PRIJEDLOG Klasa: Urbroj: Zagreb

,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Godišnje izvješüe o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2012. godinu - mišljenje Vlade

Veza:

Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/13-09/27, urbroja: 65-13-03, od 11. lipnja 2013. godine

Na temelju þlanka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Godišnjem izvješüu o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2012. godinu, daje sljedeüe

MIŠLJENJE Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na Godišnje izvješüe o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2012. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja aktom, klase: 034-08/2013-01/001, urbroja: 580-007/23-2013-002, od 10. lipnja 2013. godine. Za svoje predstavnike, koji üe u vezi s iznesenim mišljenjem sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Vrdoljaka, ministra gospodarstva, Alena Leveriüa, zamjenika ministra gospodarstva, te Sabinu Škrtiü, mr. sc. Jelenu Zrinski Berger i Vedrana Kružiüa, pomoünike ministra gospodarstva.

PREDSJEDNIK Zoran Milanoviü

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful