Dezvoltarea senzorial-perceptivă: în uşoară întârziere; dovedeşte acuitate senzorială (auditivă, vizuală, tactil-kinestezică) fiind capabil să discrimineze

, selecteze, evoce, identifice, denumească şi să folosească intenţional obiectele concrete, percepându-le: forma, culoarea, mărimea, poziţia, consistenţa, textura, temperatura, intensitata, înălţimea; Este capabil sa recunoască obiectele cu ajutorul organelor de simţ (gnozie) şi este conştient de propriul corp, având cunoştinţe despre existenţa şi starea diferitelor părţi ale acestuia (somatognozie); Poate distinge şi identifica formele şi detaliile obiectelor din jur. Poate distinge şi recunoaşte figurile de fond, detaliile şi relaţiile de tip parte-întreg; Prezintă mici probleme în reproducerea grafică a figurile şi simbolurile cu grade diferite de abstractizare. Are întârzieri în dezvoltarea auzului fonematic şi mici dificultăţi în percepţia spaţială complexă a obiectelor. Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii: prezintă episoade de agitaţie psihomotrică şi mişcări corporale ample, repetitive şi stereotipe, auto-stimulative. Nivelul de dezvoltare intelectuală (vârstă de dezvoltare, coeficient de dezvoltare): deficienţă mentală moderată; Testul / proba folosită: Matricile Progresive Raven Standard, Chestionar caracterologic “Berger”, Chestionar “Personalităţi Accentuate” (P.A.), Inventar de personalitate Eysenck (E.P.I. forma A), Inventar Ostilitate, Chestionar depresie SDZ-Zung, Chestionar anxietate “Hamilton”, Chestionar “S.Rosenberg”, Probe pentru acuitate senzorială, Probe de examinare a auzului fonematic, Probe de perceţie a culorilor, Probe de perceţie a formei, Probe de percepţie spaţială, Observaţia şi Interviul clinic. Gândirea: intuitiv-concretă, rigidă, greoaie; se limitează la folosirea operaţiilor fundamentale de bază precum: analiza, sinteza şi comparaţia; poate lua decizii sigure în situaţii familiare/de rutină, însă necesită ajutor în luarea deciziilor atunci când se confruntă cu sarcini sau situaţii noi. În ceea ce priveşte abilităţile de calcul, este capabil să efectueze calcule simple folosind adunarea şi scăderea. Are o abilitate relativ limitată de a transfera ce a învăţat de la un context la altul. Are nevoie de sprijin substanţial pentru a se angaja în planificare şi a acţiona ulterior. Nu este capabil să rezolve probleme de natură abstractă în mod independent, însă poate rezolva probleme concrete de trai zilnic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful