You are on page 1of 2

NDUKTIF

Takrif

DEDUKTIF
Ee Ah Meng (pedagogi 2, pelaksanaan pengajaran) cara mendekati sesuatu.Cara objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu pelajaran. - memperkenal pengetahuan dan memberi pengalaman - membentuk satu kesimpulan umum - memperkenal pengetahuan dan pengalaman -penglibatan murid secara aktif -suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. -bimbingan dan bantuan guru diperlukan     terus atau semulajadi oral-aural lingusitik fonetik    Suatu pengajaran yang dimulakan dengan melihat hukum atau mempelajari peraturan tertentu dan diaplikasikan menjadi suatu fakta. - selaras dengan teori pembelajran Gestalt - lebih menekankan aspek tulisan - Pelajari sesuatu berdasarkan hukum

Konsep

Ciri-ciri

-Mementingkan pengetahuan terhadap murid -Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan.

Kaedah (-kenalpasti bahan mengikut masa. -Tetapkan bbm dan susunkan mengikut langkah.)

lingusitik semulajadi terus

Teknik

Berbincang-perbualan antara pelajar Branstoarming-berfikir secara kreatif dan aktif bagi melahirkan pendapat Soal Jawab-interaksi antar guru dan pelajar.

Main peranan-gambaran terhadap situasi@pengalaman secara spontan Bercerita- guru =cerita + isi pengajaran Lakonan/Drama- jalan cerita Tunjuk Cara-pertuturan yang betul, guru guru memberi panduan.

-

Kelebihan Cara yang mudah untuk pelajar memahami pelajaran Menjimatkan masa dan tenaga

5) Pelajar diminta untuk melakonkan sebarang aksi berpandukan perkataan yang mengandungi huruf vokal yang diberikan oleh guru 6) Guru dan pelajar berbincang tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut. 3) Guru meminta pelajar menyebut perkataan yang ditunjukkan. 2) Guru meminta pelajar memadankan perkataan dan gambar yang diberikan.Cara pelaksanaan dalam pengajaran dan pembelajaran Mengecam huruf vokal dalam perkataan 1) Guru menunjukkan kad gambar dan kad perkataan kepada pelajar. . 3) Guru meminta pelajar mencari dan menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.