You are on page 1of 8

GERAI MANAKAH YANG TERCANTIK?

TAHUN 4

JADUAL .

00 RM 411.50 80 RM 150.00 95 RM 100.00 MARKAH GERAI TERCANTIK 83 Persatuan Bulan Sabit Malaysia Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan silat gayung RM 200.00 75 .00 RM 625.00 RM 250.GERAI MODAL HASIL KUTIPAN RM 743.00 RM 405.

Gerai yang mendapat hasil kutipan terbanyak  Persatuan Bulan Sabit Merah .

Gerai yang memperoleh kutipan paling kurang  Pergerakan Pengakap .

Gerai yang tercantik  Pergerakan Puteri Islam .

Gerai yang mendapat hasil keuntungan yang tertinggi  Persatuan Bulan Sabit Merah .

Dengan modal sebanyak seratus lima puluh ringgit. mereka berjaya mengutip keuntungan sebanyak enam ratus dua puluh ringgit 2. Persatuan Bulan Sabit Merah mendapat keuntungan sebanyak lima ratus empat puluh tiga ringgit .BINA 3 AYAT MATEMATIK 1. Dengan modal sebanyak seratus ringgit mereka mendapat keuntungan paling kurang iaitu ratus sebelas ringgit 3.