya. Kemudian Allah menceritakan jenayah pertama di muka bumi yang dilakukan oleh Qabil yang telah sanggup membunuh saudara kandungnya sendiri. ketamakan terhadap harta sehingga mendorongnya melampaui had yang dibenarkan syara’. gagal mengesan keburukan sifat – sifat tersebut di dalam tubuh mereka dan gagal menghindari dan mengubatinya. Sesungguhnya asy syuhh itu telah menghancurkan orang sebelum kamu. Pertama. terlalu inginkan harta dan bersungguh – sungguh menperolehinya melalui jalannya yang harus dan dibenarkan. Selain itu. kekuatannya. Sifat takabbur mudah dikesan kerana wujud tanda – tanda yang zahir. Sayyidina Hasan telah mengingatkan kita bahawa ketiga – tiga sifat buruk inilah yang akhirnya terus membunuh dan menghancurkan manusia selepas daripada itu. Adam memakan daripada pokok itu. Ia memasuki jalan – jalan haram tanpa lagi menghiraukan kemurkaan Allah. Ini kerana sifat itu hanya layak untuk Allah dan menjadi milikNya semata – mata. suka menunjuk diri di khalayak ramai. ilmunya. Nabi Adam didorong oleh ketamakan untuk kekal hidup tanpa mati di syurga menikmati anugerah Allah. antaranya. Tamak terhadap harta ada 2 peringkat. menonjolkan kelebihannya di hadapan mereka. Ia bermaksud membesar diri dan membangga – banggakan keadaan dirinya. Ia bermula dengan sifat angkuh dan sombong Iblis yang enggan sujud kepada Adam alaihissalam. Sifat takabbur adalah lawan sifat tawadhu’. Inilah penyakit ‘asy syuhh’ ( terlalu bakhil ) yang diingatkan Allah di dalam al Quran agar dijauhi. Sabda Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam: ” Berhati – hatilah kamu daripada sifat asy syuhh. Masanya itu sepatutnya dihabiskan untuk memburu taqwa dan taat kepada Allah berbanding harta yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Ini tetap tercela kerana betapa banyak masanya dihabiskan untuk memburu harta sedangkan masa itu adalah emas yang lebih bernilai daripada harta. suka mengetuai majlis keramaian dan berlagak semasa berjalan. lalu iblis dilaknat Allah. kecantikannya. Sifat tamak pula adalah keinginan melampau untuk menikmati harta dan kedudukan. Sebelumnya tiada satupun makhluk kecuali tunduk dan patuh kepada tuhan sang pencipta yang maha agung. Kedua. Di situlah bermula keengkaran dan kekufuran. Kemudian datuk kita terlalai oleh pujukan dan tipudaya iblis daripada mengingati pesanan tuhannya untuk tidak mendekati ‘pokok sambung nyawa’ di syurga itu. tidak suka kata – katanya ditolak sekalipun salah bahkan enggan menerima teguran dan memandang rendah terhadap orang yang lemah dan miskin.Inilah 3 sifat buruk yang disebut di dalam al Quran sebagai punca awal maksiat sang makhluk kepada tuhannya. penyokong dan pembantunya yang ramai dan lain – lain lagi.

Bersamalah menghias diri dengan sifat – sifat ugama yang mulia. IMAM DAN 20 SEN Beberapa tahun dahulu. amal. ada seorang Imam yang berasal dari Thailand telah dipanggil ke Malaysia untuk menjadi Imam tetap di sebuah masjid di Malaysia.. syarikat bas ni dah kaya.. tetapi mereka ini telah menyalah gunakannya untuk keduniaan.. Ia menyuruh kepada kebakhilan. Agama adalah untuk memburu dan mengejar ridha Allah dan kedudukan di sisiNya. Manakala sifat dengki pula. tulah gambaran ringkas keburukan 3 penyakit utama yang menghancurkan manusia sebagaimana digambarkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiaLlahu anhu. Inilah seburuk – buruk ketamakan. ujub. permusuhan. maka ia adalah lawan sifat suka dan mengimpikan kebaikan untuk orang lain. hina dan menghancurkan segala kebaikan. lalu mereka menjadi bakhil. Ia terbahagi kepada 2 bahagian. busuk hati dan lain – lain penyakit hati. 5 ) Hasad dengki terjadi akibat beberapa perkara. kawan – kawan. Albani mensahihkannya. Sepanjang perjalanan Imam tersebut memikirkan tentang wang 20 sen tersebut. Pada suatu hari. lalu mereka memutuskannya.. nak beli tosei pun tak cukup. maka ia adalah lebih buruk daripada tamak kepada harta.. Pertama. Ia adalah penyakit yang buruk. . tamak kepada kedudukan melalui kuasa dan harta. kebencian. "Ah. kezuhudan dan sebagainya. Kedua. dia tersedar yang pemandu bas tersebut telah memulangkan wang baki yang lebih daripada yang sepatutnya sebanyak 20 sen. tamak kepada kedudukan melalui perkara – perkara ugama seperti ilmu. Ia menyuruh kepada kejahatan. Telah menjadi kebiasaan Imam tersebut selalu menaiki bas untuk pergi ke masjid. Orang yang menggilai kekuasaan tidak akan dibantu dan diberi petunjuk oleh Allah kecuali mereka yang menerimanya tanpa meminta. Ini cukup bahaya kerana ia akan menghalang daripada kebaikan akhirat dan kemuliaannya. para ulama dan peniaga dan keluarga. "Perlukah aku memulangkan 20 sen ni?" Imam tersebut bertanya kepada dirinya. lalu mereka melakukan kejahatan. ( Surah al ‘alaq. cintakan kedudukan. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi diri daripada berakhlak dengan akhlak – akhlak yang buruk dan terhina. Allah menyuruh nabiNya berdoa agar dijauhi daripada kejahatan mereka yang berdengki.) Adapun tamak kepada kedudukan. Dengki menjadikan tuannya terlalu mengimpikan sesuatu nikmat itu hilang daripada orang lain.hubungan. selepas Imam tersebut membayar tambang dan duduk di dalam bas." kata Imam tersebut.” ( Riwayat Abi Daud. Ia terlalu buruk dan menakutkan kerana ia boleh saja berlaku di kalangan sendiri. setakat 20 sen ni.

KEISTEMEWAAN PEMBACA DAN PENGHAFAZ AL-QURAN 1. Aku hampir-hampir menjual harga sebuah Iman dengan 20 sen!!!" Sahabat-sahabatku sekalian. Dari Ali bin Abu Talib..Apabila tiba di hadapan masjid. Imam tersebut berdoa sambil menadah tangan. sebagai seorang muslim saya perlu berlaku jujur. Apa yang anda dapat daripada peristiwa di atas? Ingatlah.a. terima kasih! Kenapa awak pulangkan 20 sen ni.kecuali mereka akan memperolehi ketenteraman. Dari Abu Hurairah r. tiba-tiba seakan-akan dirinya secara automatik berhenti dan berpaling ke arah pemandu bas tersebut sambil memulangkan wang 20 sen tersebut. 2." pemandu bas tersebut berkata.maksudnya : "Tidak ada orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari al-Quran.. "Owh.a. Imam tersebut menekan loceng dan bas tersebut pun berhenti. itu terdapat contoh teladan yang baik.. "Tadi kamu beri saya wang baki terlebih 20 sen". Kadang-kadang manusia akan menganggap kita sebagai tingkap untuk melihat ke dalam dunia Islam."(Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi)." Pemandu bas tersebut tersenyum. kan sedikit je nilainya. Saya sudah berkali-kali berfikir untuk memeluk Islam.. "Sebenarnya saya sengaja memberi wang baki yang lebih sebanyak 20 sen ni. kata Imam tersebut kepada pemandu bas tersebut. dan berkata.w. Ketika Imam tersebut ingin turun sahaja daripada bas. Syafaat 10 anggota keluarga ke syurga." Imam tersebut turun dari bas dan seluruh jasadnya menggigil dan kesejukan.. Imam tersebut menjawab.diliputi . kita mungkin tidak melihat dan tahu kesan tindakan kita terhadap orang lain.w bersabda. mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk syurga... Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan memberi hak syafaat kepadanya untuk sepuluh anggota keluarganya.w bersabda. "Wang tersebut bukan milik saya.katanya Rasulullah s.a..a. Sesungguhnya pada diri Rasulullah s. "Astaghfirullah!!!Ampunkan daku Ya Allah. katanya Rasulullah s. Berada dalam rahmat Allah.maksudnya : "Barang siapa membaca al-quran dan menghafalnya. saya nak uji kejujuran kamu wahai Imam.

Lam satu huruf dan Mim satu huruf. bahawa Rasulullah s.w bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga yang terdiri daripada makhluk manusia.a. 3. bahawa Rasulullah s. Diberi ganjaran pahala mengikut setiap huruf yang dibacanya dengan balasan pahala yang berlipat kali ganda.w bersabda.w .maka dia akan memperolehi pahala satu kebajikan dan setiap satu pahala itu digandakan sepuluh kali.maksudnya:"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah(alQuran).Aku tidak mengatakan bahawa Alif. At-Tirmizi.w. Daripada Mu'az bin Anas r. Dipakaikan mahkota pada hari kiamat.a.Ibnu Majah dan Abu Daud)."(Riwayat Muslim.Al-Hakim dan An-Nasaie).a.tetapi Alif itu adalah satu huruf.a.sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat bagaikan pemberi syafaat kepada tuannya.Cahaya mahkota tersebut lebih indah daripada cahaya matahari terhadap rumah-rumah yang ada di dunia. Dianggap sebagai keluarga kesayangan Allah."Lalu Rasulullah ditanya:"Siapakah mereka itu ahai Rasulullah s."(Hadis riwayat muslim) 6."(Riwayat Ahmad. Disabdakan oleh Rasulullah s.Ad-Darimi.w. 5.katanya Rasulullah s. dari Anas r.Mim itu satu huruf. Al-Quran sendiri akan memberi syafaat kepada pembaca dan penggemarnya di hari kiamat.Ibnu Majah.Lam.rahmat.a.?"Jawab baginda:"Mereka adalah keluarga Allah dan orang istimewa bagiNya.a. katanya: Aku mandengar Rasulullah s. bersabda yang bermaksud: Bacalah Al-Quran. bersabda yang bermaksud: "Sesiapa yang membaca Al Quran dan beramal dengan apa yang terdapat di dalamnya."(Riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi) 4.dikelilingi para malaikat dan mereka sentiasa disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat (yg di langit).a. .a.w. Daripada Abu Umamah al-Bahili r.a.a.Maka apakah pandangan kamu tentang balasan yang akan diperolehi oleh orang ang membacanya sendiri?" (Hadis riwayat Abu Daud) .Allah akan memakaikan kedua ibu bapanya dengan mahkota pada hari kiamat kelak. Dari Abdullah bin Mas'ud r.

T telah menyembunyikan enam perkara iaitu : . terbanglah malaikat jibrail as selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah dan akhirnya dia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohon dan dia sujud kepada Allah SWT lalu ia berkata dalam sujud: "Ya Tuhanku apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan set engahnya. fikiran mereka melayang bermacam-macam dan dosa mereka pun besar juga. Sesungguhnya Allah S. namanya Muhammad.. dan Allah menciptakan pula baginya 600 sayap yang panjang. Setelah Jibrail as mendapat izin dari Allah SWT maka pergilah Jibrail as dengan mengembangkan sayapnya dan terbang.. dan tiap-tiap rakaat itu lamanya 20. Maka demi kemuliaannKu dan ketinggianKu.. akan Aku berikan syurga Ma'waa sebagai tempat tinggal. Kerana mereka mengerjakan solat atas perintahKu. akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai. "Ya Jibrail.. dan mereka dalam keadaan lupa serta serba kurang." Lalu Allah swt berfirman yang bermaksud. nescaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh dari beberapa perpuluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan solat dua rakaat yang mereka kerjakan. setiap dia mengembangkan dua sayapnya dia boleh menempuh jarak perjalanan 3000 tahun.." Kemudian Jibrail as berkata: "Ya Tuhanku.. adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih baik daripada aku?. apakah yang Engkau hadiahkan kepada mereka sebagai imbalan ibadat mereka?" Lalu Allah berfirman yang bermaksud. atau seperempatnya?" Kemudian Allah swt berfirman yang bermaksud." Marilah sama2 kita fikirkan dan berusaha lakukan..' Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa.000 sayap). kalau kamu dapat terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki.." Kemudian Jibrail as meminta izin kepada Allah untuk melihat syurga Ma'waa. sesungguhnya solat mereka itu aku lebih sukai dari solatmu itu. lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan. "Wahai Jibrail. sayap itu antara timur dan barat (ada pendapat lain menyatakan 124.000 tahun..W. "Wahai Jibrail. sekiranya mereka itu mengerjakan solat dua rakaat yang hanya sebentar sahaja. atau sepertiganya. sedangkan kamu mengerjakan solat bukan atas perintahKu. kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh. "Tidak" Kemudian Jibrail as berdiri serta solat dua rakaat kerana syukur kepada Allah swt. maka All ah SWT berfirman yang bermaksud. Setelah itu Jibrail as memandang dirinya sendiri dan berkata: "Wahai Tuhanku. Setelah selesai Jibrail as solat.6 PERKARA YANG ALLAH SEMBUNYIKAN Allah SWT selesai menciptakan Jibrail as dengan bentuk yang cantik. dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku seperti ibadat kamu.

* Allah S.W.T telah menyembunyikan redha-Nya dalam taat. * Allah S.W.T telah menyembunyikan murka-Nya di dalam maksiat. * Allah S.W.T telah menyembunyikan nama-Nya yang Maha Agung di dalam Al-Quran. * Allah S.W.T telah menyembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadhan. * Allah S.W.T telah menyembunyikan solat yang paling utama di dalam solat (yang lima waktu). * Allah S.W.T telah menyembunyikan (tarikh terjadinya) hari kiamat di dalam semua hari. MANUSIA YANG MENDAPAT DOA PARA MALAIKAT Allah SWT berfirman, "Sebenarnya (malaikat - malaikat itu) adalah hamba - hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah - perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafa'at melainkan kepada orang - orang yang diredhai Allah, dan mereka selalu berhati - hati kerana takut kepada-Nya" (QS Al Anbiyaa' 26-28) Berikut adalah senarai orang - orang yang mendapat doa oleh para malaikat: 1. ORANG YANG TIDUR DALAM KEADAAN BERSUCI. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan kerana tidur dalam keadaan suci'" (Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih At Targhib wat Tarhib I/37) 2. ORANG YANG MENUNGGU SOLAT. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kamu yang duduk menunggu solat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah ia" (Sahih Muslim no. 469) 3. ORANG YANG BERADA DI SAF HADAPAN KETIKA SOLAT. Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Barra' bin 'Azib ra., bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang - orang yang berada pada saf - saf terhadapan" (Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud I/130) 4. ORANG YANG MENYAMBUNG SAF (tidak membiarkan kekosongan di dalam saf). Para Imam iaitu Ahmad , Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang - orang yang menyambung saf saf" (Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih At Targhib wat Tarhib I/272) 5. KETIKA SEORANG IMAM SELESAI MEMBACA AL FATIHAH. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang Imam membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalinn', maka ucapkanlah oleh kalian 'aamiin', kerana barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang lalu" (Sahih Bukhari no. 782) 6. ORANG YANG DUDUK DI TEMPAT SOLATNYA SETELAH MELAKUKAN SOLAT. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, " Para malaikat

akan selalu berselawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat solat di mana ia melakukan solat, selama ia belum batal wudhu'nya, (para malaikat) berkata, 'Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia'" (Al Musnad no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir mensahihkan hadith ini)

SOALAN NABI KEPADA IBLIS Soalan Nabi s.a.w : "Siapa yang mencahayakan muka engkau?" Jawab Iblis: "Orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, pemungkir janji." Soalan Nabi s.a.w : "Apakah rahsia engkau kepada umatku?" Jawab Iblis: "Jika seorang Islam pergi buang air besar serta Tidak membaca doa pelindung syaitan, maka hamba gosok-gosokkan Najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sedari." Soalan Nabi s.a.w : "Jika umatku bersatu dengan isterinya,bagaimana hal engkau?" Jawab Iblis: "Jika Umat Tuan hendak bersetubuh dengan isterinya Serta membaca doa pelindung syaitan, maka larilah hamba dari mereka. Jika tidak hamba akan bersetubuh dahulu dengan isterinya, dan bercampurlah benih hamba dengan benih isterinya. Jika menjadi anak maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua kerana kealpaan ibu bapanya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca Bismillah, hamba yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tiadalah rasa kenyang." Soalan Nabi s.a.w : "Dengan jalan apa boleh menolak tipu daya engkau?" Jawab Iblis: "Jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis kesal akan perbuatannya. Apabila marah segeralah mengambil air sembahyang, maka padamlah marahnya." Soalan Nabi s.a.w : "Siapakah orang yang paling engkau lebih suka?" Jawab Iblis: "Lelaki dan perempuan ! yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari (bulu kemaluan) selama 40 Hari. Di situ lah hamba mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu." Soalan Nabi s.a.w : "Hai Iblis ! Siapa pula yang bersekutu dan bersekedudukan dengan engkau?" Jawab Iblis: "Iaitu apabila bertemu lelaki dengan perempuan muda, maka hamba duduk pada leher perempuan-perempuan muda itu, hamba hiaskan mukanya dengan jelingan dan senyuman yang menarik hati. Apabila dipandang belakangnya maka terpandang lehernya yang halus dengan pinggang dan punggung yang bergerak-gerak yang membangkitkan nafsu. Manakala di pandang depannya, hamba hiaskan dadanya dengan bergerak-gerak kedua kuntum yang melekat pada dadanya, lalu hamba panah pada jantung hati keduanya atau salah satu daripadanya hingga bergerak-gerak keinginan nafsu syahwatnya. Apabila orang tersebut tidak memelihara hatinya, nescaya tidak terpeliharalah farajnya (kemaluannya). Sesiapa yang tidak memelihara kemaluannya nescaya tiadalah terpelihara imannya". Soalan Nabi s.a.w : "Hai Iblis ! Dimana tempat engkau diam?" Jawab Iblis: "Iaitu pada rumah-rumah berhala dan pada batu, Kayu dsb. Apabila mereka menyembah selain daripada Allah, maka hamba cenderungkan hati mereka supaya bertambah yakin pada perbuatan yang syirik. Berapa ramai umat tuan yang telah hamba pesongkan masuk ke rumah berhala Majusi dan Hindu itu menunjukkan bertapa nipisnya iman mereka".

Soalan Nabi s.a.w : "Hai Iblis ! Siapakah yang menyokong engkau ?" Jawab Iblis: "Iaitu orang yang tidak bertaubat dan suka Ketawa ketika berbuat dosa itu. Ya Nabi Allah ! Sesungguhnya telah hamba binasakan sekelian manusia dengan mengerjakan dosa daripada pelbagai maksiat, maka betapa sukanya hamba, tiba-tiba mereka itu mengucap La Illahillah dan istighfar maka binasalah hamba dengan sebab ucapannyanya itu". "Lagi satu keuntungan yang besar kepada hamba ialah orang tua dan kanak-kanak yang bersiul itulah anak buahhamba, kerana pada masa hamba dibuang ke dunia hamba mengembara dengan bersiul-siul dan orang yang bersiul itu penghibur Iblis Syaitan". Soalan Nabi s.a.w : "Hai Iblis ! Sekarang apakah kesudahan ikhtiar Engkau di atas umatku, kerana Aku telah dibangkitkan ke dunia ini Bagi menyelamatkan sekelian bani Adam daripada kafir kepada iman, dari gelap-gelita kepada terang-benderang". Jawab Iblis: "Maka Iblispun mengangkatkan kepalanya ke hadrat Allah katanya : "Ya Rabbi, demi kemuliaan Engkau, sentiasalah hamba Akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menarik sekelian Anak Adam kepada berbagai-bagai jalan maksiat. Selama ada nyawa di Dalam batang tubuh mereka itu, hamba jadikan pemuda-pemudi bercampur Berkenalan supaya senanglah hamba mencelah di dalamnya" Maka firman Allah SWT: "Hai Malaun (yang dilaknat - Iblis)! Demi kebesaran Ku dan ketinggian Ku ! Bahawa Aku sentiasa sedia Mengampuni dosa umat Muhammad selagi mereka itu meminta ampun kepada Ku". Maka kata Iblis : "Ya Rasulullah ! Bahawasanya hamba sangat hairan Melihat dua macam hal sekelian hamba Allah. 1. Mereka itu mengaku kasih kepada Allah padahal mereka itu taat kepada hamba dengan berbuat maksiat 2. Mereka sangat marah kepada hamba tetapi mereka itu mengikut hasutanku. Maka datang firman Allah : "Hai Malaun ! Demi kemuliaanKu Dan kebesaranKu, Aku anugerahkan atas umat Muhammad dua kebahagiaan: Kasih mereka kepadaKu, Aku jadikan kaffah (penebus dosa) bagi Maksiat mereka kerana perdayaan mereka Marah mereka kepada engkau (IBLIS) Aku jadikan kaffah (penebus dosa) bagi maksiat mereka kepadaKu" Setelah itu Rasulullah SAW pun menghalau Iblis. Iblis pergi Dengan hati yang sangat duakcita kerana tipu dayanya telah diketahui Oleh umat Muhammad SAW. CARA MINUM RASULULLAH Rasulullah Salawatu Alai Wasalam amat menyukai minum madu yang dicampur dengan air sejuk. Amalan ini untuk tujuan amalan kesihatan. Rasulullah Salawatu Alai Wasalam juga suka minum air sejuk dan mencicip madu sebelum makan apa-apa diwaktu pagi. Antara khasiat amalan-amalan ini ialah: 1. Menghilangkan balqham (kahak/lendir) 2. Mencuci perut 3. Membuang sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam perut yang tidak dicernakan dengan sempurna dan menolaknya ke usus besar

campuran madu atau nabiz (rendaman buah tamar). Menghapuskan sukatan dalam usus. SIFAT-SIFAT WANITA AHLI SYURGA Siapakah wanita yang menjadi ahli Syurga? Apakah ciri-ciri atau sifat-sifat yang menjadi kunci bagi wanita memasuki syurga? Sebuah hadis Nabi menyatakan: Daripada Anas." (Hadis Riwayat Ahmad) Menurut hadis di atas sekurang-kurangnya ia telah menggariskan empat dasar atau sifat utama yang menjadi teras bagi seorang wanita muslimah memasuki syurga. Jangan terus minum selapas dari melakukan persetubuhan ataupun setelah selesai mengerjakan kerjakerja berat. Minuman Manis dan Sejuk Aisyah (ranha) meriwayatkan bahawa: "Diantara banyak-banyak jenis minuman. iaitu menunaikan kewajipannya kepada Allah dalam makna melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan ke atasnya seperti sembahyang. dan lain-lain ibadah wajib yang mampu dilaksanakan. anak dan cintaku kepada air sejuk" Ini memberi isyarat bahawa sudah tentu minuman air sejuk itu mempunyai khasiat yang lebih besar. baginda mengemari minuman manis dan sejuk. Jangan bernafas kedalam air. berpuasa sebulan (Ramadhan). Setiap kali berhenti minum (pada setiap penafasan) bacalah Alhamdullilah 7.Hadis menyatakan bahawa saki baki air minuman seseorang Islam adalah ubat untuk penyakit 9. Di dalam suatu doa Rasullah ada menyebut " Ya Allah kurniakanlah aku dengan cintaMu yang lebih besar dari cintaku kepada nyawa. Rasulullah Salawatu Alai Wasalam suka minum air yang telah disimpan semalaman di dalam suatu bekas. Ringkasan adab minum 1.4. Adapun minuman jika terkumpul didalamnya kemanisan dan kesejukan akan menjadi asbab yang paling bermanfaat untuk penjagaan kesihatan tubuh badan. limpa dan hati. Sebuah hadis menyebutkan bahawa sembahyang adalah perkara pertama yang akan disoal di hari Kiamat. Minum dengan tiga nafas 4. Jika tidak ada tempat untuk duduk adalah diharuskan minumsambil berdiri 8. puasa. menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Gelas atau cawan hendaklah dipegang dengan tangan kanan 2. dia akan disuruh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai. Minum dalam keadaan duduk 5. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Apabila seorang perempuan mendirikan sembahyang lima waktu. harta. Minum dari baki air yang telah diminum oleh orang lain. . 6. Rasulullah Salawatu Alai Wasalam suka minuman manis dan sejuk" Hadis bermaksud. menghilangkan senak perut dan sedu 5. Ini sekali gus berperanan bahan pemakanan dan mencernakan makanaan yang masuk ke dalam tubuh lalu menyalurkannya ke seluruh anggota badan. Bacalah " Bismillah" 3. Memperbaiki fungsi buah pinggang. Setiap kali berhenti minum arahkan pernafasan ketempat lain.

kalau kewajipan fardhu masih kurang. sama pahalanya dengan berperang dan bertempur dengan musuh-musuh Islam di medan pertempuran. menunaikan hak dan kewajipan kepada suami juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh seorang wanita. apabila seseorang itu menyelewing setelah diberi amanah oleh orang lain ia bukan lagi seorang beriman. ia bukan lagi seorang beriman. Menjaga kehormatan diri juga merupakan hal yang digariskan oleh hadis di atas. Taat kepada suami adalah tanggungjawab isteri yang wajib di sempurnakan." (Hadis Riwayat Baihaqi) Maksud hadis ini ialah jika kesopanan atau sifat malu sudah hilang. aman dan damai dalam rumahtangga. Dalam hal ini. apabila seseorang itu mencuri ia bukan lagi seorang beriman.Daripada Abu Hurairah Radhiallahu Anhu. maka beruntung dan berjayalah dia." (Hadis riwayat Al Imam Bazzar) Isteri adalah pusat dan sumber kebahagiaan dan ketenteraman di dalam sebuah rumahtangga. dan mengakui hakhak suami. bahawa taat kepada suami. Nabi Sallallahu Alahi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya perkara yang pertama sekali dikira dari amalan hamba di hari kiamat ialah sembahyang. sekiranya sembahyang itu sempurna. Tertunainya hak dan tanggungjawab suami barulah akan turun keredhaan dan rahmat Allah kepadanya. para isteri sayugialah akan sentiasa bersikap baik kepada suami. jika suaminya keluar dia akan menguruskan dan menjaga dirinya dan harta suaminya dengan amanah. dan apabila seseorang diantara kamu menipu ia bukan lagi seorang beriman. Sikap inilah yang boleh mewujudkan suasana yang tenang. oleh itu berjaga-jagalah!" Taat kepada suami merupakan satu lagi sifat wanita yang digambarkan oleh hadis yang dipaparkan di awal makalah ini. maka kecewa dan rugilah dia. yang satu lagi juga akan hilang serentak. Ia perlu mempunyai sifat-sifat sabar dan perhatian yang sepenuhnya kepada suami dan juga anak-anak. dan sekiranya ia rosak." . Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bazzar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kamu sampaikan kepada perempuan yang kamu jumpa. para malaikat dan umat manusia. Bila suaminya datang kepadanya dia akan menjaga mulut daripada menyebutkan perkataan yang tidak elok didengar. Antara hal-hal yang boleh diketegorikan dalam konteks menjaga kehormatan itu ialah mempunyai sifat pemalu. iman juga akan hilang bersamasamanya. Demikianlah seterusnya dengan amalan yang lain" (Hadis riwayat at-Tirmizi) Disamping menunaikan kewajipan kepada Allah. Saidina Abu Bakar Radhiallahu Anhu meriwayatkan bahawa Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Seorang wanita yang menyakiti hati suami dengan lidahnya. jika salah satunya dikeluarkan. Allah berfirman: Lihatlah adakah amalanamalan sunat untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa: "Sesungguhnya sopan santun dan keimanan adalah saling berkaitan. Betapa besarnya pengaruh antara kesopanan dan keimanan kepada diri seorang wanita itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sabda baginda: "Apabila sesesorang itu terlibat dengan penzinaan. dia mendatangkan celaan dan kemurkaan Allah. apabila seseorang itu meminum arak ia bukan lagi seorang beriman. tetapi sedikit sangat daripada isteri-isteri yang menyempurnakan hak-hak suami mereka.

mengurangkan percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada. suka membantu orang beriman dan suka berjemaah. Allah menghapuskan segala perbuatan baiknya selama 70 tahun. beliau sempat berwasiat kepada para muridnya dan umat Islam seluruhnya. bersedekah secara terangterangan serta sembunyi dan memperelok akhlak. . Semoga dengan itu. Iaitu: Mengurangkan tidur. KEENAM : HAK KEPADA SIRAT (TITIAN YANG MERENTANGI NERAKA PADA HARI AKHIRAT) Iaitu : Membuang tabiat suka mengumpat. KETUJUH : HAK KEPADA MALIK (PENJAGA NERAKA) Iaitu : Menangis lantaran takutkan Allah SWT. walaupun dia berpuasa selama itu siang hari dan bersembahyang pada malamnya. memperbanyakkan solat Tahajjud dan membantu orang yang dizalimi. membuang tabiat kencing merata-rata." PERTAMA: HAK KEPADA DIRI. para wanita semestinyalah mengamalkan sikap taat dan bertakwa kepada Allah. Rahmat dan redha Allah itulah yang akan menjamin kebahagian hidupnya di dunia dan di akhirat. bertanggungjawab kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya. Saidina Ali Radhiallahu Anhu meriwayatkan sebuah hadis mengenai setiap isteri yang tidak menghormati status suaminya. mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesusahan. akan mudahlah mereka mendapat rahmat dan keredhaan Allah. 10 WASIAT IMAM SYAFIE SEBELUM Imam Syafie pulang ke rahmatullah.Selain itu. KEEMPAT: HAK KEPADA MUNKAR DAN NAKIR Iaitu : Tidak berdusta. meninggalkan maksiat dan nasihat menasihati. mengurangkan makan. berkata benar. KETIGA : HAK KEPADA KUBUR Iaitu : Membuang tabiat suka menabur fitnah. bersikap warak. banyak berzikir. Berikut ialah kandungan wasiat tersebut: "Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh perkara. berbuat baik kepada ibu bapa." (Hadis Riwayat Imam Majah dan An-Nasai) Berdasarkan huraian ringkas di atas. membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah. "Wanita yang berkata kepada suaminya yang tidak melihat apa-apa kebaikan pada suaminya. KELIMA : HAK KEPADA MIZAN (NERACA TIMBANGAN AMAL PADA HARI KIAMAT) Iaitu : Menahan kemarahan. mendapatkan kemaafan dari orang yang kita zalimi. KEDUA: HAK KEPADA MALAIKAT MAUT Iaitu: Mengqadhakan kewajipan-kewajipan yang tertinggal.

Lalu mayat-mayat itu keluar dari kubur dan duduk di tepi kubur masingmasing." Sambung Rasullullah S. Mendengar keadaan itu. maka malaikat Jibrail A.W berkata: "Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Allah menghisab aku. bersabar menerima bala. Apabila dimandikan. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga. berpegang dengan syariat. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. KESEPULUH : HAK KEPADA ALLAH SWT Iaitu : Mengajak manusia ke arah kebaikan. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya. padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Apabila mayat dimandikan. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang dikatakan saat nazak orang itu.A. menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan. sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. menyayangi para sahabat. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk daripada anak-anak dan teman-teman. wahai saudaraku dan wahai anak-anakku. Setelah mendengar jawapan mayat itu. anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan berdoa dan bersedekah untuk bapanya. telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri. Maka janganlah kamu menyakitinya. Seterusnya tidak lama selepas itu. mencegah manusia dari kemungkaran. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya". aku telah meninggalkan isteriku menjadi janda. Baginda Rasullullah S. PESAN ROH Apabila roh keluar dari jasad. bergantung kepada as-Sunnah (Hadith). akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan: "Demi Allah.W Iaitu : Berselawat ke atas baginda.W. "Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung arahanku".KELAPAN : HAK KEPADA RIDHWAN (MALAIKAT PENJAGA SYURGA) Iaitu : Berasa redha dengan Qadha' Allah. Abi Qalabah pun terjaga. Ada satu riwayat daripada Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. "Adapun didunia. wahai jemaahku. bersyukur ke atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat. mayat pula bersuara sambil merayu: "Wahai orang yang memandikan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku". anak-anak. Sesudah mayat diletakkan pada pengusung. roh sekali lagi merayu: "Demi Allah. dan bersaing dalam mencari keredhaan Allah.A. lalu roh berkata: "Wahai orang yang memandikan.S. Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain lalu masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian menyakiti mereka. jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku". ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Setelah dimandi dan dikafankan. aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Ini adalah kerana . roh pula berpesan: "Wahai kekasihku. KESEMBILAN : HAK KEPADA NABI S. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Selepas itu. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur pada mukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh". Dalam mimpi itu. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman.A.

Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina. telah ditanya tentang ke mana roh pergi setelah ia keluar dari jasad. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut roh orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah.A. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga. akan menebarkan sayap di sebelah kiri.S.dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. 2.A."Sebaik saja mendapat perintah Allah S.W. maka Jibrail A. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut.T. Maka orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin.T. mereka diseksa beserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada Allah S. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya". Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus.W.sangat rindunya pada syurga dan melihat >terus pandangannya kepada sayap Jibrail A.T.T.W.W.A: "Roh itu menuju ketujuh tempat:1. Lalu Allah S.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya: 1.W. Hilanglah matlamat perkahwinan di mana isteri sebagai penenang dan penyeri rumahtangga.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. Kemudian Allah S. jangan suka Sikap suka menjawab.W.T. Roh para syuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka.W. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlismajlis ilmu. Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S. maka dia pun kembali kepada Allah S. Jangan terkejut jika suami angkat kaki meninggalkan rumah berhari-hari atau tidak mahu bertegur sapa dengan anda sebagai denda di atas kedegilan anda sebagai isteri.T. Semasa suami bercakap hendaklah isteri diam mendengarnya dan jangan suka menyampuk atau memotong cakapnya. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. ADAP ISTERI TERHADAP SUAMI Kehadiran suami di rumah merupakan satu rahmat kepada setiap isteri. Amat malang sekali jika ramai lagi isteri-isteri yang masih bersikap sedemikian.W. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan Ramadhan 3. Abu Bakar R. 2. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu. kalau suami kembali ke rumah jangan disambung atau . bertekak dan menegakkan kebenaran sendiri akan menambahkan lagi kemarahan suami. mencabut roh orang mukmin dari arah kaki.T. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat. Orang-orang yang mati syahid. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S. Telah bersabda Rasullullah S. 7. kamu cabutlah rohnya dari arah lain. Kalau orang yang nazak itu orang munafik. 6. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. Di bawah ini dinyatakan cara-cara berhadapan dengan suami." Apabila gagal malaikat maut. Sebaliknya. 1. tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan.. Bila suami marah hendaklah isteri mendiamkan diri. 3. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.T. 5. Hanya isteri-isteri yang menderhakai suami sahaja menganggap keulangannya suatu yang dibenci kerana dibebani dengan berbagai kerja dan tanggungjawab. 2.S.W. Maka berkata Abu Bakar R. Maka berkata tangan: Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S.T. 4. tangan ini telah mengeluarkan sedekah. Orang yang berpuasa di hari Arafah. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S.W.

Ini silap sebenarnya tapi kes-kes seperti inilah yang sering berlaku di kalangan para isteri. Siapa tahu mungkin wang itu amat diperlukan sedangkan isteri sewenang-wenangnya telah menghadiahkan kepada orang lain. celak. Bila dia menyakiti hati isteri hendaklah banyak bersabar. Suami akan gembira bila seleranya ditepati. Jangan isteri buat acuh tak acuh. Bila kuku. hatinya akan kecewa dan menandakan isteri sudah tidak taat padanya. Jangan melengah-lengahkan kemahuannya supaya tidak mencetuskan kemarahan atau rasa tersinggung dihatinya. minyak wangi dan kayu sugi. Merajuk adalah sifat orang yang tidak matang dan seperti perangai keanak-anakan. Sengaja dihentak-hentakkan kaki meraung sekuat hati meminta simpati dari ibunya. Ketahuilah bahawa bersenda gurau antara suami isteri juga merupakan salah satu ibadah yang . Kadang-kadang si suami sengaja suka mengusik isterinya. diketuk lengkanglengkung hingga hancur kerana meradangkan sikap suami yang mahu lauk tersebut dimasak mengikut seleranya sedangkan isteri tidak menggemarinya. suami dapat pahala sedangkan isteri tidak dapat apa-apa. 4. Sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan kemas ketika suami berada di rumah. Jika dia berhajat sesuatu hendaklah isteri cepat bertindak. jatuhlah martabat keegoannya selaku seorang lelaki. 11. Sebenarnya meminta izin itu ialah sebelum melakukan sesuatu tindakan bukannya setelah perkara itu berlaku diberitahu. 8. Jangan beri dahulu kemudian baharu diberitahu kepadanya. Bangun segera bila disuruh. mereka akan cepat menjerit bila ada sesuatu yang tidak kena tambahan pula kalau yang menegurnya itu ibunya sendiri. Jangan kita tunggu suami meminta maaf dengan isteri. 10. Sentiasa sediakan barang-barang keperluan di dalam poket baju dan seluar suami iaitu sikat. Tidak menjadi kesalahan seandainya si suami menolak segala persediaan tersebut tetapi sekurang-kurangnya sediakanlah minyak wangi dan kayu sugi. cermin kecil. misai dan janggutnya panjang hendaklah segera dipotongkan (jika panjang janggutnya lebih dari segenggam). Khamis dan Jumaat. Isteri hendaklah berada di dalam keadaan berwangi-wangian supaya hatinya senang untuk bersenda gurau dengan isterinya. Hendaklah memasak mengikut kesukaan suami bukannya ikut selera isteri. 5. Kalau suami suka makan gulai kari atau masak lemak cili api. Apabila pakaian suami koyak atau tercabut butangnya hendaklah segera dijahit. 7. begitu juga dengan kehendak ibu ayah. Semua suami akan berasa bangga jika pakaiannya dijahit sendiri oleh jari-jemari halus isterinya. 6. Sekiranya suami ingin dilayan hendaklah ditaati meskipun isteri berada di dalam keadaan letih. Jangan dibuat sambil lewa kerana jahitan tersebut akan melambangkan peribadi isteri samada ikhlas atau terpaksa. Cuba kita perhatikan perangai kanak-kanak.Pilihlah hari-hari yang terbaik iaitu hari isnin.dahulukanlah kehendak suami. 9. Janganlah pula ikan yang menjadi mangsa.diulang-ulangi cerita lama.jangan cepat merajuk. sekurang-kurangnya dapat menampung ekonomi rumahtangga. Jahitlah dengan secantik yang boleh supaya pakaian itu kelihatan cantik. Melayani suami merupakan satu pahala besar keatas setiap isteri kecualilah jika suami kita meredhainya. Sambutlah suami dengan senyuman kasih sayang dan bersegeralah meminta maaf. Apabila menggunakan harta suami ataupun duit yang hendak kita hadiahkan kepada ibu bapa maka mintalah izin darinya terlebih dahulu. 3. Bila bertembung kehendak suami dan anak-anak. janganlah kita masak lauk asam pedas atau ikan goreng.

Hal ini juga dapat mengelak anak-anak dari membeli makanan ringan di kedai yang tidak mengandungi zat di samping tidak terjamin kebersihannya.diredhai oleh Allah swt. Air panas elok disimpan di dalam termos supaya memudah dan menjimatkan masa kita. cucur.orang yang digelar along @ ceti TIDAK BERTANGAN & TIDAK BERKAKI Suka menyakiti @ menyusahkan jiran sekeliling . Air minum suami hendaklah sentiasa disiapkan jangan sampai dia minta biarpun sekadar air masak sejuk. TUBUH YANG MENGALIR NANAH & DARAH YANG AMAT BUSUK SERTA MENIKAM LIDAHNYA BERULANG KALI Golongan yang berilmu & mengajar orang lain tetapi perbuatannya sendiri tidak sama dengan apa yang dikatakannya. teh atau susu. Akhir kata hendaklah isteri sentiasa menghormati dan memuliakan keluargasuami.apam ataupun biskut kering. Bersikap ramahtamahlah dengan keluarganya dan bersabarlah di atas segala tindakan mereka jika ada yang bertentangan dengan syariat. GAMBARAN MANUSIA BERDOSA DI PADANG MASHYAR BERWAJAH KERA Suka menabur fitnah sesama manusia BERWAJAH KHINZIR (babi) Suka memberi & menerima rasuah BUTA KEDUA BELAH MATA Hakim yang zalim ketika menjatuhi hukuman PEKAK DAN BISU Suka menunjuk-nunjuk amal ibadat & kebajikan yang dilakukan kepada orang lain. bubur. Di sinilah peranan isteri untuk berdakwah kepada mereka tetapi biarlah berhikmah dan kena caranya agar setiap tindak-tanduk kita dikasihi dan dihargai oleh mereka seterusnya menjadi menantu atau ipar yang dicontohi akhlak. Sebaik-baiknya sediakanlah minuman panas seperti kopi. Kalau boleh sediakan kuih-kuih ringan seperti karipap. peribadi dan ibadahnya. BADANNYA LUKA SEPERTI DIHIRIS Menjadi saksi tetapi berbohong terhadap kebenaran BERJALAN TERHOYONG-HAYANG SEPERTI CACAT Orang yang kedekut membelanjakan sedikit hartanya untuk kebajikan BERJALAN SEPERTI MABUK Orang yang suka bercerita hal-hal dunia didalam masjid RUPA BADANNYA SEPERTI KHINZIR Suka makan riba . 12.

DARAH DAN NANAH SENTIASA MENGALIR DARI KEMALUAN Suka melakukan zina MUKA HITAM & PERUTNYA DIPENUHI API Suka makan harta anak yatim KULIT DIPENUHI SOPAK & KUDIS Orang yang menderhaka kepada kedua orang tuanya GIGINYA SEPERTI TANDUK LEMBU LIDAH TERJELIR HINGGA KEPERUT. Aktiviti : 1. Firman Allah Taal dalam surah Luqman ayat 14 : Maksudnya : "Dan Kami wajibkan menusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). Alangkah gelisah dan kritikalnya saat-saat akan melahirkan anak lebih-lebih lagi bagi ibu yang pertama kalinya akan melahirkan anak. . NAJIS & AIR KENCINGNYA SENTIASA MENGALIR KELUAR DARI KEMALUAN Orang yang suka minum arak @ segala jenis benda yang menghayalkan seperti dadah dan lain-lain. terhadap perniagaan & lain-lain zakat BADANNYA SANGAT BUSUK SEPERTI BAU BANGKAI Melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi TIDAK BERLIDAH & DARAH YANG BUSUK MENGALIR DARI MULUT Malas dan jarang mengucap dua kalimah syahadah BERJALAN KAKI KEATAS & KEPALA KEBAWAH. Kaedah ini juga bagi membimbing suami supaya dapat menyambut kelahiran anak mengikut cara yang digarispandukan oleh Islam. MENYAMBUT KELAHIRAN DALAM ISLAM Objektif : Kaedah ini bertujuan memberitahu kepada suami akan beratnya kesakitan yang dihadapi oleh isteri ketika hendak melahirkan anak dan menuntut suami supaya sentiasa berada disamping isterinya agar beban kesakitan dapat dikurangkan. pendapatannya. Suami perlu memberikan motivasi kepada isteri agar tetap tabah dan sabar. Suami Berada Di Samping Isteri Ketika Saat-Saat Isteri Hendak Bersalin. di samping suami harus banyak berdoa kepada Allah serta banyak beristighfar dan berselawat disamping membanyakkan bacaan surah Al-Insyiqa' dan surah Al-Hasyr. ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga ke akhir menyusunya) dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu dan (ingatlah).WAJAH & BADANNYA SEAKAN KHINZIR Suka mempermudahkan solat & lalai dalam solatnya hingga sering terlupa rukun PERUTNYA DIPENUHI ULAR & KALAJENGKING YANG SERING MENYENGAT-NYENGAT Tidak mahu mengeluarkan zakat terhadap dirinya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rafi' r. Membaca Surah Al-Qadar dan Surah Al-Ikhlas.W.dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu . Suami juga hendaklah membaca surah Al-Insyirah di jari manis kemudian mencelupkan jari manis ke dalam manisan (madu) dan ditekankan (ditahnikkan) di langit-langit bayi tersebut dengan membaca ayat 36. Melaksanakan Tuntutan Sempena Hari Ketujuh. Suami hendaklah juga membanyakkan bacaan surah Al-Qadar di telinga kanan dan surah Al-Ikhlas di telinga kiri bagi tujuan memohon kepada Allah supaya anak yang dilahirkan terselamat dari melakukan perzinaan dan memohon juga supaya dikuatkan iman. Rasulullah bersabda : Maksudnya : "Aku melihat sendiri Rasulullah s. Memberikan nama yang baik. supaya anak yang dilahirkan mempunyai lidah yang fasih dan terkawal lidahnya dari menyebut perkara-perkara yang tidak berfaedah dan mendatangkan maksiat walaupun perkara ini boleh dilakukan oleh orang yang soleh namun bapa kepada anak tersebut lebih utama melakukan tahnik untuk anaknya kerana hadis riwayat oleh Tirmizi menyebutkan salah satu doa yang paling mustajab ialah doa ibu bapa untuk anaknya". dan aku melindungi dia dengan peliharaanMu.a. Tahnik adalah bertujuan untuk memohon kepada Allah S. Rasulullah s. surah Ali-Imran : Maksudnya : "Maka apabila ia melahirkannya. bersabda : Maksudnya : "Sesungguhnya kamu akan diseru pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama- .a. 5.dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam.a. Azan Di Telinga Kanan Dan Iqamah Di Telinga Kiri. Bapa dikehendaki menamakan anaknya dengan nama-nama yang baik pada hari ketujuh kerana nama itu sendiri adalah merupakan doa kepada anaknya. jauh dari menyeleweng fahaman akidahnya dari landasan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. .T.2." Riwayat Abu Daud dan Tirmizi 3.a. Membaca Surah Al-Insyirah Di Jari Manis Dan Ditahnikkan. mengazankan Al-Hassan bin Ali pada telinganya ketika itu ia baru dilahirkan oleh Fatimah r.w. dari godaan syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan)". Suami hendaklah segera mengazankan di telinga kanan anak yang baru lahir dan diiqamahkan di telinga kiri dengan tujuan supaya dijauhi anaknya dari gangguan syaitan dan supaya kalimah pertama yang dapat didengar oleh bayi ialah kalimah Allah. 4.w. berkatalah ia: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan ialah anak lelaki). demikian juga zuriat keturunannya.

nama bapa kamu. Maksudnya : "Ya Allah wahai Tuhan kami. Ya Allah. Melindungi diri dari gangguan syaitan.w. jadikanlah nama yang diberikan ini memberi keberkatan kepadanya. maka indahkanlah nama kamu". bersabda : Maksudnya : "Kerkakanlah aqiqah bagi anak lelaki yang baru lahir. Muttafaqun A'laih Antara hikmah aqiqah adalah : Membiiasakan berkorban bagi orang tua demi kepentingan bayi yang baru lahir di dunia. Sebaik-baiknya dilakukan pada hari ketujuh. jadikan ia pemimpin di waktu dewasa. jadikan menuntut ilmu sebagai matlamatnya dan akhirkan hidupnya dengan amal-amal soleh. teguhkan imannya sepertimana iman para nabiMu sehingga hari kiamat. pandukan segala usahanya ke arah keredhaanMu. Ya Allah untukMu dan bagiMu akikah ini dari ……(sebut nama anak)….a. dekatkanlah ia dengan kebaikan dan jauhkan ia daripada kejahatan dengan rahmatMu Ya Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah wahai tuhan kami. bersabda : Maksudnya : "Setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ke tujuh kelahirannya. Rasulullah s. Riwayat Abu Daud Membaca Doa ketika memberikan nama anak. kerana itu hendaklah kamu menyembelih aqiqah dan jauhkanlah gangguan dari anak itu". Maksudnya : "Dengan nama Allah. Riwayat abu Daud Ketika menyembelih aqiqah disuruh juga menyebut nama anak. Ya Allah kurniakan ia rezeki yang halal dan berkat. Bapa hendaklah mengaqiqahkan anaknya kerana hukumnya adalah sunat mu'akad iaitu dengan mengadakna kenduri kesyukuran. lanjutkanlah usianya dalam ketaatan kepadaMu dan kepada RasulMu dan jadikan tubuh badannya dalam keadaan sihat walafiat. diberikan nama dan dicukur rambutnya".w. Bercukur rambut.a. . Gesaan Aqiqah : Rasulullah s. Mengaqiqahkan anak. Menyembelih 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor kambing bagi anak perempuan.

Mengkhatankan anak. pernafasan dan pendengaran.a. Dalam sebuah hadis disebutkan : Maksudnya : "Berkhatan itu sunat bagi lelaki.w. Adalah menjadi suatu yang baik sekiranya anak-anak sebelum dikhatankan terlebih dahulu diaturkan majlis khatam Al-Quran untuknya. Mencukur bahagian-bahagian tertentu daripada kepala sebagaimana yang banyak dilakukan sekarang. Rasulullah bersabda : Maksudnya : "Barangsiapa yang menyerupai (meniru apa sahaja perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam) dengan sesuatu kaum (yang bukan Islam) maka ia tergolong daripada mereka". Bapa bertanggungjawab untuk mengkhatankan anak lelakinya. Menggunakan buah kelapa dan segala macam campuran seperti garam dan bunga kerana amalan ini diambil dari budaya Hindu. Dapat bersedekah dengan emas atau perak seberat timbangan rambutnya. Antara hikmah bercukur rambut adalah : Hikmah kesihatan. .Adalah menjadi tanggungjawab bapa untuk mencukur rambut anaknya pada hari ke tujuh (dibotakkan) sama ada dilakukan olehnya sendiri atau orang lain. sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Antara faedah berkhatan adalah : Melindungi daripada berbagai-bagai penyakit. mulia bagi wanita".a. ia berkata : Maksudnya : "Sesungguhnya Rasulullah s. kerana ini termasuk dalam perkara yang dilarang keras oleh Rasulullah s. telah menyuruh supaya mencukur rambut cucunya Saidina Hassan dan Hussin r.s. pada hari ketujuh dan disedekahkan berat timbangan rambutnya dengan nilai perak".a. Hikmah kemasyarakatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r. Dengan membuang. mencukur rambut anak yang baru lahir akan terbuka semua lubang rambutnya yang mungkin akan mengukuhkan pancaindera penglihatan. amalan masyarakat kita mengkhatankan anak pada umur sebelas tahun atau dua belas tahun tidaklah menyalahi syarak.w. Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud Khurafat yang perlu ditinggalkan. Riwayat Abu Daud Walaupun demikian.

Membersihkan diri dari kekotoran. Imam As-Syafie berkata "Sihat atau tidak anak itu adalah bergantung sama ada anak disusui oleh susu ibu atau tidak walaupun sekali susuan". Imam Ibn Hajar menegaskan melewatkan sahur adalah lebih mampu mencapai objektif yang diletakkan oleh Nabi SAW. maka Allah S. Antara yang saya maksudkan adalah :1) Makan dan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan sengaja (bukan kerana uzur yang diterima Islam). Perlu diketahui bahawa sesiapa yang batal puasanya dengan sengaja tanpa uzur seperti mengeluarkan mani secara sengaja.T. (Fath al-Bari. Menyusukan Anak. Al-Qaradawi. memberi pahala satu kebaikan. makan dan minum. hlm 112).W. KESILAPAN DI BULAN RAMADHAN Pada hemat saya. "Sahur" itu sendiri dari sudut bahasanya adalah waktu terakhir di hujung malam. Manakala objektif 'mendapatkan keampunan' ternyata dari hadith sohih tentang Sayyidatina Aisyah r. Menurut dalil-dalil yang sohih. merokok. Ia dikira denda yang pertama baginya selain kewajiban menggantikannya kemudiannya. Demi kesihatan anak. (Fiqh as-Siyam. Jelasnya. Perihal objektif taqwa telah disebut dengan jelas di dalam ayat 183 dari surah alBaqarah. Bagaimanapun. 4/138) 3) Bersahur dengan hanya makan & minum sahaja tanpa ibadah lain . individu yang melakukan amalan ini terhalang dari mendapat keberkatan dan kelebihan yang ditawarkan oleh Nabi SAW malah bercanggah dengan sunnah baginda. Keadaan ini disebut di dalam sebuah hadith. Ia dilarang untuk makan dan minum lagi atau melakukan apa jua perkara yang membatalkan puasa yang lain sepanjang hari itu. kita bolehlah mengatakan bahawa objektif atau sasaran yang perlu dicapai oleh Muslim di bulan Ramadhan ini kepada dua yang terutama. Ini satu lagi kesilapan umat Islam kini. Bila ibunya semalaman tidak dapat tidur kerana menjaga anaknya yang sakit. 6/469).W. Allah S. ibu hendaklah menyusukan anak dengan susu ibu. waktu tersebut pada hakikatnya adalah antara waktu terbaik untuk beristigfar dan menunaikan solat malam. (Awnul Ma'bud. Iaitu taqwa dan keampunan.T. Kelebihan menyusukan anak : Setiap tegukan dari susu ibu. cuma sekiranya seseorang itu yakin . no 936). Sememangnya tidak salah untuk melakukan witir selepas terawih. memberi pahala seperti memerdekakan 70 hamba ke jalan Allah. Para Ulama pula menyebut waktunya adalah 1/6 terakhir malam. Firman Allah ketika memuji orang mukmin ertinya : " dan ketika waktu-waktu bersahur itu mereka meminta ampun dan beristighfar" (Az-Zariyyat : 18) 4) Menunaikan solat witir sejurus selepas terawih . waktu yang terbaik bagi solat witir adalah penutup segala solat sunat di sesuatu hari itu berdasarkan hadith ertinya "Jadikanlah solat sunat witir sebagai solat kamu yang terakhir dalam satu malam". Firman allah Taala dalam surah Al-Bawarah ayat 233: Maksudnya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu". Maka doa ringkas yang diajar oleh Nabi SAW adalah doa meminta keampunan Allah SWT. Ertinya : "sesungguhnya sesiapa yang telah makan (batal puasa) hendaklah ia berpuasa baki waktu harinya itu" (Riwayat al-Bukhari) 2) Makan sahur di waktu tengah malam kerana malas bangun di akhir malam . 6. (Fath al-Bari. kemampuan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ramadhan kerap kali tergugat akibat kekurangan ilmu dan kekurang perihatinan umat Islam kini.a yang bertanya kepada nabi doa yang perlu dibaca tatkala sedar sedang mendapat lailatul qadar.

Ini nyata apabila ramai antara wanita walaupun siap bertelekung ke masjid. 6) Tidak mengutamakan solat Subuh berjemaah sebagaimana Terawih . (al-Jami' as-Soghir . malangnya kaki dan aurat mereka kerap terdedah da didedahkan berjalan dan naik tangga masjid di hadapan jemaah lelaki. Tatkala itu. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan tersebut beserta dalil-dalilnya: 1. Sedangkan. 6/291) 10) Menganggap waktu imsak sebagai 'lampu merah' bagi sahur . maka beroleh pahala menghidupkan seluruh malam. Al-Munawi. Maka. Justeru. doa menjadi bertambah maqbul tatkala ingin berbuka berdasarkan hadith. Al-Busairi : Sanadnya sohih) Oleh Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman PERKARA YANG BOLEH DILAKUKAN KETIKA BERPUASA Seseorang hamba yang taat dan memahami al-Qur'an dan as-Sunnah tidak akan ragu bahawa Allah mengkehendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan kesulitan. 5) Tidak menunaikan solat ketika berpuasa. Justeru.. 9) Memperbanyakkan tidur di siang hari dengan alasan ia adalah ibadat . 3595. Seorang yang berpuasa dibolehkan memasuki waktu subuh dalam keadaan masih berjunub Di antara perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam ketika telah . Ertinya : "Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu ketika berbuka (atau hampir berbuka) doa yang tidak akan ditolak" ( Riwayat Ibn Majah. 7) Menunaikan solat terawih di masjid dengan niat inginkan meriah . Faidhul Qadir. Memang benar. Ahmad Syakir : Sohih ) Selain itu. Dr Md 'Uqlah. Nabi SAW telah menyebut :Ertinya : "Tiga golongan yang tidak di tolak doa mereka. janganlah ada yang memberi alasan lewat bangun dan sudah masuk imsak lalu tidak dapat berpuasa pada hari itu. solat bukanlah syarat sah puasa. Tetapi ia adalah rukun Islam yang menjadi tonggak kepada keislaman sesorang. Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang berpuasa. pemimpin yang adil. Ini jelas suatu kelompongan yang ada dalam masyarakat tatakala berpuasa. hlm 278) 11) Wanita berterawih beramai-ramai di masjid tanpa menjaga aurat . tetapi waktu amaran sahaja. umat Islam sewajarnya memperaktifkan produktiviti mereka dan bukan mengurangkannya di Ramadhan ini. no 1753. kerja yang kita lakukan di pejabat dengan niat ibadat pastinya menambahkan lagi pahala. Ini adalah kerana waktu imsak sebenarnya tidak lain hanyalah 'lampu amaran oren' yang di cadangkan oleh beberapa ulama demi mengingatkan bahawa waktu sahur sudah hampir tamat. Ramai yang lupa dan tidak mengetahui kelebihan besar semua solat fardhu berbanding solat sunat. teruatamnya solat subuh berjemaah yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mendirikannya secara berjemaah. 'ponteng' solat dengan sengaja akan menyebabkan pahala puasa seseorang itu menjadi 'kurus kering' pastinya. Sedangkan Imam As-Sayuti menegaskan bahawa hadith yang menyebut berkenaan tidur orang berpuasa itu ibadat adalah amat lemah. individu berpuasa sehingga berbuka dan doa orang yang di zalimi" ( Riwayat At-Tirmizi. Ia adalah satu kesilapan yang maha besar. maka adalah lebih elok ia melewatkan witirnya di akhir malam. Waktu yang disepakti ulama merupakan waktu penamat sahur adalah sejurus masuk fajar sadiq (subuh). Ia bukanlah waktu tamat untuk makan sahur. fadhilat mereka solat di rumah adalah lebih tinggi dari mendatangkan fitnah buat lelaki ketika di masjid. "Sesungguhnya sesuatu amalan itu dikira dengan niat". Malanglah mereka kerana setiap amalan di kira dengan niat.akan kemampuannya untuk bangun bersahur dan boleh melakukan solat sunat selepas itu. dan tidak menganggapnya sebagai suatu kesalahan jika beberapa perkara tersebut dilakukan. 12) Tidak memperbanyakkan doa tatkala berpuasa dan berbuka . jika niat utama seseorang itu ( samada lelaki atau wanita) hadir ke masjid adalah untuk meriah dan bukannya atas dasar keimanan dan mengharap ganjaran redha Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadith riwayat al-Bukhari. Lalu. Hasan menurut Tirmizi. Ini satu lagi jenis kerugian yang kerap dilakukan oleh umat Islam. (Riwayat al-Bukhari) 8) Bermalasan dan tidak produktif dalam kerja-kerja di siang hari dengan alasan berpuasa . (As-Siyam.

Muslim (1106)) Dalam soal ini. Shahih Ibnu khuzaimah (3/247). akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan diri (nafsu).masuk fajar (waktu subuh) adalah masih berada dalam keadaan junub setelah bercampur dengan isterinya. tetapi melarang orang yang berpuasa berlebih-lebihan ketika istinsyaq (memasukan air ke hidung) Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (yang ertinya): "…. Ibnu Abi Syaibah (3/101). anNasa'i (no. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiallahu 'anhuma (yang ertinya): "Nabi Shalallahu 'alaihi wa Sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub kerana jima' dengan isterinya. bolehkah aku mencium dalam keadaan sedang berpuasa?" Beliau menjawab: "Ya". datang pula seorang yang sudah tua lalu dia berkata: "Ya Rasulullah. 3." (Hadis Riwayat at-Tirmidzi (3/146). 87) dari Laqith bin Shabrah radhiyallahu 'anhu. Syarhus Sunnah (6/298)) Begitulah juga berkenaan siwak ini. (Hadis Riwayat Bukhori (2/311)." (Hadis Riwayat al-Bukhari (4/123)." (Hadis Riwayat alBukhari (4/131). Ahmad (4/32). Sanadnya sahih) 4. 221)) 5. datanglah seorang pemuda lalu berkata: "Ya Rasulallah. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda (yang ertinya): "Sesungguhnya orang tua boleh menahan dirinya". Seorang yang berpuasa boleh bersiwak (memberus gigi) Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (yang ertinya): "Kalaulah tidak memberatkan umatku niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu". Muslim (1109)) 2. Abdullah bin Amr bin 'Ash berkata: "Kami pernah berada di sisi Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam. . Berkumur-kumur dan memasukan air ke hidung Perkara ini adalah berdasarkan perbuatan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam berkumur-kumur dan beristinsyaq di ketika dalam keadaan berpuasa. bolehkah aku mencium dalam keadaan sedang berpuasa? Beliau menjawab: "Tidak". (Inilah pendapat al-Bukhari rahimahullah. kemudian ia mandi dan berpuasa. Mengeluarkan darah dan melakukan suntikan yang tidak mengandungi makanan Semua ini bukanlah termasuk di dalam perkara yang boleh membatalkan puasa.bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan puasa. Abu Daud (2/308). Sebahagian dari kami pun saling memandang di antara satu dengan yang lain. Ibnu majah (407). Lihat Fathul Bari (4/158). Wallahu a'lam. Bercumbu dan mencium isteri dalam keadaan berpuasa Aisyah radhiallahu 'anha pernah berkata: "Rasulullah pernah mencium dan bercumbuber dalam keadaan berpuasa. golongan muda dimakruhkan berbuat demikian berbanding yang telah tua. demikian pula Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya. ini sebagai dalil bahawa siwak bagi orang yang berpuasa dan selainnya ketika setiap kali berwudhu' dan solat. ianya bersifat umum untuk dilaksanakan seluruh waktu sama ada sebelum zawal (tergelincir matahari) atau setelahnya.." (Hadis Riwayat Ahmad (2/185. Muslim (252)) Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam tidak mengkhususkan orang yang berpuasa ataupun yang lainnya. Kemudiannya beliau mandi di dalam waktu subuh dan melaksanakan solat.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah menyiramkan air ke kepalanya dalam keadaan sedang berpuasa kerana dahaga atau kepanasan yang mengeringkan. Bercelak dan menitiskan ubat mata dan lainnya yang masuk seumpama Semua perkara tersebut tidaklah termasuk ke dalam perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. dimaushulkan (disambungkan/disebutkan sanadnya) oleh Ibnu Abi Syaibah (3/47)." Asy-Sya'bi juga pernah memasuki ke bilik mandi dalam keadaan sedang berpuasa. 408. Ahmad (5/376." Dalam suatu riwayat disebutkan. untuk mendinginkan badannya kerana haus ketika puasa) bajunya kemudian dia memakainya ketika dalam keadaan berpuasa. Terdapat hadis sahih yang jelas dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahawa beliau berbekam ketika berpuasa. Imam al-Bukhari berkata di dalam kitab "Shahihnya". berbekam adalah merupakan salah satu pembatal puasa. lihat "Nasikhul hadis wa Mansukhuhu" (334-338) karya Ibnu Syahin) 7." (Hadis Riwayat Abu Dawud (2365). Menyiramkan air dingin ke atas kepalanya dan mandi Imam al-Bukhari menyatakan di dalam kitab Shahihnya "Bab Mandinya Orang Yang Berpuasa" bahawa.6. al-Baihaqi (4/261) melalui dua jalan. Al-Hasan berkata: "Tidak mengapa berkumur-kumur dan mendinginkan badan dalam keadaan sedang berpuasa. inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalahnya yang bermanfaat "Haqiqatus Shiyam" serta muridnya Ibnul Qoyyim di dalam kitabnya "Zaadul Ma'ad"." (Hadis Riwayat al-Bukhari (4/155 – Fathul Bari). 430). namun kemudiannya ia dimansuhkan." ( HR. lihat "Taqliqut Taqliq" (3/151-152)) 8. Hasan al-Bashri dan Ibrahim an-Nakhai memandang tidak mengapa bagi yang berpuasa. Sanadnya sahih) HAL-HAL MAKRUH DALAM SOLAT 1. "Ibnu Umar pernah membasahi (membasahi dengan air. Ini adalah berdasarkan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: "Bahawasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. sama ada rasanya dapat dirasai sehingga ke tenggorokan atau tidak. Menengadahkan pandangan ke atas. Hadis ini hasan. Anas bin Malik. Ini adalah berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: "Tidak mengapa merasai cuka atau sesuatu yang lainnya dalam keadaaan sedang berpuasa selagi mana tidak sampai ke tenggorokan." 9. Berbekam Pada awalnya. niscaya akan tersambar penglihatan mereka. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan makna yang sama). . 380. Merasai makanan Merasai makan adalah dibolehkan dengan syarat selagi mana tidak sampai memasuki tenggorokan (tekak dan salur makanan). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam shalat mereka? Hendaklah mereka berhenti dari hal itu atau (kalau tidak)." (Hadis Riwayat al-Bukhari secara muallaq (4/154 – Fathul Bari).

' Rasulullah SAW menyebutkan tentang menyapu di masjid (ketika shalat). maka hendaklah ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. serta segala yang membuat orang lalai dalam shalatnya atau menghilangkan kekhusyu'an shalatnya. (Muttafaq alaih). 6. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW: "Dari Mu'aiqib. maksudnya menyapu kerikil (dengan telapak tangan). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Menaikkan rambut yang terurai atau melipatkan lengan baju yang terulur. maka hendaklah sekali saja. 5." (Muttafaq alaih). hadits hasan). beliau bersabda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Tidak sempurna shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan besar. maka hendaklah sekali saja." (HR. 9. 10. dan sebagainya yang mengganggu ketenangan hati." (HR." (HR. Maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu ada yang . Muslim)." (HR. Muslim). Meletakkan tangan di pinggang. Abu Daud. ia berkata. 7. Al-Bukhari dan Abu Daud. 4. lafazh ini dari riwayatnya). bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah pada tempat sujudnya (dengan telapak tangan)." (HR. Muslim). ia berkata. Adapun jika menutup mulut karena hal seperti menguap ataupun yang lainnya maka hal tersebut dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits. "Dari Mu'aiqib pula. Shalat di hadapan makanan. Shalat ketika sudah terlalu mengantuk. Beliau bersabda. baginda menjawab: "Itu adalah pencurian yang dilakukan syaitan dari shalat seorang hamba." (HR. 8. 'Kalau kamu melakukannya. "Hendaklah kamu tenang dalam melaksanakan shalat. 3. Menyapu kerikil yang ada di tempat sujud (dengan tangan) dan meratakan tanah lebih dari sekali. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan tidak boleh melipat baju atau menaikkan rambut (yang terulur). Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang menoleh dalam keadaan shalat. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah ra. Mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dan menutup mulut (tanpa alasan). Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW meletakkan tangan di pinggang ketika shalat. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu ada yang mengantuk dalam keadaan shalat. "Dari Abu Hurairah ra. 'Rasulullah SAW melarang mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dalam shalat dan menutup mulut. Muslim). At-Tirmidzi dan lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Tidak sempurna shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan. Melakukan pekerjaan yang sia-sia. Menoleh atau melirik. terkecuali apabila diperlukan. Shalat sambil menahan buang air kecil atau besar.2." (Muttafaq alaih). 'Apabila memang harus berbuat begitu.

membetulkan kedudukan buah pinggang yang terkeluar sedikit dari tempat asalnya.meringankan bahagian pelvis.t.mengurangkan kegemukan. menyegarkan otak serta menajamkan akal fikiran sekali gus menguatkan mentality seseorang. . kita perlu sedar bahawa tiada suatu pun ciptaan dan suruhan Allah s. leher. (burut) . Manusia melakukan sujud dalam dua bentuk. . . yang sia-sia.bagi wanita.kedudukan sujud adalah paling baik untuk berehat dan mengimbangkan lingkungan bahagian belakang tubuh. Antara hikmah lain sujud adalah melegakan sistem pernafasan dan mengembalikan kedudukan organ ke tempat asalnya. Dari segi perubatan. HIKMAH BERSUJUD Mungkin ramai di kalangan umat Islam tidak sedar mengenai pelbagai hikmah yang tersembunyi ketika sujud.mengurangkan sakit senggugut ketika haid.w. . .t.t. dia tidak akan tahu apa yang ia lakukan. . . . takbur dan sebagainya. riak. dan menjauhi larangannya.membetulkan pundi peranakan yang jatuh. . .pergerakan bahagian otot memudahkan wanita bersalin.mudah berfungsi untuk menyusukan bayi dan terhindar daripada sakit buah dada.pergerakan otot itu menjadikan ototnya lebih kuat dan elastik. Pada hal. organ peranakan mudah kembali ke tempat asal serta terhindar daripada sakit gelombang perut (convulsions). .mengelakkan pendarahan otak jika tiba-tiba menerima pengepaman darah ke otak secara kuat dan mengejut serta terhindar penyakit salur darah dan sebagainya. pergerakan otot itu menjadikan buah dadanya lebih baik. Dari segi psikologi pula. malahan setiap ciptaan itu mempunyai kelebihan yang selalunya tidak terjangkau akal manusia. terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah sedangkan setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal dan sempurna. Menurut kajian. .organ terpenting iaitu otak manusia menerima banyak bekalan darah dan oksigen.w.mengurangkan kesakitan bagi pesakit apendiks atau limpa. Ulama mengatakan sujud ketika solat adalah waktu manusia paling hampir dengan Allah s. iaitu sujud fizikal seperti ketika bersolat dan sujud spiritual berbentuk ketaatan kepada perintah Allah s. sujud membuatkan kita merasa rendah diri di hadapan Yang Maha Pencipta sekaligus mengikis sifat sombong. barangkali ia bermaksud minta ampun kepada Allah ternyata dia malah mencerca dirinya sendiri.melegakan paru-paru daripada ketegangan.secara automatik memastikan kelicinan perjalanan darah yang baik. Bernafas ketika sujud pula boleh: .menggerakkan otot bahu.w. . . kesan sujud yang lama akan menambahkan kekuatan aliran darah ke otak yang boleh mengelakkan pening kepala dan migrain.shalat dalam keadaan mengantuk. dan mereka menggalakkan kita bersujud lebih lama. .melegakan sakit hernia.memberi dorongan supaya mudah tidur. perut serta punggung ketika akan sujud dan bangun daripada sujud. dada." (Muttafaq alaih).

apa yang harus aku catitkan?" Jawab malaikat kanan. "Setiap anak Adam akan dijaga oleh dua malaikat. Al-Quran: "Say Your Prayers Before Prayers For You Are Said". Mohd. "Jangan kamu catit dahulu dosanya sehingga ia melakukan 5 kesalahan.Suami mithali menjadi kebanggaan isteri. ada bersabda. Apabila suami tersenyum.w. LANGKAH MENJADI SUAMI MITHALI Langkah Bestari Suami Mithali (Dato’ Dr. "Apakah yang harus aku catit?" Kata malaikat di sebelah kanan. Ketentuan Tuhan adalah yang terbaik.w. katanya. "Biarkannya. Tanpa berniat dan berdoa anda tidak mungkin jadi suami yang cemerlang. Berapa minit yang anda luangkan untuk berbual dengan isteri setiap hari? . . . Oleh itu hapuskanlah 5 kesalahannya yang lalu sebagai tebusan dan kami masih simpankan untuknya 5 pahala lagi." Tercenganglah syaitan mendengarkannya lalu berkata.Bersyukur kerana mempunyai pasangan hidup. Semua isteri bahagia apabila dapat berbual dengan suami.Pasang niat dan berdoa untuk menjadi suami terbaik. ."Kalau ia telah melakukan 5 kesalahan.t bahawa satu kebaikan akan mendapat 10 pahala.Telefon isteri ataupun hantar SMS sekadar untuk menyatakan yang anda sayang ataupun rindu pada isteri. Pastikan anda membentuk sifat positif dan istimewa. Ramai suami terlupa. isteri dan anak-anak akan bahagia dan rahmat Tuhan akan turun. Malaikat yang di kiri bertanya lagi. Senyumlah apabila sampai ke rumah. Isteri anda akan berasa seronok dan bahagia apabila mendapat panggilan ataupun mesej tersebut. Yakinlah bahawa isteri anda adalah pasangan terbaik yang Tuhan tentukan untuk anda.a. Sekiranya seseorang anak Adam melakukan dosa maka malaikat yang di sebelah kiri akan bertanya pada malaikat di sebelah kanan katanya. Fadzilah Kamsah) Para isteri pun boleh baca . sehingga ia membuat kebaikan kerana kami telah diberitahu oleh Allah s.Setiap hari pulang dengan senyum dan bersemangat.RENUNGAN Rasulullah s. Malaikat yang di sebelah kanan lebih berkuasa dari yang sebelah kiri. kasih sayangNya melimpah ruah tiada terbatas hanya hambanya saja yang lalai dan leka dengan keseronokkan serta kemewahan dunia. . ." Demikianlah rahmat Allah pada hambanya.Pastikan anda ada masa untuk berbual dengan isteri setiap hari."Kalau macam ini sampai bilakah aku dapat merosakkan anak Adam. Cuba tanya diri apakah sifat atau amalan yang boleh dibanggakan oleh isteri anda.

kemas. .Amalkan makan bersama setiap hari.Pastikan anda bergurau senda dengan isteri di dalam kenderaan semasa dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun ke mana sahaja. buat lawak atau gurauan yang mesra. Amalan bermesyuarat menarik hidayat Tuhan. Amalan ini akan menarik hidayat Tuhan dan mengeratkan hubungan. bersih. Maafkanlah isteri setiap malam sebelum tidur supaya rumahtangga bahagia dan isteri mudah masuk syurga. . . Dia rasa dihargai. Mana adil? . . Ambil berat keperluan dan kemahuan dan peka kepada emosi dan situasi isteri. Ini menyebabkan isteri derita dan rumahtangga terancam. Ada suami yang membeza-bezakan antara keluarganya dan keluarga isteri.Tegur kesilapan isteri dengan hikmah dan kasih sayang. Jadikan tindakan dan amalan anda sebagai contoh teladan yang cemerlang.. Ramai suami inginkan isteri yang mengancam. tetapi cara . mengeratkan kasih sayang dan menbahagiakan pasangan anda. . tetapi mengabaikan penampilan diri sendiri. mengeratkan hubungan dan menyelesaikan banyak masalah. Isteri yang bahagia membentuk keluarga sejahtera. .Ajak isteri mandi bersama sekali sekala. Ramai suami mengabaikan nafkah kerana isteri bekerja. Syurga isteri di bawah tapak kaki suami. Ramai suami yang kedekut dan berkira. sihat dan ceria.Bentuk sifat cemburu yang positif.Bantu isteri melakukan kerja rumah.Berikan nafkah kepada isteri mengikut keperluan keluarga dan kemampuan suami. Ini adalah sunah yang dapat meringankan beban isteri.Jadilah suami yang pemaaf. . Ada suami yang memusuhi keluarga isteri. sayang dan endah. Elakkan cakap tak serupa bikin. Isteri merajuk bukan sebab ditegur. wangi.Jadikan penawar hati kepada isteri.Pastikan penampilan anda anggun. Ini wajib dihentikan. Anda bagaimana ? .Sentiasa taat kepada semua perintah Tuhan dan memastikan keluarga juga patuh kepada Tuhan.Muliakan keluarga isteri seperti keluarga sendiri.Amalkan mesyuarat keluarga sekerap yang mungkin. Berbual mesra dan nasihat menasihati semasa makan. . Bergurau senda semasa mandi bersama adalah sunah yang dapat mengeratkan hubungan suami isteri. Isteri amat suka apabila suaminya ada sifat cemburu.Suami mithali sentiasa menyimpan rahsia isteri.Didik isteri dengan memberi nasihat dan peringatan secara hikmah. Ramai suami membazir masa dengan membisu semasa di dalam kenderaan. . Ramai suami secara sengaja ataupun tidak sengaja menceritakan keburukan isteri kepada orang lain. Cemburu tanda beriman.Hiburkan hati isteri anda dengan bercerita. Setiap gurauan mengubat hati isteri dan mengeratkan hubungan suami isteri. . Suami yang tidak cemburu adalah dayus. . . . Elakan berbual perkara yang melalaikan semasa makan.

Ini adalah tertib memberi khidmat. . mencari alternatif penyelesaian dan memilih penyelesaian yang optimum.Tingkatkan ilmu berkenaan agama. endah dan mudah menangis. Apabila suami kasar.w. hiba dan memberontak. isteri jadi takut. Hidupkan amalan sunah dalam rumahtangga.Jadikan diri anda pendorong dan motivator berkesan untuk keluarga. cuci hati dengan sembahyang taubat. pemaaf. . Ramai lelaki cuba hormat wanita tertentu sahaja. Cintai tanpa syarat. . penuh kemaafan. amat pemalu. Orang yang matang tenang. bijaksana. Apabila berjauhan.Jadi contoh atau model terbaik untuk keluarga. dapat membuat keputusan dan cekap menyelesaikan masalah. Wasiatkan isteri untuk sembahyang fardu dan sunat. Lazimnya. Apabila suami berubah. sebagai model. sabar.Sentiasa berubah secara positif. Cuba tanya apa lagi khidmat tambahan yang patut berikan kepada keluarga. Apabila suami cemerlang. pendapatan yang berkat dan baiki amalan dan tindakan. . ubah diri dulu. Nabi Muhammad s.Pamer keprihatinan yang tinggi terhadap keluarga. Sebut nama rasul apabila mendidik dan menasihati keluarga bagi mendapat hikmah. memaafkan dan minta maaf.Pamer kematangan yang tinggi. . telefon ataupun SMS bagi mengingatkan sembahyang. kritik ataupun hina keluarga. Apakah sifat dan amal anda yang dapat dicontohi oleh ahli keluarga ? . .ditegur yang kasar. Elak marah. Sentiasa beri galakan dan belaian. Elakan kesilapan ini. . cekap mencari punca masalah. Buat pesanan ini sehingga suami meninggal dunia. Ramai isteri yang kecewa terhadap suami yang menghina atau tidak hormat sebarang wanita termasuk pembantu rumah.a.w. Belajarlah ilmu agama dengan niat mendidik diri dan keluarga. Doa dan usaha supaya setiap perbuatan anda dapat dicontohi dan dibanggakan ahli keluarga. tidak pernah sensara serta berteraskan iman dan takwa.Suruh isteri dirikan sembahyang dan ibadah lain. Peka dengan masalah dan karenah ahli keluarga. Sebelum cuba ubah isteri dan keluarga.Gunakan Nabi Muhammad s. . bertambah mengikut usia.Memuliakan semua perempuan bukan sekadar isterinya. bingung. . berkawan dengan orang yang baik.Mahir dalam menguruskan keluarga. memberi tenaga. peka. keluarga akan turut berubah.Cintai isteri sepenuh hati. Sifat wanita yang ada pada lelaki menaikkan martabat lelaki dan lebih disayangi wanita. . isteri akan gemilang. suami yang mendidik keluarga berkenaan agama.Membaiki diri secara berterusan.a. . . Fikir positif dan bersangka baik terhadap keluarga. Ramai suami yang melebihkan orang lain daripada isterinya. Tingkatkan iman dan takwa. istighfar. waras. Ramai suami tidak ambil kisah dengan keluarga mereka.Mendahulukan keperluan isteri daripada orang lain. .Bentuk beberapa sifat wanita yang terpilih dalam diri suami. .

Elak mengenepikan kebenaran semata-mata bagi menjaga hati ahli keluarga.Urus stress dengan sempurna supaya keluarga tidak terjejas.Pimpin isteri dengan nasihat dan kasih sayang.. Jangan bangkang perkara yang baik. peramah juga dengan isteri. lemah lembut. . pasti isteri bahagia. sabar juga dengan isteri. Rajin di tempat kerja. telefon. sentuhan sayang. bercampur dengan orang positif. Peramah dengan kawan. . Serasikan gerak batin dengan berdoa.Latih diri memuji dan menghargai isteri. sembahyang taubat dan maafkan semua orang. Tegas menyatakan apa yang buruk dan apa yang baik. disiplin juga di rumah. . Ini termasuk senyum. . maafkan isteri. Buang sifat dan amalan yang isteri benci. Pesan selalu dan nasihat sekali-sekala. lakukan riadah. . Kawal macho dengan saksama. Suami pula berjauhan dengan isteri sekali sekala.Apabila suami melayan isteri seperti mana dia melayan kawan. suami akan bertambah bahagia. . Ini mengelakkan daripada bergaduh.Seimbangkan hidup dengan sempurna. menyanyi. Orang tidak boleh bergaduh sendirian. buat sebelum disuruh. Lemah lembut dalam menegur dan memberi nasihat. Ulangi layanan itu sekarang.Suami wajar belajar jadi mengikut setia. Apabila berjauhan. . Waktu terbaik nasihat adalah semasa rehat.Buat undang-undang dalam rumah tangga. . Di luar dan di dalam rumah serupa. tengok ikan di akuarium. .Nilai diri daripada kaca mata isteri. Apabila isteri bahagia. Patuhi cadangan. Tegakkan kebenaran dengan hikmah. Belaian merawat emosi dan fizikal isteri dan membuat dia terasa disayangi. hentikan merokok. Tegas dalam menyeru ke arah kebaikan. pandangan dan pandapat isteri yang betul. Pamer kesatuan hati dan pendapat kepada anak-anak dan orang lain. Tegas sangat orang memberontak. Ramai suami yang pandai kritik tetapi tidak tahu memuji. pujian dan memberi hadiah. tolak ansur. Sabar dengan orang. Wujudkan kerjasama melalui mesyuarat. . .Latih gerak batin anda supaya serasi dengan gerak batin isteri. minum petang. berbual. . bersangka baik dan lakukan perkara baik untuk isteri mengikut sebarang lintasan dalam hati. Berusaha keras melakukan perkara yang isteri suka. berdiet. berikan maklumat dan mengubat rindu. suami mesti senyap. Disiplin di pejabat. . Bayangkan cara anda melayan isteri sebelum kahwin.Cari peluang untuk bertindak romantis terhadap isteri. Apabila suami marah.Bertindak tegas dan lemah lembut mengikut situasi.Bentuk kerjasama yang mantap dengan isteri. lembut sangat orang pijak. sebut sayang tiga kali sehari. Pasti hebat kesannya. waktu bersiar-siar dan semasa hendak tidur. SMS ataupun e-mel untuk bertanya khabar. bermaaf-maafan dan banyak berdoa. bermain dengan bayi.Sentiasa menegakkan kebenaran. isteri mesti senyap. Cari peluang untuk sentiasa memuji.Fahami yang isteri ingin selalu di sisi suami. rajin juga di rumah. patuh perintah Tuhan. . Apabila isteri marah.

Kalaupun berkerja.? (Surah al-Isra.Menyediakan tempat tinggal. Hal ini memberi tekanan perasaan dan menyebabkan kemurungan.Memberi nafkah. Penerapan amalan memberi perhatian terhadap ibu bapa perlu disemai. 3. tetapi tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan keluarga yang semakin meningkat. Anak soleh sentiasa memohon kepada Allah agar ibu bapa mereka diberkati dan dicucuri rahmat. 1. Mereka terasa disisih dan dan seperti tidak diperdulikan. Ini bersesuaian dengan fizikal ibu bapa yang semakin uzur dan memerlukan lebih perhatian.Memberi kasih sayang. Anak yang baik tidak melupai jasa dan kasih sayang kedua ibu bapa. Anak memandang jijik terhadap ibu bapa sendiri. Sedangkan. Ajaran Islam meletakkan ibu bapa pada kedudukan yang mulia. Kasih sayang ibu dan bapa tidak pernah padam terhadap anaknya. Terdapat ibu bapa yang berdepan dengan masalah kewangan. Kes anak yang membuang ibu bapa semakin meningkat. Kasih sayang adalah sebagai membalas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan ibu bapa. Keadaan ini jika berterusan memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan mental ibu bapa. adalah menjadi tanggungjawab anak menyediakan tempat tinggal yang lebih sesuai kepada ibu bapa. Bakti itu dalam bentuk metarial dan hubungan kasih sayang. Sumbangan itu tidak seberapa berbanding yang dibelanjakan ibu bapa untuk membesar dan mendidik anak. Banyak bakti yang boleh dilakukan kepada ibu bapa. dibajai serta disuburkan dalam kehidupan masyarakat kita.10 CARA MEMBAHAGIAKAN KEDUA IBU BAPA Setiap anak wajib berbakti dan mentaati ibu bapa bertujuan membahagiakan kehidupan mereka melalui hari tua. atau tidak sesuai untuk didiami. Dalam kes ibu bapa yang hilang tempat tinggal. Paling baik jika ibu bapa dibawa tinggal bersama agar dapat menjamin keselamatan dan keperluan harian mereka diuruskan dengan baik. Justeru menjadi tanggungjawab anak memberi nafkah atau bantuan kewangan kepada ibu bapa.Memberi perhatian. Firman Allah bermaksud: ?Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara dan mendidikku ketika kecil. Terdapat sekurang-kurangnya 10 bakti perlu dilakukan setiap anak terhadap ibu bapa. ayat 24). Mereka tidak dapat lagi melakukan tugas seharian disebabkan faktor usia. Jadi seharusnya kasih sayang itu dibalas dengan sebaik-baiknya. Banyak ibu bapa yang disisihkan dan dihantar ke rumah rumah penjagaan orang-orang tua. ibu bapa mampu menjaga dan membesarkan beberapa orang anak. Ibu bapa yang diabaikan akan merasai kesunyian. 2. 4. Sukar diterima akal anak mendakwa tidak mampu menjaga ibu bapa. .

Diriwaytkan daripada Bukhri dan Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan al-Hakam bermaksud: Semua dosa akan ditangguhkan Allah. Ibu bapa seringkali memerlukan bantuan anak untuk melaksanakan sesuatu keperluan. 6. kecuali balasan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Satu cara menjaga perasaan ibu bapa ialah bercakap lemah lembut dengan mereka. Ibu bapa sudah tentu mengharapkan anaknya melakukan sesuatu yang baik pada pandangan mereka. Maka sesungguhnya Allah menyegerakan balasan kepada pelakunya pada masa hidupnya sebelum mati. gunakan cara yang lembut untuk menjelaskan keadaan sebenar.Memenuhi permintaan. yakni balasan menurut kehendak-Nya hingga ke hari kiamat. Memenuhi permintaan ibu bapa perlu diutamakan berbanding melakukan tugas lain. ayat 23). supaya kamu tidak menyembah selain Allah. tenaga dan masa.(Hadis riwayat Tirmizi). Melakukan perkara yang tidak sukai ibu bapa bermakna melakukan perbuatan derhaka. Jika salah seorang telah lanjut usianya. dan seumpamanya. Sabda Rasulullah bermaksud: Dua kejahatan yang disegerakan balasan di dunia ialah zina dan menderhaka kepada dua ibu bapa. Sesungguhnya.Menghadiahkan kejayaan. memenuhi permintaan ibu bapa lebih baik berbanding melakukan ibadat sembahyang sunat. Anak derhaka kepada ibu bapa tidak mendapat keberkatan dalam kehidupannya. Anak hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan agar dapat dikongsi kegembiraannya bersamasama dengan ibu bapa. Lebih baik berdiam diri daripada berkata-kata yang mungkin menyinggung perasaan ibu bapa. 7. Jawab baginda: Berjihad pada jalan Allah. dinaikkan pangkat dan . Firman Allah bermaksud: Tuhanmu telah memerintahkan. mendapat pekerjaan.Bercakap dengan lemah lembut. Kemudian jika ada kesempatan. Malah keutamaan berbakti kepada ibu bapa lebih utama berjihad di medan perang. Kemudian apa?? tanya saya lagi.Melakukan apa yang disukai. Suara hendaklah direndahkan dan jangan membantah permintaan mereka. Ibu bapa sentiasa mengharapkan kejayaan anak mereka. atau kedua-duanya telah tua. Tetapi berkatalah dengan sopan santun dan lemah lembut. Baginda menjawab: Berbakti kepada kedua ibu bapa. Sesungguhnya.5. Sesiapa derhaka kepada ibu bapa disegerakan balasan di dunia dan tidak terlepas di akhirat. Permintaan itu mungkin dalam bentuk kewangan. dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua orang tua. 8. jika memperoleh kejayaan dalam pelajaran. Jadi. Saya bertanya: Apa lagi. anak ditegah membantah kata-kata ibu bapa dengan suara tinggi atau bermaksud merendahkan kedudukan ibu bapa. (Surah alIsrak. berpuasa sunat. janganlah sekali-kali engkau berani berkata cis! terhadap mereka dan janganlah engkau suka menggertak mereka. Ibnu Umar berkata: ?Saya telah bertanya kepada Nabi Muhammad: Apakah perbuatan disukai oleh Allah?? Lalu baginda bersabda: Sembahyang pada waktunya.

tetapi mungkin sebenarnya dia tidak setabah yang kita sangkakan. Gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan bakti terhadap ibu bapa sebaik mungkin. Anak perlu sentiasa mendoakan kebaikan untuk ibu bapanya.Meluangkan masa bersama-sama. melainkan tiga perkara iaitu sedekah jariah yang berterusan memberi manfaat. Amalan mendoakan kebaikan untuk ibu bapa perlu diteruskan biarpun ibu bapa telah meninggal dunia. 6. Sabda Rasulullah bermaksud: Apabila meninggal seseorang itu. ilmu yang memberi kebaikan diajarkan kepada orang lain dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Kita selalu melihat dia ketawa. 2. selagi ibu bapa atau salah seorangnya masih hidup. .Di sebalik kesenangannya mungkin tersimpan seribu kekalutan. Berbicaralah dengan seseorang sesuai dengan kadar akal fikiran mereka dan jangan sampai mendustakan Allah dan rasulNya. Lambat laun ibu bapa akan meninggal dunia. Anak yang tinggal berasingan dengan ibu bapa perlu kerap meluangkan masa mengunjungi ibu bapa. Nilai setiap individu bergantung pada apa yang membuatnya jadi baik. 4. Jangan kamu jadikan dirimu sebagai hamba kepada orang lain sebab Allah menjadikan kamu sebagai seorang hamba yang merdeka. Rahsia seseorang tersimpan dibawah lidahnya. Mutiara Kata Ali bin Abi Talib 1.Tetapi jika kita cuba jadi sahabat sepertinya. Berhati-hatilah dengan kuasa seorang dermawan jika dia sedang lapar dan berhati-hatilah dengan kuasa seseorang yang tidak tahu membalas budi ketika dia sedang kenyang. Bertindaklah sebelum terlambat. 10. Ibu bapa berasa senang menerima kunjungan dan menatap wajah anaknya. 9. 3.Di sebalik senyumannya mungkin banyak cerita sedih yang ingin diluahkan. 5. Masa untuk anak berbakti kepada ibu bapa sebenarnya semakin suntuk. Kebaikan dilakukan anak terhadap ibu bapa sebenarnya amat kecil Anak tidak mampu untuk membalas jasa ibu bapa sepenuhnya biarpun dia berbakti sepanjang hayatnya. maka terputuslah segala amalannya.mungkin kita akan tahu.Mendoakan kebaikan untuk ibu bapa.seumpamanya. (Hadis riwayat Muslim). Ada ketikannya dengan hanya satu ucapan dapat menutup kenikmatan.Kita tidak tahu. seharusnya dimaklumkan kepada ibu bapa.. Ibu bapa dibawa bersama-sama dalam majlis untuk meraikan kejayaan itu.

b.SAYIDINA ABU BAKAR AS SIDDIQ Khalifah ur Rasyidin yang pertama dan Sahabat utama Rasulullah SAW. Sesungguhnya iblis itu berdiri di hadapanmu.’ e. Nafsu menyuruhmu berbuat maksiat. Akhirat itu kegelapan. anggota di sekelilingmu dan Allah juga bersamamu. Iblis yang dilaknat menyuruhmu meninggalkan agama. Siapa yang menyahut seruan nafsu terkeluar rohnya (roh kemanusiaan). terkeluarlah kejahatannya dan memperolehi segala kebaikan. penerangnya adalahamal soleh. c. 4. Cinta dunia itu kegelapan dan penerangnya adalah taqwa. terkeluar akalnya. Keinginan hawa nafsu menyerumu ke arah syahwat. Dia berkata kepada para Sahabat: Sesungguhnya aku telah mengendalikan urusan kamu. nafsu di sebelah kananmu. penerangnya adalah yakin. Siapa yang memasuki kubur dengan tidak membawa bekalan samalah seperti orang yang belayar di lautan dengan tidak berperahu. penerangnya adalah kalimah ‘La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayidina Abu Bakar berkata: Terdapat lapan perkara yang menjadi perhiasan kepada lapan perkara: – Menjaga perkara yang haram. Sesungguhnya hamba itu apabila datang ujub dengan sesuatu dari perhiasan dunia nescaya Allah memurkainyahingga dia menceraikan perhiasan itu. perhiasan kepada fakir. Siapa yang menyahut seruan Allah. 7. Sayidina Umar berpesan: . 2. terkeluarlah Syurganya. kalau aku berlaku lurus maka ikutilah aku tetapi kalau aku menyeleweng betulkan aku. SAYIDINA UMAR AL KHATTAB 1. Khalifah kedua. Dosa itu kegelapan dan penerangnya adalah taubat. katanya: 1. d. – Khusyuk perhiasan kepada sembahyang.– Meninggalkan riyak perhiasan kepada kebaikan. 5. – Merendah diri perhiasan kepada orang yang bercakap. tetapi bukanlah aku ini orang yang paling baik di kalangan kamu maka tolonglah aku. Sayidina Abu Bakar As Siddiq pernah meninggalkan pesan. – Syukur perhiasan kepada nikmat – Sabar perhiasan kepada bala. Allah menyerumu ke Syurga dan keampunan-Nya. 6. B. Anggotamu menyerumu berbuat dosa. dunia di belakangmu. Siapa yang menyahut seruan anggota.– Tawaduk perhiasan kepada kemuliaan. Kubur itu kegelapan. Moga-moga aku jadi pokok kayu dicantas kemudian dimakan. Dunia menyeru supaya memilihnya daripada Akhirat. Siapa yang menyahut seruan syahwat. Siratul Mustaqim itu kegelapan. 3. Siapa yang menyahut seruan iblis terkeluarlah agamanya. Kegelapan itu ada lima perkara dan penerangnya juga ada lima perkara iaitu: a. – Berlemah lembut perhiasan kepada ilmu.

A. Ketahuilah bahawa sabar itu sangkutan iman (orang yang bersabar akan mendapat iman) kerana kebajikan yang paling utama adalah taqwa dan taqwa hanya dapat dicapai dengan sabar. Sifat sabar itu ada dua. Termaktub dalam sepucuk surat khalifah Umar kepada Abu Musa Al Asyaari: “Milikilah sifat sabar. – Siapa yang bersabar di atas ujian. – Siapa yang menjaga daripada ketawa dianugerahkan kepadanya kehebatan. – Siapa yang meninggalkan cinta dunia dianugerahkan kepadanya dapat melihat kesalahan sendiri. – Siapa yang menjaga makanannya dianugerahkan kepadanya kelazatan dalam beribadah. dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak. – Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah. kehendaknya akan ditunaikan. jangan Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAW di tanganku. Jika tidaklah kerana takut dihisab sesungguhnya aku perintahkan kamu membawa seekor kambing untuk dipanggang di depan pembakar roti ini. 3. 4.” C.– Siapa yang menjaga percakapannya dianugerahkan kepadanya hikmah. . Allah sempurnakan sabarnya lalu memasukkannya ke dalam Syurga mana yang dia suka. Siapa takut kepada Allah SWT. 5. Sabar yang pertama lebih afdhal dari sabar yang kedua iaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT dan sabar dalam menghadapi musibah. – Siapa yang menjaga daripada bergurau dianugerahkan kepadanya keelokan atau kemuliaan. nescaya marahnya tidakdapat dilihat. – Siapa yang menjaga penglihatannya dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk. SAYIDINA USMAN IBNU AFFAN R. Dan siapa takutkan Allah. 2. Wahai Tuhan.

Sayidina Ali k. D. Siapa tinggalkan tamak. SAYIDINA ALI ABU TALIB K. Siapa yang tinggalkan dunia.w. Menziarahi kubur itu fadhilat.. Lidahnya bertahmid dan memuji Allah. c. 3. Ditanya orang pada Sayidina Ali k. b. Aku mendapat kemanisan ibadah dalam empat perkara: a. berkata: 1. d. Matanya berserta malu melihat perkara yang dilarang dan banyak menangis.” . Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ibadah itu sebaik-baik barang perniagaan. “Apakah sunnah Allah?” Sayidina Ali menjawab. 3. beramal dengannya itu wajib. dikasihi oleh malaikat. Pesanannya: Antara tanda-tanda ‘arifin itu ialah: a. dikasihi oleh Allah.” Ditanya lagi. Ketika mencegah kemungkaran dan menjaga diri daripada membuat perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. “Berlemah lembut dengan sesama manusia. Katanya lagi: Empat perkara yang pada zahirnya fadhilat dan pada batinnya wajib: a. Sewaktu menunaikan apa yang difardhukan Allah. Sayidina Usman Ibnu Affan r. d.w. sunnah Rasul dan sunnah wali-Nya. dikasihi oleh orang-orang Islam. bersedia untuknya itu wajib. “Menyembunyikan rahsia (misalnya menutup aib orang lain).a. menunaikan wasiat itu wajib. “Apakah pula sunnah wali-Nya?” Sayidina Ali menjawab. Bergaul dengan orang soleh itu fadhilat. maka tiadalah apaapa kebaikan padanya. 2. Menziarahi orang sakit itu fadhilat. Ilmu itu sebaik-baik pusaka. Adab itu sebaik-baik sifat.Mari kita lihat pula kata-kata hikmah daripada khalifah ketiga. Membaca Al Quran itu fadhilat. c. 2.” Ditanya lagi. Taqwa itu sebaik-baik bekalan.W. Ketika menyeru kepada kebaikan. Kehendaknya bersih dari cinta dunia dan bertujuan menuntut keredhaan Allah. Khalifah keempat. “(Sabar dalam) menanggung penderitaan. b. Di antaranya: 1. Siapa yang tidak ada padanya sunnah Allah. c. Hatinya berserta takut dan harap. d. b. mengikut amalan mereka itu wajib. “Apakah pula sunnah Rasulullah?” ayidina Ali berkata. Siapa yang tinggalkan dosa.

Kemudian baginda diam. lalu berlakulah Zaman Pemerintahan yang Menggigit (Zaman Fitnah). Jadual Allah Untuk Kebangkitan Islam akhir zaman“Telah berlaku Zaman Kenabian atas kamu. Memadai aku merasa mulia bahawa Engkau Tuhan bagiku dan memadailah aku merasa bangga bahawa aku menjadi hamba-Mu. Kemudian ALLAH mengangkat zaman itu. 7. 11. Engkau yang aku cintai maka berilah aku taufik (agar dapat melakukan perkara-perkara yang Engkau cintai). buta fikiran. Tiada kebaikan ibadah tanpa ilmu dan tiada kebaikan ilmu tanpa faham dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tiada perhatian. Kemudian ALLAH mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah Zaman Kekhalifahan (khulafa’ ur Rasyidin) yang berjalan seperti Zaman Kenabian. katanya : . Hendaklah kamu lebih mengambil berat bagi diterima amalamal kamu daripada beramal.Dan telah mengeluarkan Ibni Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud. Orang berhati kasar akan menghina kebenaran. 8. Kemudian berlaku pula Zaman Kekhalifahan (Imam Mahdi dan Nabi Isa) yang berjalan di atas cara hidup Zaman kenabian”. Sampai masanya dia ditimpa kecewa dan sesal tidak berhujung kerana diperlihatkan Allah hal-hal yang selama ini tidak dikiranya. MAHA MENGASIHANI 1. Orang yang syak wasangka akan tertipu oleh angan-angan. Buta hati akan lupa zikrullah. 9. – Berkata benar kepada orang yang ditakuti atau orang yang selalu menolong. Kegemilangan Islam akan berulang di akhir zamanDan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari. Susah sekali melakukan kebaikan pada empat tempat: – Memberi maaf ketika marah. (Riwayat Ahmad) 2. maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yang ALLAH kehendaki. lalai dan prasangka. Sesungguhnya sangat besar nilainya amalan yang disertai taqwa dan betapa lagi kalau amalan itu diterima.( Kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti) 3 Kebangkitan Islam akhir zaman akan bermula dari Timur. 10. menunjukkan kejahatan dan mengutuk orang-orang pandai. Janganlah mengharap seorang hamba itu melainkan Tuhannya dan janganlah dia takut melainkan dosanya. Dasar kekafiran itu dikelilingi oleh empat tiang iaitu kasar hati.– Bersedekah ketika kesempitan.– Menjauhi perkara haram ketika seorang diri. Maka berlakulah zaman itu sebagaimana yang ALLAH kehendaki. Berlakulah zaman itu sebagaimana yang ALLAH kehendaki. 6. nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”. Kemudian berlakulah Zaman Penindasan dan Penzaliman (pemerintahan diktator) dan berlakulah Zaman itu sebagai mana yang ALLAH kehendaki. DENGAN NAMA ALLAH. 5. Kemudian Allah Mengangkatnya.4. 12. MAHA PEMURAH.

Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya. Rasulullah SAW bersabda :Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari. 6 Dan abu Nu'aim mengeluarkan dari Abi Said dan Nabi SAW katanya :“Al Mahdi daripada kami Ahlul bait. seperti dia dipenuhi kezaliman”. Mereka meminta kebaikan . 9 Jemaah Kebenaran Pimpinan Pemuda Bani Tamim mendapat kemenangan di Timur dan merintis jalan untuk Imam Mahdii. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak. Bilamana kamu melihat yang demikian itu.“Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW. mancung hidungnya. seorang lelaki dari umatku. maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al Mahdi. tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah.” 4 Setiap kurun (100 tahun) Allah akan memunculkan Mujaddid (Reformer)Rasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi ummat Islam seorang mujaddid yang memperbaharui urusan agama (Islam) di setiap awal kurun”. 7 Dan telah mengeluarkan Abu N'aim dan Al Khatib dalam Talkhis Al mutasyabih dari ibnu Umar katanya sabda Rasulullah SAW :“Akan keluar Al Mahdi dan di atas kepalanya malaikat yang menyeru : Inilah Al Mahdi dan ikutilah dia”. Apabila terlihat akan mereka. Pemuda Bani Tamim dari Timur pemegang Panji-panji Imam MahdiTelah mengeluarkan Tabrani dalam Al Ausat. telah bersabda Rasulullah SAW :“Akan datang panji panji hitam dari timur. tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu. maka wajib kamu mencari Pemuda dari Bani Tamim. Barang siapa yang . nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki (Al Mahdi) dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”. hati mereka seperti kepingan besi. dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al Mahdi”. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. sesuatu yang kami tidak sukai?”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti). sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda : “Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). 5 Imam Mahdi Mujaddid Akhir Zamani. Dia memenuhi bumi dengan keadilan. Rasulullah SAW bersabda :Senantiasa ada suatu thoifah (jamaah) yang sanggup menzahirkan kebenaran dan tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat) 10 Dikeluarkan dari Al Hasan bin Sofyan dari Abu Nuaim dari pada Tsauban. 8.

Pemuda inilah yang akan menyerahkan kekuasaan (panji-panji hitam) kepada Al Mahdi. sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam.hadist di atas jelaslah bahwa kebangkitan Islam di Timur dibangunkan oleh seorang Pemuda dari Bani Tamim. menyerulah malaikat dari atas kepalanya : “Inilah Al mahdi sebagai Khalifah Allah. dan semakin . tetapi tidak diberikannya. diikuti oleh Nujaba’ dari Mesir dan Asoib dari Timur. melengkapinya dengan dinding. Sesungguhnya dialah Al Mahdi. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti). Setelah itu Allah mengutus kepadanya tentara dari Khurasan dengan bendera-bendera (panji-panji) hitam dan mereka menuju ke Syam. Jalannya adalah melalui TAQWA. yang pertama sebanyak bilangan ahli Badar. maka Islamlah yang akan menggantikan kuasa Amerika sebagai super power dunia nanti. Dengan kata lain perjuangannya dan perjuangan Al Mahdi berkait erat dan sambungmenyambung. bahwa mereka sesungguhnya akan dijadikan khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana telah dijadikan khalifah orang-orang sebelum mereka”. hendaklah mendatangi mereka dan berbailah kepada mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju”. Dari Ibnu Majah dan Tabrani daripada Abdullah bin Al Harats bin Juzu' Al Zubaidi telah bersabda Rasulullah SAW“Akan keluarlah manusia dari Timur. Imam Mahdi bertugas membangun rumah tersebut. maka lampu tidak akan menyala. dan sekali lagi bumi akan dinaungi oleh keadilan dan kemakmuran. Dahulu umat Islam dapat menang dari Rom dan Parsi (2 super power dunia pada saat itu) dengan kekuatan taqwa. pintu. Telah bersabda Rasulullah SAW“Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Mereka meminta kebaikan. pemuda Bani Tamim adalah orang yang membangun pondasinya.” (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti) 13 Pengisytiharan Imam Mahdi pimpinan ummah di MekkahRasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya ketika zahir Al Mahdi. Bani Tamim adalah salah satu cabang dari kabilah Quraisy. sedangkan Imam Mahdi sebagai lampunya. Allah SWT berfirman :“Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang mengerjakan amal soleh.mendengar tentang mereka.(QS An Nur : 55)Dari hadist. Islam akan bangkit kembali dan menjadi sebuah empire. atap. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti). maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji.Mengingat besarnya peranan pemuda Bani Tamim sebagai perintis jalan Imam Mahdi. Dan adapun yang berbaiah kepadanya antara rukun Al Aswad dan maqam Ibrahim. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak. Asalkan syaratnya dipenuhi. Ini giliran Islam. jendela lantai dsb. Dunia akan diserahkan lagi kepada umat Islam sebagai mana Allah telah menyerahkannya kepada Rasulullah dan para sahabat (QS Ar Rum 2-4). 11. Allah akan membantu orang yang bertaqwa (QS Al Jaasiah 19).(hadist dari Kitab As’afur Raghibin) Sesuai dengan janji Allah ini dan bukti-bukti nyata. Kalau diibaratkan membangun rumah. Sesungguhnya Al Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. 12. tentulah pondasi harus kuat. Ini bukan khayalan. Dan Allah menghantar kepadanya 3000 malaikat dan Ashabul kahfi adalah diantara pembantunya. Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mendapatkan kasih sayangnya. tetapi JANJI ALLAH yang telah dan akan terjadi lagi. tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Sekarang dengan kekuatan taqwa pulalah Barat akan ditumbangkan. Artinya Imam Mahdi belum akan zahir bila Pemuda Bani Tamim belum membuat tapaknya atau belum mendapatkan daulah di satu negara di Timur. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya. Apabila stop kontak tidak ditekan. Untuk membangun rumah yang kokoh. mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi”. maka kamu ikutilah dia”.Pemuda Bani tamim ibarat stop kontak (switch). kemudian Abdal dari Syam mendatanginya. Kemungkinan besar negara islam yang akan didapat oleh Pemuda Bani Tamim itu adalah malaysia.

CIRI-CIRI TAKWA 1. Rasa bersalah itu penting kerana rasa itulah yang mendorong kita meminta maaf.Ingat Dua Perkara Pertama: Kebaikan. lebih-lebih lagi patut kita rasakan sedemikian. tentulah pemuda Bani Tamim itu sudah ada bahkan sudah hampir menyelesaikan pembangunan tapaknya. Lupa dua perkara 3. Tentulah terhadap Allah. Kedua: Kesalahan kita kepada orang lain hendaklah sentiasa kita ingat dan kita minta maaf daripadanya. Ingat dua perkara 2. Menyukai apa yang Allah suka 4. Firman Allah SWT: ”Waamma bini’matihi rabbika fahaddith’. Memang patut kita taat dan bersyukur kepada Allah. keluarga. dengan membuat amal kebajikan biarpun segala amalan itu tidak mungkin setimpal dengan kurniaan Allah. Diantara ciri jamaahnya adalah : menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari diri.dekatnya kegemilangan Islam tersebut. pendidikan dan lain lain serta jamaah itu tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang ketentuan Allah (hari kiamat). maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (sebagai tanda bersyukur). jasa dan budi orang kepada kita perlu diingat selalu dan sekiranya berpeluang. Tentulah ia berada di Timur (Asia tenggara?). Maksudnya: ”Dan terhadap nikmat Tuhanmu.” (Adh Dhuha:11) Ini supaya kita terasa terhutang budi dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik dan berjasa kepada kita. Membenci apa yang Allah benci 1. ekonomi. teknologi. kebudayan. . maka eloklah disebut-sebut dan dibalas walaupun balasan itu tidak setimpal Lebih-lebih lagilah kita perlu ingat dan mensyukuri segala nikmat dan limpah kurnia Allah SWT kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Ingat selalu tentang kesalahan diri agar kesalahan itu tidak diulangi.

Rasakan seolah-olah kita tidak beramal. musibah atau mala petaka yang Allah timpakan kepada kita seperti sakit. kerugian. wabak penyakit. Lupa Dua Perkara Pertama: Lupakan segala budi. Kita iringi ingatan kepada dosa-dosa itu dengan bertaubat. kemeseletan ekonomi dan sebagainya. Anggaplah seolah-olah tidak ada siapa yang bersalah dengan kita supaya tidak tercetus rasa marah atau dendam terhadap orang. kematian. Rasakan seolah-olah kita tidak pernah berbuat baik kepada orang. datang rasa2 . disediakan oleh mantera at 9:33 AM 1 comments Links to this post Wednesday. kemalangan dan kegagalan. Kekalkan rasa berdosa itu supaya kita terhindar dari terbuat dosa-dosa yang lain dan hati kita sentiasa takut dan berharap agar Allah ampunkan dosa kita. Supaya tidak tercetus perasaan tidak sabar dan tidak redha dengan ketentuan Allah. 2. moga2 madah ini dapat mengingatkan kita tentang dosa yang selalu kita lupakan . kemarau. tsunami. Atau banjir. Dengan itu moga-moga hati kita tidak dilintasi oleh rasa ujub. Kembalikan segala kebaikan yang kita buat itu kepada Allah. Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi hendaklah kita lupakan segala kesusahan dan ujian. 2007 Renungan untuk mengubah sikap Renungilah kata2 madah ini. moga dengan mengingati dosa . sum’ah atau riyak atau rasa diri baik dan mulia. kita kena lupakan segala amal ibadah yang telah kita buat kepada Allah. jasa dan kebaikan kita kepada orang. Kedua: Lupakan kejahatan orang terhadap diri kita. Jangan diungkit-ungkit atau dikenang-kenang.Itu terhadap kesalahan kita terhadap sesama manusia.Jangan diungkit-ungkit dan dikenangkenang. ribut taufan. July 18. Lebih-lebih lagilah kita perlu ingat dosa-dosa dan kederhakaan kita kepada Allah.

"Kita hamba Allah ini kenalah menyesal selalu." 6. Justeru itu layaklah manusia ini dihukum sekali lagi di Akhirat kelak". orang lain yang buat dosa dia yang merasa berdosa." 9. jangan menangis dengan orang menghina. apatah lagi jika nampak."Jika kita mengingati dosa kita. orang lain yang bersalah dia yang rasa bersalah. mengakulah lemah di hadapan Tuhan sekalipun kita serba ada. kita telah membuat dua kali dosa. mengeluhlah selalu nasib kita belum tahu."Setiap hari kiralah dosa-dosa kamu."Rasakanlah diri kita sentiasa berdosa. Cuma berat atau ringan dan bentuknya tidak sama di antara satu sama lain. janganlah sedih dengan orang kata."Banyakkan mengingat dosa-dosa kita daripada mengingat amal kebajikan kita." 4. sedihlah dengan dosa."Orang yang halus perasaannya. anggap sahajalah tidak ada kebaikan" 2. janganlah kenang kebaikan kamu. terseksa jiwanya sepanjang masa. Betapalah kalau dia sendiri yang bersalah atau buat dosa. keduanya kerana tidak merasa berdosa." 10.kehambaan . tidak nampak lagi kebaikan kita. apatah lagi untuk dibanggakan" 5."Sebenarnya hukuman Allah kepada manusia di atas kesalahannya setiap hari berlaku." ." 3. lebih-lebih lagi di waktu bersalah. 8."Banyak orang mengambil berat tentang dosa-dosa lahir tetapi mengabaikan dosa-dosa batin. cara ini lebih menyelamatkan kita di Akhirat kelak."Merintihlah dengan dosa. Namun manusia tidak mahu juga dijadikan pengajaran. dosa sekalipun kecil kalau Allah tidak ampunkan tetap Neraka. janganlah merintih dengan buta. tidak terasa dengan dosa." 7. ada orang mati kelaparan. kerana rasa2 inilah yang Tuhan mahu di dalam sebarang tindakan." 11."Jika kita membuat dosa. dosa tetap dosa."Dosa walaupun kecil jangan diremeh-remehkan. dosa tetap dianggap derhaka. dia yang merasa bersalah. menangislah dengan dosa. satu kerana dosa yang dibuat. agar kita dapat mengekalkan sifat kehambaan yang kita ini memang hamba. 1. setidak-tidaknya mengingatinya. merintihlah selalu terutama dengan dosa-dosa kita. menangislah selalu kerana kita tidak dapat elak dari dosa moga-moga dengan cara ini Allah rahmati kita. sekalipun kita tidak nampak dosa kita.

12."Kalau orang telah mengabaikan dosa-dosa lahir."Dua orang atau lebih yang membuat satu dosa yang sama nilainya."Anggaplah kita ini orang dagang di dunia ini. dosa-dosa batin lebih-lebih lagi terabai" 15."Kalau seseorang itu dianggap bodoh kerana tidak membuat persiapan di hari tua yang masanya terlalu terbatas. atau membuat dosa kalau dosa itu tersembunyi dibongkarnya. atau menuduh atau menghukum.Logiknya lebih bodoh lagilah orang yang tidak membuat persiapan di waktu selepas mati yang masanya tidak berkesudahan. dan mendorong kita buat persiapan untuk balik ke Akhirat. Allah tidak mengukur tentang banyak atau dipandang besar." 13." 19. ada kurangnya mengikut ketaqwaan masing-masing. ialah benda yang paling kecil iaitu intan dan mutiara. Gambarkan kalau di Syurga alangkah indahnya."Kalau seseorang itu tidak bimbang dengan dosa lebih-lebih lagi setelah terlibat dengan dosa tidak pun hati merintih dengan dosa itu ditakuti mati di dalam suul-khatimah. Masanya tiada bertepi. kerana terlalu singkatnya dibandingkan hidup di Akhirat yang kekal abadi." 18-"Orang yang bergantung kepada amal ibadah. ibadahnya menghijab di antaranya dengan Allah. dengan cara ini Insya-Allah kita akan selamat" 20." . Di dunia ini benda yang paling bernilai dan mahal. sekalipun ibadah itu kecil sahaja pada pandangan mata manusia. terlebih atau keterlaluan daripada kesalahan yang dibuatnya."Adakalanya orang yang menyalahkan orang yang membuat salah. mesti ada lebih."Hidup di dunia ini macam mimpi aja." 14. agar kita tidak terpaut dengan dunia. jika di Neraka alangkah parahnya. atau mengikutlah tingkatan iman masing-masing." 16. setiap orang itu rasa berdosa tidak sama. Begitulah amal ibadah di sisi Allah itu." 17-"Tidak mesti benda yang besar itu bernilai atau yang paling bernilai. bahkan merasakan demikian setiap waktu. tapi amal ibadah yang paling ikhlas yang kita buat. dosanya lebih besar daripada orang yang membuat kesalahan.

‫ع ا‬ َ‫د ا‬ َ‫ ) ا‬yang bererti. kita selalu terlupa Allah subhana wa ta'ala berada di samping kita dan telah berjanji akan memudahkan hidup kita jika kita memintanya. Allah menjelaskan: Berdoalah kepada Ku. Oleh kerana semua bacaan doa dan zikir tersebut dalam Bahasa Arab. keluarga dan harta benda.urusan dunia. agama dan akhirat. sebagaimana yang pernah dilazimkan oleh Nabi Muhammad s.w semasa hayat baginda. maka disarankan kepada pembaca agar mempelajari bacaan teks doa atau zikir daripada orang yang boleh atau memahami bahasa arab agar setiap kalimat yang dibaca betul dari segi bacaan dan maknanya kerana apabila bacaan berubah. nescaya akan Ku perkenankan bagimu.a. maka ertinya juga akan berubah. Bagaimanapun. Adapun terjemahan setiap doa dan zikir hanyalah sebagai bantuan untuk memahami erti setiap bacaan agar menambahkan rasa khusyuk sewaktu membacanya. Doa dalam bahasa arab.w telah diberi kelebihan oleh Allah dengan " Jawami Al-Kalim " iaitu ucapan yang panjang dan mendalam. memohon atau meminta. berasal dari kata ( ‫ و ة‬ َ‫ع ا‬ ْ‫د ُع‬ َ‫ ا‬. Di dalam Al-Quran kata-kata doa banyak kita temukan dalam beberapa ayat dan surah. kita kadangkala terasa payah melakukan sesuatu.a. memanggil. sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina! Doa Harian ini adalah himpunan doa-doa yang mudah tetapi penting di dalam pekerjaan dan amalan seharian kita. mempunyai beberapa erti yang berbeza . Meminta turunnya rahmat dan terhindar dari bencana.‫ع و‬ ُ‫د و‬ ْ‫ي ُع‬ َ‫ ا‬. Kalimat bahasa arab juga adakalanya tidak dapat diterjemahkan ertinya dengan sepenuhnya kerana Nabi Muhammad s. Di dalam surah Al-Mukmin ayat 60. Orang yang berdoa ertinya orang yang mengajukan permohonan kepada Allah tentang kebaikan diri.Di dalam kesibukan menjalankan pekerjaan harian.

Seperti Firman Allah: . (Surah Al-Isra' ayat 52) e. Doa yang bererti As-Sual (memohon).mintalah kepadaKu. Seperti Firman Allah: . Doa yang bererti Istighathah (meminta tolong).. (Surah Al-Baqarah ayat 23) c. Sebagaimana firman Allah: Dan jangan kamu berdoa (menyembah) selain Allah. (Surah Yunus ayat 106) b.. Doa yang bererti ibadah atau menyembah . Seperti Firman Allah: . Seperti Firman Allah: Iaitu pada hari DIa memanggil kamu... sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudharat kepadamu. Umpamanya: a. (Surah Al-Mukmin ayat 60) d...... akan Ku perkenankan pintamu.dan minta tolonglah kepada saksi-saksimu (sekutu-sekutumu) selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Doa yang bererti An-Nidaa' (panggilan).kandungan dan makna dari ayat-ayatnya dengan perbezaan susunan kalimat-kalimatnya pula. Doa yang bererti Ath-Thana' (pujian)..

(Surah Yunus ayat 10) . Seperti Firman Allah: Ucapan mereka di dalamnya ialah: Maha Suci Ya Allah. Doa yang bererti Al-Qaul (ucapan).Katakanlah Pujilah Allah atau Pujilah Ar-Rahman..... (Surah Al-Isra' ayat 110) f.