Student ă : Cîrcu Cătălina Finanţe şi Bănci An I, gr.

I

activitatea economică ce se desfăşoară potrivit unui mecanism propriu fiecărei ţări reprezintă un sistem de conducere economică principala sa funcţie este de reglare a proceselor economice condiţionate de raporturile de interese .

se repartizează şi se cheltuie veniturile şi constituie importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. .Sistemul bugetar este cadrul organizatoric prin care se încasează. Procurarea şi distribuirea bugetului de stat se realizează în procesul repartizării produsului intern brut în scopul satisfacerii nevoilor sociale şi al influenţării activitaţii economice.

politică şi socială a guvernului. . pe lângă bugetele autorităţii publice şi totalitatea bugetelor private.Bugetul economiei naţionale este un plan ce se întocmeşte anual şi cuprinde totalitatea veniturilor şi a cheltuielilor dintr-o economie naţională şi cuprinde. Acesta foloseşte ca bază argumentaţia financiar-economică.

însă cuprinde doar resursele şi cheltuielile autorităţii publice. .Bugetul de stat se elaborează pornind de la bugetul economiei naţionale. Bugetul public contribuie la realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu care se acoperă.

.

Acest program este supus discuţiei şi aprobării puterii legislative. .Autoritatea publică este obligată să întocmească un plan anual prin care să prevedă sumele veniturilor şi cheltuielilor publice.

.

.Elaborarea proiectului începe încă de la jumatatea anului precedent şi se face concomitent pentru toate ramurile organizatorice ale statului.

execuţia bugetului de stat. încheierea execuţiei bugetului de stat. aprobarea execuţiei bugetare.      Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului bugetar. . aprobarea bugetului de stat. controlul execuţiei bugetului de stat.

. 500/2002 (actualizată în 2011). Aceaste lucrari sunt pregatite de aparatul Ministerului Finanţelor care întocmeşte un anteproiect ce are la bază evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare. potrivit actualei Legi a Finanţelor nr.Prima etapă a procedurii bugetare cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor bugetului public naţional.

care presupune un flux informaţional dublu. elaborarea proiectului de buget reprezintă un proces repetativ. . respectiv de la Ministerul Finanţelor Publice către instituţiile bugetre cu atribuţii în furnizare bunurilor şi serviciilor publice şi apoi în sens invers.Datorită complexităţii deciziei bugetare.

. precum şi obligaţiile stricte în sarcina întocmirii bugetului. care conţine termene exacte pentru finalizarea fiecarei etape a elaborării bugetului.Lucrările de elaborare a prioectului de buget se etapizează pe baza unui calendar bugetar.

.Odată cu însuşirea acestor proiecte de legi către Guvern şi remiterea acestora Parlamentului. aceea privind elaborarea proiectelor de buget. se încheie prima etapă a procesului bugetar.

de către Parlament.Aprobarea bugetului presupune dezbaterea si votarea. a legii de aprobare a bugetului public naţional. .

comisiile pentru buget. de obicei. dreptul de a-i aduce modificări. propunerile de amendamente făcândule. .În privinţa analizei. sau de a-l respinge fară a-i putea aduce amendamente . amendării şi aprobării bugetului. dezbaterii. în practică există două soluţii : dreptul Parlamentului de a aproba bugetul aşa cum a fost întocmit de către Guvern.

la care. iar reprezentanţii puterii susţinând propunerile executivului. .În prima fază are loc o dezbatere generală asupra proiectului de buget. reprezentanţii diferitelor grupări parlamentare işi prezintă punctul lor de vedere opoziţia criticând de obicei proiectul prezentat.

pe părţi. subcapitole. după caz şi pe ordonatorii principali de credite.Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu. articole. capitole. precum si aliniate. precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale. titluri. pentru anul bugetar. .

.Odată legea bugetară aprobată şi promulgată. se trece la cea de a treia etapă a procesului bugetar şi anume la execuţia bugetului.

Sarcina revine Guvernului. . şi anume Ministerul Finanţelor Publice. care o ralizează prin organul său specializat.Execuţia bugetară înseamnă încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor autorizate de către Parlament prin aprobarea legilor bugetare.

Ordonatorii principali sunt miniştrii pentru toate cheltuielile care cad în sarcina ministerelor lor şi in limita creditelor aprobate şi răspund de execuţia bugetului de stat în domeniul lor. Ordonatorul este o persoană care are dreptul de a repartiza creditele bugetare. .Pentru a asigura execuţia părţii de cheltuieli s-a organizat sistemul ordonatorilor de credite.

Angajarea cheltuielilor: Însumarea unei obligaţii viitoare de plată Plata: Obligaţia statului faţă de persoanele fizice sau juridice Executia cheltuielilor: Lichidarea: Realizarea serviciului în favoarea statului Ordonantarea: Operaţiunea de emitere a unui ordin de plată .

. Parlamentul decalnşează procedura şi aprobarea acestuia. elaborat de instituţia specializată de control al finanţelor publice.Pe baza raportului privind contul de execuţie bugetară.

finanţe şi bănci ale forului legislativ. .Mai întâi are loc analiza raportului în comisiile permanente unui debit de buget. iar apoi se dezbate în plenul Parlamentului poiectul de lege privind aprobarea contului de executie bugetară.

.

evoluţia puterii de cumpărare a monedei naţionale. . cât şi pe plan extern. alături de dinamica producţiei industriale şi de creşterea economică influenţează decisiv poziţia şi creditul de care se bucură un stat pe piaţa internaţionala de capitaluri. întrucât situaţia finanţelor publice.Publicarea informaţilor cu privire la bugetul de stat este o necesitate atât pe plan intern.

.

oraşelor şi comunelor. în funcţie de împărţirea administrativ teritorială şi cuprinde bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetele locale ale judeţelor. . la care se adaugă bugetul asigurărilor sociale de stat. municipiilor.În România sistemul bugetar este structurat.

.Bugetul este elaborat pe baza principiului bugetului brut (pentru principalele activităţi sociale si culturale) cât şi pe principiul bugetului net. în relaţiile cu regiile autonome si instituţiile care realizează venituri.

sănătatea. . cultura.culturale şi de protecţie. alocaţiile şi ajutoarele pentru copii şi alte activităţi social .Bugetul administraţiei de stat centrale cuprinde veniturile centralizate ale statului şi repartizarea acestora pentru finanţarea cheltuielilor cu învăţământul.

Din bugetul administraţiei de stat centrale se efectuează importante transferuri de resurse către bugetele locale pentru asigurarea echilibrelor acestora. .

689 Ministerul Public Ministerul Afacerior Externe Ministerul Comunicaţiilor 0.5* 11.0 0.6 14.6 11.0 1.7 2.3 2.0 29.5 Ministerul Apărării Ministerul Sănătăţii Ministerul Dezvoltării Ministerul Finanţelor Ministerul Mediului Ministerul Justiţiei Ministerul Economiei Seceretariatul General al Guvernului Ministerul Culturii 4.192 0.1 2.7 2.4 0.750 0.4 2.5 2.5 10.7 7.690 0.2 11.864 0.6 2.Instituţie Propunere 2011 (mld lei) Execuţie preliminată 2010 (mld lei) Buget iniţial 2010 (mld lei) Ministerul Muncii Ministerul Agriculturii Ministerul Transporturilor Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Educaţiei 33.1* 9.5 2.4 2.293 0.4 24.5 9.4* 10.808 0.0 0.5 8.7 2.8 2.880 6.0 10.573 0.530 0.0 4.2 1.2 2.1 1.720 0.6 8.771 0.8 10.271 .906 7.7 4.5 1.

.

Tatiana Mosteanu. www. Bucureşti. . Manual de finanţe publice. 879 din 28 decembrie 2010. www. Florian Bercea. Bugetul de programe multianual. Didactică şi Pedagogică. 597 din 13. anul 2002. 500/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. Florin Georgescu.curierulfiscal. Bucureşti. ed. autor Toma Mihai.08.mfinante. autor Iulian Vacarel. ed. Expert. ed.ro.ro.       Didatică şi Pedagogică. Bucureşti. anul 2004. autori Iulian Vacarel. Legea 286/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. Finanţe şi gestiune financiară.2002. anul 1996. Legea finanţelor publice Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful