You are on page 1of 1

KP(IPG)8181/600/3/Jld.

2(

)

LAMPIRAN 2

Kursus Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pra PISMP) Semester 1 (Ambilan Julai 2012) Jadual Peperiksaan November 2012 SLOT TARIKH MASA
8.30 – 9.45 PAGI (1 ¼ JAM) 1 31 OKT 2012 (RABU)

MATA PELAJARAN
English Language Bahasa Iban 1

KOD KERTAS
PI 1311P BIB1101 BKZ1101 SJH1101 PM 1311P BA 1311P BIB 1105 BKZ1102 PC 1311P BT 1311P MT 1311P MT 1313P SN 1311P DT 1311P SJH1102 MU 1311P PS 1311P PJ 1311P PA 1311P PM 1312P PC 1312P BT 1312P BA1312P MT 1312P

2.30 – 5.00 PETANG Bahasa Kadazan 1 (2 1/2 JAM) Sejarah 1 Bahasa Melayu I Bahasa Arab I

8.30 – 9.45 PAGI (1 ¼ JAM)

2

01 NOV 2012 (KHAMIS)

8.30 – 11.00 PAGI (2 1/2 JAM)

Bahasa Iban 2 Bahasa Kadazan 2 Bahasa Cina I

2.30 – 3.45 PETANG Bahasa Tamil I (1 ¼ JAM) Matematik 1 2.30 – 3.45 PETANG Mayematik 3 (Opsyen Pemulihan) (1 ¼ JAM) Sains 1 Reka Bentuk dan Teknologi 1 2.30 – 5.00 PETANG Sejarah 2 (2 1/2 JAM) 4 06 NOV 2012 (SELASA) 2.30 – 3.45 PETANG Pendidikan Muzik I (1 ¼ JAM) Pendidikan Seni Visual I 2.30 – 3.45 PETANG (1 ¼ JAM) Pendidikan Jasmani 1 Pengajian Islam I

3

05 NOV 2012 (ISNIN)

5

07 NOV 2012 (RABU)

6

08 NOV 2012 (KHAMIS)

2.30 – 3.45 PETANG Kertas 2 (Kumpulan B) (1 ¼ JAM)

SN 1312P MU 1312P PJ 1312P PA 1312P PS 1312P DT 1312P

Muka surat : 1 / 1