You are on page 1of 2

Kepada ______________________________________________________ No. Tel : _____________________________ No.

Fax : _____________________________ Tuan/Puan, Re: JEMPUTAN PERTANDINGAN ‘TEPUK AMAI AMAI’ DI SEKOLAH-SEKOLAH DOKTOR MUDA Merujuk kepada perkara di atas. Sukacita dimaklumkan, Kami dari Syarikat GRIFFIN BUSINESS CONSULTING dengan ini berbesar hati memaklumkan bahawa Sekolah anda adalah diantara sekolah yang terpilih bagi tujuan di atas dengan tajaan Syarikat Lam Soon Edible Oils Sdn. Bhd di atas jenama produk “Antabax” dan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia, Dr Muda untuk mengadakan Pertandingan Tepuk Amai Amai di Peringkat Kebangsaan yang melibatkan Sekolah Doktor Muda. 2. Dengan ini, kami menjemput sekolah Tuan/Puan untuk mengambil bahagian di dalam pertandingan Tepuk Amai Amai yang diadakan. Borang permohonan penyertaan ada di laman Facebook iaitu www.facebook.com/NewAntabax berserta syarat-syaratnya. 3. Tepuk Amai Amai dan Kebersihan Kebangsaan ini merupakan salah satu inisiatif pihak penganjur dengan kerjasama kementerian kesihatan untuk menggalakkan sekolah rendah menubuh dan mengaktifkan Kelab Doktor Muda. Projek Tepuk Amai Amal oleh Antabax berobjektif memberikan peringatan dan menggalakkan murid-murid sekolah tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan. 4. Sebagaimana tuan/puan sedia maklum, Kelab Doktor Muda merupakan program kokurikulum yang dianggotai oleh para pelajar Tahun 4, 5 dan 6 . Pelajar-pelajar ini boleh dilatih untuk menjadi mentor kepada rakan sebaya. Para pelajar yang menyertai aktiviti kelab ini akan dilatih mengenai asas kesihatan dan mereka berperanan penting dalam memupuk tabiat kesihatan dan kebersihan yang baik sejak di bangku sekolah lagi.

Jun 4, 2012

Sekian.Contoh Tepuk Amai Amai boleh di dapat di http://www. 7. Sekolah Kami :________ _____________________________ Berminat menyertai Pertanding Antabax Tepuk Amai Amai. Kami amat berharap Pihak Tuan/Puan dapat memberikan maklumbalas yang diperlukan dengan kadar segera. harap maklum. 6. di mana kempen kebersihan tangan tersebut telah memanfaatkan lebih 3 juta penduduk di seluruh Malaysia. Kami akan menyertai pertanding ini (sila tanda) 1. ________________ STEVEN TAN Project Director Griffin Business Consulting Email : info@griffin-bc. Ianya bertujuan untuk menurunkan kadar penyebaran penyakit yang berjangkit melalui tangan. Yang Benar. Diharap pihak tuan/puan dapat mempertimbangkan pemohonan kami seperti ai atas untuk sekolah tuan/puan menyertai pertandingan Tepuk Amai Amai di sekolah-sekolah doktor muda peringkat kebangsaan ini. melalui Facebook dengan sendiri 2. Kami juga akan membuat permohonan lanjutan bagi permohonan ini kepada Pengarah Pelajaran Negeri dan Daerah sekiranya pihak Sekolah Tuan/puan bersetuju dengan perkara yang kami sebutkan di atas.com Tel/Fax: 03-5740 8821 Nama Guru : ____________________________ Telephone : _____________________________ Tarikh : _______________________________ Sila Fax kepada 03-5740 8821 . kami lampirkan surat kebenaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia – PUTRAJAYA untuk penelitian dan rujukan pihak Tuan/Puan. Dengan yang demikian.com/user/AntabaxChannel 5. melalui hantaran CD dengan ‘Borang Penyertaan Antabax – Tepuk Amai Amai kepada Syarikat Griffin. Antabax juga telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan serta MAHEO (Persatuan Promosi Kesihatan Malaysia) dengan mengadakan ‘Bulan Kebersihan Tangan Rakyat Malaysia Sihat’ pada tahun lepas (2012).youtube. Segala kerjasama dari pihak tuan/puan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.