You are on page 1of 2

SK KAMPONG TUA 34400 SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL PERAK.

PELAPORAN PENTAFSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) PERTENGAHAN TAHUN ( JANUARI – JUN ) TAHUN 2013

NUR NAMA MURID : SHAHIDA BINTI ABDUL RASHID

KELAS2:DEDIKASI

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN BAHASA ARAB DUNIA SENI VISUAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DUNIA MIZIK MATEMATIK

BAND 3

Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Penjaga

Tandatangan Guru Besar

……………………………………… PN. HASIAH BT. …………………………………… ( ZAINI ) (

……………….……………………….. )