You are on page 1of 1

Alamat pengirim

Alamat penerima Tuan/ Puan, Notis Berhenti Kerja

Tarikh

Merujuk perkara di atas, saya <Nama> <No ic> ingin menamatkan perkhidmatan di syarikat tuan/puan sebagai pekerja di bahagian Softline bermula 19 Julai 2012. 2. Saya berbuat demikian kerana ingin mencari pengalaman bekerja di tempat lain dan membuat persediaan untuk memasuki ke IPTA. 3. Diharapkan pihak tuan/puan dapat mempertimbangkan permohonan saya. Segala kerjasama daripada pihak tuan/puan didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. 4. Akhir sekali, saya amat berterima kasih kepada tuan/puan kerana sudi menerima saya bekerja dan memberi tunjuk ajar sepanjang saya berkhidmat di syarikat tuan/puan. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nama)