You are on page 1of 1

DA ZNA MOJ SOKOLE DA ZNA, DA ZNA MOJ SOKOLE KAKO PLANE OI BOLE VRELA SUZA KAKO PEE ZBOG

MLADOSTI TO PROTEE VINUO BI KRILA, KRILA SVOJA TAMO GDJE JE LJUBAV MOJA DA JOJ KAE MOJ SOKOLE KAKO PLANE OI BOLE U IVOTU SVAKO ELI DA TO SREE IMA VIE I KAD MISLI DA JE SRETAN NJEMU IVOT DRUGO PIE ZATO VINI KRILA, KRILA SVOJA TAMO GDJE JE LJUBAV MOJA PA JOJ KAI MOJ SOKOLE KAKO PLANE OI BOLE BUDI SRETAN MOJ SOKOLE SOKOLICU SVOJU LJUBI U IVOTU TAKO BIVA NEKO VOLI, NEKO GUBI

IDU DANI MAJKO MOJA A OD NJE NI PISMO UMRJEU TI MAJKO TO ZAJEDNO NISMO ELI SVADBU MOJU AL PUSTA TI ELJA NEMA NITA MAJKO OD TVOGA VESELJA MISLIO SAM VRJEME E NJU DA MI DONESE GODINAMA PISAO PISMA BEZ ADRESE NISAM ZNAO KO JE KRIV...

ZAJDI, ZAJDI ZAJDI, ZAJDI JASNO SOLNCE ZAJDI POMRAI SE I TI JASNA LE MJESEINO BEGAJ UDALJI SE CRNI GORO CRNI SESTRO DVAJCA DA CRNI ME TI ZA TVOJ TE LI SJAJ LE GORO JA ZA MOJTE MLADOST

UDNA JADA UDNA JADA ODMOSTARA GRADA SVE OD LANI PA EVO DO SADA KAKO BIBA OD LJUBAVI STRADA BOL BOLUJE ELEBIA BIBA BOL BOLUJE NIKOM NE KAZUJE KERI BIBO I RUMENA RUO KAI MAJCI TA TE BOLI DUO MENE BOLI I SRCE I GLAVA JER MOJ AHMO S DRUGOM RAZGOVARA KAKAV AHMO VODAGA ODNIJELA ZBOG NJEGA SI BONA(MLADA) OBOLJELA MILA MAJKO NEMOJ AHME KLETI REKO ME JE NA JESEN UZETI NEMA NITA MAJKO OD MALENA JA SAM S NJOM ISPRAAO LJETA IVOT NAS JE ODNIO NA DVJE STRANE SVJETA NISAM ZNAO KO JE KRIV PA KRIVIH SVE REDOM ZAKLEO SE NAI U JE MAKAR S KOSOM SJEDOM