LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA (FUNGSI PERTUKARAN UNTUK GUNASAMA) LANGKAH-LANGKAH LANGKAH 1 : Pra

Persediaan MODUL DI DALAM HRMIS Manual TINDAKAN Lampiran I – Borang Permohonan Pertukaran dari Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011 bagi mendapatkan persetujuan dari Ketua Jabatan Lampiran L2 – Penyata Tatatertib Modul Data Perjawatan Mengemaskini Modul Data Perjawatan bagi elemen-elemen berikut :  Nama Skim Perkhidmatan  Gred Jawatan Sebenar  Status Jawatan sebenar  Alamat Organisasi Mengemaskini Modul Profil perkhidmatan bagi elemenelemen berikut :  Tarikh Lantikan  Tarikh Pengesahan  Skim Perkhidmatan  Ketua Perkhidmatan adalah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Mengemaskini Modul Rekod Peribadi bagi elemen-elemen berikut :  No. telefon  Maklumat Keluarga  Kelulusan Akademik  Tempat Lahir  Taraf Perkahwinan Dilakukan oleh Pentadbir HRMIS PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Dilakukan oleh Pemilik Kompetensi

Submodul Profil Perkhidmatan

Dilakukan oleh Pentadbir Profil Perkhidmatan Agensi- Jabatan, PPW atau sekolah.

Modul Rekod Peribadi

Dilakukan oleh Pemilik Kompetensi

(termasuk memuat naik Lampiran I dan Penyata Tatatertib-Lampiran L2 yang telah disahkan Ketua Jabatan) Penyokong Permohonan Pertukaran menyemak dan menyokong/tidak menyokong permohonan pertukaran yang dibuat.LANGKAH 2 : Permohonan pertukaran melalui online Modul Perolehan Sumber Manusia –Fungsi Pertukaran Pemohon memohon bertukar dari Jawatan Sebenar yang disandang sekarang ke suatu Jawatan di agensi lain. Pemohon membatalkan permohonan yang dibuat dengan syarat Status Permohonan masih dalam ` Tindakan Urusetia’ Permohonan pertukaran diluluskan/tidak diluluskan Dilakukan oleh Pemilik Kompetensi Modul Perolehan Sumber Manusia – Fungsi Pertukaran Dilakukan oleh Pengarah Jabatan (Re assignment Supporter) LANGKAH 3 : Pembatalan Pertukaran (sekiranya kompetensi ingin membuat pembatalan) Modul Perolehan Sumber Manusia – Fungsi Pertukaran Dilakukan oleh Pemilik Kompetensi Modul Perolehan Sumber Manusia – Fungsi Pertukaran Dilakukan oleh Urusetia JPA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful