You are on page 1of 2

ISL M3 Penyediaan Tutorial M4 Bincangkan sejauh manakah penglibatan dan sokongan pihak pengurusan sekolah dalam program pendidikan

pemulihan aspek kelayakan, motivasi, ketrampilan dan latihan guru asas Aspek kelayakan Sokongan Pengurusan Sekolah: Guru biasa perlu mengambil perhatian terhadap murid pemulihan dan murid pendidikan khas Guru biasa bekerjasama dengan guru pemulihan khas untuk membantu murid-murid Pihak sekolah menyediakan peruntukan dari segi wang dan kemudahan untuk membantu guru pemulihan bertindak dengan lebih komited dan cekap. Aspek Motivasi Sokongan Pengurusan Sekolah Penghargaan dan pengiktirafan Contoh: sambutan Hari Guru Dalam Majlis Pelancaran Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan-Pemilihan Guru Cemerlang Kenaikan pangkat sudah merupakan satu jenis motivasi. Guru Besar boleh mencalonkan guru yang cemerlang untuk mendapat peluang kenaikan pangkat. Aspek Ketrampilan Sokongan Pengurusan Sekolah Pihak sekolah boleh menghantar guru untuk menghadiri ceramah atau bengkel yang berkaitan dengan cara untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiri. Pihak sekolah boleh menyediakan buku-buku seperti strategi dan kaedah menarik perhatian murid di Pusat Sumber agar guru-guru di sekolah boleh merujuk buku tersebut. Pihak sekolah juga menggalakkan guru untuk memerhatikan sesi pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang.

ketrampilan dan latihan guru asas? Rumusan .Aspek latihan asas Sokongan Pengurusan Sekolah Pihak sekolah memberi peluang kepada guru untuk melanjutkan pelajaran Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) ditubuhkan untuk membolehkan guru-guru menikmati faedah dan sumbangan. Pihak kerajaan boleh menyediakan kursus kepada guru untuk melanjutkan pelajaran Contoh:-Diploma Khas Pendidikam Pemulihan Khas (KDP) / Sijil Perguruan Khas Pendidikan Pemulihan Khas (KSPK)-setahun -Sijil Kursus Dalam Cuti (KDC) Pemulihan Khas 6 Bulan -Sijil Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) Pemulihan Khas 14 Minggu -Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas / Pemulihan Khas Soalan Bagaimanakah penglibatan dan sokongan pihak pengurusan sekolah dalam program pendidikan pemulihan dapat membantu keperluan guru dari aspek kelayakan. motivasi.