PK11 – Pengurusan Perolehan / Pembelian

PK 11/1

SMK DATO SRI AMAR DIRAJA JALAN TUNKU BENDAHARA, MUAR JOHOR.

ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2013 AKAUN KERAJAAN

MATAPELAJARAN

PERDAGANGAN

Disediakan oleh: ……………………………………. (Nurrul Hidayah bt Ismail) Ketua Panitia Perdagangan SMK Dato’ Sri Amar Diraja Muar

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

..... NURRUL HIDAYAH BT ISMAIL) KETUA PANITIA PERDAGANGAN Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.... Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 ....lain kesesuaian untuk P&P Peralatan & Bahan Kerja Kursus Lain-lain 2 RM 354.……… (PN..00 54% 3 4 RM100.PK11 – Pengurusan Perolehan / Pembelian PK 11/1 SMK DATO’ SRI AMAR DIRAJA MUAR ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2013 MATA PELAJARAN BAKI 2012 : PERDAGANGAN : RM 0......00 15% JUMLAH RM 660.00 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2013 : RM 660.. Perisian CD dan lain... Disediakan oleh.. ………………………………….. Buku Latihan..Keluaran 03 | Pindaan 00 ..00 BIL PERKARA ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) RM 206.00 CATATAN 31% 1 Pembelian peralatan kecil & bahan habis guna untuk kegunaan P&P Pembelian Buku Rujukan..00 100% Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia Enam Ratus Enam Puluh Sahaja..

00 RM 120.00 : Pembelian peralatan kecil & bahan habis guna untuk kegunaan P&P Kuantiti 2 box 12 rim Bil 1 2 3 4 Butiran Stationary tape Kertas A4 Kertas Mahjong Marker Harga Seunit JUMLAH RM 16.PK11 – Pengurusan Perolehan / Pembelian PK 11/1 PECAHAN PERUNTUKAN JUMLAH PERUNTUKAN JENIS PERBELANJAAN : 31% : RM 206.00 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.Keluaran 03 | Pindaan 00 .00 JUMLAH PERBELANJAAN RM 206. Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 .00 RM 50.00 RM 20.

Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 .00 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.Keluaran 03 | Pindaan 00 .PK11 – Pengurusan Perolehan / Pembelian PK 11/1 PECAHAN PERUNTUKAN JUMLAH PERUNTUKAN JENIS PERBELANJAAN : 54% : RM 354 : Pembelian Buku Rujukan.90 JUMLAH 354 Bil 1 Butiran Buku kerja klon sebenar SPM JUMLAH PERBELANJAAN RM354.lain kesesuaian untuk P&P Kuantiti 60 Harga Seunit RM 5. Buku Latihan Perisian CD dan lain.

PK11 – Pengurusan Perolehan / Pembelian PK 11/1 PECAHAN PERUNTUKAN JUMLAH PERUNTUKAN JENIS PERBELANJAAN : 0% : RM 0.00 : Peralatan & Bahan Kerja Kursus Butiran Bil Kuantiti Harga Seunit JUMLAH JUMLAH PERBELANJAAN RM 0.Keluaran 03 | Pindaan 00 .00 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 .

00 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.00 JUMLAH PERBELANJAAN RM 100. Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 .00 : Lain-lain (Aktiviti Pelajar) Kuantiti Harga Seunit Amaun RM 100.PK11 – Pengurusan Perolehan / Pembelian PK 11/1 PECAHAN PERUNTUKAN : 15% JUMLAH PERUNTUKAN JENIS PERBELANJAAN Bil 1 Butiran Kursus Teknik Menjawab SPM (Perdagangan) : RM 100.Keluaran 03 | Pindaan 00 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful