EXPRIMAREA ACORDULUI / DEZACORDULUI ÎN LEGĂTURĂ CU UN FAPT SAU CU ATITUDINEA UNUI PERSONAJ 1.

* Recitiţi, pe roluri, fragmente din “Amintiri din copilărie” ( La cireşe) după Ion Creangă. Organizaţi-vă în trei echipe. Alegeţi-vă unul dintre personajele poveştii. Prezentaţi faptele personajului, pornind de la însuşirile sale.

Nică: Era un copil blond, mereu pus pe şotii.

Mătuşa Mărioara: Era o femeie aspră, rea la inimă chiar şi cu nepotul său.

Tatăl lui Nică: Era un om corect, muncitor, plătind paguba Mărioarei.

2.* Bifează răspunsurile corecte în legătură cu faptele prezentate de personajele din text: o Nică nu îşi respectă cuvântul; o preferă să mintă decât să ceară; o acceptă sfaturile părinţilor săi şi nu le iese din cuvânt; o tatăl îi explică băiatului ce a greşit, fără să-l dojenească; o mătuşa Mărioara nu se supără pe nepotul său şi îi oferă cireşe; o tatăl îi plăteşte paguba Mărioarei. o tatăl lui Nică este un om cinstit. o mătuşa Mărioara îl ameninţă pe băiat cu o nuia. o mătuşa Mărioara se împiedică şi cade. 3.** Răspundeţi la întrebări, argumentând de ce sunteţi în acord sau în dezacord cu faptele prezentate.

Spuneţi-le ce vă place. folosind una din următoarele idei: Nică se duce la mătuşa lui să o roage să-i dea cireşe. culcând la pământ cânepa. prefăcându-se că merge la scăldat. distrugând lanul de cânepă. mă voi gandi şi la părerea ta. sunt de acord.  Băiatul fuge urmărit de mătuşă. Alegeţi un ton potrivit! Expimaţi-vă încrederea şi în Nică. cu vorbă bună. Mătuşa Mărioara intuieşte intenţia băiatului şi îl invită la cireşe.  Băiatul a provocat stricăciuni. Credeţi că i-ar plăcea acest lucru? Ce urmări ar putea avea o astfel de atitudine pozitivă? 6. dar şi ce nu vă place din purtarea lor.*** Joc de rol: De-a dialogul… Realizaţi dialoguri cu mătuşa şi Nică.  Întâmplarea putea fi rezolvată în cadrul familiei.  Băiatul îşi ia rămas bun de la mătuşă. Cu ce gânduri se duce Nică la mătuşa Mărioara?  Ce stricăciuni a provocat băiatul?  Ce credeţi că a făcut-o pe mătuşa Mărioara să bănuiască faptul că Nică avea de gând să fure cireşe? Era ceva nefiresc în comportamentul băiatului?  Care este pedeapsa pe care o primeşte Nică? În argumentarea voastră folosiţi cuvinte ca: da. desigur. bineînţeles. Apărătorii lui Nică:  Mătuşa Mărioara era o femeie zgârcită. dar… 4. părerea mea este…. am aceeaşi părere. bănuind poftele copiilor. Formaţi două grupe de acuzatori şi apărători ai personajelor. cred aceasta deoarece…. Apărătorii mătuşii Mărioara:  Nică s-a dus la mătuşa sa cu scopul să-l ia pe vărul Ion la scăldat. 5.  Mătuşa îl ameninţă cu o nuia.*** Joc de rol: Cine a greşit? Formulaţi întrebări pentru a afla care dintre personaje a greşit. Tatăl lui Nică.**    Imaginaţi-vă finalul povestirii. . le cumpără cireşe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful