You are on page 1of 1

OD ONIH OKO MENE

OD ONIH OKO MENE UJEM PLA, TEKO JADANJE I OAJAN UZDAH UJEM NJIHOVE KORAKE KAKO ODLAZE SPORO I ONDA SAM SHVATIO DA MOJA DUA MORA DA ODLAZI LEDENI VJETAR JE POEO DA PUE UNUTAR MOJE DUE OD GLAVE DO PETE I ONDA JE ZADNJI UZDISAJ NAPUSTIO MOJE USNE VRIJEME JE ZA ODLAZAK I JA MORAM DA IDEM ZNAI ISTINA JE ALI JE PREKASNO GOVORILI SU DA SVAKA DUA IMA SVOJ KRAJ KAD MORA DA NAPUSTI SVOJE TIJELO I DA SRETNE SVOJU VJENU ODREDBU ZAPAMTI RJEI KOJE U TI REI KO ZNA MODA JE SUTRA ''TVOJ DAN'' I NA KRAJU E DA DOE U DENNET ILI DEHENNEM PA ODLUI SE SADA ALI NE ODGAAJ PA HAJMO BRAO DA KLANJAMO PA ODLUI SE SADA ALI NE ODGAAJ O ALLAHU, O ALLAHU NE MOGU DA VIDIM MOJE OI SU SLIJEPE DA LI SAM TO JA ILI JE MOJA DUA SKRENULA SA PRAVOGA PUTA PA JE PRISILJENA DA PLATI BEZVRIJEDNU CIJENU

NAALOST U PEPEO SVI EMO SE VRATITI I TREBALI BISMO UIVATI DOK DRUGI PATE I GORE DA SAM BAREM JA TO PRIJE ZNAO MOJ IVOT JE KRATKO TRAJAO I STIE ME MOJ AS I SADA ISPOD ZEMLJE SU ME OSTAVILI SA MOJIM SITNIM DJELIMA PLAU ALI NE ZNAJU DA JA JO GORE PLAEM ONI ODLAZE KUI A JA SE SUSREEM SA SVOJIM GOSPODAROM ZAPAMTI RJEI KOJE U TI REI KO ZNA MODA JE SUTRA ''TVOJ DAN'' I NA KRAJU E DA DOE U DENNET ILI DEHENNEM PA ODLUI SE SADA ALI NE ODGAAJ PA HAJMO BRAO DA KLANJAMO PA ODLUI SE SADA ALI NE ODGAAJ VRIJEME JE PROLO