You are on page 1of 1

Evidens PBS Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

T2

NAMA TINGKATAN TARIKH B3DK2E1

: : : : Menyatakan kesan beserta contoh penyalahgunaan dadah kepada individu dan institusi kekeluargaan.

Berdasarkan maklumat yang diberikan di bawah, bezakan contoh kesan penyalahgunaan dadah kepada individu dan keluarga. • • • Mencemarkan maruah dan nama baik keluarga. Mengganggu sistem otak dan saraf. Kemerosotan kehadiran ke sekolah atau tempat kerja. • • • • Memusnahkan harapan ibu bapa. Menyebabkan ketagihan. Rumah tangga menjadi porak peranda. Meminta wang secara berlebihan daripada

INDIVIDU

KELUARGA