P. 1
dec_200_2011

dec_200_2011

|Views: 3|Likes:
Published by stoicaaurora
declaratie
declaratie

More info:

Published by: stoicaaurora on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2015

pdf

text

original

Anexa nr.

1

Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ

DECLARAƹIE privind veniturile realizate din România
Anul

200

Declaraǹie rectificativNJ
Se completeazNJ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume Prenume StradNJ ScarNJ Judeǹ/ Sector Cod poǵtal Fax Cont bancar (IBAN) NumNJr Banca Bloc Localitate Telefon Etaj Ap. Iniǹiala tatNJlui Cod numeric personal/NumNJr de identificare fiscalNJ

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente cedarea folosinǹei bunurilor profesii libere

drepturi de proprietate intelectualNJ
1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen, pe bazNJ de contract activitNJǹi agricole

transferul titlurilor de valoare, altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise, deǹinute mai mult de 365 de zile, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise, deǹinute mai puǹin de 365 de zile, inclusiv, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise, realizat în perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ norme de venit

entitNJǹi care aplicNJ regimul transparenǹei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7. Data începerii activitNJǹii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data încetNJrii activitNJǹii

1B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂƵTIGUL NET ANUAL

(lei) 1.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 1.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 1.3. Venit net anual (rd.1.1.-rd.1.2.) ................................................................................................................ 1.3.1. Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului................... 1.4. Câǵtig net anual ..................................................................................... ...................................................... 1.5. Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd.1.2.-rd.1.1.)/Pierdere netNJ anualNJ ....................................................... 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5.

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Pagina 1

...........3..... deǹinute mai mult de 365 de zile............... Data încetNJrii activitNJǹii (lei) 3B........... Forma de organizare: individual cote forfetare asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ norme de venit entitNJǹi care aplicNJ regimul transparenǹei fiscale 4... 2.....2.......DATE PRIVIND VENITUL/ CÂƵTIGUL NET ANUAL 3.....-30.......... 3...DATE PRIVIND VENITUL/ CÂƵTIGUL NET ANUAL 2........................... realizat în perioada 01..............01....2010 transferul titlurilor de valoare...4................. altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise.........2....2.............. altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise..... 2.-rd..-31. 2.. Cheltuieli deductibile .5..... Forma de organizare: individual cote forfetare asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ norme de venit entitNJǹi care aplicNJ regimul transparenǹei fiscale 4..... Obiectul principal de activitate 5............. 3......................................... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise.............3.......07. 2................... 1....1...-30.......................07.2010 2.... 2... Data încetNJrii activitNJǹii (lei) 2B....... Data începerii activitNJǹii Nr....... Venit brut ..... 3.... 3....4.... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7.............-rd... Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd...........5.......... Cheltuieli deductibile ..1.....4.............. Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului........-30.....06...... Determinarea venitului net: sistem real 3..... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6................ realizat în perioada 01..............2..2.01.. deǹinute mai mult de 365 de zile...............1... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7..06..1........) ................................... 3. .06................... Venit net anual (rd...............)/Pierdere netNJ anualNJ ..2010 2.-31.................... deǹinute mai puǹin de 365 de zile. Data începerii activitNJǹii Nr...2......1..3............1........................ drepturi de proprietate intelectualNJ 3A...........-rd... inclusiv.3....... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6.... 2.. .......... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise...12....01...................) .......2... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise....... 3...3................................ Câǵtig net anual ....... Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente cedarea folosinǹei bunurilor profesii libere drepturi de proprietate intelectualNJ 2A............1.2........ Determinarea venitului net: sistem real 3.........................1....2. 3.2............................................1.. realizat în perioada 01....... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen........ Câǵtig net anual .......2010 transferul titlurilor de valoare..................5.....3.. Venit brut ............. Venit net anual (rd..... Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului.......... 2............... 3...... Data reorganizare Cod CAEN 8..... Obiectul principal de activitate 5.... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen............ altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise......1.2...........1........... 2....... Data reorganizare Cod CAEN 8............ realizat în perioada 01................... realizat în perioada 01....06................5......... 2.... Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd..........3................... Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente cedarea folosinǹei bunurilor profesii libere 2..2010 transferul titlurilor de valoare....... realizat în perioada 01...4........-rd........... Pagina 2 .......................12....................01.................................. pe bazNJ de contract activitNJǹi agricole transferul titlurilor de valoare.3.1... pe bazNJ de contract activitNJǹi agricole transferul titlurilor de valoare......... deǹinute mai puǹin de 365 de zile.2010 transferul titlurilor de valoare...........3. inclusiv..-30............................. 3.....3...2............................. 3... 3.....3.)/Pierdere netNJ anualNJ .. 2....................1..3...........

.... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise..5.. Câǵtig net anual .....)/Pierdere netNJ anualNJ ......... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen.............3........................06............ 5................1..............2........................................ realizat în perioada 01...-31. Venit brut ....................... inclusiv................ deǹinute mai mult de 365 de zile....1....... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise..............01.-rd............5.07...3.......... Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd. Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului... Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente cedarea folosinǹei bunurilor profesii libere drepturi de proprietate intelectualNJ 4A.............1.... .. 5..... .............2010 transferul titlurilor de valoare.... pe bazNJ de contract activitNJǹi agricole transferul titlurilor de valoare................... realizat în perioada 01................................................. realizat în perioada 01.........2............ 4..... Data începerii activitNJǹii Nr...-30..1...-rd.. Data încetNJrii activitNJǹii (lei) 5B. 5.4...2...2010 transferul titlurilor de valoare........ Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6...... Determinarea venitului net: sistem real 3..................................... deǹinute mai puǹin de 365 de zile.........07.....2...............4............. 4........4......... pe bazNJ de contract activitNJǹi agricole transferul titlurilor de valoare................... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7........5.......1..............................4......... Obiectul principal de activitate 5....06..01................. deǹinute mai puǹin de 365 de zile...........4.... 4..... Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd..........5..........-rd.... 5.. Cheltuieli deductibile .. 4.......2010 2. Data reorganizare Cod CAEN 8. 5..................... Data începerii activitNJǹii Nr..... cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente cedarea folosinǹei bunurilor profesii libere drepturi de proprietate intelectualNJ 5A........................... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6. 5...... Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului........... Câǵtig net anual . Forma de organizare: individual cote forfetare asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ norme de venit entitNJǹi care aplicNJ regimul transparenǹei fiscale 4.............3...12...... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7............... Venit net anual (rd..........DATE PRIVIND VENITUL/ CÂƵTIGUL NET ANUAL 4.5... realizat în perioada 01. 5.....1.. Categoria de venit Venituri: comerciale 4.............3...........1.5. altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise........ 5........................ 4.............3... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise..... deǹinute mai mult de 365 de zile..... 1.1. Pagina 3 .. Obiectul principal de activitate 5...............1...................DATE PRIVIND VENITUL/ CÂƵTIGUL NET ANUAL 5...........................4....... 5........2................... realizat în perioada 01........... Determinarea venitului net: sistem real 3.. altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise..............)/Pierdere netNJ anualNJ ....) . altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise.....1...... Cheltuieli deductibile ....................-31... 4.-30.............. Venit brut .... Forma de organizare: individual cote forfetare asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ norme de venit entitNJǹi care aplicNJ regimul transparenǹei fiscale 4.3.12...................... inclusiv... 5.......................2010 transferul titlurilor de valoare........... Venit net anual (rd....5.. 4............................01..4.5......-rd...06.......... Data încetNJrii activitNJǹii (lei) 4B......2010 transferul titlurilor de valoare..............2.) .......2010 2......... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen........ Data reorganizare Cod CAEN 8........-30...-30.... realizat în perioada 01.... 4..01. 4...2........................3............06..................4......... 5.................3............1......1.. 4......1.....2..

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Cod de identificare fiscalNJ Nume./data 2. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂƵTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL 1. Telefon Fax E-mail Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice. înregistrare: Data: Pagina 4 ./data Suma plNJtitNJ (lei) Documente de platNJ nr. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit/unitNJǹii de cult Cont bancar (IBAN) Suma (lei) IV.III. Bursa privatNJ Contract nr. SemnNJturNJ contribuabil SemnNJturNJ împuternicit Loc rezervat organului fiscal Nr. declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete. prenume/Denumire StradNJ Judeǹ/Sector Localitate NumNJr Bloc ScarNJ Cod poǵtal Etaj Ap.

  pe  bază  de  contract.  practicarea  unei  meserii.   În  cazul  societății  civile  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  potrivit  legii. contabil autorizat. consultant fiscal. expert contabil. desfăşurate în mod independent.    1.  inclusiv  din  activități  adiacente.  în  categoria  venituri  din  activități  independente.  notar.  au  obligația  să  asimileze  acest  venit  distribuit  venitului net anual din activități independente şi să depună declarația. potrivit legii.  desene  şi  modele.1.  constituită  între  persoane  fizice.  se  aplică  regulile  de  determinare  a  venitului net din activități independente.  Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți  plătitori depun o singură declarație.        Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  (SPRL)  constituită  potrivit  legii  speciale şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  auditor financiar.   precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.    ‐  venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  ‐  brevete  de  invenție.  precum şi  venituri  din  cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.2      INSTRUCȚIUNI  privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din  România”  Cod 14.  ce  nu  dă  naştere  unei  persoane  juridice.  Veniturile  şi  cheltuielile  luate  în  calcul  pentru  stabilirea  venitului  net  anual/pierderii  fiscale  anuale  sunt  cele  realizate  la  nivelul  tuturor  contractelor  de  închiriere/subînchiriere  aflate  în  derulare în anul de raportare. Activități independente    ‐  venituri    comerciale  –  din  fapte  de  comerț.4.  potrivit  legii.    1.  prestări  de  servicii. Activități independente. mărci de fabrică şi de comerț. mostre.13.     ‐  venituri  din  profesii  libere  –  din  exercitarea  profesiilor  medicale.Transferul  titlurilor  de  valoare. drepturi de autor  şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.  1.    1.  în  anul  de  raportare. arhitect sau a altor profesii reglementate.  .  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.  altele  decât  cele  din  profesii  libere.  în  condițiile  legii.1.3. consultant de plasament  în valori mobiliare.  de  avocat.13        1.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen.  în condițiile legii.  bifează  căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.2.Anexa nr.   Persoanele  fizice  care.  1. Cedarea folosinței bunurilor.  Declarația  se  completează  şi  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care  realizează  venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din:    1.5.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  calificate. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real. procedee tehnice.01.  Declarația  se  depune  de  contribuabilii  care  desfăşoară  activitatea  în  mod  individual  sau  într‐o  formă  de  asociere. know‐how.

  potrivit  Legii  nr.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care.  În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun.571/2003  privind  Codul  fiscal. în condițiile continuării activității.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației.  În  cazul  reorganizării  activității  independente  în  timpul  anului. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. pentru activități  care generează venituri supuse impozitului pe venit. comision sau mandat  comercial. cu modificările şi completările ulterioare.  declarația  de  venit  estimativ  a  fost  depusă  în  luna  decembrie  şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.  au  realizat  venituri  din  activități  independente  impuse  pe  bază  de  norme  de  venit. conform legii.   Declarația  se  depune şi  de  către  persoanele  fizice  care  au  realizat  venituri  din  activități  independente  pentru  care  impozitul  reținut  la  sursă  de  plătitorii  de  venituri  reprezintă  plată  anticipată  în  contul  impozitului  anual.  uzufructuar sau alt deținător legal.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  mai  multe  surse.  Cedarea  folosinței  bunurilor  mobile  şi  imobile.  pentru  care  plățile  anticipate  cu  titlu  de  impozit  sunt  egale  cu  impozitul  anual  datorat.  persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  potrivit  opțiunii  contribuabililor.  realizate  în  calitate  de  proprietar.  ‐   venituri  din  activități  desfăşurate  în  baza  contractelor de agent.  Prin  reorganizare  se  înțelege  orice  schimbare  a  modalității  de  exercitare  a  unei  activități. completează declarația pentru fiecare sursă de venit. repartizarea venitului net se face  potrivit  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr.  cu  următoarele  excepții.2.  care.  nu  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real  şi  la  sfârşitul  anului  anterior  nu  îndeplinesc  condițiile  pentru  calificarea  veniturilor  în  categoria  veniturilor  din  activități  independente.  venitul  net/pierderea  se  determină  separat  pentru  fiecare  perioadă  în  care  activitatea  independentă  a  fost  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  de  contribuabil. potrivit legislației în materie. pentru care există obligația depunerii declarației:  ‐  pentru  situațiile  în  care.  ‐ venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică.  precum şi  transformarea  formei  de  exercitare  a  acesteia  într‐o  altă  formă.  ‐  venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație.  înscriindu‐se  separat  în  declarație.  ‐    venituri  din  activități  desfăşurate  în  baza  contractelor/convențiilor  civile  încheiate  potrivit Codului civil.571/2003 privind Codul fiscal.  Declarația  se  completează  pentru  fiecare  categorie  de  venit şi  pentru  fiecare  sursă  de  realizare a venitului.  în  anul  de  raportare.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  pentru  care  chiria  prevăzută  în  contractul  încheiat  între  părți  este  stabilită  în  lei.  cu  modificările şi  completările  ulterioare.     Nu  au  obligația  depunerii  declarației.63  alin.  în  anul  de  raportare.  şi  impozitul  este  final.    . respectiv contracte de închiriere.  persoanele  fizice  pentru  care  impozitul  reținut  de  plătitorii  de  venituri  este  final.    1.  în  vederea  stabilirii  impozitului  pe  venitul  net  cumulat  aferent  întregului  an  fiscal.  cu  excepția  persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐ au stabilit plăți anticipate.(2)  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal. conform legii.  cu  modificările şi completările ulterioare:     ‐  venituri din drepturi de proprietate intelectuală.  cu  modificările şi completările ulterioare.44/2004. judiciară şi extrajudiciară.571/2003  privind  Codul  fiscal.  în  conformitate  cu  prevederile  Legii nr.

  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care. cu modificările  şi completările ulterioare.2010 ‐ 31.  altele  decât  părțile  sociale şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise    Declarația  se  completează  şi  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care.2010 ‐ 30.     1. în declarație:  câştigul  net/pierderea  netă  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.  indiferent  de  perioada  de  deținere  a  acestora.  din  valorificarea  produselor  agricole  obținute  după  recoltare.  pe  baza  datelor  din contabilitatea în  partidă simplă.  investițiile  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise.  legumelor şi  zarzavaturilor.571/2003 privind Codul fiscal.(4)  din  Legea  nr.06.01.  către  unități  specializate  pentru  colectare.        ‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.  au  realizat  venituri  din  activități  agricole  cu  impunere  finală. cu modificările şi completările ulterioare.  în  stare  naturală.07.2010.  în  anul  de  raportare.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise  şi  au  obligația  stabilirii  câştigului  net  anual/pierderii nete anuale.(7) din Legea nr.01.  de  pe  terenurile  agricole  proprietate  privată  sau  luate  în  arendă.2010.  completează  declarația  având  în  vedere  venitul  net  distribuit.2010.  au  realizat  câştiguri/pierderi  din  tranzacționarea  titlurilor  de  valoare.  cu  excepția  situațiilor prevăzute la art.  constituită  între  persoane  fizice şi  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real.4  Transferul  titlurilor  de  valoare.  constituită  între  persoane  fizice.  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  cedare  a  folosinței  bunurilor.  uzufructuarului  sau  ale  altui  deținător  legal.  realizat/realizată în perioada 01.     Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  deținute  mai  mult  de  365  de  zile.12.   Persoanele  fizice  care.  unități  de  procesare  industrială  sau  către  alte  unități  pentru  utilizare  ca  atare.  deținute  mai  puțin  de  365  de  zile.  ‐  pentru  situațiile  în  care.571/2003  privind  Codul fiscal.  inclusiv.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise. plantelor decorative şi ciupercilor. evidențiază distinct.  în  sere şi  solarii  special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.82 alin.  în  anul  de  raportare. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:         ‐  venituri  din  cultivarea şi  valorificarea  florilor.   câştigul  net/pierderea  netă  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.   câştigul  net/pierderea  netă  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.3.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat.  intervin  modificări  ale  clauzelor  contractuale.06.    Declarația  se  depune  de  contribuabilii  care  desfăşoară  activitatea  în  mod  individual  şi/sau  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.        ‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor.    .  realizat/realizată  în  perioada 01.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.      1. care le revine din asociere.  sunt  efectuate  de  cealaltă  parte  contractantă. potrivit legii.‐  pentru  situațiile  în  care.  potrivit  art.74  alin.2010 ‐30.  realizat/realizată în perioada 01.  în  anul  de  raportare.  au  realizat  câştiguri/pierderi  din  transferul  titlurilor  de  valoare.

    ‐  ori  de  câte  ori  contribuabilul  constată  erori  în  declarația  anterioară.    Declarația se depune în format hârtie. cu modificările şi completările ulterioare.    Termen de depunere:    ‐  anual.571/2003  privind  Codul  fiscal.  Data  depunerii  declarației  este  data  înregistrării  acesteia  la  organul  fiscal  sau  data  depunerii la poştă.  se  au  în  vedere  dispozițiile  Legii  nr.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.571/2003  privind  Codul  fiscal.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală.  în  anul  de  raportare. pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. direct la registratura organului fiscal sau la oficiul  poştal.571/2003 privind Codul fiscal.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  au  realizat  câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  ‐  cumpărare  de  valută  la  termen.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care. la completarea formularului se au în vedere dispozițiile  Legii  nr.  pe  bază  de  contract.  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr.5.  potrivit  legii  sau  adresa  unde  locuieşte  efectiv.        b)  organul  fiscal  competent  definit  potrivit  legilor  în  vigoare. după caz.  . Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora.  prin  completarea  unei  declarații  rectificative  până  la  termenul  prevăzut  de  lege.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.  prin  scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire  sau  prin  celelalte  metode  prevăzute de lege.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  până  la  data  de  15  mai  inclusiv  a  anului  următor  celui  de realizare a venitului.  înscriind  cu  majuscule.    Declarația se completează în două exemplare:      ‐ originalul se depune la:         a)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul  are  adresa  unde  îşi  are  domiciliul.   În  cazul  operațiunilor  de  vânzare ‐  cumpărare  de  valută  la  termen.  pe  bază  de  contract.    Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen.  republicată.  datele prevăzute de formular.  cu  modificările şi  completările  ulterioare şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.    1.  precum şi orice alte operațiuni similare.  pe  bază de contract.  cu  modificările şi completările ulterioare.  în  cazul  în  care  aceasta  este  diferită  de domiciliu. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI    Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal.  pentru  fiecare  an  fiscal.În  cazul  câştigurilor  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.  la  completarea  formularului.  pentru  ceilalți  contribuabili persoane fizice.     I. potrivit legii.  situație  în  care  se  va  înscrie  "X"  în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  ‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.     2.  citeț  şi  corect.571/2003  privind  Codul  fiscal.

 oraş.  potrivit legii.  cu  identificarea  principalelor caracteristici care individualizează bunul.  Cont  bancar  (IBAN)  –  se  înscrie  denumirea  băncii  şi  codul  IBAN  al  contului  bancar al contribuabilului.  seria  şasiului.   etaj.  .  după  caz.     2.  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  bază de normă de venit. după caz. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința    Sediul ‐  se  completează  adresa  sediului  sau  locului  principal  de  desfăşurare  a  activității. după caz.  tractoare.  precum  şi  codul  CAEN  al  activității  desfăşurate.    5.  Forma  de  organizare ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  modului  de  desfăşurare  a  activității.  În  cazul  în  care  activitatea  se  desfăşoară  prin  mai  multe  puncte  de  lucru.  descrierea  detaliată.  terenuri):  adresa  completă  (localitate.   4.  anul  de  fabricație.  desfăşurată  de  contribuabil.  după caz.    Căsuța  “Asociere  fără  personalitate  juridică“  se  bifează  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.     Datele  de  identificare  a  bunului  pentru  care  se  cedează  folosința  ‐  se  completează  de  către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. comună sau sector al municipiului Bucureşti.      De exemplu:      a)  pentru  imobile  (clădiri. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE.  stradă.    Căsuța “Entități care aplică regimul transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale  şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  Cod  numeric  personal/Număr  de  identificare  fiscală ‐  se  înscrie  codul  numeric  personal  din  actul  de  identitate  al  fiecărui  contribuabil  sau  numărul  de  identificare  fiscală.  Obiectul  principal  de  activitate  ‐  se  înscrie  denumirea  activității  principale  generatoare  de  venituri.  bloc. Se înscriu datele de  identificare a bunului a cărui folosință este cedată.). PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT   A.  se  completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității.      c)  alte  bunuri:  denumirea  bunului. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ     1.  respectiv:  municipiu. apartament etc.  maşini  agricole.  constituită între persoane fizice. cu ocazia înregistrării fiscale. după caz. potrivit legislației în materie.  Determinarea  venitului  net  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  în  funcție  de  modul  de  determinare  a  venitului  net:  în  sistem  real.    Căsuța  “Individual”  se  bifează  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată în mod individual.      b)  pentru  mobile  (autovehicule/autoturisme.  număr.    Banca.  iahturi şi  alte  mijloace  de  transport):  tipul. după caz.  Categoria  de  venit  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  categoriei  de  venit  realizat.  numărul  de  înmatriculare.  atribuit  de  către Agenția Națională de Administrare Fiscală.    Căsuța  “Reorganizare”  se  bifează  de  contribuabili  în  cazul  reorganizării  activității  independente în timpul anului de raportare.    II.      3.     Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activități  agricole  vor  înscrie  denumirea  unității  administrativ  ‐  teritoriale  în  a  cărei  rază  se  află  terenul  (terenurile). şalupe.

2.      a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL    a.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.    rd. supusă regimului transparenței fiscale.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.1.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.1)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  activități  comerciale şi/sau  din  exercitarea  unei  profesii  libere  determinate  în  sistem  real  şi/sau  venituri  din  cedarea  folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.  respectiv  data  prevăzută  pentru încetarea contractului încheiat între părți.     Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  completează  rubrica după cum urmează:    ‐  se  elimină  din  text  cuvântul  “închiriere”  sau  “arendare”.  rd. şi care au obligația să  asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.    ‐  se  înscriu  numărul  sub  care  a  fost  înregistrat  la  organul  fiscal  contractul  încheiat  între  părți. precum şi data înregistrării acestuia.  .    7.7 şi  8  se  completează  numai  dacă  evenimentele  respective  se  produc  în cursul anului pentru care se depune declarația.  în  funcție  de  natura  contractului încheiat între părți.8.  3.  Data  începerii/încetării  activității  ‐  se  completează  de  către  contribuabilii  care  încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.    rd.  Rubricile  de  la  rd. potrivit legii.5.3.  Notă:  Rubricile  se  completează  şi  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  (SPRL)  constituită  potrivit legii speciale. şi data înregistrării acestuia.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  încasate  în  anul  de  raportare.2) şi venitul brut (rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.    B.  6.    Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  înscriu  data  prevăzută  pentru  începerea  derulării  contractului  încheiat  între  părți. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL   1.  VENITURI  DIN  ACTIVITĂȚI  INDEPENDENTE:  activități    comerciale.     rd.1).     rd.  Documentul  de  autorizare/Contractul  de  asociere/Închiriere/Arendare  ‐  se  înscriu  numărul  documentului  care  atestă  dreptul  contribuabilului  de  a  desfăşura  activitate  independentă.     Contribuabilii  care  desfăşoară  activități  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică. şi data emiterii acestuia. constituită între persoane fizice. potrivit legii.  profesii  libere  şi  drepturi de proprietate intelectuală.1.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s‐ au realizat prin stopaj la sursă. cât şi din activități adiacente.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  atât  din  activitatea  de  bază.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. completează numărul sub care contractul de asociere  a fost înregistrat la organul fiscal.2).  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.

 din toate sursele.  rd. conform legii.  a. pe baza cotelor forfetare de cheltuieli  Pentru  anul  2010.    Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.2) şi venitul brut (rd. pe baza  datelor din evidența contabilă în partidă simplă  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.1.  aferente  fiecărei  perioade.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd. cât şi din activități adiacente.  se  vor  lua  în  calcul  venitul  brut.  fie  pe  baza  datelor  din  evidența  contabilă. în sistem real.1.1).  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.3.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.  3.  impuse  pe  bază  de  norme  de  venit  care  au  depus  declarațiile  de  venit  estimativ  în  luna  decembrie şi  pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.  respectiv  1  iulie  ‐  31  decembrie  2010.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.3)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  valorificarea  sub  orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală  Se  completează.2)  În  cazul  persoanelor  care  realizează  venituri  din  activități  independente  impuse  pe bază de normă de venit  Se  completează  de  către  contribuabilii  care  desfăşoară  activități  independente.    rd.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.1. comunicată de organul fiscal.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. în anul de raportare.  cota  de  cheltuială  forfetară  şi  contribuțiile  sociale  obligatorii  plătite.2.  de  către  contribuabilii  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real.1.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  încasate  în  anul  de  raportare. În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală.    rd.      rd.     rd.    a.  venitul  net  anual  pentru  veniturile  din  drepturile  de  proprietate  intelectuală se determină astfel:  La  stabilirea  venitului  net  aferent  fiecărei  perioade  1  ianuarie ‐  30  iunie  2010.  atât  din  activitatea  de  bază.    rd.      a.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite.  fie  pe  baza  documentelor  eliberate  de plătitorii de venit.  .  În  cazul  persoanelor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  din  valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.3. de către contibuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare  de cheltuieli.2.2).    rd.3. Venitul  net  anual  aferent  anului  2010  se  determină  prin  însumarea  veniturilor  nete  stabilite  pentru  fiecare  dintre  cele  două perioade.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  norma  de  venit  corespunzătoare  perioadei lucrate.  a.3.  inclusiv  contribuțiile  sociale obligatorii plătite.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.5.

2010  –  30.  rd.2010  –  31.  în  vederea  determinării  cheltuielilor  deductibile.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut aferent perioadei.  rd.3.    rd.  3.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut aferent perioadei.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% asupra venitului brut aferent perioadei.    a.  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei  01.  se  determină  cheltuielile  deductibile  pentru  anul  2010  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare şi  a  contribuțiilor  sociale  obligatorii  plătite  aferente  fiecărei  perioade  din  anul de raportare.2). în anul de raportare.  se  procedează  astfel:  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei  01.  veniturilor  reprezentând  remunerația compensatorie pentru copia privată    rd.12.06.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.2.  rd.2010  prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% asupra venitului brut aferent perioadei.  conform  legii.2010  –  31.07.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.12.  cât şi  reținerile  în  contul  plăților  anticipate  efectuate  cu  titlu de impozit şi contribuțiile obligatorii.  La  stabilirea  veniturilor  brute  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  se  au  în  vedere.2.  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei  01.    rd.    .  altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:  Pentru  anul  2010.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd. din toate sursele.      Cheltuielile deductibile se determină astfel:  ¾ Pentru  veniturile  realizate  din  drepturile  de  proprietate  intelectuală  aferente  operelor de artă monumentală   Pentru  anul  2010.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  valoarea  rezultată  prin  însumarea    cheltuielilor  forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite.01.1.2010  –  30.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  suma  totală  plătită  organismelor  de  gestiune  colectivă  sau  altor  plătitori  care.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  se  determină  cheltuielile  deductibile  pentru  anul  2010  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare şi  a  contribuțiilor  sociale  obligatorii  plătite  aferente  fiecărei  perioade  din  anul de raportare.06.01.3.  În  cazul  veniturilor  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  transmise    prin  succesiune.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală.  au  atribuții  de  colectare  şi  de  repartizare  a  veniturilor între titularii de drepturi.2).3.  veniturilor  din  exercitarea  dreptului  de  suită.3.07. efectuate de plătitorii de venit.  se  procedează  astfel:  se  determină  cheltuielile  forfetare  aferente  perioadei  01.  atât  sumele  încasate  în  cursul  anului.1.  în  vederea  determinării  cheltuielilor  deductibile.    ¾ Pentru  veniturile  din  valorificarea  drepturilor  de  proprietate  intelectuală.

    se  completează:    rd. conform contractului de asociere.  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  din  tabelul  prevăzut  la  capitolul  V  din  Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  În  situația  în  care  chiria/arenda  reprezintă  echivalentul  în  lei  al  unei  valute.571/2003  privind  Codul  fiscal.  În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale.  conform  contractului  de  asociere. Cheltuieli deductibile – se înscrie.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.       2.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  chiria/arenda  prevăzută  în  contractul  încheiat  între  părți  pentru  anul  fiscal  de  raportare.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat  şi  care  sunt  efectuate  de  cealaltă parte contractantă.   rd.     rd.    În  cazul  contribuabililor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real  se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului.  uzufructuarului  sau  ale  altui  deținător  legal. pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.  uzufructuarului sau a altui deținător legal. pe baza datelor  din evidența contabilă. în  cazul rezilierii contractelor înainte de termen.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.7.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.  cu  modificările şi completările ulterioare.1.  din  ultima  zi  a  fiecărei  luni.3.  venitul  brut  anual  se  determină  pe  baza  chiriei/arendei  lunare  evaluate  la  cursul  de  schimb  al  pieței  valutare  comunicat  de  Banca  Națională  a  României.  .    rd.  evaluarea  în  lei  a  acesteia  se  face  pe  baza  prețurilor  medii  ale  produselor  agricole.5.  Reprezintă  venit  brut  şi  valoarea  investițiilor  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului.  în  cazul  contribuabililor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului net în sistem real. în sarcina proprietarului.1). VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR  Declarația  se  completează  pe  baza  contractului  încheiat  între  părți  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  baza  datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului  net în sistem real. reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.  În  situația  în  care  arenda  se  achită  în  natură.  corespunzător  lunilor din perioada de impunere.  conform dispozițiilor legale.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.  b)  ACTIVITATE  DESFĂŞURATĂ  ÎNTR‐O  FORMĂ  DE  ASOCIERE  dintre  persoane  fizice  care  nu  dă  naştere  unei  persoane  juridice  sau  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale.  potrivit  legii.  conform  Legii  nr.  reprezentând  venitul  net  din  asociere.  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  cedare  a  folosinței  bunurilor. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.5.  să  fie  justificate  cu  documente şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică. supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului.  indiferent  de  momentul  plății  acesteia.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere  realizată  în  anul  fiscal  de  raportare şi  distribuită  asociatului.2.  după caz:  ‐  suma  reprezentând  cheltuielile  deductibile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului. în cazul contribuabililor  care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.  ‐  suma  rezultată  prin  aplicarea  unei  cote  forfetare  de  cheltuieli  de  25%  la  venitul  brut  (rd.  majorată  cu  valoarea  cheltuielilor  ce  cad.

   Se  completează  numai  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net/pierderea  fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere  realizată  în  anul  fiscal  de  raportare şi  distribuită  asociatului.5.2) şi venitul brut (rd.  din  tabelul  prevăzut  la  capitolul  V  din  Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  deținute  mai  puțin  de  365  de  zile.     rd.01.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.    rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.  rd.2010       .  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  realizat  în  perioada  01. PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ  a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.  conform  contractului  de  asociere. care  nu dă naştere unei persoane juridice.  CÂŞTIGURI/PIERDERI  DIN  TRANSFERUL  TITLURILOR  DE  VALOARE.  reprezentând  venitul  net  din  asociere.     rd. se completează:  rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierderea  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2. conform contractului de asociere.5.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.3.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.1.5.    3.5.  eliberate  de  intermediari/societățile  de  administrare  a  investițiilor  sau  alți  plătitori  de  venit.2).  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.       4.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2).  atât  din  activitatea  de  bază.    rd.    rd.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  încasate  în  anul  de  raportare.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.         a)  Transferul  titlurilor  de  valoare.  VENITURI  DIN  ACTIVITĂȚI  AGRICOLE  PENTRU  CARE  VENITUL  NET  SE  DETERMINĂ  ÎN  SISTEM REAL.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.1).7.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  ALTELE  DECÂT  PĂRȚILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE    Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.3. cât şi din activități adiacente.1).2010 – 30.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.  inclusiv.06.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.    b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE  între persoane fizice.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.  rd.  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  privind  tranzacțiile  efectuate  cu  titluri  de  valoare.3. supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului.2) şi venitul brut (rd.

2010  a  titlurilor  de  valoare.    Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.2010. inclusiv.12.  din  care  să  rezulte  câştigul  net/pierderea  netă  declarat/declarată.2010  –  30.  privind  tranzacțiile  efectuate  cu  titluri  de  valoare.  ca  urmare  a  tranzacționării  în  perioada  01.2010 – 31.  . deținute mai puțin de 365 de zile.01.2010  –  31.06.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării  în  perioada  01.06.2010  –  30.2010 – 30.  eliberate  de  intermediari/societățile  de  administrare  a  investițiilor  sau  alți  plătitori  de  venit.06. inclusiv. deținute mai mult de 365 de zile.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile mobiliare în cazul societăților închise.rd. altele decât părțile sociale şi valorile  mobiliare în cazul societăților închise.  La  declarație  se  anexează  documente  justificative.    Se competează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.01.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.2010  –  30.    rd.2010 a titlurilor de valoare.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise.     Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.07.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând  diferența  dintre  pierderile şi  câştigurile  înregistrate.    Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.  Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.  în  perioada  01. indiferent de perioada de deținere a acestora.4.01.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.2010  –  30.  a  titlurilor  de  valoare. precum şi impozitul calculat şi reținut  ca plată anticipată pentru perioada de raportare.01.12.      La  declarație  se  anexează  documente  justificative.2010  a  titlurilor  de  valoare.  în  perioada  01.06.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise.  altele  decât  părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.  altele  decât  părțile  sociale şi  valorile  mobiliare în cazul societăților închise.2010            rd.2010.  deținute  mai  mult  de  365  de  zile.  precum şi  impozitul  calculat şi  reținut  ca  plată  anticipată pentru perioada de raportare.  ca  urmare  a  tranzacționării  în perioada 01. deținute mai puțin de 365 de zile.4.07.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării în  perioada  01.2010  a  titlurilor  de  valoare.  altele  decât  părțile  sociale şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise.  rd.06.01.12.5. privind tranzacțiile cu titluri de valoare.  realizat  în  perioada  01.       c)  Transferul  titlurilor  de  valoare.  Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.5.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților închise.5  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând  diferența  dintre  pierderile şi  câştigurile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării.    rd. indiferent de perioada de deținere a acestora.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate. realizat în perioada 01.       b)  Transferul  titlurilor  de  valoare.4  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării. din care  să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.  eliberate  de  intermediari/societățile  de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit.2010  –  31.2010    rd. deținute mai mult de 365 de zile.  a  titlurilor  de  valoare.07.

     Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.  care  nu  au  obligația  depunerii  declarației.  CÂŞTIGURI/PIERDERI  DIN  OPERAȚIUNI  DE  VÂNZARE  –  CUMPĂRARE  DE  VALUTĂ  LA  TERMEN.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  1.   Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile. potrivit legii.  cheltuieli  pentru  acordarea  de  burse  private. La declarație se anexează documente justificative.     rd. în anul de raportare.  privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.   Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  în  cursul  anului  de  raportare.  PRECUM  ŞI  ORICE  ALTE  OPERAȚIUNI  SIMILARE.     5.  conform  legii  şi  solicită  restituirea  acestora şi/sau  care  optează  pentru  virarea  unei  sume  reprezentând  până  la  2%  din  impozitul  datorat  pe  venitul  net  anual  impozabil/câştigul  net  anual  pentru  susținerea  entităților  nonprofit  care  se  înființează  şi  funcționează  în  condițiile  legii  sau  unităților  de  cult.   Notă :  Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  activități  independente/activități  agricole.  cu  modificările  şi  completările ulterioare.  Contribuabilii  care  îşi  exprimă  această  opțiune  pot  solicita  direcționarea  acestei  sume  către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.    La  declarație  se  anexează  documente  justificative. au realizat câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.    . privind tranzacțiile efectuate din care să  rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată pentru perioada de raportare.  pe  bază  de  contract.  privind tranzacțiile efectuate.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.(2)  şi  alin.5.     III.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  şi  au  obligația  stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.  rd.  cheltuieli  cu  burse  private şi  solicită  restituirea  acestora şi/sau  optează  pentru  virarea  unei  sume  în  contul  unei entități nonprofit sau unei unități de cult.  ALTELE  DECÂT  CELE  CU  INSTRUMENTE  FINANCIARE  TRANZACȚIONATE  PE  PIEȚE  AUTORIZATE  ŞI  SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  Se completează de contribuabilii care. completează formularul conform instrucțiunilor.  altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate  de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  pe  bază  de  contract.  impuşi  pe  bază  de  normă  de  venit şi/sau  din  cedarea  folosinței  bunurilor.  Bursa  privată:  căsuța  se  bifează  de  către  contribuabilii  care  au  efectuat  cheltuieli  în  cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.  PE  BAZĂ  DE  CONTRACT. eliberate de intermediari/societățile  de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.571/2003  privind  Codul  fiscal.  pe  bază  de  contract.  precum şi  orice  alte  operațiuni  similare.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.4.(3)  din  Legea  nr.  DESTINAȚIA  SUMEI  REPREZENTÂND  PÂNĂ  LA  2%  DIN  IMPOZITUL  DATORAT  PE  VENITUL  NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL  Se  completează  de  către  contribuabilii  care  au  efectuat.  potrivit  art.84  alin.  au  efectuat.

 conform legii.  Suma  plătită  ‐  se  înscrie  suma  plătită  de  contribuabil  în  cursul  anului  de  raportare  pentru bursa privată. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI     Se  completează  numai  în  cazul  în  care  obligațiile  de  declarare  a  veniturilor  se  îndeplinesc  de  către  împuternicitul  desemnat  de  contribuabil.  2.84  alin.  conform  art.  Documente  de  plată  nr.  cu  modificările  şi  completările ulterioare.  În  situația  în  care  contribuabilul  nu  cunoaşte  suma  care  poate  fi  virată.  Susținerea  unei  entități  nonprofit/unități  de  cult  ‐  căsuța  se  bifează  de  către  contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net  anual  impozabil/câştigul  net  anual  pentru  susținerea  unei  entități  nonprofit  sau  unități  de  cult.  organul  fiscal  păstrând  copiile  acestora  după  ce  verifică  conformitatea cu originalul.571/2003  privind  Codul  fiscal.    .  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr.   Dacă  suma  solicitată  a  se  vira  către  entitatea  nonprofit/unitatea  de  cult.    IV.  republicată.  Contractul  privind  acordarea  bursei  private  şi  documentele  ce  atestă  plata  bursei  se  prezintă  în  original  şi  în  copie.    Cod  de  identificare  fiscală  a  entității  nonprofit/unității  de  cult  ‐  se  înscrie  codul  de  identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.  având  prioritate  cheltuielile  efectuate  în  cursul  anului  de  raportare  cu  bursa  privată.    Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.  Suma  ‐  se  completează  cu  suma  solicitată  de  contribuabil  a  fi  virată  în  contul  entității  nonprofit/unității de cult./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  contractului  privind  acordarea  bursei  private.(3)  din  Legea  nr. documentele de  mai sus se anexează în copie.  cumulată  cu  suma  plătită  pentru  bursa  privată  depăşeşte  plafonul  de  2%  din  impozitul  datorat  pe  venitul  net anual impozabil/câştigul net anual./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  documentelor  care  atestă  plata bursei private.  nu  va  completa  rubrica ‘’Suma’’.Contract  nr. atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul  acestui  plafon.   Denumire  entitate  nonprofit/unitate  de  cult ‐  se  înscrie  denumirea  completă  a  entității  nonprofit/unității de cult.    Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.  cu  modificările şi  completările ulterioare. caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală. În cazul în care declarația se transmite prin poştă.   Cont  bancar  (IBAN)  ‐  se  completează  codul  IBAN  al  contului  bancar  al  entității  nonprofit/unității de cult.(2) şi  alin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->